Допълнения и корекции в програмата –2020 2018-2019 2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003


Декември 2019


НОВО

Модул Доставчици v.1

 • Нов програмен модул Доставчици, събиращ и предоставящ информация на останалите модули в програмния пакет.

Допълнение

Модул Шкафове  v.11.70

 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на детайлите е изградена структура за импорт (Зарежда черновата) на ръчно направена форма от предварително генериран файл-чернова (Създава чернова 1), съдържащ Pline форма на текущия детайл с конструктурските точки.
 • Към полето за избор на модел врата/чело за целия шкаф е добавена операция за преглед и избор от последните 20 добавени модела, както и бутони за преглед и избор от цялата база данни с модели.

Допълнение

Модул Врати  v.5.83

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 183.

Допълнение

Модули Разкрояване на материали v. 2.84

 • Дoбавен е Експорт към Optimik 3... към версия 3 и по-високи.
 • Добавена е справка Разход по доставчици.

Допълнение

Модул Номенклатура материали v.1.85

 • Изградена структура за определяне на доставчика при изграждането на номенклатурата на материалите.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.45

 • Добавена икона-операция, повикваща модул Доставчици. Моля, добавете иконата чрез Параметри и контроли в Менажер на операциите, от списъка Достъпни операции.

Корекции

Модул Шкафове v.11.69.4

 • При добавяне на врати/чела автоматично да изключва/включва опция Обеденява вратите/челата в блок при изключване на опция  Фладер или обръщането му по дължина.
 • При промяна кода за уникалност да променя и името на групата, когато има въведена такава.

Модул Кухненски плот и мивка v.1.84.1

 • При въвеждане на отстояния отляво/отдясно за хоризонталния плот автоматично да изключва водобранните лайсни отляво/отдясно и да скъсява лайсната по гърба.

Модул Светлинни източници v.1.19.6

 • Променени параметри в режим по подразбиране в Общо слънчево осветление позицията на слънцето по височина е установена на 3; в секция Лампа интензитетът е променен на 0.01.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.84

 • При Nesting разкрой (Експорт към VCarve Pro) експорт дейлите да се намаляват с дебелините на кантовете от съответните страни, когато това е указано при конструирането на възела.

Ноември 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.69

 • В главна форма е добавен параметър Отваря чекмеджетата, задаващ Автоматично отваря всички чекмеджета във областите по спъпаловиден ред.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на врати/чела е добавена опция Обединява варатите/челата в блок за персонализирае на всяка област от шкафа. Опцията е подчинена на аналогичната в модул Врати.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при избор на лост е добавена Конзола за лост-кръгла- визуално и като елементна номеклатура.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при преглед на последните 20 модела врати/чела са добавени бутони за преглед и избор от цялата база данни с модели.
 • В Извежда опис шаблони за зареждане при изтриване на група да изтрива и прилежащите и шаблони след потвърждение.

Допълнение

Модул Врати  v.5.82

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 164.

Допълнение

Модули Кухненски плот и мивка v.1.84

 • в Параметри и контроли, страница Слоеве е вградена е система за промяна цвета на контурните линии на детайлите .

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.37

 • При разлистване на шаблоните от модул Шкаф като списък да визуализира записания към шаблона преглед.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.11.3

 • Модулът може да бъде стартиран и работи в служебни проекти - екранни справки.

Допълнение

Модул Почистване на проекта v.4

 • Добавен тест Обединява вратите/челата в блок в картата на разкроя и автоматично почистване на базата данни.

Корекции

Модул Шкафове v.11.68

 • В главна форма, секция Прегради, е премахната системата за копиране на съдържанието на областите от една преграда на друга.
 • При зареждане на шаблони с включен в кода за уникалност номер и активирана Добавя номерация да се орязва номера в кода.

Модул Кухненски плот и мивка v.1.83.3

 • В Параметри на вертикалените плотове: ръчно въведените параметри за изрязване на ляв/десен ъгъл да се запазват за последваща корекция.

Модул Разкрояване на материали v. 2.81

 • В Картата на разкроя да позиционира отметките на кантиран гръб на шкаф отляво/отдясно на съответните страни на детайла.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.68.5

 • При крепежни комбинации с евровинт визоално да позиционира коректно различните крепежи в срещуположния детайл.Октомври 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.66.1

 • Добавен е нов модел дръжка - 6 за избор към вратите и челата.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавена опция Оразмерява дълбочината на страниците.
 • В Параметри и контроли, страница Други са добавени параметри: Означение при фалц в номенклатурите и Означение при нут в номенклатурите
 • В прозорец Отвори операциите Добавя и Корегира са премахнати от менюто и се извършват автоматично.
 • Добавени са две библиотеки от шаблони с кухненски шкафове (горни и долни), общо 64.
 • В диалоговата форма с аксесоари са добавени нови действия:
  • Да изпълнява операция Изтриване при натискане на Delete в списъка с вече добавени аксесоари.
  • При избор на аксесоар да извежда габаритните му размери.

Допълнение

Модул Врати  v.5.81

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 163.
 • При генериране на модел 1 към наименованието на елементната номенклатура е добавена текущата дебелина.

Допълнение

Модули Кухненски плот и мивка v.1.83

 • В секция Плот хоризонтален са добавени параметри: Отстояние отляво и отдясно, които променят размера на плота спрямо габаритните размери на възела.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.36

 • В Параметри и контроли е добавен параметър Избор на шаблони като: Икони / Списък, променящ начина на визуализиране на шаблоните за избор.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.81

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 5, отговарящ на бланката на фирма Димбо.

Корекции

Модул Коригиране на възел v. 1.63.5

 • При автоматично прегенериране на възлите в проекта след запис на текущия проект под ново име да изключва опцията Спира генерирането за корекции и прегенерира възлите в проекта в автоматичен режим.

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.30.1

 • Отстранено изключване на огледалния ефект при наличие в проекта на палитри, разпънати по обекта.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.81

 • В форма Опис елементи подлежащи на разкрой е добавена операция Експорт пълен списък, подходяща за приложението БАЗИС-Бирка, предназначенo за разпечатване на етикети.
 • При включена опция Изчертава неправоъгълната форма на детайлите в Карта на ракроя и Експорт към VCarve Pro да изчертава неправоъгълната форма на гърба.Септември 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.63

 • Към наименованието на елементните номенклатури на кантовете да се добавя ширината, aвтоматично променяйки стойността при единична и двойна ширина на канта.
 • Страница Други, в секция Кантиране са добавени параметри за Ширина на единичния и двойния кант.
 • Да се добавя указаната надмярка за Увеличаване размерите на елементите при кантиране (предфризоване) и при неправоъгълна форма на детайлите.
 • При детайлите с неправоъгълна форма към елементните номенклатури на кантовете да се добавят стойностите за Ширина и Дебелина на канта на съответния детайл.

