Допълнения и корекции в програмата   2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003


Декември 2015


НОВО
Вече е наличен е Design Sintez Professional - надстройка на Design Sintez Standard, разширяваща възможностите на продукта. Нови възможности, които предоставя Design Sintez Professional :
 • Увеличава видовете конструкции, които могат да се създават.
 • Добавени нови възможности за определяне себестойността на труда и изделията.
 • Калкулиране на допълнителни разходи при ценообразуване.
 • Директен експорт към външни разкройващи програми - Giben, Ardis, HolzHer, VCervePRO и др.
 • Добавяне на крепеж и водачи към чекмеджетата.
 • Персонално оразмеряване на отделните детайли с отворите от крепежа по тях.
 • Директен експорт към програми за център машини и рутер  с отворите за вертикално разпробиване.
ВНИМАНИЕ!  Design Sintez Professional не е част от стандартния пакет и се инсталира самостоятелно като отделна инсталация. За повече информация свържете се с нас.

Допълнение
Модул Шкафове v.10.15
 • В параметри на Допълнителните детайли е добавен максимизиран преглед, стартиращ се с десен бутон върху изображението за преглед на възела.
 • В Параметри на преградите към 4-та преграда са добавени операции и параметри за копиране на формата, параметрите на отворите и кантирането на първа, втора и трета  прегради.
 • В Опис шаблони за зареждане е добавена операция Търси шаблон... с опции "Търси следващо съвпадение" и Търси като част от израз.
Допълнение
Модул Врати v.5.00
 • Kъм модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.67
 • Параметрите на хоризонталния плот: Ширина и Дебелина, са установени в режим по подразбиране. В Параметри и контроли е добавена страница Хоризонтален плот, включваща тези параметри.
Допълнение
Модул Коригиране на възел v. 1.59
 • Добавени са колони към списъците при операции Генерирани възли без елементни номенклатури и Пълен списък на генерираните възли: Вид на възела, Код за уникалност, Дължина-L, Височина- H, Дълбочина-W и Видим.
 • Добавено е сортиране на списъците по колони при операции Генерирани възли без елементни номенклатури и Пълен списък на генерираните възли.
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v.3.58
Допълнение
Модул Поставя възли  v. 2.28
 • Kъм библиотеката с нестандартни възли при търсене на възел е добавена опрация Търси следващо съвпадение като част от израз.
Допълнение
Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.18
 • Kъм списъка с възли от проекта, подлежащи на оразмеряване, е добавена колона Видими, обозначаваща състоянието им.
Корекции
Модул Шкафове v.10.14.5
 • Актуализирани са параметрите на всичките 194 шаблона, включени в инсталацията на програмата.
Модул Измерване и оразмеряване  v.3.08.4
 • При коригиране на оразмеряване към параметър Ротация на текста е добавена нова операация: двойно кликане в полето ротира текста през 10 градуса.
Модули Отваря проект v.2.04.5, Запис на нов проект v.1.38.6
 • Променен е начинът на преглед на селектирания и следващите 6 проекта. С приоритет се визоализира записано оцветено изображение пред схематичното.


ВНИМАНИЕ! В модули Запис на проекта под ново име и Отваря проект е възможно временно да не се извежда преглед на текущо маркирания и следващите 6 проекта.

