DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата 2010 2009 2008 2007 2006  2005г. през 2004г. през 2003г.

Декември – 2005
Допълнение В Design Sintez  - Добавени нови 40 бр нестандартни възли към библиотеката на програмата .
Допълнение В New Base v.2.25 -  Автоматично позициониране на лентата с инструменти в левеия край на екрана  при стартиране на модула.
Допълнение В Библиотеки с палитри v.2.00 - Добавени в Главна библиотека нови 400 палитри. общ брой на палитрите - 2300.
Разпределение на новите палитри:  Дървесни  - 28, Едноцветни - 107, Мрамор - 6, Мозайки - 21, Пейзажи - 50, Плочки подови - 29, Плочки стенни - 59, Паркети- балатуми - 5, Декоративни стъкла - 5, Тапети - 10, Тапицерии - 29, Едноцветни текстури - 43
Допълнение в Design Sintez  - В модулите, генериращи моногоелементни възли,  допуска едновременното  генериране на Бази и Крака.
Koрегирани модули:
Шкафове v. 3.10
Шкафове долни (кухненски) v.1.30
Шкафове за мивки v.1.30
Етажерки ъглови v.1.50
 
Допълнение в Design Sintez  - Предвижване в проекта v.2.00 -   Създадена възможност за създаване и поддържане на повече от един VIEW файла.
Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.3.01 - Генериране на многоелементни възли - В Позиция на тавана е разрешено въвеждане на отстояние отпред и отзад независимо пт вида сглобка.Позволя генериране на възли с различно предназначение.
Корекция в Светлинни източници v. 1.00.2  Отстранена грешка при повторно стартиране на модула, когато в проекта има поставени декоративвни елементи с модул Добавя изображения.

в Изгледи v. 1.03 Трансформиране на въведените интервали с подчертаваща "_" с цел игнориране записването на две единични изгледа от модула.

Видими слоеве в проекта v. 1.02.1 -
Възстановява коректно размера на формата на модула след операция Смалява формата за видимост в проекта.

в Design Sintez - В формите за четене на файловата структура на диска с предназнаачение в зависимост от модула, от който се стартира, да проверява и съобщава  дали е възможно да бъде прочетено посоченото дисково устройство.

В Библиотеки с палитри v.1.91.4 -  раздел  Библиотеки при добавяне на палитра в Главна  библиотека  обновява броят палитри веднага.

В Шкафове ъглови v.1.20.1 - Отстранена неправилна проверка на размерите на шкафа, задействаща една от защитите за размери на страниците, по- големи от габаритите на шкафа.

В Отваря проект v.1.40.2 -   След импортиране на проект изтрива името на проекта от  ИМПОРТНИЯ СПИСЪК.

В Корегиране на хоризонтално меню v. 1.30.2 -  При добавяне на операция в подменю с един ред не препокрива съществуващия запис.

В Генериране на помещение v.2.80.4 -  Коректно изрязване на отвори в гърба на помещението, независимо от размерите на елемента за изрязване.

Във Врати v. 3.50.2  модел D0 (с кобилица) -  Слой на пълнежа - Установява наименование на слоя за пълнеж в режим по подразбиране и след аварийно излизане от модула.

Във Врати v. 3.50.3  модел D0 (с кобилица) - създадена  контрола за въведената стойност за дебелина на вратата. Тя  автоматично се корегигира на 2см. с цел да се избегне влошаването на качеството на на профила и поради невъзможност да бъде генерирана вратата.