Допълнение

Модул Врати v.5.79

 • Към група с модели Масив са добавени нови подмодели: 182.

Допълнение

Модули Генериране на ценова оферта v.2.13

 • При свързване на елементни номенклатури в мерна единица Л.М. с материали да извършва проверка за съответствие на материала с номенклатурата и по критерий Ширина.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.80

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разход детайли 6, отговаряща на бланката на фирма Ламина.
 • В форма Елементи подлежащи на разкрой е добавено повикване на Параметри и контроли, позволяващо  промяна на настойките преди стартиране на картата на разкроя.
 • В Карта на разкроя към вратите и челата от област, обеденени в блок, се извеждат наименованията и размерите на детайлите.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.43

 • Добавен макрос Генерира ценова оферта -> Разход детайли-2, автоматично стартиращ модули Генерира ценова оферта, Разкрояване на материалите -> справка "Разход детайли-2.
 • При стартиране на операции от служебен файл (екранна справка), автоматично да връща на фокус (като Активен) работният проект за изпълнение на стартирана операция.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.18

 • Добавени са нови 49 бр нестандартни възли.

Корекции

Модул Шкафове v.11.59.7

 • Oтстранено нерегламентирано изключване/включване на опциите Унифицира слоеветe, Контрол за вместимост, Фладер... при зареждане на диалоговата форма след коригиране на възел.
 • Oтстранено намаляване дължината на тресите/блeнди към дясна страница с дебелината на канта.
 • При налични прегради с добавени врати/чела в областите да обръща посоката на фладера по дължина в картата на разкроя, когато това е указано в модул Шкаф.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.73

 • При активна опция  Изчертава неправоъгълната форма на детайлите в Карта на ракроя и Експорт към VCarve Pro да изчертава неправоъгълната форма на преградите.Август 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.59.4

 • При промяна състоянието на параметър Фладер в главна форма да се изключва/включва опцията персонално за всички детайли в областите.

Допълнение

Модул Врати v.5.79.4

 • Към група с модели Масив са добавени нови подмодели: 179, 180, 181.
 • В Параметри и контроли, страница Други е добавен параметър Обединява групата за генериране от врати/чела в единен блок в картата на разкроя.
 • Към модели 1, 123, 141, 142, 145, 146 е добавена секция Фладер.

Допълнение

Модули Добавя врати/чела и дръжки  v.4.29.6, Коригиране на възел v. 1.63.3, Копиране на възел v.1.36.2, Информация за избран от проекта възел v.1.06.6,
Генериране на ценова оферта v.2.12.3

 • При смяна погледа за избор на възел от проекта да запомня и установява последния избор. Общ за изброените модули.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.82

 • В Параметри и контроли, страница Вертикален плот е добавен параметър Автоматично облича ъгловите комини. С цел потребителски контрол на процеса.

Допълнение

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.84

 • В Номеклаура материали за материали в мерна единица л.м. (кантовете) е включен за въвеждане параметър Ширина.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.75

 • В Карта на ракроя да подрежда групово генерираните врати/чела в общ блок. Съобразено с обръщането на размерите на блока или посоката на фладера на вратите/челата.
 • В главната форма са обособени области-бутони за Стартира справки и карта на разкроя без обединяване на вратите/челата в блокове.
 • Справка Калкулация по Възли / Общо е адаптирана за работа и само с възли с фиксирана цена.
 • В секция Справки е добавена Разход Детайли-2 (отговаря на новата бланка на Salex).

Корекции

Модул Разкрояване на материали v. 2.70.1

 • В справка Разход на Врати/Чела са включени вратите/челата с фиксирана цена.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.73

 • При Експорт към VCarvePro (нестинг ракрой) да добавя отворите за крепеж на детайлите, групирани в общ блок (врати/чела).Юли 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.59

 • В Допълнителни детайли е добавена опция Създава детайла, която включва / изключва генерирането на допълнителния детайл, добавяйки във възела аксесоарите, прикачени към него.
 • В Допълнителни детайли: Основните номенклатурни наименования да се изписват в активиращите бутони. С цел нагледна ориентация за предназначението на детайлите.
 • При двойни детайли с неправоъгълна форма без въведена надмярка за слепване да прилага следващите по приоритет въведени надмярки ( за Удвоена дебелина и количество, Сглобка Герунг, При кантиране-предфрезоване).
 • В Параметри Рафрове, чекмеджета, врати... при ръчно добавяне на врати/чекмеджета/рафтове е допълнен аглоритъмът за автоматично препозициониране на детайлите.
 • В главна диалогова форма е добавено поле Информация за възела. Въведената информация се извежда в справки Разбивка и Оразмеряване на целият възел.
 • В Параметри Рафрове, чекмеджета, врати... при добавяне на Врата / Чело са добавени опции Фиксира - По Височина и  По дължина. С цел превантивен контрол при автоматично генериране на шкаф + врати/чела.

Допълнение

Модул Врати v.5.74

 • Kъм група с модели Масив са добавени нови подмодели: 175, 176, 177, 178.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.69

 • В диалогова форма Елементи подлежащи на разкрой е добавена справка Разпечатва списъка с елементите 3, отговарящ на бланката на фирма Rosi.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.17

 • Добавени нови 46 бр. нестандартни възли.

Допълнение

Модул Органайзер v.1.24

 • При Филтриране е добавена нова опция -  от дата до дата.

Корекции

Модул Шкафове v.11.55.2

 • При 4 прегради с включено Пропорционално разпределение -> По светъл отвор коректно да изчислява позицията на 4-та преграда.
 • При добавени прегради е отстранено удължаване на преградите с дебелината на тавана (само в чертежа без да влияе на номенклатурите), вседствие възможността тавана де се разделя м/у преградите.

Модул Врати v.5.66.1

 • При модел 101 отпада ограничението да не може да бъде генериран при дължина, по- голяма от 65см/650мм.

Модул Разкрояване на материали v. 2.70

 • В справка Разход детайли 2 е променена логиката за извеждане на информацията за размерите на детайлите и кантовете към тях. Премахната е системата "D", "K" (дълги, къси) и е заменена с обозначенията По дължина и По ширина на детайла спрямо разположението му на листа по фладер, като кантовете се проектират по тези страни.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.09

 • При Запис на група елементи като възел в библиотеката с нестандартни избраните координати да подлежат на корекция в полетата.

