Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата –  2011   2010 2009 2008 2007   2006  2005    2004    2003Декември 2010Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.97
 • В секция Параметри на базата при генериране на база/цокъл Отпред за единична база е създадена възможност за промяна на вида и: Права, Скосена, Заоблена, Скосена с рамена, Скосена с рамена + заобляне на скосяването. Избраният модел директно може да бъде определен като лява или дясна.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.57
 • При генериране на Врати е създадена възможност за добавяне на дръжки към тях: Лява / Дясна, в зависиност от избраната посока на отваряне.
 • При изключена опция Обединява стените на помещението е добавен параметър Слой на пода с цел персонализиране оцветяването на пода при генериране на допълнителни помещения.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.04
 • Добавено е генериране на Вертикален плот (гръб плот) , персонализирано като обекти, елементни номенклатури и слоеве: Отляво, Отзад и Отдясно с възможност за комбиниране.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v.3.22
 • В Библиотеки е добавена операция Параметри на потребителски библиотеки с палитри за определяне свойствата на всички палитри в конкретна библиотека. Свойства подлежащи на групово установяване са: Неравност, Начин на разстилане на палитрата по елементите.
 • Инсталацията на ъпдейта автоматично променя свойства Неравност и Начин на разстилане на палитрата по елементите в потребителски библиотеки: Килими, Тапицерии, Decotex подови настилки, Камъни, Пейзажи, Градски пейзажи, Плакати, Кожи, Картини, Картини М, Интериорни врати, Фурни, Плочки единични, Фризове-листела.
 • Към операция Търси палитра... е добавено Търсене на следващо съвпадение като част от израз в диалоговите форми на модула.
 • Добавена е нова библиотека Fundermax, включваща 267 бр палитри. Общо в програмата: 5270 бр палитри.
Допълнение
В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.11 за версии на AutoCad 2009,2010
 • При оцветяване в В отделен прозорец е добавена опция Запис на проекта в графичен файл, автоматично записваща оцветeният проект в системата на програмата за преглед и зареждане в Отваря проект" -> "BMP/JPG.

Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.88
 • Добавено Търсене по име на нестандартен възел в библиотеката.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.97.2
 • Oтстранено изместване на елементите с неправоъгълна форма при операция Преглед в изглед Перспектива.
В Design Sintez - модул Запис на нов проект  v.1.33.5
 • При запис на отворен проект с ново име да установява указателя в същата Папка и Подпапка, където е проекта който се презаписва.
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.55
 • С двойно кликане на мишката в полетата Позиция на детайла -> Отляво автоматично да преизчислява позицията отляво на текущият на база позицията на предходният+дължината му.
В Design Sintez - модули модули Шкаф и Копиране на възел
 • При зареждане на ротиран възел за корекция или копиране да запазва ратацията му, независимо от градусите на ротация.

ВНИМАНИЕ !
Спира поддръжката на програмен модул Шкафове за мивки. Моля използвайте модул Шкаф за конструирането на корпуса и модул Кухненски плот мивка.
Ноември 2010НОВО

В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.10 за версии на AutoCad 2009,2010
 • Модулът позволява автоматизиран, лесен и бърз потребителски контрол на качеството и параметрите на оцветяването. Отнася се само за новите проекти.
Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.7.93
 • В секция Позиция на гърба при вид гръб Между страните пода и тавана е добавена операция Дебелини на кантовете, извеждаща форма за персонален избор на дебелини на кантовете с възможност за намаляне размерите на елемента с дебелината им.
 • В Параметри и контроли в страница Чекмеджета, секция Параметри на чекмеджетата, параметър Височина на корпуса да участува в записваните Шаблонни конструкции на чекмеджета.
 • В диалоговите форми Рафтове, чекмеджета, тръби - Параметри при използване на Шаблонна конструкция на чекмедже да прилага записаната в конструкцията Височина на корпуса, както и при изпълнение на операции "Разпределение" на чекмеджета.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета, секция Параметри на чекмеджетата е добавен параметър Височина на корпуса. Параметърът автоматино настройва едноименният параметър при определяне вида на детайла в съответната област като чекмедже
 • В диалоговите форми Рафтове, чекмеджета, тръби - Параметри е добавена операция Прехвърля текущото кантиране на останалите рафтове в областта. Прехвърля се: кои страни се кантират, персоналните дебелини на кантовете, дали да се намаля размера на елемента с дебелината на канта.
 • В Параметри и контроли във всяка страница с групирани параметри е добавена операция Записва всички, извършваща запис на всички параметри в страниците.
Допълнение
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v.1.47
 • При изпълнение на операция Aвтоматично прегенерира всички (или селектирани) възли в списъка е добавена опция Спира генерирането за корекции

Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.03
 • В Параметри и контроли по подразбиране, страница Допълнителни елементи е добавена библиотеката с ръчно въведени елементни номеклатури в модули Шкаф и Врати.
 • Поставянето на водобранни лайсни е персонализирано и допълнено : Отляво, Отзад и Отдясно с възможност за комбиниране.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.82 за версии на AutoCad 2008,2009,2010,2011
 • Добавена операция Ниво на мащабиране чрез колелцето на мишката

Корекции
В Design Sintez - Оцветяване на проекта v.1.04 за версии на AutoCad 2008,2009,2010,2011
 • При стартиране на оцветяването да проверява за несвързани слоеве с текстури с цел навременно прекъсване на оцветяването при открити такива.
В Design Sintez - Коригиране на възел v.1.47.1
 • Да отмаркира с десен бутон на мишката в списъка с възли, изграждан от операции Генерирани възли без елементни номенклатури и Пълен списък на генерираните възли.
В Design Sintez - Врати v.4.40.1
 • При генериране на врати/чела през модул Групово добавяне и изтриване на възли с включена опция Прехвърля кода за уникалност на вратите и челата да допуска промяна на кода. При изпълнение на операция Врати/Чела подменя да извършва проверка за разлика в кодовете на възлите които се прегенерират за да не се унифицират с един и същи код.
В Design Sintez - Библиотеки с палитри v.3.19.5
 • В потребителски библиотеки Egger и Kaindl са добавени нови палитри и е повишено е качеството на някои от съществуващите.Октомври 2010Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.7.88
 • В диалоговите форми Рафтове, чекмеджета, тръби - Параметри за рафтовете е добавена операция Дебелини на кантовете, извеждаща форма за персонален избор на дебелини на кантовете и с възможност за намаляне размерите на елементите с избраната дебелина.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета е създадена възможност за изграждане и запис на Шаблонни конструкции на чекмеджета.
 • В диалоговите форми Рафтове, чекмеджета, тръби - Параметри е изведен списък с записаните шаблонни конструкции на чекмеджетата за персонален избор на конструкция за чекмедже.
 • В Параметри и контроли страница Чекмеджета при вид сглобка Метабокс е добавен параметър Генерира заден панел.
 • В Параметри и контроли страница Чекмеджета при вид сглобка Кутия е добавен параметър Oтстояние на страниците и лицевият панел отгоре.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.18
 • В Библиотеки -> Библиотеки с палитри в списъка с потребителски библиотеки е създадена възможност да добавяне на сепаратор.
 • В Библиотеки -> Библиотеки с палитри са добавени операции Ред надолу, Ред нагоре, Премества реда най-горе в списъка, "Премества реда най-долу в списъка за преподреждане на списъка с потребителски библиотеки
 • Добавена е нова библиотека Kaindl, включваща 152 бр палитри. Общо в програмата:5003 бр палитри.

Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.87
 • Операции Дръжки поставя/подменя и Врати поставя/подменя са разделени по действия: Врати поставя групово, Врати подменя, Дръжки поставя, Дръжки подменя. Добавено е и автоматично филтриране на списъка с участвуващите в проекта възли в зависимост от активираната операция.

Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.83
 • В Параметри и контроли е добавена секцияСхеми за автоматично преподреждане на бутоните с вградени две логически разпределения на бутоните в менажера.

Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.92
 • Създадена е възможност за преподреждане на списъците с Главни Папки чрез операции Ред надолу, Ред нагоре, Премества реда най-горе в списъка, Премества реда най-долу в списъка.
Корекции
В Design Sintez - Светлинни източници потребителска система v.1.17 за версии на AutoCad 2009, 2010, 2011
 • Параметрте Яркост, Контраст и Наситеност на цветовете са отделени от Общо слънчево осветление в самостоятелна секцияГлобално осветление с цел използването им и при изключено Общо слънчево осветление.
В Design Sintez - Врати v.4.39.9
 • При генериране на врати/чела през модул Групово добавяне и изтриване на възли с включена опция Прехвърля кода за уникалност на вратите и челата към възел без код за уникалност да допуска въвеждане на код за вратите.
В Design Sintez - Разпечатване V.1.01
 • Aвтоматично центрира проекта на листа при печат.Септември 2010
НОВО

Програмният продукт е адаптиран за работа под Windows 7 32 bit.

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.7.84
 • В диалоговите форми за създаване на неправоъгълни форми на елементите е създадена възможност за въвеждане на радиусите в "см".
 • В Параметри и контроли, страница Други е добавен параметър Въвеждане на радиусите изграждащи неправоъгълните форми на елементите в текущата мерна единица, регламентиращ начина им на задаване (-1..0..1 или см).
 • В секция Позиция на страните за ДЯСНА СТРАНА е добавена операция Дебелини на кантовете, извеждаща прозорец за персонален избор на дебелини на кантовете. Възможност за намаляне размерите на елементите с избраната дебелина.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.91
 • Създадена е възможност за преподреждане на списъците с подпапки в конкретна папка чрез операции Ред надолу, Ред нагоре, Премества най-горе в списъка, Премества реда най-долу в списъка.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плот и мивка v.1.01
 • Добавена е секция Заобляне - Скосяване лицевата страна на плота, позволяваща генерирането на плотове с неправоъгълна форма.
Допълнение
В Design Sintez - модул Изграждане на нов възел New Base v.3.78
 • При Запис на възела, секция Запис на единичен елемент като възел само за текущият проект е създадена възможност за създаване на елементна номенклатура към възела с цел включването му в системата на ценообразуване на програмата.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.86
 • При операция Дръжки поставя / подменя е добавено ново автоматично позициониране на дръжките: две дръжки на 1 врата - отляво и отдясно
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.15
 • Добавена е нова библиотека Модекс, включваща 75 бр палитри. Общо в програмата: 4851 бр палитри.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.39
 • Към модел D1 са добавени 2 нови под модела: изпъкнали/вдъбнати дъгообразни врати/чела с пълнеж стъкло (витрини)
Корекции
В Design Sintez - модул Врати v.4.38.7
 • Подобрена е конструкцията на модел "D0" (с кобилица) с цел коректното генериране на подмоделите в максимално широка гама от габаритни размери.
 • При избор на модел "D7" (пдч) да установява дебелина на вратите и челата 1.8см/18мм
В Design Sintez - модул Видими слоеве в проекта v.1.11.3
 • Oтстранено замразяване на оразмерителните обекти при определяне видимите слоеве в проекта.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.85.1
 • При изпълнение на операция "Разпределение: Две врати една над друга" ако възела е с отстояние на Тавана Надолу да съобразява височините на вратичките с намалената височина на възела.
 • При операция "Добавя възли" -> "Дръжки поставя / подменя" да игнорира всички селектирани възли, които не са врати, при добавяне на дръжки.
 • При опрация "Подменя възли" -> "Врати поставя / подменя" да игнорира всички селектирани възли, които не са врати, при подмяната.
Август 2010НОВО

В Design Sintez - модул Кухненски плот и мивка v.1.00
 • Модулът е наследник на модул Шкафове за мивки и е предназначен за генериране на Хоризонтален плот, Мивка, Водобранна лайсна. С перспектива да генерира още Вертикален плот, Конектори и Батерии.

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.81
 • В секция Позиция на страните за ЛЯВА СТРАНА е добавена операция Дебелини на кантовете, позволяваща персонален избор на дебелини на кантовете с възможност за намаляне размерите на елемента с избраната дебелина

Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.38
 • Към модел D1 са добавени 2 нови подмодела: изпъкнали/вдъбнати дъгообразни врати/чела.

Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.90
 • Създадена е възможност за преподреждане на списъците с проекти в конкретна подпапка чрез операции Ред надолу, Ред нагоре, Премества реда най-горе в списъка и Премества реда най-долу в списъка.