Във Врати v. 3.50.4  модел D0 (с кобилица) - Прихваната грешка при екструдиране на профила на вратата, възникваща вследствие аномалия в CAD  при конкретни размери на вратата по дължина и височина.
 Нoeмври – 2005
Допълнение в Design Sintez - Параметри на системата v.1.80 - Операция: Установява параметрите на системата в режим по подразбиране 
Допълнение в Design Sintez - Корегиране на хоризонтално меню v.1.30 - създадена възможност за преглед на възлите в библиотеката в схематичен вид или икона
Корекция В Ръководство за работа - Създаване на проекта на кухня  - стъпка по стъпка - Разширено и преработено ръководство създадено по конкретен проект.
Допълнение в Design Sintez - Шкафове v.3.00 - Генериране на многоелементни възли
Нови елементи към конструкцията на шкафа:
 • Чекмеджета
 • Тръби
Оптимизиран е начина за въвеждане на отстоянията отдолу на рафтовете, чекмеджетата и тръбите
Позволя генериране на възли с различно предназначение.
Допълнение в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.91 - Добавен параметър Височина на формите за ръчно определяне вна височината на прозорците при преглед на потребителските библиотеки.
Допълнение в модул Cut Base  v.1.50 - Маркира страните на елементите подлежащи на кантиране.
 • При Автоматичен разкрой маркирането се извършва  автоматично на база генерираните в проекта многоелементни възли
 • При Ръчен разкрой страните на елементите за кантиране се определят ръчно

Октомври – 2005

Допълнение
в Design Sintez - модули: Генериране на помещение v.2.80 - Позволява генериране на помещение в режим на видимост Само под и при повторно ,прегенериране на помещението.
Допълнение
в Design Sintez - Шкафове v.2.74 - Генериране на многоелементни възли – Допуска въвеждане на отклонения на страните от пред и от зад независимо от вида сглобка. Позволя генериране на възли с различно предназначение.
Ново
в Design Sintez - Щори-Завеси v.1Генерира в текущия работен проект интериорни възли: Завеси
Корекция
в Design Sintez - Допълнителни  елементи v.1.90.7 - Коректен запис на размерите на елементите, позволяващ последваща промяна на размерите им, когато са генерирани като вертикални.
Допълнение
в Design Sintez - модули: Генериране на помещение v.2.70
 • Добавени 4 допълнителни елемента за генериране към помещението. Общо 12. 
 • Въведен параметър Стъкло Определящ дали да бъде генериран обект за стъло между рамките на прозорците
 • Корегирано качеството на рамките на прозорците
Корекция
в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.90
 • Автоматичен контрол на големината на главна форма и при 15' и 17' монитори
 • Автоматично увеличаване на броя палитри при визоализация за избор и свързване със слоевете от потребителските библиотеки от 12 на 21 палитри на екран за 17' монитор.
Допълнение
в Design Sintez - Шкафове v.2.72Шкафове долни (кухненски) v.1.21, Шкафове ъглови v.1.10 - В слоеввете за оцветяване елемента груб е отделен като самостоятелен слой с цел разделното му оцветяване в проекта.

Септеври – 2005

Допълнение

в Design Sintez - Шкафове долни (кухненски) v.1.20 - Добавен елемент: хоризонтална лицева треса в горният край на шкафа от пред.

Допълнение

в Design Sintez - модули: Генериране на помещение v.2.50 – Създадена възможност за определяне от потребителя на наименованията на слоевете на отделните видове елементи съставляващи генерираното помещение.

Допълнение

в Design Sintez - Измерване и оразмеряване на възли и елементи v.3 - Оразмеряване на радиус

Допълнение

в Design Sintez - Шкафове v.2.70 - Генериране на многоелементни възли – Създадена възможност за определяне позицията на пода. Позволя генериране на възли с различно предназначение.

Допълнение

в Design Sintez – Бази v.1.35 :

 • Циклично зареждане на формата за последователно поставяне на бази

 • Възможност за въвеждане от оператора на наименованието на слоя на базата

Допълнение

в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.89 - Добавена препратка за бърз достъп до операция Коригиране на възел.

Допълнение

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.80 (Групово разглеждане на оцветяващи палитри)- Слой-Палитра присвоява към слоевете предварително привързаните към тях палитри в модул Слой-Палитри.

Ново

в Design Sintez – Слой-Палитри v.1 - Дава възможност да бъдат привързани палитри към слоеве, открити и регистрирани чрез модул Слоеве във възлите във използваните от системата възли.
Август - 2005

Допълнение

в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.20

 • Нова операция Подменя възли

 • Намалено е времето за зареждането на модула с около 50 %


Допълнение

в Design Sintez - Шкафове v.2.60 - Генериране на многоелементни възли  - Разширени са възможностите за определяне размерите и позицията на тавана. Позволя генериране на възли с различно  предназначение.