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.29.5

 • При измерване на разстояние е отстранен отказ от избор на втора точка, както и последващо мерене.

Модул Генериране на ценова оферта v.2.12.2

 • В формата с елементите за свързване с материали: при вид на преглед Списък  Опис елементи: брой да изчислява общата сума на база количество.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.57.1

 • При детайли с удвоена дебелина и Вид на елементната номенклатура: Различна + Неправоъгълна форма: в картата на разкроя и двата детайлите да се изчертават с неправоъгълната си форма.Юни 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.54

 • В Параметри на тавана е добавена секция за разцепване на тавана между преградите.
 • При Оразмеряване на целият възел всички външни оразмерявания се извършват не по габаритния размер, а по резултатния (при въвеждане на отрицателни отстояния към страните на детаjлите).
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  към полето за въвеждане на височина на челото/вратата е добавена възможност за директно измерване на разстоянието по самият възел.
 • В Допълнителни детайли При максимизиран преглед да измества секция Преглед на видима позиция с цел директна смяна на погледа, без да се налага минимизирането на прегледа.
 • В Допълнителни детайли при Хоризонтален в операция Аксесоари е добавен аксесоар Матрак с завивка 90/190.
 • В Допълнителни детайли при Вертикален в операция Аксесоари е добавен аксесоар Закачалка за портманто 1.
 • В Параметри и контроли, страница Други е добавена опция Добавя маркери за Фалц и Нут по детайлите в номенклатурните им наименования на база позицията на гърба спрямо пода, тавана и страниците.

Допълнение

Модул Врати v.5.70

 • Kъм група с модели MDF - пресован са добавени нови подмодели: 172, 173, 174.

Допълнение

Модул Библиотеки с нестандартни възли v. 2.16

 • Добавени са нови 43 бр. нестандартни възли.

Корекции

Модул Шкафове

 • При добавена дръжка към врати/чела с позиция, различна от тази по подразбиране (хоризонтална за чела и вертикална за врати)- След повторно влизане в диалоговоата форма с параметрите на областта да не се възстановява позицията по подразбиране.
 • В Параметри на допълнителните детайли при извършване на преглед е отстранен отказ от максимизиране на прегледа.

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.12.1

 • При измераване на Радиус стойностите да се закръглят към указания брой символи в Параметри и контроли.

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.29.2

 • При Автоматично разпределение на чела за възел с четири прегради е възстановено разпределението за 4-5 области.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.67

 • При изпълняване на Ръчен разкрой е добавена операция Nesting разкрой.Май 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.50

 • В Параметри и контроли, страница Други е добавена опция Позиционира възела спрямо лявата страна на външният кант.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при определяне на детайлите като врати или чекмеджета да допуска премахване на ДРЪЖКА, с цел използване на модела врата с друго предназначение.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при добавяне на Врата / Чело е добавена опция Фиксирана позиция спрямо долната страна на врата/челото на дръжките. С цел  превантивен контрол при автоматично генериране на шкаф + врати/чела + дръжки.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на Врата / Чело е добавена опция Праг за определяне позицията на дръжките като долни/горни на дръжките. С цел превантивен контрол при автоматично генериране на шкаф + врати/чела + дръжки.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на Врата / Чело е добавена опция Код за уникалност, първоначално унаследяващ този на шкафа. С цел персонализиране  на кода за всяка врата/чело при автоматичното им генериране заедно с шкафа.
 • В Допълнителни детайли, операция Аксесоари е добавен аксесоар: Матрак с завивка 1.
 • В главна диалогова форма след промяна на модела на вратите/челата автоматично да се подменят моделите и на вече добавените.
 • При изпълнение на справка Оразмеряване на целият възел в началото на антетката са добавени данните на фирмата.

Допълнение

Модул Врати v.5.66

 • Към група с модели MDF - пресован са добавени нови подмодели: 168, 169, 170, 171.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.2

 • В Параметри и контроли е добавен параметър Праг за определяне позицията на дръжките като долни/горни по вратите/челата за позиции горе/долу, ляво/дясно.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.11

 • Допуска за персоналното скриване на оразмеряванията на дистанция, ъгъл и радиус, както и добавените 2D текстове.

Корекции

Модул Шкафове v.11.44.2

 • При добавяне на допълнителни детайли е възстановен максимизираният преглед.
 • При операция Разбивка да не се добавят врати/чела, ако в главна форма е изключено Добавя врати/чела, независимо дали в параметрите на разбивката това е указано.
 • В Параметри на гърба при добавени във възела база/цокъл и крака, в информационното поле за височина на гърба да отчита само базата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  да не се генерират детайли врати и чела на чекмеджета, когато са изключени, премахвайки Създава детайла.

Април 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.44

Допълнение

Модул Врати v.5.63

 • Към група с модели Рамкови  е добавен нов подмодел: 162.
 • Към група с модели Масив   е добавен нов подмодел: 165.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.83

 • Добавена операция Добавя в слой-палитри (библиотека), за последващо автоматично свързване на слоевете от генериран възел по код за уникалност с палитри.
 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалиалоговите форми (прозорците) в модула
  (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи v.1.11

 • Към наименованието на генерираните в Разкрояване чертежи на операция Карта на разкроя: ЕДИНИЧЕН файл е добавена абревиатура на час+минути_дата+месец. С цел запазване на предишните създадени карти на разкроя
 • Списъкът с файлове в различните справки е сортиран автоматично във възходящ ред.
 • С двойно кликане в списъка преминавате от режим на единично селектиране на групово, при което остават активни операциите  Изтрива и Разпечатва.

Корекции

Модул Шкафове v.11.42.1

 • В Допълнителни детайли бутон - операция Установява е преместен в менюто.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.82.1

 • Премахнат е бутонът, стартиращ операция Слой-Палитра. Самата операцията се изпълнява автоматично при стартиране на модула.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.66

 • Добавен е Експорт към  Cut RiteМарт 2019


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.40

 • В Параметри  на рафтове чекмеджета лост врати при определяне вида на детайла на врата/чекмедже да извежда (десен бутон на мишката в полето за въвеждане на номера) иконите на последните 20-използвани модела за избор.
 • В Параметри  на рафтове чекмеджета лост врати при вид на детайла Врата и въведени отстояния отляво  /  отдясно са добавени опции Скалира отстоянието фиксирайки позицията му при промяна на габаритните размери на възела.
 • Добавен е нов модел (кръгла) дръжка за избор към вратите и челата.

