Модулът генерира различни модели мебелни вратички на база зададени размери и индивидуалните параметри на всеки модел.  Индивидуалните за всеки подмодел параметри може да разгледате и ако е необходимо да промените, като го изберете и след това натиснете бутона Параметри на модела.

генериране на врати

Вратичките, които се генерират, могат да бъдат разделени на няколко групи:

1.Вратички от ЛПДЧ

Тази група  включва обикновени ПДЧ вратички, витрини, врати с вкопана дръжка, врат с кант-дръжка, плъзгащи врати и др.Общи параметри за всички вратички от групата е дебелина на материала и дебелина на канта.

Вратичките от тази група могат да бъдат разделени на няколко подгрупи:

 • Плътни вратички - Включват обикновена ЛПДЧ врата, вратички с дръжка кант (отгоре, отдолу, отляво и отдясно) и такива със вкопана дръжка с различно разположение и размер на дръжката.
 • Витрини - Състоят се от плътна част и стъклен пълнеж. Тук се включват няколко подмодела със различна рамка. Рамката и пълнежа имат различен слой за оцветяване и могат да се свързват с различен цвят в Библиотеки с палитри.
 • Плъзгащи врати -Генерират се като един общ обект, разделен на две, три или четири области в зависимост от избраната конфигурация. От своя страна всяка област може да се раздели на до четири вертикални панела със или без хоризонтален делител между тях. Всеки панел има собствен слой и може да му се зададе отделен цвят при оцветяване.

  плъзгащи врати

Начинът на работа е следният:

 1. Вратата може да се генерира по два начина: през модули Поставя възли или през Добавя врати/ чела и дръжки. Ако вратата се създава през Поставя възли, първо трябва да въведете размерите, да изберете модела и да заредите параметрите му. Когато вратата се поставя през Добавя врати чела и дръжки трябва да се избере варианта една врата и да се активира опцията с открит кант. Въвеждането на размер в този случай не е необходимо, тъй като той се определя на база габаритите на избрания шкаф.
  За корегиране на вече генерирана врата влезте в параметрите на модела.
 2. В секция Позиция на вратите изберете броя и начина на разполагане на вратите по хоризонтала. Първоначално всички врати са с еднаква дължина и заемат цялата височина на областта. За да промените дължината въведете нова стойност в полетата от секция Персонална дължина на вратите. От своя страна всяка врата може да се раздели на до 4 области  по височина посредством бутоните за всяка една врата и височината на всяка област може да се корегира чрез въвеждане на нова в полето Височина. Всеки панел има отделен слой, което позволява оцветяването му в различен от останалите цвят.
  За плъзгащите врати могат да се създават и записват до 3 комбинации от параметри, регулиращи фактическият разход на материал, условно наречени варианти. Така записани, те могат да се зареждат и изпълняват многократно без да е необходимо да се въвеждат стойностите на параметрите всеки път. За различните варианти могат да се променят стойностите на параметрите: Намалява дължината на пълнежа, Намалява височината на пълнежа, Отстояние на долния водач отпред, опция Поставя профил за хоризонтален делител, Дебелина и слой на профила и опцията Поставя горна шина и долна релса.

2.МДФ вратички - Включва подмоделите D1, D9, DA, DA-2 и DI

Врата модел D1 - Включва два основни подмодела - права и огъната врата. Могат да се изпълнят като плътна вратичка / чело или като витрина. Елементните номенклатури са разделени според вида на подмодела. Плоската вратичка се генерира с мярка кв.м., а извитите в мярка броя. Огънатите вратички с витрина са отделени в самостоятелна елементна номенклатура Врата D1 витрина за да се разграничват от останалите подмодели.

3.Вратички МАСИВ- Включват модели DO и DF. Могат да бъдат изпълнени като плътни вратички или витрини.Витрините могат да имат до 3 допълнителни хоризонтални рамки по височина на пълнежа.

