Библиотеки с чертежи

Модулът систематизира файловете на всички справки, създадени към текущия проект - файловете с оразмерявания на цели шкафове, разбивки, персонални оразмерявания на детайлите с отворите за крепежа, карти на разкроя и Nesting разкрои, оразмерявания на целия проект и др. Целта е обощаване на цялата техническа информация на проекта на едно място.

В левия списък са операциите,създаващи справките. Кликане с ляв бутон върху операция зарежда в средния списък създадените от нея файлове.


Библиотеки с чертежи


Операции със справките

Разпечатване - Изпраща към принтер за разпечатване на избраната справка.

Местоположение - Зарежда папката (C:\acad_pic\Temp\Bibilioteka_s_fajlowe_temp), в която е записана съответната справка.

Преглед - Зарежда преглед на избраната справка. Ляв бутон върху прегледа го максимизира, десен го минимизира (ако е максимизиран) или го затваря.

Отваря чертежа - Зарежда избраната справка като файл.

Изтрива чертежа - Изтрива файла на избраната справка.

Ч/Б сканиране (черно-бяло сканиране) - Сканира заредената екранна справка и я записва в BMP формат. За да разгледате записаните изображения и за да ги обработвате, кликнете на Черно-Бяло сканирани екрани на работни чертежи. Сканирание справки подлежат на всички операции, изпълними за останалите справки. -Разпечатване, Преглед и т.н.