Допълнение

Модул Врати v.5.61

 • Към група с модели Рамкови  са добавени нови подмодели: 160, 161.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.07

 • Към секция Корнизи е добавен нов модел: 20.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.27.3

 • При шкаф с под или таван с отстояние отпред да се изпълнява операция Генерира Врати / Чела с включена опция С открит кант за автоматичните разпределения.
 • Подобрена е логиката за автоматично разпределенеие и позициониране на вратите при открит кант.

Допълнение

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.12

 • В Оразмерява дистанция към параметър Ротация на текста е добавена опция Хоризонтално разполагане на текста м/у оразмерителните линии.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.22

 • Добавен е параметър Цвят на контурните линиия, общ за всички елементи: основа, плочки, ламинати.

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.08

 • При Експортиране на проект са добавени опции за избор на версия на AutoCad, към която да бъдат адаптирани проектите.

Допълнение

Модули Врати v.5.59.1, Кухненски плотове и мивки v.1.81.4, Определяне местоположението на възела v.4.17.1

 • Въведена система Калкулатор за извършване на прости аритметични операции "+-*/" директно в полетата за параметри. Всички операции започват с "=" и завършват с натискане на клавиша Enter". Включени са общо 160 полета за въвеждане от всички диалогови форми, в които има логически смисъл да се използва калкулатор.

Корекции

Модул Шкафове v.11.40.3

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.27.1

 • При операция Дръжки поставя е възстановено премахването от списъка с врати и чела на тези, към които вече е добавена дръжка.

Модул Генериране на помещение v.3.83.2

 • При прегенериране на допълнително помещение - ЗАТВАРЯЩА СТЕНА: да запазва позицията и.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.38.2

 • В Параметри и контроли, страница Елементи, към Основни номенклатурни наименования на елементите са добавени детайли от крепежа за автоматично свързване с материали в модул Генериране на ценова оферта (Дървена дибла, Минификс, Рафикс, Евровинт, Рафтоносачи Модел 1, Рафтоносачи Модел 2).
 • При нестинг разкрой: ако дясна страница е с размери, намалени с дебелината на канта, в картата на разкроя да приспада дебелината на канта при позициониране на крепежа.
 • При нестинг разкрой:  ако към вратите са добавени панти, в картата на разкроя да приспада дебелината на канта при позициониране на отворите.
 • При нестинг разкрой:  добавени са отворите от крепежа по задна треса/бленда по дясна страница.
Февруари 2019


Допълнение

Модул Шкафове v.11.33

 • Въведена система Калкулатор за извършване на прости аритметични операции (събиране, изваждане, умножение и деление) директно в полетата за параметри. Всички операции започват с "=" и завършват с натискане на Enter. Включени са общо 160 полета за въвеждане от всички диалогови форми, в които има логически смисъл да се ползва калкулатор.
 • В главна диалогова форма след промяна модела дръжки автоматично да се подменят моделите и на вече добавените такива.
 • Добавен нов модел кръгла дръжка за избор към вратите и челата.
 • В Параметри  на рафтове чекмеджета лост врати при вид на детайла Лост и въведени отстояния отляво и  отдясно са добавени опции: Скалира отстоянието фиксирайки позицията му при промяна на габаритните размери на възела.
 • В Параметри на треси/бленди са добавени персонални параметри за отстояние ОТГОРЕ/ОТДОЛУ на тресите персонално за предна/задна, горен/долен комплект за всяка област.
 • При включена опция Унифицира слоевете да регистрира слоя за ЛОСТ като отделен.

Допълнение

Модул Врати v.5.59

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 159.
 • В Параметри и контроли на модели 154  и  155 е добавена опция Автоматично определя размера на областите при промяна размерите на вратите.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.84

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.80

 • Добавена нова потребителска библиотека: Salex.

Допълнение

Модул Разпечатване V.1.05

 • Добавено информационно поле с пътя до местоположението на записаните JPG и PDF файлове. С възможност за директно зареждане на папката.

Корекции

Модул Допълнителни елементи v.3.42.2

 • При Правоъгълен елемент е възстановена работата на секция Ротация при първоначално въвеждане.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.37

 • Добавен нов водач за чекмеджета Метабокс на 86мм за всички дължини.
Януари 2019


Допълнение

Модул Шкафове v.11.28

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета, секция Шаблонни конструкции на чекмеджета е добавена операция Създава копие/вариaнт на маркираната шаблонна конструкция.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета лост врати при вид на детайла Чекмедже и въведени отстояния отляво, отдясно са добавени опции: Скалира отстоянието фиксирайки позицията му при промяна на габаритните размери на възела.
 • Добавен нов модел дръжка за избор към вратите и челата.
 • В Параметри на Треси/Бледи са добавени персонални параметри за дебелина на материала на тресите, персонално за предна/задна, голен/долен комплект за всяка област.

Допълнение

Модул Врати v.5.58

 • Към група с модели Рамкови са добавени нови подмодели: 157,158.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.83

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.65

 • В секция Справки е добавена справката Разход детайли (отговаря на бланкжг т  ата на Salex).

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.63

 • При включени Пълен списък на генерираните възли и Генерирани възли без елементни нименклатури е добавена опция Автоматичен контрол за вместимост, която изключва временно едноименната опция в Шкаф с цел автоматично прегенериране възлите на проект, чието съдържание и помещение е копирано от друг.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.06


Допълнение

Модул Органайзер v.1.23

 • Към филтрите е добавен параметър Добавени в менажера.

Корекции

Модул Врати v.5.56.2

 • Коригирна генерираната ширина на рамката при модели 131, 132, 133 за да отговаря на въведената в параметри на модела.
 • Модел 133 (с пълнеж-решетка) да се генерира с минимални размери до 270мм.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.26.3

 • При добавяне на врати една над друга да се добавят отворите от пантите при Експорт към VCerve Pro и персонално оразмеряване на детайлите.

Модул Генериране на помещение v.3.83.1

 • Възстановен е автоматичният контрол за позициониране на детайлите при въвеждане на дължина и позиция отляво по страните.Декември 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.25

 • В параметри Рафтове чекмеджета лост врати при вид на детайла Рафт и въведени отстояния отляво и отдясно са добавени опции: Скалира отстоянието фиксирайки позицията му при промяна на габаритните размери на възела.

Допълнение

Модул Врати v.5.56

 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 155.
 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 156.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.42.1

 • Добавен нов елемент Огледало - със скосени рамики (страни).

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.64

 • В раздел Справки е добавена нова Разход врати/чела.