Допълнение

в Design Sintez - Шкафове v.2.50 - Генериране на многоелементни възли  - Разширени са възможностите за определяне размерите и позицията на гърба. Позволя генериране на възли с различно предназначение.


Допълнение

в Design Sintez - Врати v.3.50  - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 6 модела врати за генериране. Общо 41 модела генерирани врати.


Допълнение

в Design Sintez - генерирани на многоелементни възли Шкафове v.2.42, Шкафове долни v.1.13, Шкафе за мивки v.1.22, Шкафове ъглови v.1.01, Етажерки v.1.41

 • Променен е начина за създаване и свързване на слоевете към елементите на вратите. Като двете операции автоматично се изпълняват при генериране на възлите на база въведените наименования на слоевете.

 • Намалено е времето за зареждането на модулите с около 50 %


Допълнение


в Design Sintez - Копиране на възел v. 1.22 - Добавени операции:

 • Ротация на възела който се създава

 • Смалява формата за видимост на проекта

 • Изтрива възел от проекта

 • Контрола: Автоматична вместимост на възлите в помещението (за копието)


Юли - 2005 

Допълнение

в Design Sintez - Врати v.3.20  - Генерирани многоелементни възли - Добавени още 2 модела врати за генериране. Общо 35 модела генерирани врати.


Ново

в Design Sintez - Светлинни източници v.1 - потребителска система - Създаване и коригиране на източници чрез олекотени и опростени операции в достъпна за оператора форма.


Корекция

в Design Sintez - модули: Генериране на помещение v.2.41 и Придвижване в проекта  v.1.02 - са адаптирани за работа с обектите, генерирани от Добавя изображения  (операциите свързани с преместване и ротация).Допълнение

в Design Sintez - в модули: Шкафове v.2.41 - При определяне позицията на рафтовете в отделните области между преградите е създадена възможност за включване и изключване пропорционалното разпределение на рафтовете за конкретна област.


Допълнение

в модул New Base v.2.24 - В лентата с инструменти са добавени CAD операциите:


Корекция

в модул Calc Base v. 1.21 - в Номенклатура елементи е променен начина за посочване на позицията на елемента във възела.Допълнение

 

в Design Sintez - Копиране на възел v. 1.01 - Добавен параметър за определяне позицията спрямо пода на помещението на копираният възел.


Юни - 2005 

Ново

в Design Sintez - Коригиране на възел v.1 - Операцията е предназначена за промяна на характеристиките на вече генерирани в проекта възли.


Допълнение

в Design Sintez - Врати v.3.00  - Генерирани многоелементни възли

 • Добавени още 8 модела врати за генериране. Общо 33 модела генерирани врати.

 • Модел D0 с кобилици е оптимизиран за генериране на врата (чело) до минимална височина 25см.


Допълнение


в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.74  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри)- Добавени 170 оцветяващи палитри, общо 1900 бр. палитри в главна библиотека


Корекция

в Design Sintez - Шкафове за мивки v.1.21 - Генериране на многоелементни възли  -  Въведен самостоятелен файлов идентификатор за генерираните възли през модула - "TM"След инсталиране на модула стартирайте Тест на възлите ->Не коректни записи в Опис възли и Архивен. Лисващи идентификатори на генерирани възли. 


Допълнение


в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.74 (Групово разглеждане на оцветяващи палитри)- Добавя нова палитра в главна библиотека - Създадена възможност за въвеждане на потребителско наименование на палитрата за добавяне в Главна библиотека


Допълнение

в Design Sintez - Измерване и оразмеряване на възли и елементи v.2.10 - Създадена възможност за избор на мерната единица в която да бъде извършено оразмеряването.


Май - 2005 

Допълнение

в Design Sintez - Библиотека с възли - Добавени 52 нови възела. Общ брой на възлите в библиотеката 741.