Ноември 2015


Допълнение
Модул Шкафове v.10.14
 • В Параметри на преградите към първа, втора и трета прегради са добавени параметри за копиране на Формата, Отворите и кантирането на 4-та преграда.
 • В Отвори към позицията на отвора по дължината на детайла е добавена операция Центриране.
 • В Оразмеряване на целия възел със Спецификация е добавена опция кантиране, визоализираща кантовете и включваща ги в спецификацията.
 • В главната диалоговата форма е добавен максимизиран преглед. Стартира се с десен бутон върху изображението за преглед на възела.
Допълнение
Модул Врати v.4.99
 • Kъм модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.25
 • Добавена операция Добавя в списъка на нова екранна резолюция, зададена от потребителя, при която да се оцвети проекта.
Допълнение
Модул Невидими възли в проекта v.1.02.3
 • Да допуска скриване на допълнителните помещения.
Допълнение
Модул Генериране на помещение v.3.73
 • При добавяне на врати е създадена възможност за генериране на две врати една до друга в обща каса.
Допълнение
Модул Коригиране на възел v. 1.57
 • При изпълнение на Пълен списък на генерираните възли да е активна операция Избор на възел с цел директен избор (групов) от проекта на възли за прегенериране.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.96
 • В Декори към модел 7 е добавена опция Създава за колоната, увеличаващи възможните подмодели.
Корекции
Модул Шкафове v.10.11.1
 • В спецификацията на справка Разбивка е променен начина за маркиране на кантове на страните на детайли (Д/К): чекмеджета лицев/заден панел ---> кант отгоре/отдолу.
Модул Менажер на операции и команди v.2.30.7
 • При извършване на автоматична проверка за готови изображения на изпратени за оцветяване проекти да изчаква 60 сек. преди да започне периодични проверки на всеки 30 сек.
 • При извършване на автоматична проверка на повече от едно готови изображения на изпратени за оцветяване проекти  директно да сваля всички открити, без да се налагада се рестартира модула.
 • За 2014: при стартиране на операция Мащаб на област да не скрива курсора.
Модул Поставя възли  v. 2.27.6
 • В Параметри и контроли, опция Автоматичен контрол за вместимост на възлите в помещението да се установява персонално за всеки проект.
Модул Информация за избран от проекта възел v.1.05.6
 • В спецификацията при извеждане на размерите на детайлите (Дължина-Ширина) да не обръща размерите на вратите и вертикалните допълнителни детайли от шкаф.Октомври 2015


НОВО
Модул Групи v.1.00
 • Изтрива регистрирани в проекта групи и премахва регистрирации на възли от групи.

Допълнение
Модул Шкафове v.10.09
Допълнение
Модул Врати v.4.98
 • Kъм модел D1 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.79
 • При групово селектиране да изтрива едновременно всички маркирани в списъка материали.
Допълнение
Модул Невидими възли в проекта v.1.02
 • Списъкът с невидими възли в проекта да се сортира по колони във възходящ/низходящ ред.
 • Добавена операция Смалява формата за видимост на проекта.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.30
 • Добавен бутон-операция Групи с възли за бърз достъп до модула.
Допълнение
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.18
 • При добавяне на дръжки да запомня последно използвания модел в текущия проект и да го установява при следващо отваряне на проекта и активиране на операцията. Персонално за всеки проект.
Допълнение
Модул Параметри на системата  v. 2.78
 • Добавена секция Размери на прозорците за преглед в модул Шкаф.
Корекции
Модул Менажер на операции и команди v.2.30.1
 • При извършване на автоматична проверка за готови изображения на изпратени за оцветяване проекти. При неоткрити да не извежда изискващо потвърждение съобщение.
Модул Поставя възли  v. 2.27.4
 • Добавяне на нестандартни възли: при определяне на позицията ръчно/избор от проекта, да използува с приоритет стойностите от полетата в Позиция.
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.18.1
 • При изпълнение на операция Врати / Чела подменя да се прехвърля кода за уникалност от възлите за подмяна на новите.Септември 2015


НОВО
Модул Невидими възли в проекта v.1.00
 • Нов програмен модул, предназначен за временно визуално скриване на възли по избор от проекта.

Допълнение
Модул Шкафове v.10.05
 • В параметри на допълнителни детайли, секцията с бутони (икони) за автоматично изграждане на конструкция, за  конструкция страница + подматрачна рамка за легло е добавена възможност за коригиране параметрите на детайлите, израждащи конструкцията.
 • В параметри на допълнителни детайли, секцията с бутони (икони) за автоматично изграждане на конструкция е добавена нова комбинация страница + подматрачна рамка за легло с цели рамки по страните.
 • В Параметри на преградите за четвърта преграда е добавена операция Кантове: дебелини.
Допълнение
Модул Врати v.4.97
 • Към модел D1 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.78
 • В Номенклатура материали са добавени операции  Експорт и Импортиране, позволяващи изграждането на списък/файл с материли и прехвърлянето му на друго работно място.
Допълнение
Модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.17
 • В списъка Видове генерирани възли е добавена опция Врати за автоматично селектиране и оразмеряване.
 • В левия горен ъгъл на помещението е добавено наименованието на проекта и името на клиента.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.29
 • Добавена икона за бърз достъп, стартираща модул Невидими възли в проекта.
 • Да извършва автоматично периодично проверка за готови оцветени изгледи от изпратените за оцветяване на сървъра, обслужващ програмата, проекти.
Допълнение
Модул 3D Текст  v. 1.02
 • Изградена е структура за установяване на текушите параметри в режим по подразбиране (бутон Записва параметрите), както и възстановяване на базовите стойности на параметрите като текущи ( бутон Установява базовите).
Корекции
Модул Шкафове v. 10.04.1
 • При добавяне на детайли (рафтове,чекмеджета), въведеният отстъп отпред за 1-ва област директно да се взима впредвид при генериране, независимо от броя прегради.
 • В Параметри на рафтовете при изчисляване на резултатните им размери за възел с пропорционално разпределени прегради  да взима в предвид опцията СЪС СТРАНИЦИТЕ.
 • При стариране на преглед да не изискава повторно стартиране, за да актуализира прегледа на детайла при неправоъгълната форма или отвори.
Модул Поставя възли  v. 2.27.2
 • При добавяне на нестандартни възли с предварително избрана Позиция по X,Y и Z да не изисква избор на позиция в проекта.
Модул Библиотеки с палитри v. 3.57.3
 • При първоначално зареждане свойствата на палитра от библиотека Метали да се извеждат опциите Метал и Огледало.Август 2015