Допълнение

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.30

 • Добавена секция Глобално осветление от модул Светлинни източници - потребителска система за директно регулиране на бялата светлина.

Допълнение

Модул Почистване на проекта v.3

 • Нов програмен модул, предназначен за почистване на проекта и поддържащата го структура от неизползвани записи с цел намаляване обема на файла и увеличаване скоростта на работа с него.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.41

 • Добавена нова операция Почистване на проекта.

Допълнение

Модул Органайзер v.1.22

 • Автоматично сортиране по възходящ ред на списъка Теми за филтриране на задачите.
 • При изготвяне на списъка Теми за филтриране на задачите да се игнорират темите, към които вече няма актични задачи.

Допълнение

Модул Библиотеки с нестандартни възли v. 2.14.2

 • Да допуска многократно добавяне на един и същи възел в менютата с автоматично преименуване на потребителското му име.

Корекции

Модул Разкрояване на материали v. 2.63.8

 • Във всички справки към наименованията на страниците (вида справка) е добавено описание във формат ДенМесец ЧасМинути (дата и час на създаване). С цел по-добра ориентация при натрупване на еднородни справки.
 • В справка Разход материали е отстранено изместване на някои колони при изчисляване на общи суми.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.05.1

 • При Запис на единичен елемент като възел да не изисква въвеждане на Слой / Номенклатурно наименование на елемента, когато слоя е въведен преди това в формата за слоеве.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.25.1

 • При справка Разбивка крепежът от под, таван и рафтове да се позиционира към прилежащите им детайли (страници).
 • В Параметри и контроли, страница Панти, към операция Нова схема е добавена опция Създава вариант/копие на маркираната в списъка схема на Панта.Ноември 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.24

 • В Параметри и контроли, страница Други, в секция Кантиране е добавен параметър Премахва кантирането на страниците отгоре при добавяне на треси/бленди.
 • В Параметри на краката е добавен нов модел  32.
 • Добавен нов модел дръжка за избор за добавяне към вратите и челата.

Допълнение

Модул Врати v.5.54

 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 154.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.12

 • Добавено е сортиране на списъка с възли в проекта по колона Включeн.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.26

 • Допълнена функционалност на Автоматично разпределение: 1 врата скосена / заоблена на ъгъл  при шкафове с заоблен преден ляв/десен ъгъл. Генерира врата според радиуса на заобляне на пода на шкафа.
 • При автоматични разпределения чела на чекмеджета: увеличен е броят възможни за генериране чела в един възел от 20 на 50 (максимален брой при 4-ри прегради).

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.09

 • Допуска стартирането на модула в файл- справка с цел запис на Ч/Б сканиране на извършените промени в него.

Допълнение

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.83

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалиалоговите форми (прозорците) в модула
  (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.92

 • В Системни параметри е добавена секция Резидентни програмни модули. С цел ръчно регулиране при недостиг на оперативна памет.

Корекции

Модул Шкафове v.11.21.6

 • В Допълнителни детайли е въстановен максимизиран преглед с десен бутон.
 • При генериране на под, разцепен м/у преградите, е възстановено начисляването на надмярка при предфризоване, когато кантовете намаляват размерите на детайла.

Модул Генериране на ценова оферта

 • В Опис елементи за свързване с материали е възстановено натрупването на бройите от еднаквите детайли, когато това е указано в Параметри на системата.

Модул Разкрояване на материали v3f26370f. 2.63.4

 • В справка Разход по възли е възстановено маркирането на детайлите с неправоъгълна форма - Изрязване.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.05

 • При генериране на Декор 7 е намалено изпъкванто на пирамидите е горния / долен край, за по-голям реализъм на профила.

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.11.2

 • При Коригира оразмеряване да допуска въвеждане на текст в полето с размера на избраното оразмеряване.

Модул Клиенти v.1.04.2

 • Премахнати операции Запис и Коригиране. Операциите са сменени с мигновенни действия при извършване на промяна стойността на полетата.
Октомври 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.21.3

 • При избор на модела дръжка да извежда преглед  в главна форма и Параметри на Рафтове чекмеджета лост врати.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, е добавена опция Оразмерява дължините на преградите.
 • В Аксесоари в Параметри на пода при избор на Луничка 1 и Луничка 2 автоматично да се определя позицията по дължина на детайла за 1 и 2 броя.
 • При промяна вида на дръжката да се определя дали автоматично да променя вида на Вертикална/Хоризонтална при избор на Чекмендже/Врата.

Допълнение

Модул Врати v.5.51

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 153.
 • При генериране на модел 30 е добавена възможност за надмярка, която се включва и определя в Параметри и контроли на модел 18.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.41

 • При генериране с включено Създава елементна номенклатура, въведеното номенклатурно наименование да се регистрира като Код за уникалност. С цел лесното откриване на детайла в справките.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.81

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Плочки кухненски.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.10

Допълнение

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.21

 • При Оразмеряване в поглед отпред, режим Оразмерява по Центъра е добавен параметър за отстояние на оразмерителните линии от възлите.
 • При Оразмеряване в поглед отгоре, режим Пред възлите: текстът между оразмерителните линии да следва ротацията на възела.
 • При включено Извършва оразмеряването в служебен файл да скрива обекта (фотоапарат) за записани изгледи.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи v.1.08

 • Добавена операция Преглед за справки Автоматично оразмеряване на проекта: поглед ОТГОРЕ и Автоматично оразмеряване на проекта: поглед ОТПРЕД.

Корекции

Модул Помещение

 • Въведеният код за уникалност да отразява в слой Помещение допълнителен детайл (отрицателно изрязване).

Модул Врати v.5.51.2

 • Възстановена е работата на операция Спира генерирането в "Добавя врати чела дръжки" - стартиран ръчно.

Модул Поставя възли v.2.34.6

 • При разлистване на страниците с шаблони е отстранена невъзможност за прелистване страница напред.
 • Времето за зареждане на диалоговата форма на модула е намалено с 70 %.

Design Sintez Professional

Модул Шкаф v.11.21.5

 • За дясна страница с отстъп отпред е отстранено изместване на отворите при Експорт към VCerve Pro по страницата.
 • За база/цокъл с отстъп отолу е отстранено изместване на отворите при Експорт към VCerve Pro по базата.

Модул Библиотека с чертежи v.1.07

 • Добавена е  операция Преглед за справки  Карта на разкроя Nesting: ЕДИНИЧЕН файл и Карта на разкроя Nesting: всеки лист в ОТДЕЛЕН файл.