Допълнение
В Design Sintez - модул Светлинни източници v.1.16
 • В секция Общо слънчево осветление е добавен параметър Пропорционално променя Яркост и Контраст в оптимално съотношение при промяна на стойността на всеки от тях.
 • Разработена е нова логическа схема за увеличаване на количеството светлина в проекта, намаляваща времето за оцветяване с 30%.

Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.84
 • В Параметри и контроли е добавена опция Прехвърля кода за уникалност на вратите и челата от избраният в проекта възел към модул Врати за генериране на врати или чела към него.

Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.54
 • При копиране на детайл съдържащ Прозорец с отваряне и дръжка, автоматично да обръща посоката на отваряне на прозореца и позицията на дръжката от Лява на Дясна и обратно на създаденото копие.

Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.85
 • При маркиране на нестандартен възел, регистриран в Опис възли и съдържащ се в списъка с участвуващи в проекта възли, да извежда информативни полета / бутони за преглед и избор на цена (от четирите възможни).
 • При маркиране на нестандартен възел в списъка с участвуващи в проекта възли да показва изображението на възела или схематичният му вид

Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.7.81.1
 • В Параметри и контроли по подразбиране, страница Други, параметър Дебелина на кантовете за установяване в режим по подразбиране е подменен със списък от ширините, използвани в модула
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.84.3
 • При операции Измера разстояние за въвеждане на параметри Дължина, Височина... на вратите и челата за генериране на ротирани възли. Да обръща винаги възела в поглед отпред.
В Design Sintez - модул Врати v.4.36.3
 • Двата модела врати D1 са изведени в главна форма за директен избор.

Юли 2010

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.79
 • В секция Позиция на пода е добавена операция Дебелини на кантовете извеждаща форма за персонален избор на дебелини на кантовете с възможност за намаляне размерите на елементите с избраната дебелина.
 • В секция Параметри на преградите е изградена структура за генериране на не правоъгълна форма на 3-та преграда
 • В секция Параметри на преградите са добавени операции за прехвърляне конструкцията на неправоъгълни/правоъгълни форми между преградите
 • В диалоговата форма за създаване на неправоъгълни форми на елементите са добавени бутони-операции за огледално копиране на параметрите чрез разделянето им в формата на четири зони.

Допълнение
В Design Sintez -Генериране на помещение v.3.53
 • При генериране на Прозорци е създадена възможност за добавяне на дръжки към прозорците (Лява / Дясна), в зависимост от избраната посока на отваряне.

Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.36
 • Kъм модел D7 е добавен под модел с алуминиев кант дръжка - вертикални, лява и дясна.

Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.13
 • В Параметри и контроли в модула са добавени параметри Сортира по възли и Сортира по мерна единиц, променящи начина на извеждане на информацията в справки Детайна спецификация и Сумарен разход по елементи

Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли v. 2.15
 • Добавено Търсене по име на нестандартен възел в библиотеката.

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф ъглов v.1.42
 • Слоят на елемент База/Цокъл е отделен от корпуса с цел персоналното му оцветяване. В модула са извършени значителни корекции, подобряваши работата му.

Допълнение
В Design Sintez - Модул Корегиране на възел v.1.46.5
 • При операции Генерирани възли без елементни номенклатури и Пълен списък на генерираните възли е създадена възможност за групово или единично селектиране на възли от списъка за прегенериране.
Корекции
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.13.1
 • При операция Експорт към Optimik е отстранено не коректно подаване на информацията за позицията на някои кантовете по елементите. Модулът може да бъде използван но няма да бъде развиван и корегиран.
 • При Ръчен разкрой, операция Обръща X-Y - (размерите на избран елемент) да обръща и маркерите за кантиране на елемента, вида кант (тънък, дебел, дебел-2).
В Design Sintez - модули Поставя възли v. 2.15.3, Поставяне на плот v. 3.68.3, Определяне местоположението на възела v.4.10.6, Измерване и оразмеряване v.3.03.8
 • При автоматично включване на OSNAP да запазва избраните преди това видове прихващания.