4.Рамкови профилни вратички - Включва подмодели D2, D3, D4, D5, D6, D8DG, DH, DJ, Di-2 и DI-3.

Състоят се от рамка от МДФ профил и пълнеж. Основните им параметри са размерите на профила (Дължина и Височина), а за пълнежа - дебелина на материала и стойност за нутване на таблата в профила. Стойностите на параметрите на съответния подмодел могат да се променят в прозореца Параметри на рамката.

5.Вратички алуминиев профил - Включват модел DE и представляват витрина, състояща се от алуминиева рамка и пълнеж стъкло.

6.Постформинг вратички - включват модели DB и DC. Могат да бъдат плътни или витрини с различна форма на рамката.

ГАЛЕРИЯ ГЕНЕРИРАНИ ВРАТИ


Начин на работа

Вратите могат да се създават по два начина: през модули Поставя възли или през Добавя врати/ чела и дръжки. Ако вратата се създава през Поставя възли, първо трябва да въведете размерите. Когато вратичката се поставя през модул Добавя врати/чела и дръжки размери не се въвеждат, тъй като в този случай те са предварително изчислени.

Всяка врата си има свой уникален ID номер, който се изписва в полето над прегледа на вратата (Търсене на модел по ID номера). То може да използва и за търсене на модел врата като въведете номера на съответния модел и кликнете някъде извън него.

Изберете типова група врати от списъка вляво (ЛПДЧ, МДФ, рамкови и т.н.). След което със сините стрелки превъртете моделите и когато стигнете до желаната врата я изберете с ляв бутон на мишката. Двойните стрелки зареждат първата / последната страница от библиотеката.

Ако е необходимо, въведете код за уникалност на вратичката, за да я отделите от останалите в проекта като цветове и номенклатури. Стартирате генерирането с бутона Генерира вратата. Трябва да имате впредвид, че при генериране на някои модели профилни врати е възможно да се получи разлика между въведените размери и визуално показаното на екрана (т.е. вратата да изглежда по-малка), без това да промени сметките по някакъв начин.

Създаване на потребителски групи библиотеки

За да създадете собствена библиотека от модели врати, натиснете бутона Създава нова библиотека. В полето отдолу въведете име на библиотеката и натиснете бутона с дискетата. Стартирайте Тест за неразпределени в библиотеки модели (бутона с буква т). От заредените в списъка модели изберете необходимите и ги добавете в библиотеката с бутона Регистрира селектираните модели в избраната библиотека (бутончето със синята стрелка).

Изтриване на съществуваща библиотека с модели врати (цяла библиотека)

Изберете библиотека от списъка и натиснете бутона Изтрива библиотека (този с кръстчето под списъка с библиотеки). Съдържанието на изтритата библиотека не изчезва физически от диска, а преминава в групата с неразпределени по библиотеки модели. Впоследствие те могат да се добавят  към друга библиотека.

Изтриване на конкретен модел врата от  библиотека

Маркирайте групата в горния списък. Съдържанието и ще се зареди отдолу. От него селектирайте моделите за изтриване и натиснете Изтрива модела от библиотека (бутонът с  "Х",  намиращ се вдясно от описа вратите). Изтритите по този начин модели се прехвърлят в групата на неразпределените и могат да се добавят към други групи.

Пренареждане на библиотека - Всяка библиотека може да бъде пренаредена с цел преместване на по-използваните модели на по-преден екран. Маркирайте в списъка съответната врата и използвайте операции Ред нагоре и Ред надолу, за да я преместите напред или назад в списъка.

Ако желаете да бъде генерирана и елементна номенклатура за изчисляване разхода на материалите, поставете отметка на опцията Създава елементна номенклатура. В зависимост от настройките в модул Шкафове (Показва резултатната форма с елементите изграждащи възела) може да се визуализира в нов прозорец генерираната елементна номенклатура. Елементните номенклатури на всяка врата може да видите в модул Врати--->Параметри по подразбиране ---> страница Елементи. В самият проект генерираните врати ще се завеждат автоматични с наименования "D1...името на проекта...уникален номер.

