Допълнения и корекции в програмата –2018-2019 2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003


Февруари 2019


Допълнение

Модул Шкафове v.11.33

 • Въведена система Калкулатор за извършване на прости аритметични операции (събиране, изваждане, умножение и деление) директно в полетата за параметри. Всички операции започват с "=" и завършват с натискане на Enter. Включени са общо 160 полета за въвеждане от всички диалогови форми, в които има логически смисъл да се ползва калкулатор.
 • В главна диалогова форма след промяна модела дръжки автоматично да се подменят моделите и на вече добавените такива.
 • Добавен нов модел кръгла дръжка за избор към вратите и челата.
 • В Параметри  на рафтове чекмеджета лост врати при вид на детайла Лост и въведени отстояния отляво и  отдясно са добавени опции: Скалира отстоянието фиксирайки позицията му при промяна на габаритните размери на възела.
 • В Параметри на треси/бленди са добавени персонални параметри за отстояние ОТГОРЕ/ОТДОЛУ на тресите персонално за предна/задна, горен/долен комплект за всяка област.
 • При включена опция Унифицира слоевете да регистрира слоя за ЛОСТ като отделен.

Допълнение

Модул Врати v.5.59

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 159.
 • В Параметри и контроли на модели 154  и  155 е добавена опция Автоматично определя размера на областите при промяна размерите на вратите.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.84

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.80

 • Добавена нова потребителска библиотека: Salex.

Допълнение

Модул Разпечатване V.1.05

 • Добавено информационно поле с пътя до местоположението на записаните JPG и PDF файлове. С възможност за директно зареждане на папката.

Корекции

Модул Допълнителни елементи v.3.42.2

 • При Правоъгълен елемент е възстановена работата на секция Ротация при първоначално въвеждане.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.37

 • Добавен нов водач за чекмеджета Метабокс на 86мм за всички дължини.
Януари 2019


Допълнение

Модул Шкафове v.11.28

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета, секция Шаблонни конструкции на чекмеджета е добавена операция Създава копие/вариaнт на маркираната шаблонна конструкция.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета лост врати при вид на детайла Чекмедже и въведени отстояния отляво, отдясно са добавени опции: Скалира отстоянието фиксирайки позицията му при промяна на габаритните размери на възела.
 • Добавен нов модел дръжка за избор към вратите и челата.
 • В Параметри на Треси/Бледи са добавени персонални параметри за дебелина на материала на тресите, персонално за предна/задна, голен/долен комплект за всяка област.

Допълнение

Модул Врати v.5.58

 • Към група с модели Рамкови са добавени нови подмодели: 157,158.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.83

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.65

 • В секция Справки е добавена справката Разход детайли (отговаря на бланкжг т  ата на Salex).

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.63

 • При включени Пълен списък на генерираните възли и Генерирани възли без елементни нименклатури е добавена опция Автоматичен контрол за вместимост, която изключва временно едноименната опция в Шкаф с цел автоматично прегенериране възлите на проект, чието съдържание и помещение е копирано от друг.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.06


Допълнение

Модул Органайзер v.1.23

 • Към филтрите е добавен параметър Добавени в менажера.

Корекции

Модул Врати v.5.56.2

 • Коригирна генерираната ширина на рамката при модели 131, 132, 133 за да отговаря на въведената в параметри на модела.
 • Модел 133 (с пълнеж-решетка) да се генерира с минимални размери до 270мм.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.26.3

 • При добавяне на врати една над друга да се добавят отворите от пантите при Експорт към VCerve Pro и персонално оразмеряване на детайлите.

Модул Генериране на помещение v.3.83.1

 • Възстановен е автоматичният контрол за позициониране на детайлите при въвеждане на дължина и позиция отляво по страните.Декември 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.25

 • В параметри Рафтове чекмеджета лост врати при вид на детайла Рафт и въведени отстояния отляво и отдясно са добавени опции: Скалира отстоянието фиксирайки позицията му при промяна на габаритните размери на възела.

Допълнение

Модул Врати v.5.56

 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 155.
 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 156.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.42.1

 • Добавен нов елемент Огледало - със скосени рамики (страни).

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.64

 • В раздел Справки е добавена нова Разход врати/чела.

Допълнение

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.30

 • Добавена секция Глобално осветление от модул Светлинни източници - потребителска система за директно регулиране на бялата светлина.

Допълнение

Модул Почистване на проекта v.3

 • Нов програмен модул, предназначен за почистване на проекта и поддържащата го структура от неизползвани записи с цел намаляване обема на файла и увеличаване скоростта на работа с него.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.41

 • Добавена нова операция Почистване на проекта.

Допълнение

Модул Органайзер v.1.22

 • Автоматично сортиране по възходящ ред на списъка Теми за филтриране на задачите.
 • При изготвяне на списъка Теми за филтриране на задачите да се игнорират темите, към които вече няма актични задачи.

Допълнение

Модул Библиотеки с нестандартни възли v. 2.14.2

 • Да допуска многократно добавяне на един и същи възел в менютата с автоматично преименуване на потребителското му име.

Корекции

Модул Разкрояване на материали v. 2.63.8

 • Във всички справки към наименованията на страниците (вида справка) е добавено описание във формат ДенМесец ЧасМинути (дата и час на създаване). С цел по-добра ориентация при натрупване на еднородни справки.
 • В справка Разход материали е отстранено изместване на някои колони при изчисляване на общи суми.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.05.1

 • При Запис на единичен елемент като възел да не изисква въвеждане на Слой / Номенклатурно наименование на елемента, когато слоя е въведен преди това в формата за слоеве.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.25.1

 • При справка Разбивка крепежът от под, таван и рафтове да се позиционира към прилежащите им детайли (страници).
 • В Параметри и контроли, страница Панти, към операция Нова схема е добавена опция Създава вариант/копие на маркираната в списъка схема на Панта.Ноември 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.24

 • В Параметри и контроли, страница Други, в секция Кантиране е добавен параметър Премахва кантирането на страниците отгоре при добавяне на треси/бленди.
 • В Параметри на краката е добавен нов модел  32.
 • Добавен нов модел дръжка за избор за добавяне към вратите и челата.

Допълнение

Модул Врати v.5.54

 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 154.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.12

 • Добавено е сортиране на списъка с възли в проекта по колона Включeн.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.26

 • Допълнена функционалност на Автоматично разпределение: 1 врата скосена / заоблена на ъгъл  при шкафове с заоблен преден ляв/десен ъгъл. Генерира врата според радиуса на заобляне на пода на шкафа.
 • При автоматични разпределения чела на чекмеджета: увеличен е броят възможни за генериране чела в един възел от 20 на 50 (максимален брой при 4-ри прегради).

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.09

 • Допуска стартирането на модула в файл- справка с цел запис на Ч/Б сканиране на извършените промени в него.

Допълнение

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.83

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалиалоговите форми (прозорците) в модула
  (shift + ляв / десен бутон на мишката.)

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.92

 • В Системни параметри е добавена секция Резидентни програмни модули. С цел ръчно регулиране при недостиг на оперативна памет.

Корекции

Модул Шкафове v.11.21.6

 • В Допълнителни детайли е въстановен максимизиран преглед с десен бутон.
 • При генериране на под, разцепен м/у преградите, е възстановено начисляването на надмярка при предфризоване, когато кантовете намаляват размерите на детайла.

Модул Генериране на ценова оферта

 • В Опис елементи за свързване с материали е възстановено натрупването на бройите от еднаквите детайли, когато това е указано в Параметри на системата.

Модул Разкрояване на материали v3f26370f. 2.63.4

 • В справка Разход по възли е възстановено маркирането на детайлите с неправоъгълна форма - Изрязване.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.05

 • При генериране на Декор 7 е намалено изпъкванто на пирамидите е горния / долен край, за по-голям реализъм на профила.

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.11.2

 • При Коригира оразмеряване да допуска въвеждане на текст в полето с размера на избраното оразмеряване.

Модул Клиенти v.1.04.2

 • Премахнати операции Запис и Коригиране. Операциите са сменени с мигновенни действия при извършване на промяна стойността на полетата.
Октомври 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.21.3

 • При избор на модела дръжка да извежда преглед  в главна форма и Параметри на Рафтове чекмеджета лост врати.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, е добавена опция Оразмерява дължините на преградите.
 • В Аксесоари в Параметри на пода при избор на Луничка 1 и Луничка 2 автоматично да се определя позицията по дължина на детайла за 1 и 2 броя.
 • При промяна вида на дръжката да се определя дали автоматично да променя вида на Вертикална/Хоризонтална при избор на Чекмендже/Врата.

Допълнение

Модул Врати v.5.51

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 153.
 • При генериране на модел 30 е добавена възможност за надмярка, която се включва и определя в Параметри и контроли на модел 18.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.41

 • При генериране с включено Създава елементна номенклатура, въведеното номенклатурно наименование да се регистрира като Код за уникалност. С цел лесното откриване на детайла в справките.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.81

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Плочки кухненски.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.10

Допълнение

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.21

 • При Оразмеряване в поглед отпред, режим Оразмерява по Центъра е добавен параметър за отстояние на оразмерителните линии от възлите.
 • При Оразмеряване в поглед отгоре, режим Пред възлите: текстът между оразмерителните линии да следва ротацията на възела.
 • При включено Извършва оразмеряването в служебен файл да скрива обекта (фотоапарат) за записани изгледи.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи v.1.08

 • Добавена операция Преглед за справки Автоматично оразмеряване на проекта: поглед ОТГОРЕ и Автоматично оразмеряване на проекта: поглед ОТПРЕД.

Корекции

Модул Помещение

 • Въведеният код за уникалност да отразява в слой Помещение допълнителен детайл (отрицателно изрязване).

Модул Врати v.5.51.2

 • Възстановена е работата на операция Спира генерирането в "Добавя врати чела дръжки" - стартиран ръчно.

Модул Поставя възли v.2.34.6

 • При разлистване на страниците с шаблони е отстранена невъзможност за прелистване страница напред.
 • Времето за зареждане на диалоговата форма на модула е намалено с 70 %.

Design Sintez Professional

Модул Шкаф v.11.21.5

 • За дясна страница с отстъп отпред е отстранено изместване на отворите при Експорт към VCerve Pro по страницата.
 • За база/цокъл с отстъп отолу е отстранено изместване на отворите при Експорт към VCerve Pro по базата.

Модул Библиотека с чертежи v.1.07

 • Добавена е  операция Преглед за справки  Карта на разкроя Nesting: ЕДИНИЧЕН файл и Карта на разкроя Nesting: всеки лист в ОТДЕЛЕН файл.

Модул Разкрояване на материали v. 2.63.3

 • След изпълнение на Експорт към VCerve Pro да възстановява настройките за операция Разкроява.Септември 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.18.5

 • Параметърът Наименование на модела дръжка за добавяне към вратите/челата се установява в режим по подразбиране след потвърждение.
 • При избран в главна форма модел дръжка в Параметри на рафтове чекмеджета лост врати при избор на Чекмедже и Врата автоматично да се избира хоризонтална или вертикална дръжка.