Допълнение
Модул Шкафове v.10.02
 • При операция  Записва текущите параметри на възела като шаблон автоматично да прехвърля новия шаблон в последно използванта за разпределние група след потвърждение.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавена опция за Оразмерява размерите на рафтовете.
 • В Параметри на преградите за четвърта преграда е добавена операция Коригира формата.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.66
 • В секция Вертикален плот са добавени параметри за коригиране ширината на плотовете (ляв, отзад и десен).
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v. 3.57.1
 • В сървъра, обслужващ програмата, са добавени потребителски библиотеки с палитри на микровълнови фурни: Ariston, Bosch, Euroluks, Gorenje, Piramis.
Допълнение
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.24.1
 • При оцветяване на сървъра да се установява екранната резолюция на потребителя в pix а не в % (както е до момента). С цел избягване на отдалечаване на погледите примонитори 4/3.
Допълнение
Модул  Генериране на помещение v.3.72
 • При добавяне на прозорци с хоризонтално отваряне автоматично да поставя дръжките. В Параметри и контороли е добавен параметър Добавя дръжки към хоризонталните прозорци.
Допълнение
Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.12
 • Добавени нови 34 бр. нестандартни възли: маси, мека мебел, ел.уреди, римски щори, др. От тях 20 бр. за AutoCAD2009 и по- високи версии и 14 бр. за 2010 и нагоре.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.27
 • В Параметри и контроли е добавен параметър Установява поглед отгоре при изход от модули изискващи избор на възли от проекта. Отнася се за модули: Поставя възли,  Коригира възли  и Копиране на възел.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.95
 • В Декори към модел 7 са добавени опции Създава, увеличаващи възможните подмодели.
Допълнение
Модул Поставя възли  v. 2.27
 • В секция Позиция са добавени бутони-операции: Избира позицията директно от проекта по X иY  и Избира обект от проекта за позиция на добавяния възел по Z.
Корекции
Модул Шкафове v. 10.01.1
 • При допълнителни детайли с изключено кантиране, но включено намаляване размерите на детайла с дебелината на кантовете, да не намалява входящите размери на детайла при коригиране на формата му.
Модул Библиотеки с палитри v. 3.57.2
 • От потребителските библиотеки е премахната библиотека Фурни (отнася се само за първоначална инсталация).
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.17
 • При стариране на операциите за автоматични разпределения на чела да игнорира изключените чекмеджета (с опция Създава детайла) при конструирането на шкафа.Юли 2015


