DESIGN SINTEZ

3D Елементи - Декори

Модулът автоматично създава  няколко модела декори и техни подмодели. Един основен модел може да включва няколко подмодела. Създаваните 3D Елементи могат да играят ролята на декоративни елементи в проекта. Те могат да участват като самостоятелни възли в проекта или като детайли от друг възел.

Декор се нарича елементът, който се изрязва равномерно от основата, за да се получи  желания модел. Броят декори е в пряка зависимост от неговите размери (Дължина на декора и Височина на декора, при някои модели и Радиус на декора), както и от разстоянието между тях (Разстояние между декорите).

След като зададете всички стойности, натиснете бутона Създава. С ляв бутон на мишката натиснете някъде върху работния екран, за да го създадете.

  Декорите се създават като един общ солид (обемно тяло). Могат да бъдат записани самостоятелно като възел или да участвуват като елемент при изграждането на възел.

Основни опции и параметри във формите:

Височина на основата, Дебелина на основата -  под "основа" се има впредвид основата, която се използва за изрязване на отвори в нея. 

Записва като възел - Записва създадения елемент като възел с цел използването му в текущия проект и само за текущия проект. Генерираните възли се прикачват към номенклатурен идентификатор ТА, използван и от Допълнителни елементи.   Ако ще използвате генерираният елемент при изграждане на нов възел в Изграждане на нестандартен възел можете да свалите отметката. Записаните като възли декори могат да бъдат корегирани с модул Промяна размерите на възел.

За да генерирате декор изберете подмодел (натиснете ляв бутон на мишката върху изображението му),  задайте или корегирайте (ако е необходимо)  зададените му по подразбиране характеристики.  Натиснете бутона Създава. Той ви връща в чертежа и очаква от вас да посочите две точки (начална и крайна) за генерирането му.


EN Начало    DS Ръководство за работа