Допълнение

Модул Врати v.5.51

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 149.
 • Към група с модели MDF-пресован са добавени нови подмодели: 151 и 152.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.05

 • В Запис на възела, секция Запис на единичен елемент като възел само за текущият проект е променена на Запис на единичен елемент като възел, допускайки последващото им многократно използване в различни проекти, чрез копиране като обекти.
 • В Запис на възела, секция Запис на единичен елемент като възел въведеното наименование за Слой / Номенклатурно наименование на елемента автоматично да се регистрира като слой и свързва с детайла. С цел намаляване на операциите по създаване и добавяне на единични дейли в проекта.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.79.3

 • При избор на палитра от библитека Сървър е намалено значително времето за зареждане на прозорците с палитри за избор след първоначално зареждане.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.06

 • Добавени операции: Ч/Б сканиране (черно/бяло) и Черно / Бяло сканирани екрани на работни чертежи.

Допълнение

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.19.7

 • При оразмеряване в Поглед отгоре е добавена опция Оразмерява Пред възлите.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.91

 • В Постоянни параметри е добавена секция Цветова гама на работният екран: Тъмна и Светла.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.63

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула с
  (shift + ляв / десен бурон на мишката.)

Корекции

Модул Шкафове v.11.18.2

 • При Хоризонтални допълнителни детайли, кантирани отпред да се намаля размера на детайла с дебелината на канта.
 • В Параметри на Рафтове чекмеджета лост врати след въвеждане на стойност в поле и последващо активиране на менюто (с бутон Установява), въведената стойност да се запомня, без да се налага кликане в друго поле за тази цел.

Модул Врати v.5.48.5

 • Коригиран е профила на модели  17, 67, 41, 42, 43, 44 с цел оптимален реализъм при генерирането им.

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.11.1

 • При избор на Цвят на Текста и стрелките белият цвят е променен на инвертно бяло. С цел разпечатването му на бял фон.

Модул Копиране на възел v.1.36.1

 • При стартиране на операция Създава копието да обръща в Поглед отгоре за коректно генериране на неправоъгълните форми и профили на вратите.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.18.2

 • При Експорт към VCarve Pro (нестинг) са добавени отворите от пантите по вратите, прикачени от прегради.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, секция Персонално оразмеряване на елементите е добавена опция Оразмерява отворите от пантите по страните/преградите м/у центрово.
 • При персонално оразмеряване на ЛЯВА страна на преградите отворите да са позиционирани от дясно наляво на детайла.Август 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.17

 • В параметри на Рафтове чекмеджета лост врати при добавяне на Чекмедже и Врата е добавен параметър Наименование на модела дръжка за добавяне към врате/челата персонално за всяка врата/чело. С цел добавяне в един възел на врати и чела с дръжки към тях.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.90

 • В Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране е добавена опция Цветови схеми.
 • В Фон на прозорците е добавена нова цветова схема: Color scheme 2.

Допълнение

Модул Врати v.5.48

 • Към група с модели MDF е добавен нов подмодел: 148.
 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 150.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.10

 • Списъкът може да се сортира по колони Вид на възела, Код за уникалност и размери.
 • Добавен е параметър Начислен труд, персонално за всеки възел.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.62

 • В справка Калкулация по възли / общо: персонално за всеки възел приоритетно се зарежда стойността за Начислен труд, въведена в модул Генериране на ценова оферта.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.80

 • Всички диалогови форми в модула могат да бъдат затваряни директно с натискане на клавиш ESC.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.03

 • В Профили е добавен нов модел: Профил 3.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.15

 • Добавени са нови 38 бр. нестандартни възли.

Корекции

Модул Шкафове v.11.17.1

 • При персонално оразмеряване на допълнителни детайли с ротация или добавена капачка за кабели е отстранено изместване на детайла.
 • В спецификацията към справки  Разбивка и Оразмеряване е възстановено добавянето на номенклатурите на вратите, когато това е указано.

Модул Врати v.5.45.2

 • В Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи е премахната системата за добавяне на елементни номенклатури за ценообразуването на панти в зависимост от височината на вратата. Вместо нея да се използва системата в модул Шкаф.

Модул Генериране на ценова оферта v.2.08.3

 • В списъка с възли кодовете за уникалност са отделени в отделна колона от вида на възела.

Модул Разкрояване на материали v. 2.61.1

 • В справка Калкулация по възли / общо за материалите в мярка броя: когато се изчислява колона Количество директно да се взима стойността от колона Броя.
Юли 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.16

 • В Параметри на Рафтове чекмеджета лост врати при добавяне на Чекмедже е добавена опция Генерира чело към чекмеджето. Позволява да се изключи генерирането на чело за конкретни чекмеджета.
 • При добавяне на Рафт е изградена структура за добавяне на аксесоари. Добавен е аксесоар: Стъклоносач модел 1.
 • При добавяне аксесоари към Рафт  е добавен параметър Фиксира спрямо дясната страна на рафта.

Допълнение

Модул Врати v.5.46

 • Към група с модели МДФ е добавен нов подмодел: 147.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.81

 • Добавена операция за въвеждане на Код за уникалност... за слоевете на детайлите, изграждащи помещението.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.79

 • Добавена нова потребителска библиотека: Rosi 2018.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.08

 • Разширени са възможностите на операция Изключва/Включва възли. Към нея е добавено действие Всички: Включени/Изключени възли в списъка за калкулацията.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.61

 • Изготвя преглед на генерираните разкрои при Карта на разкроя: ЕДИНИЧЕН файл и Карта на разкроя: всеки лист в ОТДЕЛЕН файл за модул Библиотека с чертежи.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.14

 • Добавени са нови 34 бр нестандартни възли.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.88

 • Променен е вида на обектите в диалоговите форми. В Фон на прозорците са добавени:... 3D вид на обектите в диалоговите форми ... и 2D вид на обектите в диалоговите форми.

Корекции

Модул Врати v.5.46

 • Състоянието на опция Създава елементна номенклатура да се унаследява от шкафа, към който се генерират вратите/челата.

Модул Генериране на помещение v.3.80.4

 • Премахнато възстановяването на стойнностите по подразбиране на прозорците при прегенериране за параметри  Позиция на детайла-от пода и Позиция на прозорците в стените.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.15.1

 • При Експорт към VCerve Pro (нестинг) са добавени отворите от пантите по вратите.
 • Добавен параметър Корекция позиция панти, позволяващ ръчна промяна на автоматично изчислената позиция на пантите по височина на детайлите.
Юни 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.11

 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване, е добавена опция Оразмерява дължините на рафтовете.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета лост врати - при въвеждане на модела врата/чело да извежда преглед.
 • При добавяне на рафт е изградена структура за добавяне на аксесоари. Добавен аксесоар: "Рафтоносач модел 3".
 • В диалогов прозорец Извежда опис шаблони за зареждане е добавена операция - Импортира група.

Допълнение

Модул Врати v.5.45

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 146.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.80

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Плочки стенни.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.06

 • Разширени са възможностите на операция Изключва възли, към която е добавено действие Включва в калкулацията.
 • Създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел за Изключване/Включване. Изгледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.04

 • Добавена операция Изтрива чертежа.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.87

 • Променен е вида на обектите в диалоговите форми. В прзореца Фон на прозорците са добавени две цветови схеми.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.34.2, Генериране на ценова оферта v.2.07

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалиалоговите форми (прозорците) в модула с клавишна комбинация (shift + ляв / десен бурон на мишката.)

Корекции

Модул Шкафове v.11.10.5

 • Отстранена неточност в количеството на пантите при използване на шаблонна схема.
 • При първоначално изпълнение на Разбивка на възел с врати е премахнато дублиране на първата врата в  спецификацията (само).

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.23.5

 • При автоматично добавяне на дръжки вертикални директно от Шкаф е отстранено изместване на дясностоящата дръжка наляво.

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.19.6

 • Скритите възли в проекта (видими/невидими), да не се оразмеряват.

Модул Менажер на операции и команди v.2.40.2, Поставя възли v.2.34.4

 • При изпълнение на операция Изтрива възел от проекта да не изискава потвържедение от потребителя за възли в мерна едица Брой (дръжки).

Design Sintez Professional

Модул Библиотека с чертежи v.1.04

 • Към операция Преглед са добавени персонално оразмеряване на детайлите, генерирани от модул Шкаф в PRO версията.
Май 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.10

 • При определяне вида на детайлите в област - за чекмеджета или врати е добавен параметър № на модела с цел определяне на различни модели за всяка врата/чело персонално.
 • Създадена е възможност за автоматично добавяне на дръжки към вратите/челата, добавени директно в шкафа.
 • В главна форма е добавен параметър Наименование на модела дръжка за добавяне към вратите/челата.
 • В Извежда опис шаблони за зареждане е добавена операция Експортира група.
 • в Параметри и контроли, страница Разбивка в добавен параметър Добавя номерация.

Допълнение

Модул Врати v.5.44

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 145.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.86

 • В Постоянни параметри, в секция Създава елементна номенклатура е добавен параметър Прилага към записаните шаблони.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.34

 • В Параметри и контроли е добавена опция Показва само наименованията на шаблоните.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.03

 • Добавена операция Отваря чертежа.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.40.1, Генериране на помещение v.3.80.2

 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалиалоговите форми (прозорците) в модула с клавишна комбинация (shift + ляв / десен бурон на мишката.)

Корекции

Модул Шкафове v.11.06

 • При определяне съдържанието на област да допуска въвеждане на десетична точка при определяне позицията на детайлите Отдолу при въведени Брой символи след десетичната точка в Параметри на системата.
 • Да включва пропорционалното разпределение само при първоначално зарерждане на детайли.

Модул Врати v.5.43.1

 • Модел 123 е отделен със самостоятелни слоеве за оцветяване от модел 18 с цел отделянето им в един и същи шкаф.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.60.6

 • При Експорт към VCerve Pro (нестинг) отворите от крепежа се регистрират със слоеве, отговарящи на диаметъра им. С цел груповото им селектиране за избор на инструмент.
 • При Експорт към VCerve Pro (нестинг) детайлите се регистрират с общ отделен от плочата слой. С цел груповото им селектиране за избор на инструмент.
Април 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.06

 • В Параметри на пода,  секция Аксесоари е добавен нов аксесоар Луничка 1.
 • Добавена възможност за увеличаване / намаляване размера на диалоговите форми (прозорците) в модула
  (shift + ляв / десен бурон на мишката.)
 • При добавени рафтове с неправоъгълна форма: след всяка промяна на отстоянията автоматично да пре-установява формата на база новите размери на рафта.
 • В Параметри и контроли, страница Разбивка са добавени опции за определяне кои редове от антетките да се включват в справки Разбивка и Оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.5.43

 • В Параметри и контроли е добавен параметър Увеличаване размерите на елементите при кантиране (предфрезоване) за модели 18 (38, 141 със същата надмярка) и 123 с отделна.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.81

 • Към номенклатурните наименования на кантовете за хоризонтален и вертикален плот са добавени дебелините на детайлите.