Допълнение
Модул Шкафове v.10
 • При 4 прегради са добавени параметрите за въвеждане на съдържание в първа, втора и трета област.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета и лостове е добавена операция Нулира селектираните. Във връзка с нея е създадена възможност за групово селектиране на детайли в списъка (двойно кликане променя селекцията от групова на единична и обратно).
 • В Параметри на базата/цокъл към База отляво и отдясно са добавени параметри Кантира отпред.
Допълнение
Модул Врати v.4.96
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
Модул Генериране на помещение v.3.71
 • Добавено ново действие за детайлите по стените на помещението. При въвеждане на положителни стойности за изрязване детайлите над 1,5 пъти дебелината на стените, детайлите излизат извън помщението с остатъчния размер (бездебелината на стените).
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v. 3.57
 • За 64-bit версии в Свойства на палитрата са добавени свойства: Разпъва /Свива палитрата взависимост от размерите на всеки елемент и Многократно повтаря палитрата с оригиналните и размери по всички елементи.
 • За 64-bit версии в Библиотека при определяне свойствата на потребителските библиотеки са добавени двете свойства за разстилане на палитрите.
 • В Библиотеки е добавена операция Зарежда в графична програма за избрана палитра от главна библиотека с цел коригиране физическите и размери и структура.
 • В сървъра, обслужващ програмата, са добавени потребителски библиотеки с палитри на котлони: Bosch, Gorenje, Pyramis.
Допълнение
Модул  Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.11
 • Добавени нови 33 бр. нестандартни възли: маси, столове, цветя, телевизори, легла и др.
Допълнение
Модул Изгледи v.1.15
 • При групово селектиране на изгледи да изтрива едновременно всички маркирани в списъка.
Корекции
Модул Шкафове v. 10.00.1
 • В Параметри на краката е премахнат автоматичния преглед при въвеждане на параметрите. Прегледът се активира с кликане в полетата за преглед.
 • В Параметри на рафтове чекмеджета и лостове при изчисляване информационното поле с резултатната дължина на рафтовете да взима впредвид текущите дебелини на преградите.
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.16.9
 • При РЪЧНО въвеждане на размерите/позицията на хоризонтални врати да не променя позицията и размерите по височина.


Юни 2015


Допълнение
Модул Шкафове v.9.98.5
 • Добавена е четвърта преграда. Генерира само четири прегради, като начална фаза от стандартна структура за създаване на четири вертикални делителя, формиращи 5 области.
 • В Параметри на базата/цокъл към База отляво и отдясно са добавени параметри  Кантира отгоре.
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v. 3.55
 • Изградена е структура за преглед и директно свързване на слоевете в проекта с палитри от сървъра, обслужващ програмата. Добавени са операции Локални за преглед на потребителските библиотеки от вашият компютър и Сървър за зареждане на библиотеките от сървъра.
 • В сървъра, обслужващ програмата са добавени потребителски библиотеки с палитри на фурни за вграждане на марките Bosch, Eutoluks, Gorenje, Nardi, Pyramis, Lino, Ariston.
 • Добавени са нови палитри в потребителска библиотека Egger 2014.
 • При разлистване на потребителските библиотеки с палитри да извежда информация за оставащия брой/страници с   палитри в библиотеката.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.94
 • Към 3D Елементи -> Корнизи е добавен нов модел 9.
Допълнение
Модул Видими слоеве в проекта v.1.16
 • Двойно кликане върху слой да извежда преглед на свързаната към слоя палитра.
Допълнение
Модул Изгледи v.1.14
 • Двойно кликане в списъа с изгледи да променя начина на селектиране от единично на групово и обратно. Да допуска автоматично изпращане на всички селектирани изгледи чрез операция Директно изпраща за оцветяване избрания изглед.
Допълнение
Модул Разкрояване на материали v. 2.40.4
Корекции
Модул Шкафове v.9.98.3
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета и лостове при преглед на възела или измерване, детайлите с изключена опция Създава детайла да не се генерират.
 • В Параметри на преградите при измерване, преградите с изключена опция Създава детайла да не се генерират.
 • При прегенериране на възли с 2 прегради, създадени с предишни версии на модула, да не изключва опцията Създава 2-ра преграда.
 • В секците за Прегради и Рафтове персонално за всяка област са премахнати параметри Кант. Запазва се персоналният контрол за кантиране на отделните детайли в диалоговите форми с Параметри...
Модул Менажер на операции и команди v.2.26.1
 • При промяна на стойността на параметър Ново на мащабиране чрез колелцето на мишката директно да затваря прозореца и връща в проекта.
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.16.6
 • При РЪЧНО въвеждане на размерите/позицията на вратите/челата за генериране да допуска въвеждане на повече от две  хоризонтални врати една до друга.

ВНИМАНИЕ ! ... Моля стартирайте модул Параметри на системата, активирайте опция Автоматично регулиране на Глобалното осветление при оцветяване и затворете с Установява.