Ново

в Design Sintez - Шкафове ъглови v.1  - Генерира в текущия работен проект ъглови шкафове с възможност за директно добавяне на мивка и прилежащия и плот. Автоматично изгражда и свързва необходимите номенклатури с елементи за ценообразуването и изчисляване разхода на материали. 


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни  елементи v.1.90 - Добавен елемент Четириъгълен Общ брой елементи генерирани от модула 13.


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни  елементи v.1.80 - Добавен елемент Г - образен Общ брой елементи генерирани от модула 12.


Корекция

в модул New Base v.2.20:

 • в операция Избор на слой - отстранен конфликт не позволяващ последващо свързване на елементи със слой след връщане обратно в формата

 • във всички 2D и 3D примитиви е създадена възможност за директно създаване и свързване на примитива със слой само чрез въвеждане на наименованието му в полето за слой.


Корекция

Програмата и трите допълнителни модула са адаптирани за работа с AutoCad 2005 


Допълнение

в Design Sintez - Параметри на системата v.1.60 - Параметър: Фон в диалоговите форми - позволява потребителски избор на  фон в диалоговите форми на програмата.


Допълнение

в Design Sintez - Интериорни възли - картини, плакати, пейзажи, килими  v.1.03 - При генериране на картини(килими) свързаната със слоя на картината (килима) палитра се регистрира автоматично в модула "Библиотеки с палитри"


Април - 2005 

Допълнение

в Design Sintez - Врати v.2.00  - Генерирани многоелементни възли

 •  Добавен още един модел врата за генериране. Общо 23 модела генерирани врати.

 • Променен е начина за създаване и свързване на слоевете към елементите на вратите. Като двете операции автоматично се изпълняват при генериране на врата на база въведените наименования на слоевете.


Допълнение

в модул New Base v.2.11 - 3D Елементи ПРОФИЛИ v.1.60 - Добавени нови 1 профил за екструдиране на солид. Общо брой на профилите: 15.


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни  елементи v.1.70 - Добавен елемент Декоративни рамки Общ брой елементи генерирани от модула 11.


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни  елементи v.1.60 - Добавен елемент Многоъгълни елементи Общ брой елементи генерирани от модула 10.


Допълнение

в модул New Base v.2.10 - 2D елипса - Опростен е начинът за създаване на елипси с добавени възможности за точни размери и директно създаване на област и триизмерно тяло.


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни  елементи v.1.50 - Добавен елемент Дъгообразни елементи Общ брой елементи генерирани от модула 9.


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни елементи v.1.40 - Добавен елемент Елипсовиден декор Общ брой елементи генерирани от модула 8.


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни елементи v.1.30 - Добавен елемент Правоъгълен декор Общ брой елементи генерирани от модула 7.


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни елементи v.1.20 - Добавен елемент Свод арка Общ брой елементи генерирани от модула 6.


Допълнение

в Design Sintez - Допълнителни елементи v.1.10 - Добавен елемент Правоъгълен-скосен свод. Общ брой елементи генерирани от модула 5.


Допълнение

в Design Sintez - Измерване и оразмеряване на възли и елементи v.2 - Добавени:

 • Оразмеряване на ъгли в проекта

 • Стандартни операции Мащаб на област, Целият проект в екрана, Скрива формата, Изтрива оразмеряване


Допълнение

в Design Sintez - в модули: Шкафове v.2.30, Шкафове долни (кухненски) v.1.10, Шкафове за мивки v.1.20, Етажерки ъглови v.1.30 - Добавен параметър Кант на гърба регламентираш дали да бъде генериран такъв по елементите на корпуса (лява-дясна страна, под и таван).


Март - 2005 

Допълнение

в Design Sintez - Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.10 - Въведен параметър по подразбиране - Автоматично намаляване височината на генерираните врати и чела


Допълнение

в Design Sintez - Тест на възлите v.1.30 - Нов тест: Не съществуващи проекти регистрирани в Отваря проект и Запис на проект


Допълнение

в Ръководство за работа - Създаване на икона на възел -стъпка по стъпка


Ново

в Design Sintez - Допълнителни елементи - Генерира в текущият проект възли (3D Примитиви) и прилежащите им елементни номенклатури.


