3D Текст


3D Текст

Чрез този модул можете да добавяте в проекта текстови означения, заглавия, надписи, въвеждайки текста от клавиатурата и избирайки местоположението му в проекта. Можете да въвеждате произволни текстове, съдържащи букви, цифри и знаци. Максималната дължина на текста може да бъде до 255 символа. При въвеждане (полето Текст) текстът се подравнява автоматично. За да започнете на нов ред използвайте клавиша ENTER. Ако текста е предварително подготвен, можете да го копирате в полето (Ctrl+V). Текста може да бъде на кирилица и латиница, като смяната им се извършва стандартно за набор на текст и зависи от конфигурацията във вашата операционна система. Въвеждането с малки и големи букви не е от значение, тъй като при поставянето им се обръщат автоматично на големи букви. Модулът използва готов набор от символи и в тази си версия разполага само с един шрифт. Символите представляват 3D обекти (аналогично възли), изготвени в слой за оцветяване  ТЕКСТ. За разлика от възлите, те не участвуват в Опис възли а в Архивен опис възли и съответно автоматично се игнорират при генериране на ценова оферта, както и не следва потребителя да ги включва в менюто. Параметрите на текста за поставяне в проекта се установяват по подразбиране в полетата за промяна при всяко стартиране на модула.

Променените стойности се установяват за целият текст. Ако желаете отделните символи да са с различни размери, трябва да свалите отметката Записва текста като блок, за да бъде поставен всеки символ като отделен блок и след което с операциите Промяна размери и Промяна позиция да промените и пренаредите символите. Стандартно текста се поставя в проекта като цял блок (възел) с една базова тока. Подравняването е валидно само за текстове с Разположение - Хоризонтално. При Вертикалното разположение подравняването е От ляво. Ако желаете можете да ротирате текста още при самото му поставяне, като завъртането както и при обикновените възли се извършва спрямо базовата точка и се извършва само ако е поставена отметката на  Записва текста като блок.

Бутонът Библиотека разширява формата на модула и извежда списък с набрани от вас текстове. Можете да допълвате списъка с въведени текстове в полето Текст (бутона Добавя) и без да ги поставяте в проекта, да изтривате излишните - Изтрива. Установява - прехвърля маркираният в описа текст в едноименното поле с цел поставянето му в проекта. В случаите, когато в полето има въведен текст, ще бъдете запитани дали да бъде заместен с този от списъка или добавен след него. При добавяне на текстове в списъка автоматично се игнорира символа ",". За да възстановите отново съкратеният вид на формата, натиснете отново бутона Библиотека.

Записва параметрите - Бутонът записва текущите параметри на текста и ги прилага при следващо стартиране на модула.

Установява базовите - Бутонът анулира направените промени и установява първоначалните параметри, зададени при инсталация на програмата.

Символи: []()_-+  числа: 0123456789

на кирилица: АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ

на латиница: ABCDSZXVNMFGHJKLQWERTYUIOP