Модул Разкрояване на материали v. 2.63.3

 • След изпълнение на Експорт към VCerve Pro да възстановява настройките за операция Разкроява.Септември 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.18.5

 • Параметърът Наименование на модела дръжка за добавяне към вратите/челата се установява в режим по подразбиране след потвърждение.
 • При избран в главна форма модел дръжка в Параметри на рафтове чекмеджета лост врати при избор на Чекмедже и Врата автоматично да се избира хоризонтална или вертикална дръжка.

Допълнение

Модул Врати v.5.51

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 149.
 • Към група с модели MDF-пресован са добавени нови подмодели: 151 и 152.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.05

 • В Запис на възела, секция Запис на единичен елемент като възел само за текущият проект е променена на Запис на единичен елемент като възел, допускайки последващото им многократно използване в различни проекти, чрез копиране като обекти.
 • В Запис на възела, секция Запис на единичен елемент като възел въведеното наименование за Слой / Номенклатурно наименование на елемента автоматично да се регистрира като слой и свързва с детайла. С цел намаляване на операциите по създаване и добавяне на единични дейли в проекта.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.79.3

 • При избор на палитра от библитека Сървър е намалено значително времето за зареждане на прозорците с палитри за избор след първоначално зареждане.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.06

 • Добавени операции: Ч/Б сканиране (черно/бяло) и Черно / Бяло сканирани екрани на работни чертежи.

Допълнение

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.19.7

 • При оразмеряване в Поглед отгоре е добавена опция Оразмерява Пред възлите.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.91

 • В Постоянни параметри е добавена секция Цветова гама на работният екран: Тъмна и Светла.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.63

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула с
  (shift + ляв / десен бурон на мишката.)

Корекции

Модул Шкафове v.11.18.2

 • При Хоризонтални допълнителни детайли, кантирани отпред да се намаля размера на детайла с дебелината на канта.
 • В Параметри на Рафтове чекмеджета лост врати след въвеждане на стойност в поле и последващо активиране на менюто (с бутон Установява), въведената стойност да се запомня, без да се налага кликане в друго поле за тази цел.

Модул Врати v.5.48.5

 • Коригиран е профила на модели  17, 67, 41, 42, 43, 44 с цел оптимален реализъм при генерирането им.

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.11.1

 • При избор на Цвят на Текста и стрелките белият цвят е променен на инвертно бяло. С цел разпечатването му на бял фон.

Модул Копиране на възел v.1.36.1

 • При стартиране на операция Създава копието да обръща в Поглед отгоре за коректно генериране на неправоъгълните форми и профили на вратите.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.18.2

 • При Експорт към VCarve Pro (нестинг) са добавени отворите от пантите по вратите, прикачени от прегради.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, секция Персонално оразмеряване на елементите е добавена опция Оразмерява отворите от пантите по страните/преградите м/у центрово.
 • При персонално оразмеряване на ЛЯВА страна на преградите отворите да са позиционирани от дясно наляво на детайла.Август 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.17

 • В параметри на Рафтове чекмеджета лост врати при добавяне на Чекмедже и Врата е добавен параметър Наименование на модела дръжка за добавяне към врате/челата персонално за всяка врата/чело. С цел добавяне в един възел на врати и чела с дръжки към тях.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.90

 • В Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране е добавена опция Цветови схеми.
 • В Фон на прозорците е добавена нова цветова схема: Color scheme 2.

Допълнение

Модул Врати v.5.48

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 148.
 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 150.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.10

 • Списъкът може да се сортира по колони Вид на възела, Код за уникалност и размери.
 • Добавен е параметър Начислен труд, персонално за всеки възел.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.62

 • В справка Калкулация по възли / общо: персонално за всеки възел приоритетно се зарежда стойността за Начислен труд, въведена в модул Генериране на ценова оферта.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.80

 • Всички диалогови форми в модула могат да бъдат затваряни директно с натискане на клавиш ESC.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.03

 • В Профили е добавен нов модел: Профил 3.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.15

 • Добавени са нови 38 бр. нестандартни възли.

Корекции

Модул Шкафове v.11.17.1

 • При персонално оразмеряване на допълнителни детайли с ротация или добавена капачка за кабели е отстранено изместване на детайла.
 • В спецификацията към справки  Разбивка и Оразмеряване е възстановено добавянето на номенклатурите на вратите, когато това е указано.

Модул Врати v.5.45.2

 • В Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи е премахната системата за добавяне на елементни номенклатури за ценообразуването на панти в зависимост от височината на вратата. Вместо нея да се използва системата в модул Шкаф.

Модул Генериране на ценова оферта v.2.08.3

 • В списъка с възли кодовете за уникалност са отделени в отделна колона от вида на възела.

Модул Разкрояване на материали v. 2.61.1

 • В справка Калкулация по възли / общо за материалите в мярка броя: когато се изчислява колона Количество директно да се взима стойността от колона Броя.
Юли 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.16

 • В Параметри на Рафтове чекмеджета лост врати при добавяне на Чекмедже е добавена опция Генерира чело към чекмеджето. Позволява да се изключи генерирането на чело за конкретни чекмеджета.
 • При добавяне на Рафт е изградена структура за добавяне на аксесоари. Добавен е аксесоар: Стъклоносач модел 1.
 • При добавяне аксесоари към Рафт  е добавен параметър Фиксира спрямо дясната страна на рафта.

Допълнение

Модул Врати v.5.46

 • Към група с модели МДФ е добавен нов подмодел: 147.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.81

 • Добавена операция за въвеждане на Код за уникалност... за слоевете на детайлите, изграждащи помещението.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.79

 • Добавена нова потребителска библиотека: Rosi 2018.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.08

 • Разширени са възможностите на операция Изключва/Включва възли. Към нея е добавено действие Всички: Включени/Изключени възли в списъка за калкулацията.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.61

 • Изготвя преглед на генерираните разкрои при Карта на разкроя: ЕДИНИЧЕН файл и Карта на разкроя: всеки лист в ОТДЕЛЕН файл за модул Библиотека с чертежи.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.14

 • Добавени са нови 34 бр нестандартни възли.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.88

 • Променен е вида на обектите в диалоговите форми. В Фон на прозорците са добавени:... 3D вид на обектите в диалоговите форми ... и 2D вид на обектите в диалоговите форми.

Корекции

Модул Врати v.5.46

 • Състоянието на опция Създава елементна номенклатура да се унаследява от шкафа, към който се генерират вратите/челата.