Допълнение

Модул  Генериране на ценова оферта v.2.04

 • Добавена операция Изключване на възли от списъка за възли, участвуващи в проекта - в ценообразуването и разкроя.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.02

 • Към група Корнизи е добавен нов модел: 11.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.79

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Подови настилки - Ламинати.

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи v.1.02

 • Добавена операция Преглед за операции Персонални ОРАЗМЕРЯВАНИЯ на ВЪЗЛИТЕ в проекта: Целият възел и Персонални РАЗБИВКИ на възлите в проекта.

Корекции

Модул Разкрояване на материали v. 2.60.4

 • В справка Разход по възли: крепежът и детайлите в мярка броя да се изписват след останалите детайли във възела.
 • В справка Разпечатва списъка с елементите 2 е коригирана позицията на кантовете по базата/цокъл.

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.02.1

 • От наименованията на чертежите в списъка е премахнато наименованиято на текущия проект, към който принадлежат.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.01

 • В Параметри и контроли, страница Крепеж при изгражане на Шаблонни схеми на крепеж е добавен параметър Отстъп отзад. Схемите, изградени с този параметър, разпределят крепежа по спецефичен начин.
 • При добавяне на шаблонни схеми на панти е променена логиката за определяне броя панти, в зависимост от височината на вратата.
 • В Параметри и контроли, страница Панти са добавени параметри за определяне на максималната височина за добавяне на определен брой панти.
 • В Параметри и контроли, страница Орамеряване, в секция Персонално оразмеряване на елементите са добавени параметрите:
  • Цвят на външната област около детайла, Цвят контурите на детайла, Цвят на отворите от крепежа
  • Добавя контурите на външната област около детайла, Добавя антетка над детайла
Март 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.04

 • В Параметри и контроли е добавена страница Панти, позволяваща   изграждането на Шаблонни схеми на панти само за автоматично генериране на количеството панти и ръчен контрол на наименованието на елементните им номенклатури
 • В параметри на Рафтове чекмеджета лостове и врати при избор на врата да извежда списък с Шаблонни схеми на панти за избор. При добавяне на врати към шкафа да създава елементна номенклатура за пантите с указаното наименование за прикачената Шаблонна схема на панти.
 • Копиране съдържанието на областите м/у преградите: от първа и втора област на  първа преграда към  първа и втора области за всяко разпределение  от 4-те прегради.
 • В Параметри на пода,  секция Аксесоари е добавен нов аксесоар Луничка 2.

Допълнение

Модул Врати v.5.42

 • Към група с модели MDF пресован е добавен нов подмодел: 144.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.78

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена нова потребителска библиотека с палитри: Плочки подови - Матирани.

Допълнение

Модул  Библиотека с чертежи v.1.00

 • Нов програмен модул, систематизиращ файловете към текущия проект с оразмерявания, разбивки, персонални оразмерявания на детайлите с отворите за крепежа, карти на разкроя, Nesting разкрои и др.
 • Добавени операции: Разпечатване; Местоположение на файловете.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.21.1

 • При подовите разпределения е добавен вертикално разпределен ламинат..
 • При разпределене ламинат автоматично да нулира стойността  Ширина на фугата.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.39

 • Добавена операция Библиотека с чертежи.

Корекции

Модул Шкафове v.11.01.2

 • В Параметри рафтове чекмеджета врати при добавяне на чекмедже и избор на шаблонна схема да зарежда височината на корпуса, която е записана в схемата.
 • При въведен код за уникалност и добавени чекмедета: промененото основно номенклатурно наименование на чекмеджетата да се вписва в номенклатурите след кода.
 • Отстранено покриване на част от менютата в параметри на страниците, таван под, рафтове, прегради от прегледа на съответния детайл при неправоъгълна форма, както и в главна форма.

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.01.1

 • Профили: възстановена е работата на профил 22.

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.19.5

 • При оразмеряване в поглед отгоре е отстранено изместване на оразмеряването по гърба на помещението.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.01

 • Да се създава елементна номенклатура на добавените към шкафовете панти с указаното в шаблонната схема наименование.
 • При конструкция Пода и тавана м/у страните + Тавана вътре: крепежът от страниците да се маркира по тавана при експорт за нестинг.Февруари 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.11.00.0

 • Изградена е структура за копиране съдържанието на областите м/у преградите: от първа област "без прегради" към първите области за всяко разпределение (от 1 до 4 прегради).
 • При възел с фиксирана цена  към списъка с елементни номенклатури ("Параметри и контроли" на Шкаф ) за директно свързване с материал в "Генериране на ценова оферта". Автоматично да добавя в списъка наименованието на възела.
 • При промяна дебелината на кантиране на детайлите централно от главна форма да се променя и дебелината на канта на тресите/бленди.

Допълнение

Модул Врати v.5.41

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 142.
 • Към група с модели MDF пресован е добавен нов подмодел: 143.
 • Увеличен е максималният брой хоризонтални и вертикални рамки от 3 на 6 за модели 98,101 и 104.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.77

 • Добавена нова потребителска библиотека: Kastamonu 2018.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот 1.20

 • При подовите разпределения е добавено разпределение за ламинат.

Допълнение

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.27

 • При липсващ таван на помещението автоматично да прегенерира помещението с таван след потвърждение.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.09.1

 • Да се скриват обектите, добавени от модул 3D текстове.

Корекции

Модул Шкафове v.10.98.5

 • При Оразмеряване на целия възел в поглед отляво да оразмерява чистия размер на корпуса, без краката и базата.
 • При генериране на чекмеджета от вид метабокс е възстановена работата на параметър Променя дължината на задният панел.
 • При автоматично генериране на Разбивка и Оразмерява чрез повикване от Коригира възли за избрана от проекта група да затваря файловете на генерираните справки.

Модул Поставя възли v.2.33

 • Оптимизиран е начинът за избор на нестандартни възли от библиотеката.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.99

 • В Параметри и контроли е добавена страница Панти с параметри и опции за изграждане на схеми на панти за разпробиване на детайлите.
 • В Параметри рафтове чекмеджета тръби  при избор на детайл Панта са добавени параметри за определяне към кой детайл ще бъде монтирана вратата (страници, прегради).

Януари 2018


Допълнение

Модул Шкафове v.10.97

 • При запис на шаблон на възел с включен Контрол за вместимост да записва за установяване (при следващо генериране) на текущите отстояния от стените.
 • В Параметри на базата е изградена структура за добавяне на аксесоари. Добавен е аксесоар Решетка 1.
 • в Параметри и контроли, страница Чекмеджета  левият и десният панели са отделени със собствени дебелини.

Допълнение

Модул Врати v.5.39

 • Към група с модели Рамкови е добавен нов подмодел: 140.
 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 141 с вградена ключалка за вратичка.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.76

 • Добавена нова потребителска библиотека: Kronospan 2018.
 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Фурни - AEG, Electrolux.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.32

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.09

 • Добавена операция Изтрива маркираните от проекта за директно изтриване на селектиране невидими възли от проекта.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.38

 • В Параметри и контроли, секция Схеми за автоматично подреждане на бутоните е добавена нова схема за разпределение на иконите.

Корекции

Модул Шкафове v.10.94.1

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета да установява указаното кантиране на корпуса на чекмеджетата в режим по подразбиране.
 • При преминаване през полето ID номер на модела Врата/Чело за генериране да извежда преглед на модела.

Модул Генериране на помещение v.3.80.1

 • Параметър Стъкло е изключена по подразбиране при първоначално стратиране на модула в проект.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.98

 • При добавяне към чекмеджетата на шаблонна схема с водачи да позволява свободен избор на срещуположен детайл странца/преграда.
 • При изграждане на шаблонна схема на крепеж с дибла или минификс е добавен параметър: Към прилежащият елемент: Дюбел-диаметър на отвора.Декември 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.94

 • В главна форма е добавен параметър за ID номер на модела Врата/Чело за генериране директно към текущия възел.
 • В Параметри на рафтове лост чекмеджета врати при избор на лост е добавен параметър Радиус. Персонално за всеки детайл във всяка област от този вид.
 • При добавяне на Лост е изградена структура за добавяне на аксесоари. Добавен е аксесоар Кухненска закачалка за лост 1.
 • Към списъците с Аксесоари е добавен преглед на селектирания.
 • В Параметри, страница Елементи за операция Автоматично свързване на номеклатурите с материалите са добавени общи номенклатурни наименования на кантовете: кант 0.45, както и всички останали използвани дебелини.
 • В Параметри, страница Чекмеджета: предният и задният панел са отделени с отделни дебелини.

Допълнение

Модул Врати v.5.37

 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 139.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.79

 • Добавен нов модел батерия.

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.62.1

 • При прегенериране на шкафове с добавени директно в тях врати да запомня и прегенерира моделите, без да изисква избор и потвърждение.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.74

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Плочки подови - Мрамори.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.80

 • В Параметри и контроли са добавени параметри: Прозорец: Дължина, Височина, От пода; Врата: Дължина, Височина. С цел бързото въвеждане на параметрите на помещенията.

Корекции

Модул Шкафове v.10.92.2

 • В Параметри на преградите е премахната думата материал от текстовете за елементни номенклатури и слоеве. Моля установете базовите системни наименования на елементите и словете в Параметри и контроли на модула.
 • При презапис на съществуващ шаблон да създава нова икона за преглед.

Модул Менажер на операции и команди v.2.38.1

 • Бутоните с добавените задачи от Органайзер в Менажер на операциите са подменени със списък.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.74.1

 • При изход от модула да установява последно използвания изглед, но само ако при вход е била изключена перспективата.

Модул Параметри на системата  v. 2.84.4

 • При изпълнение на операция Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране само за модул Врати или за всички, да пренаписва съдържанието на библиотеките с модели Врати/чела.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.93

 • При добавяне на крепеж към рафтове позволява свободен избор на срещуположен детайл страница/преграда.Ноември 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.88.5

 • В Параметри и контроли, страница Елементи е вградено копиране на свързан материал от едно номенклатурно наименование на всички селектирани.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи към списъка с основни номенклатурни наименования за автоматично свързване с материали са добавени: крака  и чекмедже под.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи, операция Установява текущите наименования на елементите в режим по подразбиране записва и текущо определени материли за свързване в Генеране на ценова оферта за автоматично прилагане в новите проекти.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета към конструкцията са добавени персонални опции за Кантира задния панел отляво  и Кантира задният панел отдясно. Изискава се ръчно инициализаране на вече записаните конструкции с тези параметри.
 • В Параметри на пода към групата аксесорари за добавяне към възела е добавен: Чаша за вино 1 за под и над дъното.

