Слой-Палитри

Модулът дава възможност да бъдат привързвани по подразбиране конкретни палитри към слоевете, принадлежащи към съответен нестандартен възел. В последствие в модул Библиотеки с палитри няма да ви се налага да свързвате слоевете на тези възли с палитри, тъй като избраните палитри ще бъдат автоматично присвоени.

Привързването на палитри към слоевете се извършва на база пълният опис възли, съставен от опис възли и архивен в модул Слоеве във възлите, където се регистрират участвуващите слоеве във всеки възел. Списъка може да сортирате по два показателя:  списък на възлите с несвързани слоеве с палитри  (зарежда се с бутона Възли с несвързани слоеве) и опис на възлите, чиито слоеве са вече свързани с палитри (бутон Възли със свързани слоеве).

За да адресирате палитра към слой трябва да посочите в активния списък съответен възел. Изберете библиотека с двойно кликане върху името и в списъка Библиотеки с оцветяващи палитри.Свързването на слоевете с палитри се извършва по същият начин както в Библиотеки с палитри. За палитрите от библиотеки Glass и Metals се прилагат свойствата, установени в  Библиотеки с палитри---> Библиотеки --->Параметри на потребителски библиотеки с палитри. За всички останали палитри се прилагат свойствата им по подразбиране.

Когато сте присвоили палитра към слой и желаете да свържете и други слоеве от възела със същата, за да не повтаряте отново операцията по избор на палитра и спестите време, посочете в списъка (натиснете ляв бутон на мишката на съответния ред) свързания с палитрата слой. Натиснете десен бутон. След това селектирайте пропуснатите слоеве и натиснете отново десен бутон, за да им присвоите палитрата.

Търсене на възел от активния списък - Целта на операцията е лесното откриване на определен възел за свързване на слоевете му с палитри. Въведете в полето името на възела или първите символи от него. За търсене на следващо съвпадение в началото на името на възел натиснете бутона вдясно от полето. За търсене на съвпадение като част от името на възел натиснете следващия бутон.

Операцията е активна само за слоеве от нестандартни възли! Не може да бъде използвана при генерирани възли.