Модул Генериране на помещение v.3.80.4

 • Премахнато възстановяването на стойнностите по подразбиране на прозорците при прегенериране за параметри  Позиция на детайла-от пода и Позиция на прозорците в стените.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.15.1

 • При Експорт към VCerve Pro (нестинг) са добавени отворите от пантите по вратите.
 • Добавен параметър Корекция позиция панти, позволяващ ръчна промяна на автоматично изчислената позиция на пантите по височина на детайлите.
Юни 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.11

 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, е добавена опция Оразмерява дължините на рафтовете.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета лост врати - при въвеждане на модела врата/чело да извежда преглед.
 • При добавяне на рафт е изградена структура за добавяне на аксесоари. Добавен аксесоар: "Рафтоносач модел 3".
 • В диалогов прозорец Извежда опис шаблони за зареждане е добавена операция - Импортира група.

Допълнение

Модул Врати v.5.45

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 146.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.80

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Плочки стенни.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.06

 • Разширени са възможностите на операция Изключва възли, към която е добавено действие Включва в калкулацията.
 • Създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел за Изключване/Включване. Изгледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.04

 • Добавена операция Изтрива чертежа.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.87

 • Променен е вида на обектите в диалоговите форми. В прзореца Фон на прозорците са добавени две цветови схеми.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.34.2, Генериране на ценова оферта v.2.07

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалиалоговите форми (прозорците) в модула с клавишна комбинация (shift + ляв / десен бурон на мишката.)

Корекции

Модул Шкафове v.11.10.5

 • Отстранена неточност в количеството на пантите при използване на шаблонна схема.
 • При първоначално изпълнение на Разбивка на възел с врати е премахнато дублиране на първата врата в  спецификацията (само).

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.23.5

 • При автоматично добавяне на дръжки вертикални директно от Шкаф е отстранено изместване на дясностоящата дръжка наляво.

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.19.6

 • Скритите възли в проекта (видими/невидими), да не се оразмеряват.

Модул Менажер на операции и команди v.2.40.2, Поставя възли v.2.34.4

 • При изпълнение на операция Изтрива възел от проекта да не изискава потвържедение от потребителя за възли в мерна едица Брой (дръжки).

Design Sintez Professional

Модул Библиотека с чертежи v.1.04

 • Към операция Преглед са добавени персонално оразмеряване на детайлите, генерирани от модул Шкаф в PRO версията.
Май 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.10

 • При определяне вида на детайлите в област - за чекмеджета или врати е добавен параметър № на модела с цел определяне на различни модели за всяка врата/чело персонално.
 • Създадена е възможност за автоматично добавяне на дръжки към вратите/челата, добавени директно в шкафа.
 • В главна форма е добавен параметър Наименование на модела дръжка за добавяне към вратите/челата.
 • В Извежда опис шаблони за зареждане е добавена операция Експортира група.
 • в Параметри и контроли, страница Разбивка в добавен параметър Добавя номерация.

Допълнение

Модул Врати v.5.44

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 145.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.86

 • В Постоянни параметри, в секция Създава елементна номенклатура е добавен параметър Прилага към записаните шаблони.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.34

 • В Параметри и контроли е добавена опция Показва само наименованията на шаблоните.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.03

 • Добавена операция Отваря чертежа.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.40.1, Генериране на помещение v.3.80.2

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалиалоговите форми (прозорците) в модула с клавишна комбинация (shift + ляв / десен бурон на мишката.)

Корекции

Модул Шкафове v.11.06

 • При определяне съдържанието на област да допуска въвеждане на десетична точка при определяне позицията на детайлите Отдолу при въведени Брой символи след десетичната точка в Параметри на системата.
 • Да включва пропорционалното разпределение само при първоначално зарерждане на детайли.

Модул Врати v.5.43.1

 • Модел 123 е отделен със самостоятелни слоеве за оцветяване от модел 18 с цел отделянето им в един и същи шкаф.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.60.6

 • При Експорт към VCerve Pro (нестинг) отворите от крепежа се регистрират със слоеве, отговарящи на диаметъра им. С цел груповото им селектиране за избор на инструмент.
 • При Експорт към VCerve Pro (нестинг) детайлите се регистрират с общ отделен от плочата слой. С цел груповото им селектиране за избор на инструмент.
Април 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.06

 • В Параметри на пода,  секция Аксесоари е добавен нов аксесоар Луничка 1.
 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула
  (shift + ляв / десен бурон на мишката.)
 • При добавени рафтове с неправоъгълна форма: след всяка промяна на отстоянията автоматично да пре-установява формата на база новите размери на рафта.
 • В Параметри и контроли, страница Разбивка са добавени опции за определяне кои редове от антетките да се включват в справки Разбивка и Оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.5.43

 • В Параметри и контроли е добавен параметър Увеличаване размерите на елементите при кантиране (предфрезоване) за модели 18 (38, 141 със същата надмярка) и 123 с отделна.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.81

 • Към номенклатурните наименования на кантовете за хоризонтален и вертикален плот са добавени дебелините на детайлите.

Допълнение

Модул  Генериране на ценова оферта v.2.04

 • Добавена операция Изключване на възли от списъка за възли, участвуващи в проекта - в ценообразуването и разкроя.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.02

 • Към група Корнизи е добавен нов модел: 11.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.79

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Подови настилки - Ламинати.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи v.1.02

 • Добавена операция Преглед за операции Персонални ОРАЗМЕРЯВАНИЯ на ВЪЗЛИТЕ в проекта: Целият възел и Персонални РАЗБИВКИ на възлите в проекта.

Корекции

Модул Разкрояване на материали v. 2.60.4

 • В справка Разход по възли: крепежът и детайлите в мярка броя да се изписват след останалите детайли във възела.
 • В справка Разпечатва списъка с елементите 2 е коригирана позицията на кантовете по базата/цокъл.

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.02.1

 • От наименованията на чертежите в списъка е премахнато наименованиято на текущия проект, към който принадлежат.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.01

 • В Параметри и контроли, страница Крепеж при изгражане на Шаблонни схеми на крепеж е добавен параметър Отстъп отзад. Схемите, изградени с този параметър, разпределят крепежа по спецефичен начин.
 • При добавяне на шаблонни схеми на панти е променена логиката за определяне броя панти, в зависимост от височината на вратата.
 • В Параметри и контроли, страница Панти са добавени параметри за определяне на максималната височина за добавяне на определен брой панти.
 • В Параметри и контроли, страница Орамеряване, в секция Персонално оразмеряване на елементите са добавени параметрите:
  • Цвят на външната област около детайла, Цвят контурите на детайла, Цвят на отворите от крепежа
  • Добавя контурите на външната област около детайла, Добавя антетка над детайла
Март 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.04

 • В Параметри и контроли е добавена страница Панти, позволяваща   изграждането на Шаблонни схеми на панти само за автоматично генериране на количеството панти и ръчен контрол на наименованието на елементните им номенклатури
 • В параметри на Рафтове чекмеджета лостове и врати при избор на врата да извежда списък с Шаблонни схеми на панти за избор. При добавяне на врати към шкафа да създава елементна номенклатура за пантите с указаното наименование за прикачената Шаблонна схема на панти.
 • Копиране съдържанието на областите м/у преградите: от първа и втора област на  първа преграда към  първа и втора области за всяко разпределение  от 4-те прегради.
 • В Параметри на пода,  секция Аксесоари е добавен нов аксесоар Луничка 2.