Фиксирана цена - Опцията задава генерирането на възел с мярка брой и фиксирана цена за целия възел. Не се създават персонални елементни номенклатури за отделните детайли от него, а само една обща в мярка броя. Създадената елементна номенклатура се свързва в модул Генериране на ценова оферта с материал с мярка брой и зададена цена. По  тази причина възелът не може да участва в разкроя, а само при ценообразуваето на проекта.За възлите с фиксирана цена код за уникалност не може да се въвежда.

Слоевете за оцветяване на елементите,съставляващи вратите могат да бъдат променяни за всяка генерирана врата, дори и да използвате в проекта един и същи модел. Това ще ви позволи в последствие да свързвате слоевете на вратите с различни палитри за оцветяване и в същото време да използвате един и същи модел профил на всякъде. Например в полето за Слой на пълнежа въвеждате наименованието "ПРОФИЛ 4 ПЪЛНЕЖ" и генерирате вратата, след което въвеждате ново наименование за слоя  "ПРОФИЛ 4 ПЪЛНЕЖ СТЪКЛО" и генерирате следваща врата за същият модел. В последствие двата слоя на модела ще трябва да свържете с различни палитри за оцветяване. След генериране на врата текущо установените наименования на слоевете автоматично се записват установяват по подразбиране при следващо стартиране на операцията за всеки модел врата персонално. Наименованието на слоя може да промените и посредством въвеждане на код за уникалност.

Опция Фладер- Тази опция определя дали за материала за пълнеж на генерираната врата да бъде позволено въртенето на детайла при разкрояване (когато е изключена) или не (ако е включена). Освен при самия разкрой, състоянието и се отразява и в генерираните от програмата експортни файлове към външни програми (Optimik, Cutting, Giben, Plan IQ, Ardis, Holzher....). При включена опция детайлът ще може да бъде ротиран само след изрично указване на това в списъка с елементи.За едноцветни материали може да я изключвате. Активна е по подразбиране.

Секция Посока на фладера - В тази секция се определя персонално за всяка врата с какви първоначални размери ще се зареди нейния пълнеж в списъка за разкрояване в прозореца Елементи подлежащи на разкрой  и в експортните файлове към външни разкрояващи програми (Сutting, Optimik и др.). Ако е избрано По дължина, дължината на пълнежа ще стане и дължина на детайла (т.е. фладера ще бъде по дължина на вратата) , а височината и - височина на детайла за разкрой. Когато е избрано По височина дължината на пълнежа ще стане височина на детайла (т.е  фладера ще бъде по височина на вратата) , а височината и - негова дължина. Ако пълнежът е с дължина 60 см и височна 70см. и е избрано По дължина, ще се получи детайл за разкрой с размери 60х70. Ако пък е избрано По височина размерите на детайла ще са 70х60.  По подразбиране е избрано По височина. Посоката на фладера може да бъде променена и  промяната да бъде установена по подразбиране след потвърждение.

Код на уникалност на възела - Представлява текст (на кирилица или латиница). Позволява генерирането на врати с уникална елементна номенклатура и слоеве в проекта. Ако въведете в полето текст, този текст  автоматично ще се добави към наименованията на елементните номенклатури  на възела заменяйки думата ВРАТА. Наименованията на елементните номенклатури и слоевете ще станат "код + име на елемента". Например ако е въведен код "зелено" и елементните номенклатури са DH Пълнеж и DH Профил, ще се получи елементна номенклатура и слой "зелено DH Пълнеж" и "зелено DH Профил". Кодовете за уникалност на всички възли от проекта се съдържат в падащия списък, откъдето може да ги избирате, за да не се налага да въвеждате един и същ код няколко пъти.За възлите с фиксирана цена код за уникалност не може да се въвежда.