Май 2015


Допълнение
Модул Шкафове v.9.97
 • При изграждане на неправоъгълна форма на рафтовете е добавена форма за автоматично създаване: изцяло заоблен отпред.
 • За елемент гръб е добавена опция за двойна дебелина, удвояваща и количеството на елементната номенклатура.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета тръби е добавен параметър Създава детайла. Персонално за всички детайли от всяка област.
 • В Параметри на базата/цокъл към База отзад са добавени параметри: Кантира отгоре, отляво и отдясно.
 • При запис/презапис на шаблон да се натрупва автоматично номер на версията му. Информация за текущата версия на шаблона се извежда в модул Шкаф при зареждане, при операции Извежда опис шаблони за зареждане, Поставя възли: десен бутон и подсказващите текстове на бутоните с шаблони.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.26
 • Добавен макрос Шкаф -> Оразмеряване, автоматично стартиращ модули Корегиране на възел, Шкаф и изпълняващ операция Оразмеряване - на целият възел.
Допълнение
Модул Изгледи v.1.13
 • Добавена операция Директно изпраща за оцветяване избрания изглед.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.93
 • Към 3D Елементи -> Корнизи е добавен нов модел 8.
Допълнение
Модул Генериране на ценова оферта v. 1.97.6
 • В Опис елементи списъците с варианти на свързване на елементите с материали да се максимизират/минимизират при кликане с десен бутон на мишката.
Допълнение
Модул Разкрояване на материали v. 2.40
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкряването е добавен параметър Отнемане от външните габарити на листа - За всички страни.
Корекции
Модул Разкрояване на материали v. 2.40.1
 • В Карта на разкроя позицията на маркерите за кантиране на детайли Таван, Рафтове и Дясна страница е променена с цел синхронизация с отворите за крепежа в PRO версията.
Модул Врати v.4.95.4
 • В Параметри и контроли на модел DD са добавени параметри Ширина на рамките и Дебелина на рамките.
Модул Информация за избран от проекта възел v.1.05.3
 • Времето за генериране на спесификацията при зареждане на диалоговата форма е намалено няколко пъти.Април 2015


Допълнение
Модул Шкафове v. 9.92.1
 • В Параметри на преградите са добавени опции Създава преградата. С цел изключването само на определени прегради, запазвайки съдържанието на областите.
 • В Параметри на краката е добавен преглед. Активира се чрез кликане в полето за преглед или автоматично при промяна на стойностите за позиция и размери на краката.
 • В Параметри на гърба е добавена секция Посока на фладера с опции По височина и По ширина (персонално за всеки гръб) и Обръщане (въртене на детайла). Позволява директно определяне посоката на фладера в картата на разкроя и в експортните файлове към външни разкройващи програми.
 • В Параметри на гърба бутоните за измерване на отстоянията са подменени с нова система за измерване. Вградени са два метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z) и Линейно измерване (дистанция). Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле за позиция.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.65
 •  Добавен нов модел батерия.
Допълнение
Модул Разкрояване на материали v. 2.39.7
 • В списъка с материалите, подлежащи на разкрой, да запомня и автоматично селектира последно разкроявания материал при повторно стартиране на операцията.
Допълнение
Модул Отваря проект v.2.04
 • Да позволява групово селектиране на списъка с проекти в съответната подпапка с цел едновременно изтриване на всички селектирани.
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.25
 • Добавени макроси Карта на разкроя (Разкроява материалите по елементи) и Генериране ценова оферта->Карта на разкроя.
Допълнение
Модул Изгледи v.1.12
 • Добавена операция Директно оцветява избрания изглед.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.92
 • Към 3D Елементи -> Корнизи е добавен нов модел 7.
Корекции
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.16.5
 • При РЪЧНО въвеждане на размерите/позицията на вратите/челата за генериране е възстановен автоматичния коректор при вертикално и хоризонтално въвеждане на чела или врати една до друга.
 • При първоначално кликане в списъка Опис участвуващи в проекта възли за избор на шкаф да не премества указателя в началото на списъка.
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.23.6
 • Намалено е времето за зареждане на модула в пъти, особено при големи проекти с много регистрирани слоеве.
Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.77.2
 • В Номенклатура материали при създаване на нов материал чрез копиране на съществуващ да не се копират свързаните с материала палитри.
Март 2015