ВНИМАНИЕ !
Спира поддръжката на програмен модул Етажерки. Моля използвайте модул Шкаф за генериране на ъглови етажерки.Юни 2010


НОВО

Програмата е адаптирана за работа под версия на AutoCad 2011. Версиите, които се поддържат, са 2000,2008,2009,2010,2011.

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.75

Внимание: След инсталация на ъпдейта трябва да промените стойността за дебелина на канта от mm в cm. (ако е 1 трябва да стане 0,1). Промяната се прави в модул Шкаф, Параметри и контроли, страница Други, поле Дебелина на кантоветe.

 • При генериране на екранна справка Оразмеряване - Целият възел да се оразмеряват елементите Под, Страници, Прегради (отстояния: отдолу, отгоре, отляво, отдясно, междупреградни) когато елементите са с неправоъгълни форми
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета при вид сглобка кутия е добавен параметър Намалява разметите на пода от всички страни
 • В секция Позиция на тавана е добавена операция Дебелини на кантовете, извеждаща форма за персонален избор на дебелини на кантовете с възможност за намаляне размерите на елементите с избраната дебелина.
 • В секция Параметри на преградите е изградена структура за генериране на неправоъгълна форма на 2-ра преграда
 • В диалоговата форма за изграждане на не правоъгълна форма на елементите е добавена секция Библиотеки с конструкции по видове елементи за присвояване на текущият елемент на конструкция записана към друг вид елемент, споделяне на конструкциите между вудовете елементи.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставяне на плот v.3.68
 • Създадена е възможност генерираните от модула възли Хоризонтален плот, Вертикален плот, Водобранна лайсна да се коригират от модул Коригира възли.
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата v. 2.56, Автоматично архивиране от Менажер на операции и команди
 • Изградена е структура за автоматичен контрол и следене на свободното дисково пространсттво на избраното за архивиране устройство.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли v. 2.14
 • Добавена опция Спира генерирането за корекции при зареждане на шаблон от библиотеките. С цел директното им генериране без да се зарежда диалоговата форма на модула, който го създава.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.82 за версии на AutoCad 2009,2010, 2011
 • Добавена икона Инструменти за 3D навигация в проекта, стартираща CAD команда NAVSWHEEL.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.69.8
 • При добавяне на чекмеджета да взима в предвид въведено отрицателно отстояние отпред на пода при изчислване позицията и височината на челата. Корекцията се отразява на автоматичните разпределения за чела в модул Групово добавяне и изтриване на възли при позициониране на челата под тавана на възела.
В Design Sintez - модул Врати v.4.35
 • при генериране на врати или чела от модел D7 с кант дръжка да допуска минимална размер на профила до 95mm.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.82.8
 • За версии на AutoCad 2008, 2009,2010 - при операции Измерва разстояние за определяне размерите или позицията на вратата/челото да изключва перспективата и включва 2D режим на преглед.
 • Да показва автоматично последно използваната дръжка при маркиране на опцията Дръжки поставя / подменя
В Design Sintez - модули Поставя възли v. 2.14.2, Поставяне на плот v. 3.67.7, Определяне местоположението на възела v.4.10.4, Измерване и оразмеряване v.3.03.5
 • Автоматично да включва OSNAP при зареждане на модулите и възстановяване на първоначалното състояние при изход.
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.52.5
 • При промяна на Вид на помещението - видимост на стените да замразява (изключва - действие до момента) дeтайлите на липсващата стенаМай 2010