- Параметри и контроли по подразбиране - Формата съдържа 3 страници:

Страница Елементи - Съдържа списък на  генерираните от различните модели врати елементни номенклатури и мерните им единици. Наименованията на номенклатурите могат да бъдат променени от оператора чрез директно въвеждане в текстовото поле вдясно от списъка и новите наименования могат да бъдат установявани по подразбиране без да се излиза от операцията. Начинът на работа е аналогичен на този в модул Шкафове.

Страница Допълнителни елементи - Добавя към генерираните елементни номенклатури на вратите други допълнителни, несъществуващи визуално като 3D елементи в генерираните врати, а участвуващи само при изчисляване разхода на материалите. Програмата поддържа два метода за добавяне на елементи към вратата:

Въвеждане на допълнителни елементни номенклатури - Позволява еднократно ръчното въвеждане на допълнителни елементи конкретно за генерираната врата. Въведените елементи се отнасят само за текущо генерирания възел и при следващо стартиране на модула се нулират. За ваше улеснение те могат да бъдат включени в списъка Номенклатура от допълнителни елементи, откъдето лесно и бързо да бъдат отново повикани и зададени при следващо генериране, без да се налага да се въвеждат отново. Начинът на работа е аналогичен на този в модул Шкафове.

При дълги списъци може да използвате операцията Търсене на елемент. Въведете името му или част от него в полето Търси доппълнителен елемент.... Ако има открито съвпадение то ще се маркира. За търсене на следващо съвпадение в началото на стринг, натиснете  бутона вдясно от полето. За търсене по част от името на елемент натиснете второто бутонче.

допълнителни елементи

Добавените елементи се свързват автоматично към всички генерирани врати независимо от модела, ако е поставена отметка на опцията Създава елементна номенклатура.

Страница Други

Параметри врати

Параметри на пълнежа с летви:
параметри

Отнасят се за вратите модел с пълнеж мрежа от летви.

Ъгъл на завъртане - Възможни стойности са 0 и -45 градуса.

Ширина на летвите, Разстояние между летвите - Въвеждат се в метри.

Параметри на пълнежа ламперия:

параметри на ламперия

Иконите представляват бутони за избор. За да промените маркирания избор, натиснете ляв бутон върху изображението на избраното разположение и след това бутона Установява. Изборът на вид ламперия е валиден за всички модели врати, използващи този вид пълнеж (модели DD, DO и DF).

Код за уникалност:  Заменя "Врата" / Добавя пред "Врата" - Нека имаме врата модел ПДЧ (18) с елементи КАНТ и ПЪЛНЕЖ. Ако няма код за уникалност номенклатурите, които се създават са ВРАТА D7 ПЪЛНЕЖ и ВРАТА D7 КАНТ. Когато е включена тази опция и има въведен код за уникалност ПДЧ например, номенклатурите (съответно слоя) на вратата ще станат ПДЧ ВРАТА D7 ПЪЛНЕЖ и ПДЧ ВРАТА D7 КАНТ. Ако опцията е изключена ще се получи ПДЧ D7 ПЪЛНЕЖ и ПДЧ D7 КАНТ.

Обединява групата за генериране от врати/чела в единен блок в картата на разкроя - Определя дали вратите от дадена област на шкафа да се обединят в общ блок в картата на разкроя или не. Отнася се за добавянето на вратички и чела през модул Шкаф. Целта е да не се прекъсва нишката на фладера при подреждане на вратичките и челата по височина в картата на разкроя.