Допълнение
Модул Шкафове v.9.88
 • В параметри на допълнителни детайли, секция Копира, е добавена опция за копиране на отворите от детайл на останалите.
 • В Параметри и контроли, страница Слоеве, в диалоговата форма за избор на цвят на контурните линии е добавено Инвертно бяло. С цел автомнатичното обръщане от бели на черни контурни линии в режим 3D със скрити линии.
 • В Параметри на Базата/цокъл към База отред са добавени параметри Кантира отляво и Кантира отдясно.
 • В Параметри и контроли, страница Слоеве е вградено групово/единично селектиране на слоевете с цел групово определяне на цвят на контурните линии.
 • В Параметри и контроли, страница Други, секция Кантиране при включена опция Автоматично намалява размерите на детайлите с дебелината на кантовете на/над прага  отпада ограничението за дебелината за праг да е задължително по-голяма от тази на по подразбиране, т.е. допускат се и с равни дебелини.
 • С десен бутон върху опции Разбивка и Оразмерява да се стартират Параметри и контроли, страница Разбивка и Елементи за оразмеряване.
Допълнение
Модул  Врати v.4.95
 • Към модел D7- плъзгащи се врати е създадена възможност за запис на част от параметрите, регулиращи фактическия разход на материал в 3 варианта. 
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.64
 • Добавен е нов модел батерия.
Допълнение
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.16
 • При изпълнение на операция Дръжки поставя в списъка Опис участвуващи в проекта възли да оставаят само онези прави/чела, към които не са добавяни дръжки. Редуцирането на списъка има временно действие. При подмяна на възли или рестартиране на модула се възстановява целия списък.
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.91
 • Към 3D Елементи -> Корнизи е добавен нов модел 6.
Допълнение
Модул Отваря проект v.2.03
Допълнение
Модул Менажер на операции и команди v.2.24
 • Добавен списък с макроси за автоматично изпълнение на групи от операции, свързани в логическа последователност.
 • Добавен макрос Шкаф -> Разбивка, автоматично стартиращ и изпълняващ операции Коригиране на възел, Шкаф и Разбивка.
Корекции
Модул Врати v.4.95.2
 • Модел D1: отстранено изместване на пълнежа при огънатите рамкови подмодели.
 • модел D7, подмодела с алуминиев кант дръжка: при въвеждане на код за уникалност да запазва слоя на кант дръжката.
Модул Менажер на операции и команди v.2.22.2
 • Автоматично да регулира големината на списъка Оцветени към проектите изображения с цел недопускане на препълването му (1000бр).
 • След изпълнение на операция Увеличава област от екрана да не зарежда отново дилоговата форма на Менажер на операции и команди.
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.90.1
 • Генериране на декор 7: да допуска генериране на повече от 1 прорез при малки ширини (под 10мм).
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.16.1
 • При изтриване от списъка с врати/чела, подлежащи на генериране, да занулява при всички случаи полета.Февруари 2015


Допълнение
Модул Шкафове v.9.85
 • В параметри на рафтове чекмеджета тръби при добавяне на чекмеджета в  секция Разпределение е добавено ново разпределение: Фиксирана височина на първо чело и пропорционално разпределяне на остатъчната на останалите.
 • В Параметри и контроли, страница Други,  секция Кантиране е добавен параметър Винаги намалява размерите на детайлите с дебелините на кантовете.
 • В Параметри на Базата/Цокъл към Добавя бази отляво и отдясно са добавени параметри Кантира отзад.
Допълнение
Модул Врати v.4.94
 • Към модел D7 е добавен нов подмодел.
 • Модел DF,  в подмоделите с хоризонтална рамка в Параметри и контроли е добавен параметър Брой хоризонтални рамки за ръчно въвеждане на 1-2-3. Премахнат е параметъра за автоматично добавяне на втора.
Допълнение
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.63.5
 • В Параметри на вертикалният плот бутоните за измерване на отстоянията са подменени с нова система за измерване. Вградени са два метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z), Линейно измерване (дистанция). Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле за позиция.
Допълнение
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.15
 • Към Генерира врати/чела е добавено ново автоматично разпределение 4 врати: 2х2 по вертикала и хоризонтала.
Допълнение
Модул Библиотеки с палитри v. 3.52
 • Добавена е нова библиотека Starwood.
Допълнение
Модул Определяне местоположението на възела v.4.16
 • Добавена операция Линейно измерване (дистанция).
Допълнение
Модул Изграждане на нестандартни възли v.3.90
Допълнение
Модул Параметри на системата  v. 2.77
 • При Установяване на базовите параметри на системата в режим по подразбиране параметрите на помещението са отделени със самостоятелна опция за персонално инициализиране.
Корекции
Модул Шкафове v.9.82.6
 • При добавяне на рафтове с въведени отстояния отляво или отдясно: при повторно влизане в диалоговия прозорец да не се нулират въведените отстояния на 1-вия в списъка.
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.63.6
 • Секция Размери на избраната мивка е премахнат бутон Установява оригиналните размери на мивката. Оригиналните размери се установяват след изтриване на текущите стойности с десен бутон.
Модул Библиотеки  с палитри v.3.51.2
 • При напускане на модула да възстановява последно използвания изглед, ако проекта е бил с изключена перспектива.
Модул Генериране на помещение v.3.69.9
 • При промяна позицията на прозорец (крило) автоматично да променя позицята следващо стоящо крило (прозорец).
Модул Добавя врати/чела и дръжки v.4.15.2
 • При операция Генерира Врати Чела списъкът с шкафове автоматично да преминава в единичен режим на селектиране (еднократно кликане за избор).Януари 2015