Допълнение

Модул Врати v.5.35

 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 138.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.74

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Плочки подови - Гранитогрес.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.60

 • В Параметри и контроли е добавена нова страница с параметри  за осъществяване на потребителски контрол - Колони в справките.
 • В Параметри и контроли, страница Колони в справките към списъка със справки е добавена Разход по материали.

Корекции

Модул Шкафове v.10.88.5

 • В Параметри на допълнителните детайли е премахната думата материал от текстовете за елементни номенклатури и слоеве. Моля установете базовите системни наименования на елементите и словете в Параметри и контроли на модула.

Модул Врати v.5.34.1

 • При коригиране да установява персонално указания цвят на модела.

Модул Генериранена ценова оферта v.2.03.2

 • В Опис елементи автоматично свързва свободните (несвързани) номенклатури на детайлите от проекта с указаните по подразбиране в модул Шкаф материали. Да осъществява автоматичен контрол за съответствуващи дебелини на материала и номенклатурите.

Модул Разпечатване V.1.04.9

 • В списъка с разпечатващи устройства директно са добавени най-използваните: към системния принтер, към PDF, JPG и PGN файлове.

Модул Генериране на помещение v.3.79.4

 • При прегенериране на ротирано допълнително помещение да запазва ротацията.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.88.4

 • При персонално оразмеряване на детайли да установява в режим по по подразбиране: Експортира в DXF или DWG файлов формат.
 • Възстановено е персоналното оразмеряване на рафтовете.
Октомври 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.87

 • В страница Елементи към списъка с основните номенклатурни наименования на номенклатурите е добавена операция по избор на материал за автоматично свързване на номенклатурите на детайлите с него в Генериране на ценова оферта.
 • Страниците на чекмеджетата са разделени с персонални елементни номенклатури.
 • В Параметри и контроли,  страница Чекмеджета към конструкцията са добавени персонални опции за Кантира десния панел отляво, Кантира десния панел отдясно, Кантира десния панел отгоре, Кантира десния панел отдолу. Изискава се ръчно инициализаране на вече записаните конструкции с тези параметри.
 • В дилоговата форма за добавяне на аксесоари към възлите е добавена опция Създава елементна номенклатура персонално за всеки добавен към детайл аксесоар.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е въведено персонално номенклатурно наименование в режим по подразбиране, както и персонално за всяка шаблонна конструкция на чекмедже, която се създава.
 • В Параметри на пода към групата аксесорари за добавяне към възела е добавена Кухненска поставка за хартия 3.

Допълнение

Модул Врати v.5.35

 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 137.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.03

 • В Опис елементи автоматично свързва свободните (несвързани) номенклатури на детайлите от проекта с указаните по подразбиране в Шкаф, страница Елементи материали. Опция Автоматично свързване на номеклатурите с материалите в Параметри на системата трябва да е активна. С цел по-бързо и по-лесно да се преминава към справките.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.58

Допълнение

Модул Параметри на системата v. 2.84 

 • Добавена опция Автоматично свързване на номеклатурите с материалите в Генериране на ценова оферта.

Корекции

Модул Шкафове v.10.86

 • При Под и Таван, кантирани отпред/отзад с намаляване размерите на детайла с дебелината на канта е отстранено изместване на кантовете.

Design Sintez Professional

Модул Коригиране на възел v. 1.62

 • При активна опция Пълен списък на генерираните възли е добавена операция Оразмерява детайлите. Автоматично генерираща файлове с персонално оразмерените детайли (включително крепежи, водачи и неправоъгълни форми) на избрани от проекта възли.
Септември 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.82

 • Изградена е структура за добавяне на аксесоари към възела чрез детайл под.
 • Kъм групата аксесорари за добавяне към възела е добавен нов аксесоар: Кухненска поставка за хартия 2.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета към конструкцията са добавени персонални опции за Кантира левия панел отляво, Кантира левия панел отдясно, Кантира левия панел отгоре и Кантира левия панел отдолу. Изискава се ръчно инициализаране на вече записаните конструкции с тези параметри.

Допълнение

Модул Врати v.5.34

 • Цветът на контурните линии да се определя персонално за всеки модел врата/чело. С възможност да се установява в режим по подразбиране.
 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 136.

Допълнение

Модул  Кухненски плотове и мивки v.1.79

 • В Параметри на вертикалния плот при въведени отрицателни отстояния на задния стенен панел отляво/отдясно, левият и десният гръб плотове да се изместват автоматично с въведените отстояния на задния.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.72

 • Добавена нова потребителска библиотека: Decorini.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v. 2.02 

 • Добавена операция-бутон Филтрира списъка с материали по дебелината на детайлите, извеждаща само материалите, чиито дебелини отговарят на дебелините на елементните номенклатури на участвуващите в проекта детайли.

Допълнение

Модул Копиране на възел v.1.36

 • Създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел за копиране. Погледите се извикват с десен бутон върхудобавения бутон Поглед отпред.

Допълнение

Всички програмни модули

 • Програмата е адаптирана за работа под Autocad 2018.

Корекции

Модул Шкафове v.10.82.2

 • При въвеждане на по-голям брой детайли (рафтове) е възстановен въпросът дали да се увеличи броя, без да се нулира съдържанието на областта.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.83

 • При добавен крепеж правилно да позиционира отворите от крепежа по Дясна страница когато има въведено отрицателно отстояние на страницата отпред: при Експорт към VCarvePro и персонално оразмеряване на страницата.

Модул Разкрояване на материали v. 2.57

 • При Експорт към VCarve Pro да активира Позволява промяна на рамерите на лист при включено Спира разкрояването след всеки лист в Параметри и контроли, страница Параметри на разкрояването.

Август 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.79

 • Изградена е структура за добавяне на аксесоари към възела чрез детайл: гръб.
 • Към групата аксесоари за добавяне към възела е добавен: Закачалка 1.
 • Към групата аксесоари за добавяне към възела е добавен: Кухненска поставка за хартия 1.

Допълнение

Модул Врати v.5.32

 • При промяна посоката на фладера да установява корекцията в режим по подразбиране след потвърждение.
 • Да установява новият избран цвят за контурните линии по подразбиране за следващите врати/чела след потвърждание.

Допълнение

Модул  Кухненски плотове и мивки v.1.78

 • Добавен нов модел батерия.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.15

 • Добавени нови 38 бр нестандартни възли.

Допълнение

Всички програмни модули

 • Програмата е адаптирана за работа под Autocad 2017.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.36

 • В Параметри и контроли на модула е добавена опция Теми с икони за менажера с операциии команди.
 • В Параметри и контроли - Теми с икони за менажера с операциии команди е добавена нова тема.

Допълнение


Програмата е адаптирана за работа с по-голям брой възли в проект. Увеличен е максималният брой възли, възможни за генериране от 1000 на 2000 възела.

Корекции

Модул Шкафове v.10.79.1

 • В Параметри рафтове чекмеджета лост да допуска въвеждане на отрицателни отстояния на лостовете и вратите.Юли 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.78

 • Добавена опция Добавя врати/Чела, персонално определяща дали да се генерират такива към текущия възел.
 • Добавена опция Спира в Добавя Врати... (Добавя врати/чела и дръжки) за извършване на корекции по вратите/челата при генерирането им към текущия шкаф.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета към конструкцията са добавени персонални опции за Кантира предния панел отляво и Кантира предния панел отдясно.

Допълнение

Модул Врати v.5.32

 • При генериране на модел 134 хоризонталните и вертикални рамки са разграничени с отделни слоеве.
 • Адаптирани за работа с модул Добавя Врати/Чела при генериране на шкафа са още 49 модела врати (от  номер 1 до 134).
 • Към група с модели MDF - пресован е добавен нов подмодел: 135.

Допълнение

Модул  Кухненски плотове и мивки v.1.77

 • Добавен нов модел мивка в група Над плот.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.73

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Тапети - Модерни.

Допълнение

Модул  Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.14

 • Добавени нови 38 бр. нестандартни възли. 

Допълнение

Модул Измерване и оразмеряване v.3.11

 • Добавени са операции Групов избор и Групова корекция за бърза промяна на стойностите в Оразмерява дистанция - Параметри за всички селектирани в проекта оразмерявания.

Допълнение

Модул Шкафове v.10.70.1, Измерване и оразмеряване v.3.10, Разкрояване на материали v. 2.56.2

 • Към цветовете на контурните линии е добавен цявт синьозелен.

Допълнение

Всички програмни модули

 • Програмата е адаптирана за работа под Autocad 2015 и 2016.Юни 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.70

 • В Параметри и контроли, страница Други, е добавена опция Добавя Врати/Чела при генериране на шкафа за директен избор или модел по подразбиране, използвайки параметрите от Добавя врати чела дръжки.
 • При сглобка Пода и тавана м/у страните автоматично да генерират бази с двустранно скосени ъгли отпред с възможност за заобляне на скосените части, следвайки формата на пода.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета в секция Форма на лицевият панел са добавени параметри Диаметър на отвора и Радиус на дъгата.
 • Да се добавят надмерки за неправоъгълна форма на детайлите освен за ъгли с радиус, така и при вътрешни и скосени ъгли.

Допълнение

Модул Врати v.5.31

 • Към група с модели Масив е добавен нов под модел: 134.
 • В секция Слоеве е добавен бутон за персонално определяне цвета на контурните линии за текущо генерирания модел врата/чело.

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.62

 • Да позволява промяната на дебелините на всички кантове към детайлите при коригиране и определяне на нова обща дебелина от полето Промяна кант....

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.36

 • В Параметри иконтроли, секция Местоположение на оцветените изгледи записвани от програмата както и на свалените от сървъра е добавен параметър за определяне местоположението на записваните от модул Разпечатване PDF файлове.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.71

 • Добавена нова потребителска библиотека: JAF България Egger 2017.
 • Допълнена е потребителска библиотека: Egger 2017-2019.

Допълнение

Модул Библиотеки с нестандартни възли v. 2.1

 • Добавени нови 36 бр. нестандартни възли.

Корекции

Модул Шкафове v.10.69.2

 • В Параметри рафтове чекмеджета лост: автоматично да въвежда остатъчната височина все едно че е напивъведено много голямо число.
 • При Разбивка да допуска нулеви стойности за параметри "Ъгъл на завъртане в градуси" и Раздалечаване на елементите в %.
 • При работа в мм е отстранено некоректно установяване дебелината на кантовете на чекмеджетата (4.5) след установяване параметрите в режим по подразиране.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.71.4

 • В Библиотека при добавяне на палитри чрез Добавя всички в самостоятелна папка файловите наименования на добавените палитри да започват с името на групата.