ГАЛЕРИЯ


Врата пресован МДФ
Модел 217- Пресован МДФ
Врата МДФ
Модел 222 -  МДФ
Врата МДФ
Модел 223 -  МДФ
Врата МДФ 200
Модел 200 -   МДФ
Врата МДФ 201
Модел 201 -   МДФ
Врата пресован МДФ - модел 212
Модел 212- Пресован М 
Врата пресован МДФ - модел 211
Модел 211 -   Пресован МДФ

Модел 203 - МДФ
Модел 203 - МДФ
Врата 183 рамкова
Модел 183 - рамкови
Врата 162
Модел 162 - рамкови
Врата 161 - рамкова
Модел 161 - рамкови
Врата 157
Модел 157 - рамкови
Врата 158
Модел 158 - рамкови
Врата 159
Модел 159 - рамкови
Врата 160
Модел 160 - рамкови
модел DA-2
Модел DA_2
Врата DI-3
Модел DI-3 - рамкови
Модел DG
Модел DG - рамкови
врата профилна рамка
Модел D6 - рамкови

Модел DD - масив

Модел DD - масив
врата профилна рамка
Модел D8 - рамкови
Модел DH
Модел DH - рамкови
врата с профилна рамка
Модел DA - рамкови
Врата модел DI
Модел DI-2 - рамкови
Врата DD
Модел DD - масив

Модел DD - масив
Модел D4
Модел D4 - рамкови
врата с профилна рамка
Модел D4 - рамкови
Модел D4
Модел D4 - рамкови
врата МДФ
Модел DJ -рамкови
Врата 150
Модел  150 - рамкови
врата с профилна рамка
Модел D2 - рамкови
врата с профил
Модел D3 - рамкови
Модел D4
Модел 140 - рамкови
Модел 191 - масив
Модел 191 -   МДФ
Врата 192 - МДФ
Модел 192 - МДФ
Врата 156
Модел 156 - рамкови
Рамкова врата 195
Модел 195 - рамкови
МДФ модел врата
Модел 208 - МДФ
МДФ модел врата
Модел 209 - МДФ
ВРАТА МДФ 206
Модел 205 - МДФ
Врата МДФ 206 модел
Модел 206 - МДФ
Вратичка пресован MDF - 186
Модел 186- пресован МДФ
Врата 194 - Пресован МДФ
Модел 194- пресован МДФ
Врата 193- Пресован МДФ
Модел 193- пресован МДФ
Врата модел МДФ 207
Модел 207 -   МДФ

Модел 172- пресован МДФ

Модел 173- пресован МДФ

Модел 174- пресован МДФ
Врата модел 184
Модел 184- пресован МДФ
Врата модел 168

Модел 168- пресован МДФ
Врата модел 169 - пресован МДФ

Модел 169 - пресован МДФ

Врата модел 170 - пресован МДФ
Модел 170- пресован МДФ
Врата модел 171 - пресован МДФ

Модел 171 - пресован МДФ
Врата 155
Модел 154 - пресован МДФ
Врата 151
Модел 151 - пресован МДФ
Врата 152
Модел 152 - пресован МДФ
Врата модел 153
Модел 153 - пресован МДФ
Врата 155
Модел 155 - пресован МДФ
врата модел 164 масив
Модел 164 - масив
врата масив модел 163
Модел 163 - масив
Врата 182
Модел 182 - масив

Модел 178 - масив

Модел 179 - масив

Модел 180 - масив

Модел 181 - масив
Вратат 165 - масив
Модел 165 - масив

Модел 175 - масив

Модел 176 - масив

Модел 177- масив

Модел DI - масив
Врата модел DI
Модел DI - масив
Врата DI
Модел DI - масив
Модел DI-132
Модел DI - масив
Модел 136
Модел DI - 136 - пресован МДФ

Модел DI -135 - масив

Модел DI - 134 - масив

Модел DI - масив
Пресован МДФ - 137
Модел D9 - пресован МДФ
Пресован МДФ - 138
Модел D9 - пресован МДФ

Модел D9 - пресован МДФ
Модел D9 - пресован МДФ
Модел D9 - пресован МДФ

Модел DI - масив

Модел DI - масив
Врата DI
Модел DI - масив
Врата DI
Модел DI - масив
Модел DI
Модел DI - пресован МДФ