Допълнение
Модул Шкафове v.9.82.1
 • В параметри на преградите към Отвори е добавена операция Копира отворите от текущия детайл на избраните персонално за всяка преграда.
 • Към опциите за персонално кантиране на отделните страни на детайлите са добавени означения дали канта намалява рзмера на детайла и дебелината на съответният кант. Отнася се за детайли прегради, допълнителни детайли, рафтове и  База/цокъл.
 • В параметри на треси / бленди променената стойност за обща Ширина да може да се установява в режим по подразбиране.
 • В параметри на допълнителни детайли бутоните за измерване на отстоянията са подменени с нова система за измерване. Вградени са два метода за измерване: Измерва разстояние (проекция по X/Y/Z) и Линейно измерване (дистанция). Операцията се стартира с десен бутон в съответното поле за позиция.
Допълнение
Модул Врати v.4.93
 • Модел D0 - с кобилица: за подмоделите с хоризонтална рамка в Параметри и контроли е добавен параметър Брой хоризонтални рамки за ръчно въвеждане на 1-2-3. Премахнат е параметъра за автоматично добавяне на втора такава.
Допълнение
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.23
 • При страртиране на операцията с изключена перспектива в проекта автоматично да установява последно използвания записан  изглед.
Допълнение
Модул Допълнителни елементи v.3.40
 • Елемент Овални розетки:
  • Премахнато е ограничението за максимален брой арки от 6 на неограничен
  • Вградена е автоматична корекция на изпъкналостта на арките
  • Добавен е параметър Радиус на вътрешните дъги за ръчно корегиране (намаляване на дъгата).
Допълнение
Модул Библиотеки  с палитри v.3.50
 • Добавена е нова библиотека Wodego 2015.
 • В Библиотека е добавена операция:
  • Тест на файловете с палитри с цел почистване на главна библиотека от некоректни ръчно добавени файлове в библиотеката. 
  • Тест за файлове с големина над 1 MB.
Допълнение
Модул Промяна размерите на възел  v. 2.35
 • Създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел или да бъдат измерени размерите му. Погледите се извикват с кликане с десен бутон върху добавениябутон Поглед отпред.
Корекции
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.23.2
 • При повторно стартиране на модула с активирано Автоматично регулиране на Глобалното осветление при оцветяване да не възстановява базовата стойност на параметъра Яркост в Светлинни източници - потребителска система.
Всички програмни модули
 • Сведена е до минимум невъзможността да бъде стартиран Менажер на операции и команди с десен бутон на мишката след аварийно прекъсване на операция.
Модули Промяна размерите на възел  v. 2.35.1, Ротация на възел - 2D  v. 2.12.3
 • При избор на възел да извежда потребителското + файловото име на избрания възел, а за генерираните такива - групата + кода за уникалност.
Модул Оцветява проекта с текстура v.1.23.3
 • Усъвършенствувана е логиката за определяне реда на проектите, изпратени за оцветяване на сървъра. С цел справедливо разпределяне на ресурсите.
Модул Кухненски плотове и мивки v.1.63.4
 • При добавена стенна батерия и променена дълбочина на мивката е отстранено изместване на батерията към лицевата част на плота.