Корекция

в Design Sintez - премахнат модул: Дооформяне на помещението: колони, комини, преградни стени, скосени тавани. Заменен от модул Допълнителни елементи


Допълнение

в Design Sintez - Тест на възлите v.1.20 - Нов тест: Не коректни записи в Опис възли и Архивен. Липсващи идентификатори на генерирани възли. 


Допълнение

в Design Sintez - Шкафове v.2.21, Етажерки ъглови v.1.21, Шкафове долни (кухненски) v.1.04, Шкафове за мивки v.1.11 - Добавено генериране на номенклатурни елементи "Крака", отделни за всеки от видовете възли. До момента краката се генерираха само за визуализацията на възела.


Корекция

в Calc Base - Генериране на ценова оферта  v. 1.22 - Повишена стабилността на работата на модула


Допълнение

в Design Sintez - Врати v.1.90  - Генерирани многоелементни възли - Добавени още четири модела врати за генериране. Общо 22 модела генерирани врати.


Допълнение

в Design Sintez - Шкафове v.2.20 - Генериране на многоелементни възли  - Добавени елементи: Треси под тавана  Позволя генериране на възли с различно предназначение.


Допълнение

в Design Sintez - Параметри на системата v.1.51 - Параметър: Път до работните файлове на системата - адаптира програмата за работа в мрежа.


Февруари - 2005 

Корекция

 

в Design Sintez - Отстранено възможно препокриване на файловите наименования на записаните графични изображения към проектите при запис или промяна на името.


Допълнение

в Design Sintez - Шкафове за мивки v.1.10 - Генериране на многоелементни възли  -  Създадена възможност да бъдат променени размерите на избраната мивка за вграждане - параметри: Размери на избраната мивка.


Допълнение

в Design Sintez - Шкафове v.2.10 - Генериране на многоелементни възли  - Нов параметър: Позиция на тавана  Позволя генериране на възли с различно предназначение.


Корекция

 

в Design Sintez - Вътрешно структурни промени:

 • Автоматично инициализиране параметрите на програмата

 • Ускорено зареждане на модулите съставляващи програмата


Ново

 

в Design Sintez - Копиране на възел v. 1 - Операцията е предназначена предимно за копиране на генерирани възли. Копираните по този начин възли се регистрират в системата  на проекта.


Допълнение

 

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.71  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) 

 • Добавя нова палитра в главна библиотека - Дава възможност да бъдат импортирани в системата на програмата от оператора файлове с нови оцветяващи палитри.

 • Нова библиотека Плочки стенни 10/10 130 бр., общо 1730 бр. палитри в главна библиотека


Допълнение

в Design Sintez - Поставяне на възли в проекта v. 1.84 - Добавена препратка за бърз достъп до операция Копиране на възел.


Януари - 2005 

Допълнение

в Design Sintez - Шкафове v.2.00 - Генериране на многоелементни възли  


Допълнение

в Design Sintez - Етажерки ъглови v.1.20 - Генериране на многоелементни възли  - При вид Скосена етажерка създадена възможност за генериране на дъгообразна форма на свързващата двете рамена отсечка.


Допълнение

в Design Sintez - Менажер на операции и команди v.1.23   - Добавена на виртуалният десктоп икона за бърз достъп до операция Копиране на възел.


Допълнение

 

в Design Sintez - Библиотеки с палитри v.1.70  (Групово разглеждане на оцветяващи палитри) 

 • Нова библиотека, съдържаща 16777216 едноцветни палитри

 • В секция библиотеки добавен тест Не разпределени палитри по библиотеките  


Допълнение

в Design Sintez - Отваря проект форма v.1.27 :

 • При стартиране на модула да установява указателя в списъците за Главна папка, Под папка, Проект на последно отваряният

 • При импортиране на проект да подменя автоматично съществуващите в системата със същото име.


Допълнение

в Design Sintez - Врати v.1.83  - Генерирани многоелементни възли - Създадена възможност за добавяне на допълнителни елементни номенклатури за изчисляване разхода на материалите.