Модел DI - пресован МДФ

Модел DI - масив


Модел DI

Модел DI - масив

Модел DI - масив
Модел DI
Модел DI - пресован МДФ
Модел DI
Модел DI - пресован МДФ

Модел DI - масив

Модел DI - масив
Модел 202 - ПДЧ
Модел 202 - ПДЧ
Врата 204 - ПДЧ
Врата 204 - ПДЧ
Вратичка модел ЛПДЧ - 187
Модел D7 - ЛПДЧ
Вратичка модел ЛДПЧ -188
Модел D7 - ЛПДЧ
Врата ЛПДЧ модел 2018
Модел 218 - ЛПДЧ
Модел 219 - ЛПДЧ
Модел 219 - ЛПДЧ
Модел 220 - ЛПДЧ
Модел 220 - ЛПДЧ
Модел 213 - ЛПДЧ
Модел 221 - ЛПДЧ
Врата 213 ПДЧ
Модел 213 - ЛПДЧ
Врата 214 ПДЧ
Модел 214 - ЛПДЧ
Врата ЛПДЧ 216 модел
Модел 216 - ЛПДЧ
Врата ЛПДЧ 215 модел
Модел 215 - ЛПДЧ
ЛПДЧ врата
Модел D7 - ЛПДЧ
ПДЧ витрина
Модел D7 - ЛПДЧ
Врата модел ЛПДЧ 185
Модел D7
- ЛПДЧ

модел D7
Модел D7 - ЛПДЧ

Модел D7 - ЛПДЧ

Модел D7
- ЛПДЧ
Модел D7 лпдч
Модел D7 - ЛПДЧ
Модел пдч
Модел D7 - ЛПДЧ
PROFIL_S_KANT_16
Модел D7 - ЛПДЧ
D7
Модел D7 - ЛПДЧ
Модел D7 лпдч
Модел D7 - ЛПДЧ
Плъзгаща врата

Модел D7 - ЛПДЧ

Моделът може да бъде изпълнен с 2,3 или 4 деления (врати) с различен брой области за всяка врата.Може да има или да няма горна шина и долна релса.

модел D7

Модел D7
- ЛПДЧ


Моделът може да бъде изпълнен и с вертикална дръжка

D7

Модел D7
- ЛПДЧ
D7

Модел D7
- ЛПДЧ
Модел D7

Модел D7
- ЛПДЧ
врата профилна рамка

Модел D7

Може да се генерира с дебелина на канта 2мм (модел 18) и 1мм (модел 123), или изобщо без кант

Модел D0

Модел D7
- ЛПДЧ
Модел D7

Модел D7
- ЛПДЧ

Модел D7 - ЛПДЧ
Модел D7
Модел D7 - ЛПДЧ
Модел D7
Модел D7 - ЛПДЧ
Модел D7
Модел D7
- ЛПДЧ

Модел D7 - ЛПДЧ

Модел D7 - ЛПДЧ

Модел D7 - ЛПДЧ
Модел DB - постформинг
врата с профилна рамка
Модел DB - постформинг
Врата DC - постформинг
Врата DC - постформинг
Врата DC - постформинг
Врата DC - постформинг
Врата DC - постформинг
Врата DC - постформинг
Врата DC - постформинг
Врата DC - постформинг
Модел DF
Mодел DF - масив
Модел DF с рамки
Mодел DF - масив
Моделът може да бъде генериран и с една, две или три хоризонтални рамки
Модел DF
Mодел DF - масив