Модул Параметри на системата  v. 2.83.1

 • Възстановено е свалянето на оцветените изображения в режим FTP: passive mode.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.72

 • В Параметри рафтове чекмеджета лост: При чекемджета в секция Шаблонни конструкции на чекмеджета е добавена операция Прехвърля конструкцията на останалите чекмеджета.

Май 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.67

 • За генериране на Врата/Чело към спецификацията в справки Разбивка и Оразмеряване в Параметри и контроли, страница Други е добавен параметър ID номер на модел врата за генериране. При стойност 0 моделът се избира директно от модул Врати. Допълнението обхваща моделите до 40.

Допълнение

Модул Врати v.5.29

 • Към модел 101 е добавен параметър Брой вертикални рамки (максимално 3бр.) за създаване на комбинации с хоризонталните рамки.
 • В Параметри и контроли, страница Други, е добавен параметър Код за уникалност: заменя Врата / добавя пред Врата.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.76

 • Вертикален плот: да генерира плотове около ъглови комини (обличане) чрез ръчно въвеждане на параметрите, без да се изисква наличието на такива в помещението.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.56

 • В справка Разход по възли да извежда и детайлите в мярка броя (крака, водачи и др).
 • В Параметри и контроли, страница Справки - В справка Разпечатва списъка с елементите 2 е добавен параметър Полета за кантиране: дебелини (на материала)/ съкратено име (на материала), определящ съдържанието в полетата.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.72

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Тапети -Класически.

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.61

 • При стартиране на Пълен списък на генерираните възли е добавена операция "Промяна кант...", позволяваща промяната на дебелината на всички кантове на селектираните врати за прегенериране.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.08

 • Добавена операция Не скрива маркираните.
 • Да допуска скриване и на основното помещение.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.86

 • В Параметри на сървъра обслужващ програмата са добавени параметри за промяна типа на FTP връзката. С цел отстраняване невъзможността за оцветяване и комуникация със сървъра.

Корекции

Модул Шкафове  v.10.65.1

 • При разпределение на детайлите (рафтове, чекмежета, врати) в област да прескача вратите и пропорционално да разпределя рафтовете по целият светъл отвор или в указания такъв.
 • При разпределение на детайлите (рафтове, чекмежета, врати) в област да изчислява автоматично позицията на вратите и чела едни над други.

Модул Разкрояване на материали v. 2.54.1

 • В Параметри и контроли, страница Справки, параметър Обединява всички изделия по код за уникалност е включен в режим по подразбиране.

Design Sintez Professional

Модул Отваря проект v.2.06.3

 • При Експорт -> Импорт на проекти да се прехвърлят и отворите по детайлите от крепежа.

Април 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.64

 • В Параметри и контроли, страница Разбивка е добавен параметър Добавя врати/чела към шкафа в Разбивка и Оразмеряване. Използва само модел врата 18 ПДЧ.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавен параметър Ъгъл на завъртане на ротирания в справката възел.
 • В Параметри на страниците, секция Кантиране на страните е вградена операция за бързо маркиране/отмаркиране на страните на двете страници.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване към параметър Оразмерява по центровете при РАФТОВЕ ОТДОЛУ при ПРЕГРАДИ ОТЛЯВО при СТРАНИ НА ВЪТРЕ при ТАВАН НАДОЛУ са добавени при ПОД ОТДОЛУ и при БАЗА ОТПРЕД.
 • В Спецификацията към справки Разбивка и Оразмерявяне да допуска лоста и при изключени Л.М.

Допълнение

Модул Врати v.5.26

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел 133.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.71

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Принтове за кухненски гърбове.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v. 2.01

 • В списъка Опис участвуващи в проекта елементи да извежда Количеството (кв.м./л.м.) или броя детайли, формиращи съответните номенклатури. Видът на списъка се определя в Параметри на системата -> Генериране на ценова оферта -> списък Опис елементи: Количество / Броя.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.53

 • В раздел Справки е добавен параметър Конвертира имената на детайлите на латиница в справка Разпечатва списъка с елементите 2.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.85

 • Програмата е адаптирана за работа с Microsoft Excel 2016. В секция Програма за отваряне на справките в табличен вид са добавени опции за избор на версия.

Корекции

Модул Шкафове v.10.65.2

 • При изпълнение на операция Орамеряване -> Целият възел -> Оразмерява между рафтовите разстояния да оразмерява светлия отвор в последната област между рафта и тавана.
 • В справка Оразмеряване -> Целият възел да запазва в режим по подразбиране опции: Спецификация и Кантиране.
 • При Коригиране на възел и Копиране на възел да не се активира опция Кантиране и Създава елементна номенклатура когато са изключени в оригирналния възел, независимо че в Параметри на системата е указано Кантиране: Винаги кантира и Винаги създава.

Модул Генериране на помещение v.3.79.2

 • При прегенериране на основно помещение да запазва вида му когато е САМО ПОД.

Модул Допълнителни елементи v.3.40.8

 • Премахнато е ограничението да се позиционират в проекта детайлите по ръчно въведени координати само ако е включено Атоматичeн контрол за вместимост на възлите в основното помещение.

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.10

 • При оразмеряване на дистанция е подобрено позиционирането на оразмерителните линии в 2D среда.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.65.3

 • В Шаблонни схеми на крепеж е добавена операция за бързо премахване на вече избрания към детайла крепеж.

Модул Разкрояване на материали v. 2.54

 • При Изчертава неправоъгълната форма на детайлите в "Карта на ракроя" и "Експорт към VCarve Pro" да изчертава неправоъгълната форма на Допълнителните детайли, вертикални и хоризонтални.
Март 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.62

 • В параметри на Рафтове чекмеджета лостове за детайл Лост да позволява промяна на мяркта му от Л.М. на БРОЯ. В параметри и контроли страница Елементи е добавено основно номенклатурно наименование лост.
 • Да допуска генериране на възел само с треси/бленди.

Допълнение

Модул Врати v.5.26

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел 132.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.75

 • Добавен нов модел водобранна лайсна в Параметри и контоли, страница Водобранна лайсна.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.71

 • Добавена нова потребителска библиотека: Egger 2017-2019.
 • Добавен списък Възли към които принадлежат слоевете, съдържащ използваните кодове за уникалност в проекта и наименованията на нестандартните възли. С цел бързо селектиране на слоевете чрез възел.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.01

 • В 3D Елементи - профил е добавен нов модел 1 за обличане на стени.

Допълнение

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.82

 • В Номенклатура Материали е добавен параметър Кроене от лицевата страна.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.52

 • В Карта на ракроя автоматично да се обръщат детайлите в зависимост от страната, определена за кроене/рязане на материала.
 • В справка Разход по възли вратите и челата да следват шкафовете, към които пренадлежат.

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.06

 • При операция Експортиране/Импортиране на проекти да се обменят и файловете с оцветяващи палитри.

Корекции

Модул Шкафове v.10.61.1

 • Опция Унифицира наименованията на слоевете да се включва автоматично при инициализиране на параметрите на модула.

Модул Врати v.5.26.1

 • В Параметри на модел D1 - MDF е добавен параметър Дебелина на вратата/челото.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.68.1

 • Премахнат е списъка Възли към които принадлежи слоя с прилежащата му опция Групово маркиране на слоеве.

Модул Менажер на операции и команди v.2.35.1

 • При филтриране на списъка с изображенията на оцветените проекти отпада необходимостта проекта да е измежду последните 20 отваряни.


Февруари 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.60

 • В диалоговия прозорец за запис на шаблон е добавена опция за автоматично създаване на икона (схематично изображение на шаблона).
 • В параметри на Рафтове чекмеджета лостове към списъка с детайли в областта е добавен нов вид: Врата. В модул Добавя врати/чела и дръжки вратите се добавят като чела.
 • При включени опции Разделя пода между преградите и Удвоява дебелината на елемента и количеството на елементната номенклатура да прилага указаната надмярка в Параметри и контроли при слепване на детайлите.
 • В Параметри и контроли, страница Други е добавен параметър Добавя номерация в елементните номенклатури на детайлите с мярка КВ.М.  За функционирането и трябва да бъде включена и Добавя номерация в Кода за уникалност.

Допълнение

Модул Врати v.5.25

 • Към модел 30 (вкопана дръжка) е добавена възможност за вертикално обръщане на дръжката (Параметри и контроли на модела).
 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел 131.
 • в Параметри и контроли на модели 95 и 96, от група Алуминиеви профили е добавена операция Установява базовите стойности на параметрите като текущи.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.79

 • Допълнителното помещение ЗАТВАРЯЩА СТЕНА е отделено със самостоятелен слой.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.68

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Тапети - детски.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.50.1

 • Към справката Разход по възли е добавена колона Материал.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.81

 • Програмата е адаптирана за работа с Microsoft Excel 2013. В секция Програма за отваряне на справките в табличен вид са добавени опции за избор на версия.

Корекции

Модул Шкаф v.10.60

 • В спецификацията към разбивка и оразмеряване при страници с дълбочина, по- голяма от височината, е премахнато обръщане на маркера за кантиране (Д/К).

Модул Добавяне и коригиране на 2D текстове в проекта v.1.16.1

 • Да се извършва коригиране на параметрите на добавен текст с водеща линия.

Модул Изгледи v.1.17

 • Възстановено е установяването на изглед с двойно кликане в списъка, без да се затваря диалоговата форма.
 • Смяната на режима на селектиране (единично/групово) се извършва с десен бутон на мишката в списъка.

Модул Запис на нов проект v.1.38.9

 • След потвърждаване на автоматичното прегенериране на възлите проекта автоматично да се объща в поглед отгоре преди началото на прегенериането на възлите. Сцел избягване неправилното създане на неправоъгълни форми, обърнати краката на шкафове и рамките на вратите.

Модул Информация за избран от проекта възел v.1.06.2

 • Операция Зарежда възела за корекция да зарежда избрани от проекта врати/чела.

Design Sintez Professional

 Модул Разкрояване на материали v. 2.50

 • При зададена опция Изчертава неправоъгълната форма на детайлите за операции Карта на ракроя и Експорт към VCеrve Pro да изчертава неправоъгълната форма на рафтовете.
Януари 2017


Допълнение

Модул Шкафове v.10.54.1

 • Позволява генерирането на отделни подове(дъна) за 5 области при възел с 4 прегради и включена опция  Разделя пода между преградите.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета са добавени параметри за ръчно определяне на кантирането на предния и задния панел отгоре.
 • При включена опция Добавя номерация в кода за уникалност да допуска въвеждането само на пореден номер като код за уникалност.

Допълнение

Модул Врати v.5.23

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел: 129-лява и 130-дясна.
 • Добавени бутони за бързо прелистване на моделите: Най-долу / Най-горе в списъка.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.69

 • Добавена е нова потребителска библиотека: Kaindl 2017

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.34

 • Двойно кликане в спиъка с изображенията на оцветените проекти директно да отваря проекта ако го открие между последните 20 отваряни.
 • Десен бутон в списъка с изображенията на оцветените проекти да филтрира списъка, оставяйки само тези на проекта към който е записано маркираното изображение.