Допълнение

Модул Врати v.5.42

 • Към група с модели MDF пресован е добавен нов подмодел: 144.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.78

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена нова потребителска библиотека с палитри: Плочки подови - Матирани.

Допълнение

Модул  Библиотека с чертежи v.1.00

 • Нов програмен модул, систематизиращ файловете към текущия проект с оразмерявания, разбивки, персонални оразмерявания на детайлите с отворите за крепежа, карти на разкроя, Nesting разкрои и др.
 • Добавени операции: Разпечатване; Местоположение на файловете.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.21.1

 • При подовите разпределения е добавен вертикално разпределен ламинат..
 • При разпределене ламинат автоматично да нулира стойността  Ширина на фугата.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.39

 • Добавена операция Библиотека с чертежи.

Корекции

Модул Шкафове v.11.01.2

 • В Параметри рафтове чекмеджета врати при добавяне на чекмедже и избор на шаблонна схема да зарежда височината на корпуса, която е записана в схемата.
 • При въведен код за уникалност и добавени чекмедета: промененото основно номенклатурно наименование на чекмеджетата да се вписва в номенклатурите след кода.
 • Отстранено покриване на част от менютата в параметри на страниците, таван под, рафтове, прегради от прегледа на съответния детайл при неправоъгълна форма, както и в главна форма.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.01.1

 • Профили: възстановена е работата на профил 22.

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.19.5

 • При оразмеряване в поглед отгоре е отстранено изместване на оразмеряването по гърба на помещението.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.01

 • Да се създава елементна номенклатура на добавените към шкафовете панти с указаното в шаблонната схема наименование.
 • При конструкция Пода и тавана м/у страните + Тавана вътре: крепежът от страниците да се маркира по тавана при експорт за нестинг.Февруари 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.00.0

 • Изградена е структура за копиране съдържанието на областите м/у преградите: от първа област "без прегради" към първите области за всяко разпределение (от 1 до 4 прегради).
 • При възел с фиксирана цена  към списъка с елементни номенклатури ("Параметри и контроли" на Шкаф ) за директно свързване с материал в "Генериране на ценова оферта". Автоматично да добавя в списъка наименованието на възела.
 • При промяна дебелината на кантиране на детайлите централно от главна форма да се променя и дебелината на канта на тресите/бленди.

Допълнение

Модул Врати v.5.41

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 142.
 • Към група с модели MDF пресован е добавен нов подмодел: 143.
 • Увеличен е максималният брой хоризонтални и вертикални рамки от 3 на 6 за модели 98,101 и 104.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.77

 • Добавена нова потребителска библиотека: Kastamonu 2018.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот 1.20

 • При подовите разпределения е добавено разпределение за ламинат.

Допълнение

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.27

 • При липсващ таван на помещението автоматично да прегенерира помещението с таван след потвърждение.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.09.1

 • Да се скриват обектите, добавени от модул 3D текстове.

Корекции

Модул Шкафове v.10.98.5

 • При Оразмеряване на целия възел в поглед отляво да оразмерява чистия размер на корпуса, без краката и базата.
 • При генериране на чекмеджета от вид метабокс е възстановена работата на параметър Променя дължината на задният панел.
 • При автоматично генериране на Разбивка и Оразмерява чрез повикване от Коригира възли за избрана от проекта група да затваря файловете на генерираните справки.

Модул Поставя възли v.2.33

 • Оптимизиран е начинът за избор на нестандартни възли от библиотеката.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.99

 • В Параметри и контроли е добавена страница Панти с параметри и опции за изграждане на схеми на панти за разпробиване на детайлите.
 • В Параметри рафтове чекмеджета тръби  при избор на детайл Панта са добавени параметри за определяне към кой детайл ще бъде монтирана вратата (страници, прегради).

Януари 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.10.97

 • При запис на шаблон на възел с включен Контрол за вместимост да записва за установяване (при следващо генериране) на текущите отстояния от стените.
 • В Параметри на базата е изградена структура за добавяне на аксесоари. Добавен е аксесоар Решетка 1.
 • в Параметри и контроли, страница Чекмеджета  левият и десният панели са отделени със собствени дебелини.

Допълнение

Модул Врати v.5.39

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 140.
 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 141 с вградена ключалка за вратичка.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.76

 • Добавена нова потребителска библиотека: Kronospan 2018.
 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Фурни - AEG, Electrolux.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.32

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.09

 • Добавена операция Изтрива маркираните от проекта за директно изтриване на селектиране невидими възли от проекта.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.38

 • В Параметри и контроли, секция Схеми за автоматично подреждане на бутоните е добавена нова схема за разпределение на иконите.

Корекции

Модул Шкафове v.10.94.1

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета да установява указаното кантиране на корпуса на чекмеджетата в режим по подразбиране.
 • При преминаване през полето ID номер на модела Врата/Чело за генериране да извежда преглед на модела.

Модул Шкафове v.10.94.1

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета да установява указаното кантиране на корпуса на чекмеджетата в режим по подразбиране.
 • При преминаване през полето ID номер на модела Врата/Чело за генериране да извежда преглед на модела.

Модул Шкафове v.10.94.1

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета да установява указаното кантиране на корпуса на чекмеджетата в режим по подразбиране.
 • При преминаване през полето ID номер на модела Врата/Чело за генериране да извежда преглед на модела.

Модул Генериране на помещение v.3.80.1

 • Параметър Стъкло е изключена по подразбиране при първоначално стратиране на модула в проект.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.98

 • При добавяне към чекмеджетата на шаблонна схема с водачи да позволява свободен избор на срещуположен детайл странца/преграда.
 • При изграждане на шаблонна схема на крепеж с дибла или минификс е добавен параметър: Към прилежащият елемент: Дюбел-диаметър на отвора.