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.69
 • В секция Треси-бленди са добавени опции Кантира предна отпред/отдолу и Кантира задна отпред/отдолу във всяка област (при активно Разделя тресите между преградите) за по детайлен контрол на кантирането.
 • При генериране на екранна справка Оразмеряване с опция Целият възел е добавен оразмерен поглед отгоре на възела към съществуващите в справката поглед отпред, отляво и аксонометрична проекция.
 • В секции Рафтове, чекмеджета, тръби - Параметри е добавено зареждане на Параметри и контроли на модула за директно коригиране на параметри.
 • В секция Параметри на преградите е изградена структура за генериране на 1-ва преграда с неправоъгълна форма.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.52
 • При генериране на детайли Прозорци е създадена възможност за задаване на ъгъл на отварянето им чрез параметрите Посока на отваряне и Ъгъл на отваряне в формата Параметри на прозореца.
Допълнение
В Design Sintez - модул Светлинни източници v.1.15 (за версии на AutoCAD 2008,2009,2010)
 • Добавена секция Прожектор (SPOTLIGHT), за бързо добавяне в проекта на насочен светлинен източник.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.1.81
 • Добавен бутон-операция Отваря електронната таблица на текущият проект за преглед и печат на вече записаните справки без да се налага повторното стартиране на модулите които генерират справки и отчети.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.14
 • Добавена опция за автоматично настройване на палитра за Огледало при Коригиране характеристиките на палитра от потребителска библиотека Metals (за версии на AutoCad 2008,2009,2010).
 • В потребителска библиотека Egger са добавени новите палитри от каталога на фирмата и е повишено е качеството на 48 палитри от съществуващите.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.69.6
 • В Параметри и контроли, операция Запис е персонализирана за всяка страница с групи от параметри. С цел записване на конкретно извършени промени и по детайлни настройки.
 • При добавяне на чекмеджета да взима в предвид въведено отрицателно отстояние отпред на Тавана при изчислване позицията и височината на челата. Корекцията се отразява на автоматините разпределения за чела в модул Групово добавяне и изтриване на възли, позиционирайки челата под тавана на възела
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.13.5
 • В Библиотеки, операция Създава копие на палитрата към служебното име на новата палитра (Kop...) да се добава и оригиналното наименование. С цел последващото лесно и припознаване по име.
 • След създаване на копие на палитра, новите палитри да застават винаги след оригинала си, независимо от броя палитри за избор на екран.
 • За версии на AutoCad 2008,2009,2010 - премахната е потребителска библиотека Едноцветни палитри

Внимание: Ако работите паралелно на няколко версии на AutoCAD(2000 и по-восоки), създаването на копие трябва да се изпълнява на версия 2000, а не на по- високата.

В Design Sintez - модул Измерване и оразмеряване v.3.03.4
 • При изключени опции: Ръчно посочване на местоположението на размера или Поставя размера в чертежа да не изисква посочване на позиция за визуализиране на измерената стойност в чертежа.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали Cut Base PRO v. 2.12
 • Премахната е операция Добавяне на проекти към текущият разкрой от STANDARD версията на програмата.
В Design Sintez - модул Шкаф ъглов v.1.41.5
 • при генериране на Долен L-образен с ъгъл и включена База/Цокъл да генерира дясна база независимо дали се кантира възела.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.82.9
 • За версии 2008,2009,2010: Отстрананен проблем при добавяне на врати/чела, когато в проекта има изображения, светлинни източници и/или записани изгледи.Април 2010