Допълнение

Модул Добавяне и коригиране на 2D текстове в проекта v.1.16

 • Нова опция  Добавя водеща линия към текста при добавяне на текст в проекта.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.80

 • Програмата е адаптирана за работа с офис пакет LibreOffice. С функционалността достъпна за OpenOffice.

Корекции

Модул Шкафове v.10.55.4

 • При добавяне на 4 крака от модели: 9, 10, 13, 14 краката автоматично да се ротират в зависимост  позицията си в съответният ъгъл.
 • При включено Автоматично намалява размерите на детайлите с дебелината на кантовете на/над прага да    допуска изключването на опцията Намалява размера на елемента с дебелината на канта персонално за отделните страни на детайлите.
 • Вградена е автоматична проверка за некоректна подмяна на кода за уникалност в елементните номенклатури на генерирания възел при препълване на стека.

Модул Менажер на операции и команди v.2.33.1

 • Ускорено е местнето на бутоните по декстопа, премахнато е застъпването на бутоните със списъците при местене на бутоните.

Модул Оцветяване на проекта v.1.25.6

 • Да запазва ръчно въведените и добавени в списъка размери за големина на оцветяваните проекти и при повторното им зареждане.

Модул Поставя възли v.2.30

 • Отстранена е невъзможността да бъде зареден Менажер на операциите с десен бутон след изход от модул Поставя възли, когато са били стартирани през модула операции Копиране, Коригиране, Позициониране и Ротация на възли.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.54.2

 • Отстранено изместване на отворите при Експорт към VCarve Pro по тавана с добавен крепеж от страниците с въведено отстояние отзад за страниците.

 Модул Разкрояване на материали v. 2.49.1

 • Синхронизирана е позицията на кантовете с тази на крепежа при обърната посока на фладера в модул Шкаф за детайли Под, Таван, Допълнителен детайл хоризонтален.
 • В Параметри и Контроли, страница Разкрояване е добавена опция Изчертава неправоъгълната форма на детайлите в Карта на ракроя и Експорт към VCarve Pro за детайли Под, Таван, Лява и Дясна страници.
 • При операция Разпечатване на етикети да премахва дебелината на материала и кантирането от наименованията на детайлите ако е включена едноименната опция в Параметри на разкрояването.
Декември 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.52

 • Да генерира База/Цокъл за 5 области при възли с 4 прегради и включено Генерира бази между преградите.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета са добавени параметри за ръчно опеределяне на кантирането на предния и задния панел отдолу.
 • В Параметри на краката е добавен максимизиран преглед с десен бутон върху полето с минимизирания преглед.
 • в Параметри на краката към позицията им по височина е добавено и директното и посочване в спрямо възела.

Допълнение

Модул Врати v.5.20

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел: 127-лява и 128-дясна.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.74

 • Добавен е нов модел батерия.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.68

 • Добавена е нова потребителска библиотека: Modex 2015

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.78

 • При генериране на допълнителни помещения, разпределение само стена е добавена опция Затваряща стена за автоматична ротация на допълнителното помещение и детайлите по стената (пейзаж, прозорци, колони, врати).

Допълнение

Модул Коригиране на възел v.1.60.4

 • Да установява последно използвания поглед при последователен избор на възли за корекция.

Допълнение

Модул Копиране на възел v.1.35

 • При стартиране на модула директно да връща в проекта за избор на възел за копиране.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.47

 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавен параметър Премахва дебелината на материала и кантирането от наименованията на детайлите от картата на ракроя. С цел намаляване дължината на текстовете и по-добра вместимост на текста в детайлите.

Корекции

Модул Библиотеки с палитри v. 3.67.1

 • При селектиране на палитра в списъка Палитри свързани със слоевете в проекта да проверява и предупреждава за наличие на копия на палитрата (ротирани).

Модул Коригиране на възел v. 1.60.2

 • При изпълнение на операции Генерирани възли без елементни нименклатури и Пълен списък на генерираните възли временно да изключва Автоматичен контрол за вместимост на възлите в помещението.

Модул Разкрояване на материали v. 2.48.1

 • При Експорт към Cutting е отстранено прекъсване на операцията, когато увеличава количеството на еднаквите елементни номеклатури.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.54

 • В Параметри на рафтове чекмеджета лостове е добавена операция Прехвърля крепежа на останалите рафтове в областта.
 • В диалоговата форма за избор на крепеж списъците да се сортират по възходящ/низходящ ред.
 • В диалоговата форма за избор на крепеж в списъците да се зарережда и крепеж: рафтоносач Модел 1.

 Модул Разкрояване на материали v. 2.47.2

 • В Карата на разкроя при проекти с указани копия в Генериране на ценова оферта: да не се налага повторното блокиране на вече блокирани детайли (с опция Не разкроява) при повторно стартиране на операцията.


Ноември 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.48

 • В Параметри на краката са добавени параметри за персонално определяне началната позиция на краката по височина.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е добавен параметър Дебелина на кантовете персонално за всяка записана конструция на вид чекмедже.

Допълнение

Модул Врати v.5.19

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел.
 • Добавен е параметър за ръчна корекция на позицията на вратата/челото за генериране.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.73

 • Вградена структурата за въвеждане на код за уникалност за генерираните слоеве и елементни номенклатури.

Допълнение

Модул  Генериране на помещение v.3.77.24

 • Добавена опция Зад всички стени, допускаща генериране на обектите за пейзажи зад стените, независимо дали в помещението има добавени прозорци.
 • Към списъка със слоевете са добавени тези за пейзажи зад стените.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v. 4.00.3

 • В 3D Елементи към декор 3 са добавени параметри, позволяващи генериране на ляв или десен Г-образен и П-образен декор.
 • В 3D Елементи към декор 9 са добавени параметри, позволяващи хоризонтално или вертикално проектиране на генерираният декор.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.67

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Градски пейзажи.

Допълнение

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.81

Корекции

Модул Менажер на операции и команди v.2.32.4

 • При стартиране на операции Оцветява проекта и Реалистичен автоматично да възстановява Разпъва\свива палитрата в зависимост от размерите на всеки елемент в Библиотеки с палитри ако това е указано преди това.

Модул Отваря проект v.2.05.1

 • Възстановено е отварянето на проекти с двойно кликане в списъка с проектите. Преминаването към групово селектиране се извършва с десен бутон в списъка.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.49.1

 • В диалоговата форма за добавяне на крепеж по елементите е добавен списък с Последните 20 използвани крепежи + Отстъп отпред (на крепежните схеми) с цел бързото свързване с най-често използваните.
 • В диалоговата форма за добавяне на крепеж към списъците е добавенa колона с Отстъп отпред (на крепежните схеми).

 Модул Разкрояване на материали v. 2.46.2

 • При разпечатване на етикети наименованията на използваните материали са подменени със съкратените им такива.Октомври 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.45

 • В прозореца за пробиване на отвори към детайлите е добавена операция Изтрива неизползваните отвори с цел  почистване на списъка.
 • в Параметри иконтроли, страница Други е добавена опция Добавя маркери за кантиране към номенклатурните наименования на детайлите.
 • Автоматично да променя формата на базата/цокъл, следвайки формата на пода при сглобка Пода и тавана м/у страните + частично скосяване по дълбочина (с рамо само отпред) с радиус.
 • В Параметри на базата е добавена операция Отвори.

Допълнение

Модул Врати v.5.18

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.76

 • Добавени параметри и обособена секция Пейзажи за автоматично изнасяне на дневните пейзажи извън стените и пропорционалното им увеличаване при увеличаване на дистанцията от стените.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v. 2.00

 • В Опис участвуващи в проекта елементи е добавено бързо свързване на селектираните елементни номенклатури чрез двойно кликане върху избрания материал за свързване.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.47

 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавена опция Разкроява всеки лист в отделен файл - за Автоматичен разкрой (само). Отнася се за операция Карта на разкроя.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.66

 • В сървъра, обслужващ програмата, е добавена потребителска библиотека с палитри: Подови настилки килими и пътеки DECOTEX 2016.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.98

 • В 3D Елементи към Декор 5 са добавени параметри, позволяващи генериране на ляв или десен Г-образен, както и П-образен декор.

Корекции

Модул Шкафове v.10.42.1

 • При Разбивка номерацията на ротираните Допълнителни детайли да следват детайла.

Модул Разкрояване на материали v. 2.46.1

 • При изключена опция Извежда описанието на елементите под разкроеният лист е създадена възможност за регулиране дължината на имената на детайлите.
 • При Разбивка за Вертикален допълнителен детайл и Гръб означенията за кантиране да съответствуват на задаеното кантиране.

При стартиране на програмата се извършва проверка за некоректен символ за десетичен разделител в Windows.


Design Sintez Professional

 Модул Шкафове v.10.46

 • При включена опция Подготвя отворите от крепежа за Експорт към VCarve Pro да допуска промяна посоката на фладера на детайлите: Под, Таван, Лява/Дясна страница, Допълнителни детайли, Прегради.
 • В Параметри на базите са добавени опции за добавяне на крепежи по лява и дясна страница от предна и задна база.
 • При Експорт към VCarve Pro по страници (лява, дясна)  и бази (предна, задна) се маркират отворите от крепежа.
 • При персонално оразмеряване на лява и дясна страница се маркират отворите от крепежа на предна и задна база.Септември 2016


Допълнение


Модул Шкафове v.10.39

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета към секция Форма лицев панел са добавени параметри за определяне позицията на изрязаната дръжка.
 • Автоматично да променя формата на базата/цокъл, следвайки формата на пода. Отнася се за  сглобка Пода и тавана м/у страните с частично скосяване по дълбочина (с рамо само отпред).
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е добавен параметър Отстояние на пода отзад.

Допълнение

Модул Врати v.5.17

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел.

Допълнение

Модул Поставя възли  v. 2.29

 • Към полетата за въвеждане позицията на нестандартните възли са вградени операции Измерва разстояние (проекця по X/Y/Z), Линейно измерване (дистанция) и Присвоява позицията на избрания възел.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.46

 • При Експорт към Cutting да обединява детайлите с еднакви параметри, увеличавайки количеството им.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.65

 • В сървъра, обслужващ програмата, са добавени потребителски библиотеки с палитри на Паркети и Балатуми.

Допълнение

Модул Органайзер v.1.20

 • Добавен параметър Път (директория) за указване местоположението на файла с базата данни на органайзера. С възможност за установяване в режим по подразбиране.

Допълнение

Модул Поставя възли, Добавя врати/чела и дръжки, Поставяне на плот, Промяна размерите на възел, Врати

 • Операцията по скриване на слоеве е заменена с директно стартиране на модула Видими слоеве в проекта.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.14

 • Преработени (олекотени без загуба на качеството) са 100 бр нестандартни възли от вида мрежа.