Модел DF - масив


Модел DF
Mодел DF - масивМодел DF с рамки
Mодел DF - масив

Моделът може да бъде генериран и с една, две или три хоризонтални рамки

Модел DF
Mодел DF
- масивМодел D7
Модел DF - масивМодел DF
Mодел DF - масив
Модел DF хоризонтални рамки
Mодел DF - масив
Моделът може да бъде генериран и с една, две или три хоризонтални рамки
Модел DF
Mодел DF - масив
Модел DF
Модел DF - масивВрата Al профил
Модел DE - Al  профил
врата с профил
Модел D5 - рамкови
кобилица
Модел 69 - масив
кобилица масив
Модел 71 - масив
Модел DE
Модел DE - Al  профил
алумининиева рамка
Модел DE - Al  профил
Модел D0
Модел D0 - масив

Модел D0 - масив
кобилица
Модел D0- масив
кобилица
Модел 68 - масив
Модел D0 с рамки
Модел D0- масив

Моделът може да бъде генериран и с една, две или три хоризонтални рамки

Модел D0
Модел D0 - масив
Модел DF
Модел D0 - масив

Модел D0 - масив
кобилица
Модел 75 - масив
кобилица
Модел D0 - масив

Моделът може да бъде генериран и с една, две или три хоризонтални рамки

кобилица
Модел D0 - масив

Моделът може да бъде генериран и с една, две или три хоризонтални рамки

кобилица
Модел D0 - масив

Моделът може да бъде генериран и с една, две или три хоризонтални рамки

кобилица с рамки
Модел D0 - масив
кобилица
Модел 72 - масив
кобилица
Модел 73 - масив
кобилица
Модел D0 - масив
Врата модел D9
Модел D9 - пресован МДФ
дъгообразен профил
Модел D9 - пресован МДФ
профил дъга
Модел D9 - пресован МДФ
профил дъга
Модел D9 - пресован МДФ

Модел D9
- пресован МДФ
Модел D9
Модел D9 - пресован МДФ
MDF врата
Модел D9 - пресован МДФ
Преесован MDF
Модел D9 - пресован МДФ
Врата Д9
Модел D9
- пресован МДФ

Модел D9 - пресован МДФ
Врата модел МДФ
Модел D9
- пресован МДФ
Врата модел D9
Модел D9 - пресован МДФ

Модел D9 - пресован МДФ
Модел D9
Модел D9 - пресован МДФ

Модел D9
- пресован МДФ

Модел D9
- пресован МДФ
Модел D9
Модел D9 - пресован МДФ
Model D9
Модел D9 - пресован МДФ
Модел D9
Модел D9 - пресован МДФ
Модел D9
Модел D9 - пресован МДФ
врата дъгообразен профил
Модел D9 - пресован МДФ
модел D9
Модел D9 - пресован МДФ
модел D9 витрина
Модел D9 - пресован МДФ
Врата D9
Модел D9 - пресован МДФ
дъгообразен профил
Модел D9 - пресован МДФ
Врата модел D9
Модел D9 - пресован МДФ
врата D9
Модел D9 - пресован МДФ
Модел D9
Модел D9 - пресован МДФ
Модел 191 - МДФ
Модел 191 - МДФ
Модел 192 - МДФ
Модел 192 - МДФ
Врата МДФ модел 199
Модел 199 - МДФ
Врата МДФ модел 198
Модел 198 - МДФ
Врата 197 - МДФ
Модел 197 - МДФ
Модел врата МДФ 196
Модел 196 - МДФ
ПДЧ врата дясна
Модел D148 - МДФ
ПДЧ врата лява
Модел 147 - МДФ
Врата D1 МДФ
Модел 189 - МДФ
Вратат D1 МДФ
Модел 190 - МДФ

Модел 149 - МДФ
Врата пресован MDF
Модел 144 - МДФ

Модел D1 - МДФ

Модел D1 - МДФ
Модел D1
Модел D1 - МДФ
Врата D1
Модел D1 - МДФ
заоблена витрина
Модел D1 -МДФ
заоблена витрина
Модел D1 - МДФ
Модел D1
Модел D1 - МДФ

Модел D1 - МДФ
Модел D1
Модел D1 -МДФ
профилна врата
Модел D1-МДФ