Корекции

Модул Шкафове v.10.42.1

 • В Параметри на преградите при изключване на Пропорционално разпределение да допуска промяна на позицията на 4-та преграда.
 • Да позволява ръчното намаляване размерите на детайлите с дебелината на канта при включена опция за автоматично намаляване размерите над определеният кант-праг.
 • Параметърът Автоматичен контрол за вместимост на възлите в основното помещение да се запомня персонално за всеки възел и установява при коригиране.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета при отказ от използване на Шаблонни конструкции на чекмеджета (десен бутон върху конструкция) да се зареждат параметрите по-подразбиране за чекмедже.

Модул Врати v.5.17.3

 • При стартиране от Добавя врати чела дръжки с включена опция  Прехвърля кода за уникалност ако шкафа няма код, полето във врати за код да бъде активно за въвеждане.

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.22.3

 • При изпълнение на операциите за автоматични разпределения на врати при ъглови шкафове е отстранено изместване на вратите при сглобка на шкафа Пода и таван м/у страните+различна дебелина на страниците.

Design Sintez Professional

 Модул Шкафове  v.10.42

 • При генериране на възли за Експорт към VCarve Pro и персонално оразмеряване е отстранено изместване на крепежа:
  • по вертикалните треси/бленди отзад.
  • по дясна страница и лява страна на прегради с отстъп отпред - крепежа от рафтове и хоризонтални допълнителни детайли.
Август 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.37

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е добавен параметър за дебелина на предния и задния панел, различна от тази на страниците.
 • При добавена надмярка от кантиране (предфризоване) оригиналните размери на детайлите да се изписват към номенклатурните наименования.

Допълнение

Модул Врати v.5.16

 • В Параметри и контроли, страница Елементи към списъка с елементните номенклатури на моделите е активирано поле за промяна мерната им единица на броя.
 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел. Аналогочен на модел 18, но с различна дебелина на канта.

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.60

 • Създадена възможност за директно зареждане на възела за коригиране от програмния модул, който го генерира. В Параметри на системата е добавена опция Коригиране на възел: Зарежда диалоговата форма.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.44

 • При изпълнение на операция Карта на разкроя наименованията на детайлите автоматично да се ротират винаги по дългата страна. С цел вместимост в габаритните рамки на детайлите.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.06

 • Към списъка с невидими възли в проекта  е добавена колона Ценообразуване. С двойно кликане върху възли от списъка директно да се включват / изключват от при Генериране на ценова оферта и Разкрой.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.13

 • Добавени нови 36 бр нестандартни възли.
 • Преработени (олекотени без загуба на качеството) са 100 бр нестандартни възли от вида мрежа.

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.05

 • Към следващите 6 проекта в подпапката е добавен максимизиран преглед на изображенията при преминаване на мишката върху тях.

Корекции

Модул Шкафове v.10.37.1

 • При Копиране на възел с въведен код за уникалност + включена опция Добавя номерация в кода за уникалност да премахва автоматично номерацията от кода на оригиналния възел.
 • При създаване на нов шкаф с включена опция Добавя номерация в кода за уникалност и избор на вече регистриран код за уникалност от списъка да премахва автоматично номерацията от избрания код.

Модул Разкрояване на материали v. 2.44.1

 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване, параметър Добавя имената на възлите под картата на разкроя е променен на Добавя имената на възлите към тези на елементите. Позволява изключването на имената на възлите от описанието на детайлите в картата на разкроя.
 • Коригирана е справка Разпечатва списъка с елементите 3 с цел включване на всички материали в справката при описание на детайлите във възлите.
 • Справка Разпечатва списъка с елементите 3 е преименувана на Разход по възли и е преместена в главната диалогова форма в секция Справки.

Модул Генериране на ценова оферта v. 1.99.1

 • В диалогов прозорец Опис елементи при работа в "СМ" с определена в Шкаф мерна единица за справките ММ е възстановен автоматичният контрол за съзвпадащи дебелини при свързване на елементни номенклатури с материалите.

Модул Врати v.5.16.1

 • При промяна на позицията на моделите в библиотека е премахнато объркване на картинките за преглед.

Design Sintez Professional

Разкрояване на материали v. 2.45.1

 • Добавена е операция по отпечатване на етикети за детайлите от разкроения материал.
 • При копия на проекти е отстранено объркване на номерацията на детайлите (само в списъка с детайли, подлежащи на разкрой) при повторно стратиране на картатана разкроя.Юли 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.35

 • В диалоговата форма Дебелини на кантовете - Кантиране е добавен параметър Прилага надмярката при изключено кантиране на детайлите.
 • В параметри на Допълнителни детайли са добавени нови автоматични разпределения на детайлите за изграждане на ъглови долни и горни шкафове.

Допълнение

Модул Врати v.5.14

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.22

 • При изпълнение на операция Врати/Чела подменя е добавена възможност за директен избор от проекта на врата/чело за подмяна.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.64

 • В сървъра, обслужващ програмата, са добавени потребителски библиотеки с палитри на перални за вграждане.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v. 1.99

 • В списъка с елементи за свързване с материали: при кликане с десен бутон върху номенклатурен елемент, който не е свързан с матриал и няма активирано копиране, се извършва филтиране на списъка с материли по мерната единица на номенклатурния елемент и дебелината му.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.43

Допълнение

Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.194

 • В Параметри и контроли е добавена опция Извършва оразмеряването в служебен файл "gen_wyzel_COPY..., допускаща извършване на оразмеряването в работният файл на проекта.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.12

 • Добавени нови 36 бр нестандартни възли.
 • Преработени (олекотени без загуба на качеството) са 100 бр нестандартни възли от вида мрежа.

Корекции

Модул Шкафове v.10.35.2

 • Отстранено препокриване на канта с материала при заобляне ъглите на детайлите при визоализацията им.
 • При допълнителни детайли: вертикален детайл + ротиран по Z=90 + отстояние отляво е отстранено изместване на детайла надясно.

Design Sintez Professional

Шкафове v.10.35.1

 • При генериране на възли за Експорт към VCarve Pro е отстранено изместване на отворите на  хоризонталните допълнителни детайли по преградите.Юни 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.33

 • В Параметри на преградите при пропорционално разпределяне да се запомня и установява в режим по поразбиране текущият избор на разпределение: По светъл отвор или Със страниците.
 • В Параметри и контроли, страница "Чекмеджета" е добавен параметър Отстояние на пода отзад.

Допълнение

Модул Врати v.5.13

 • Към група с модели Масив е добавен нов подмодел.
 • Към съдържанието на библиотеките са добавени операции Ред нагоре и Ред надолу с цел преместване на често използваните модели на първите екрани.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.21

 • Към операция  Генерира врати чела е добавена автоматична операция Разпределение: Чела на чекмеджета при възел с 4 прегради.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.42

 • При Експорт към Optimik да обединява детайлите с еднакви параметри, увеличавайки количеството им.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.64

 • В "Библиотека" е добавена операция Експортира потребителска библиотека. Експорта се изпълнява в папка C:\acad_pic\Eksport_ + името на библиотеката, където се копират файловете от библиотеката.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.32

 • В Параметри и контроли е добавен списък с операциите, стартирани от модула, за изключване от декстопа на модула.

Допълнение

Модул Определяне местоположението на възела v.4.17

 • Променено е съдъжанието на списъка при групов избор на възли от проекта. Добавени са информационни колони и сортиране на списъка.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.11.2

 • Преработени (олекотени без загуба на качеството) са 100 бр нестандартни възли от вида мрежа.

Корекции

Модул Шкафове v.10.31.3

 • При изчислване дължината на водачите да не преизчислва и дълбочината на корпуса, ако е променена ръчно.
 • В Параметри и контроли, страница Други е възстановена работата на опция Винаги намалява размерите на детайлите с дебелините на кантовете.

Модул Врати v.5.12.1

 • При избор на библиотека ЛПДЧ директно да зарежда за генериране модел 18.

Модул Поставяне на плот v.3.70.9

 • При автоматично прегенериране да не създава копия на водобрана или хоризонталния плот.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.34

 • При избор на крепеж към страните на допълнителните детайли са добавени опции за определяне на детайлите, с които да се свързва крепежа, само за лява страница, дясна страница и преградите.
 • При генериране на възли за "Експорт към VCarve Pro, както и при персоналното оразмеряване на детайлите, да се маркират отворите от доп.детайли.
 • В Параметри на базата/цокъл при конструкция Герунг, да се добавя указаната в модула надмярка при изчисляване разхода на материал.Май 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.29.1

 • Допуска се създаването на чекмеджета с дължина на водача на 270мм.
 • Автоматично да променя вида на базата/цокъл, следвайки под с неправоъгълна форма: пълно скосяване по дълбочина и частично скосяване отпред (с рамо отпред).
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е увеличен максималния брой Шаблонни конструкции на чекмеджета от 10 на 100 бр.

Допълнение

Модул Врати v.5.11

 • Увеличен е броят на моделите за преглед / избор от 6 на 9.
 • Въведена е уникална номерация на моделите. Добавен е параметър Търсене на модел по ID номера.
 • Към група с модели Постформинг е добавен нов подмодел.
 • В Параметри на модела DI-119 са добавени опции: Брой хоризонтални рамки 1-2-3Добавя вертикална рамка и Добавя 2-ра хоризонтална рамка, увеличаващи  разноообразието от подмодели.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.20

 • Опция Генерира модел D7 е трансформирана в параметър за въвеждане на ID-номера на желания за генериране модел.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v. 1.98

 • Добавена е възможност за изключване на възли при изчисляване на разхода по елементи чрез двойно кликане върху възел от списъка. В предварителния списък с възли е добавена колона Включен/Изключен.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.63

 • Добавена нова потребителска библиотека Kronospan_2016_2017 като допълнение към съществуващата.

Програмният пакет на Design Sintez е адаптиран за работа с Windows 10 64bit.

Корекции

Модул Шкафове v.10.29.2

 • При въвеждане на код за уникалност (съществуващ) с включено Добавя номерация в Кода за уникалност, автоматично да премахва старата номерация зад кода в полето.
 • При ротиране на допълнителни детайли Вертикални/Хоризонтални въведените отстояния да не изместват детайла.
 • При сглобка Стените м/у пода и тавана + Тавана вътре при страници с различна дебелина е отстранено изместване на тавана.

Модул Врати v.5.10.1

 • Да запомня последно генерирания модел и да го установява при следващо стартиране. С пририотет е указания от Добавя врати чела дръжки модел.

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.20.1

 • При автоматично разпределение: Пет врати една до друга за възел без гръб: да добавя врати по задната страна на шкафа.

Модул Коригиране на възел v. 1.59.2

 • При стартиране на Пълен опис или персонално избран от проекта възел да открива BIN файловете за коригиране на възлите, копирани от един проект в друг за проекти, намиращи се в различни папки.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.30

 • При генериране на възли за Експорт към VCarve Pro да се допуска добавяне на надмерки по детайлите от: неправоъгълна форма, двойна елементна номенклатура, Герунг и  Предфризоване.
 • При генериране на възли за Експорт към VCarve Pro за допълнителните детайли да се добавят отворите от крепежи Минификс и Рафикс.


Април 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.2

 • Създадена е възможност за промяна параметрите на кантирането (дебелини, намаляване размерите на детайлите, надмярка) за всички детайли едновременно на текущиявъзел.
 • Параметри и контроли, страница Чекмеджета  - добавени са опции за кантиране на пода/дъното на чекмеджетата отляво и отдясно.
 • За детайли под, лява - дясна страници, гръб и допълнителни детайли при операция Отвори да се добавя капачка за кабели (опция Поставя капачка).

Допълнение

Модул Врати v.5.08

 • Добавени операции за създаване, коригиране и изтриване на библиотеки, както и преразпределяне на моделите по групи.
 • Към група с модели MDF - пресовани е добавен нов подмодел.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.72

 • Добавена нов модел мивка в група  Над плот.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.19

 • При операция Генерира врати чела е добавено автоматично разпределение: пет врати една до друга (за шкаф с 4 прегради).

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.75

 • В Параметри на вратите е добавен нов модел перваз на касите.

Допълнение

Модул Изгледи v.1.1

 • Добавена операция Избира изглед от проекта за селектиране в списъка с изгледи.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.62

 • Изградена структура за ускоряване зареждането на палитрите от потребителските библиотеки чрез съхраняване на малки по размер копия на оригиналните палитри в C:\acad_pic\temp\Palitri_all_small.

Корекции

Модул Шкафове v.10.25.2

 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета при конструкция Кутия да допуска кантиране на пода отпред и отзад.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета тръби при включено пропорционално разпределение да е активна операция Добавя крепеж.

Модул Врати v.5.08.1

 • При генериране на моделите от библиотека Рамкови към наименованията на елементните номенклатури на пълнежите е добавена дебелината им.
 • Врата модел D4-40 е отделена със собствена елементна номенклатура в мярка Броя. На модел DА-85 е променена мярката на броя.

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.80.1

 • В Номенклатура материали след сортиране на списъка по колони е отстранено разминаване между маркирания в списъка материал и заредения в полетата за коригиране.

Design Sintez Professional

Модул  Шкафове v.10.28

 • В Параметри и контроли, страница Крепеж е добавен Евровинт.
 • При добавяне на крепеж към преградите отпада задължителният избор на крепежни схеми, определени като леви или десни. Този избор остава като препоръчителен.
 • При 4 прегради: да се добавя крепеж по детайлите в 5-та област - рафтове и чекмеджета.


Март 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.23

 • При 4 прегради са добавени параметрите за копиране съдържанието между областите.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета към конструкцията на чекмеджето е добавен параметър Основно номенклатурно наименование на водача.

Допълнение

Модул Врати v.5.06

 • Променен е интерфейсът на модула, начинаът за избор на модели (въведени са групи), намалено е времето за зареждане на модула.
 • Към модел DI е добавен нов подмодел.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.71

 • Добавен е нов модел мивка в секция  Над плот - лява и дясна.
 • В секция Плот към опциите за кантиране на хоризонталния плот е добавен параметър Кантира: отпред.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.74

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.61

 • Добавени са нови пълни библиотеки с палитри на Egger: MATERIALS_2012-2016, UNI_2012-2016, WOOD_2012-2016, ZOOM.
 • При създаване на копие на палитра автоматично да свързва копието на палитрата със слоевете, свързани с оригинала, след потвърждение.
 • В секция Библиотека, операция  Добавя нова палитра в главна библиотека е добавена операция Добавя всички в самостоятелна папка с цел директно създаване на потребителска папка с палитри на база избрана от диска папка.

Корекции

Модул Шкафове v.10.23.1

 • В Параметри на рафтове чекмеджета тръби при въвеждане на отстояние отдолу да допуска въвеждане на отрицателни стойности,
 • В менюто Параметри към Допълнителни детайли  се изписва текущия брой активни детайли.
 • При пресонално оразмеряване на детайлите с неправоъгълна форма е стандартизирана позицията на оразмерителните линии, независимо от вида на детайла.

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.25.5

 • Да запазва и установява последно използваната резолюция при следващо стартиране на оцветяването.

Design Sintez Professional

Модул  Шкафове v.10.22.3

 • Сглобка Стените между пода и тавана + Тавана отгоре при персонално оразмеряване на крепежа по тавана коректно да оразмерява крепежа от преградите, разположени непропорционално.
 • При генериране на възли за Експорт към VCarve Pro да разполага коректно отворите на прегради и страници по пода и тавана за сглобка Стените между пода и тавана.
 • При кантиране на предния и заден панел отгоре/отдолу на чекмеджетата с нутнато дъно в картата на разкроя маркерите за кантиране по детайлите да не сменят позицията си.Февруари 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.22

 • В параметри Рафтове чекмеджета лостове при ръчно изключване на параметър Пропорционално разпределение е добавена опция Запазва пропорционалната позицията на рафтовете с цел коригиране на вече изчислената позиция.
 • При шкаф  с 4 прегради са добавени параметрите за въвеждане на съдържание в 5-та област.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е добавен параметър Кантира страниците отпред.
 • Добавен максимизиран преглед за ФОРМА в параметри на детайлите Таван, Под, Лява Дясна страници, Гръб, Рафтове и Рафтове -  коригира формата. Стартира се с десен бутон върху изображението за преглед на възела.
 • В Параметри на краката е добавен нов модел  31.

Допълнение

Модул Врати v.5.04

 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
 • При генериране на модел D7 към наменованията на елементните номенклатури на ПДЧ и пълнежите е добавена дебелината им.

Допълнение

Модул Кухненски плотове и мивки v.1.68

 • В секция хоризонтален Плот е добавена опция Профил отпред, регламентираща добавянето на профил по лицевата страна на плота.

Допълнение

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.80

 • В номенклатура Материали е добавено е сортиране на списъка по колони.
 • В номенклатура Материали към списъка с материали е добавена колона Група.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.04

 • Добавени са опции за групово скриване на оразмерявания и 2D текстове.

Корекции

Модул Шкафове v.10.19.2

 • При кантиране на предния и задния панел на чекмеджетата отгоре/отдолу, в картата на разкроя маркерите за кантиране по детайлите да не сменят позицията си.
 • Прегледът в диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на детайлите да отразява веднага въведените вътрешни радиуси.
 • Да премахва кантирането на страниците отгоре при сглобка Пода и тавана между стените + Тавана отгоре и включване на изключен таван.

Модул Врати v.5.04.1

 • Коригирана е формата на заобляне по предните страни на изчистеният плосък подмодел на модел D1.

Модул Потребителски поглед v. 1.03.5

 • При установяване на потребителски изглед да включва автоматично опцията  Показва обектите камера.

Модул Менажер на операции и команди v.2.31.1

 • Списък Последните 20 отваряни проекта - в пъти е ускорен прегледа на последната записана визоализация на маркирания в списъка проект.

Модул Параметри на системата  v. 2.79.1

 • В секция Параметри на сървъра обслужващ програмата е премахната опция Извършва проверка за изпратена заявка за оцветяване.

Design Sintez Professional

Модул  Шкафове v.10.17.5

 • При генериране на възли за Експорт към VCarve Pro за удвоени (слепени) прегради в картата на разкроя да се разпробива винаги само вътрешния детайл.

Модул  Разкрояване на материалите v.2.40.8

 • Справка Разпечатва списъка с елементите-2 кантовете на допълнителните детайли отляво/отдясно да се отразяват в справката.


Януари 2016


Допълнение

Модул Шкафове v.10.17

 • При 4 прегради са добавени параметрите за въвеждане на съдържание в четвърта област.
 • В Параметри на преградите за 4-та преграда е добавена секция Посока на фладера с опции По височина, По ширина  и Обръщане (въртене на детайла). С цел директно определяне посоката на фладера в картата на разкроя и в експортните файлове към външни разкройващи програми.
 • Добавен максимизиран преглед за Възел в параметри на детайлите Таван, Под, Лява  и Дясна страници, Рафтове и Рафтове, при операция Коригира формата. Стартира се с десен бутон върху изображението за преглед на възела.

Допълнение

Модул Врати v.5.02

 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
 • При генериране на модел D7 към наменованията на елементните номенклатури на кантовете е добавена дебелината им.

Допълнение

Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.97

Допълнение

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.09

 • Добавените през модула оразмерявания (измерва: Дистанция, Радиус, Ъгъл) да не се изтриват автоматично при генериране на възли.

Допълнение

Модул Добавяне и коригиране на 2D текстове в проекта v.1.15

 • Добавяният през модула текст да не се изтрива автоматично при генериране на възли.
 • Създадена е възможност да добавяне на многоредов текст с ръчно регулиране на дължината и ширината на абзаца.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.31

 • В Параметри и контроли е добавен параметър: Установява режим на преглед 2D wireframe при изход от модули. Прилага се за модули Поставя възли, Корегира възли, Копиране на възел и  Добавя врати/чела и дръжки.

Допълнение

Всички програмни модули, използващи Exce,l са адаптирани за работа с Microsoft Office Professional Plus 2010.

Корекции

Модул Шкафове v.10.17.1

 • При кантиране на допълнителни детайли отгоре/отдолу в картата на разкроя, маркерите за кантиране по детайлите да не сменят позцията си.
 • За 4-та преграда да се регистрира в проектите слой за материала.
 • При добавена база / цокъл с отрицателно отстояние отляво/отдясно е коригирана позицията на страничните кантове.

Модул Фаянс и теракот v.1.19.6

 • При еднослойни вертикални / хоризонтални плочки да се покриват остатъчните области отдясно и отгоре с нецели плочки.
 • Да се изчисляват квадратурата и броя (цели) необходими плочки директно при въвеждането на размерите на плочките и областите които трябва да покриват.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.10.16.1

 • При добавяне на крепежна схема ДИБЛА 8 + МИНИФИКС 6 на вертикални треси и допълнителен вертикален детайл  е коригирана позицията на диблите в средата на детайла.
 • При добавен крепеж на 4-та преграда да се маркират отворите по пода и тавана при персонално оразмеряване на тези детайли, както и при Експорт към VCarve Pro.
 • При добавен крепеж на 4-та преграда да се маркират  отворите по преградата при персоналното и оразмеряване, както и при Експорт към VCarve Pro.
 • При добавен крепеж на 4-та преграда да се маркират  отворите от рафтове и чекмеджета в 1-2-3-4 области,  както и при  Експорт към VCarve Pro.