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.66
 • В секция Параметри на челата е добавена опция Удвоява дебелината на елемента и количеството на елементната номенклатура персонално за всяко чело .
 • При генериране на възел с крака и включена опция Създава елементна номенклатура всеки крак регистрира своя модел като отделна номенклатура. Целта е отделянето им в модул Генериране на Ценова оферта,Опис елементи за свързване с различни материали.
 • В Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи е създадена възможност за сортиране на списъка Номеклатура от допълнителни елементни по колона Име на елемента.
Допълнение
В Design Sintez - модул Органайзер v.1.15
 • При маркиране на задача и активиране на опцията Добавя задачата в Менажера на операции и команди са добавени опции Подсещане и Дата за активиране на напомняне при стартиране на Менажер на операции и команди.
 • Създадена е възможност за разпечатване на списъка с задачи
 • Добавена е операция Коригиране на тема, позволяваща промяна наименованието на тема, като разделите към нея се запазват.
Допълнение
В Design Sintez - модул Комплекти v.1.20
 • Добавена е операция Групов избор на възли от проекта, позволяваща автоматично да се добавя към комплекта набор от възли чрез селектиране.
 • Показва предварително направена икона на комлекта при маркирането му в списъка.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли v.3.81
 • В секция Генерира врати/чела е добавена операция автоматично Разпределение: Чела на чекмеджета при възел с 3 прегради.
Допълнение
В Design Sintez - модул Тест възли v. 1.86
 • Добавен нов тест: Физически несъществуващи файлове на възли описани в менюто.
Допълнение
В Design Sintez - модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта v.2.12.4
 • Да извежда трите размера на възлите между оразмерителните линии.
 • В Параметри на модула е добавенa опция Добавя списък на оразмерените възли при оразмеряване в поглед отпред за включване на перспектива, включваща добавянето на номерацията на възлите.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.66.5
 • При стартиране на операция/бутон Дебелини на елементите в главна форма на модула да установява дебелините на преградите със стойностите указани по подразбиране Параметри и контроли
 • В Параметри и контроли, страница Други, параметър по подразбиране Гръб - Нутване в страните - М/у страните да допуска нулева стойност.
В Design Sintez - модул Опис Възли v. 1.42.4, Архивен опис възли v. 1.12.4
 • При добавяне на възли чрез избор от файловата структора на диска (бутонът Път до файла на възела) директно за регистрира новия възел в списъка Възли от импорт за разпределянето му в Библиотеки с нестандартни възли.
В Design Sintez - модул Копиране на възел v.1.32.3
 • Допуска копиране на възли генерирани от модул Фаянс - Теракот.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.81.5
 • В секция Врати поставя / подменя е премахната опция От библиотеката. Операция От генерирани врати се изпълнява по подразбиране.
 • В секция Генерира врати/чела при избор на възел от проекта или от списъка генериран от модул Шкаф извежда информация за наличните във възела рафтове и чекмеджета
 • При изчисляване на позицията на вратите/челата да разпределя пропорционално луфта от всики страни. Ширината на луфта зависи от зададените в Параметри и контроли на модула стойности за Автоматично намаляне дължината на генерираните врати и чела и Автоматично намаляне височината на генерираните врати и чела

Март 2010


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v.7.63
 • В прозореца Параметри на модула, страница Елементи е добавена секция Основни номенклатурни наименования на елементите за извършване на потребителски контрол на персоналните номенклатурни наименования на елементите.
 • В Параметри и контроли, страница Рафтове, при изграждането на шаблонните схеми с рафтоносачи е добавен параметър Брой рафтоносачи за ръчно регламентиране на броя им в схемата вместо фиксираният в момента 4.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.11.9
 • В потребителска библиотека Kronospan е добавена новата колекция CONTEMPO.
Допълнение
В Design Sintez - модул Добавя изображения v. 1.00
 • Mодулът е адаптиран за работа с версии на AutoCad 2008,2009,2010
Допълнение
В Design Sintez - модул Светлинни източници v.1.10 (за версии на AutoCAD 2008,2009,2010)
 • Добавена е секция Лампа (POINTLIGHT),предназначена за бързо вмъкване в проекта на точков светлинен източник.
 • В секция Общо слънчево осветление са добавени параметри Яркост, Контраст и Омекотяване.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v. 1.87
 • Броят прегледи на проектите в текущата подпапка е увеличен от 4 на 7.
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата  v. 2.55
 • Добавена е секция Кант корпус с опции В режим поподразбиране и Винаги създава. Целта е при генериране на възли автоматично да маркира / отмаркира опцията, задаваща кантирането на всички видими  страни на елементите или да установява последно използвания режим.
 • В секция "Текущи параметри" е добавен параметър Статус лента на AutoCad включва/изключва. Целта е увеличаване на видимата част на екрана. Активно за версии на AutoCad 2009 и по-високи.
Допълнение
В  Design Sintez  - модул Комплекти v.1.12
 • Увеличен е капацитета на комплектите от 15 на 1000 възела.
Допълнение
В Design Sintez - модул Корeгиране на възел v. 1.44
 • Добавена е операция Пълен списък на генерираните възли, извеждаща опис на възлите за автоматичното им прегенериране. В описите е добавени колони с размерите и кода за уникалност на възлите.
Корекции
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.3.80.5
 • В секция Генерира врати/чела при операция Автоматично разпределение: 4 врати една до друга да съобразява височината на вратите с позицията на тавана (въведеното отстояние надолу).
В Design Sintez - модул Cut Base PRO v. 2.07
 • В справка Калкулация по Възли / Общо да игнорира възли, генерирани от модул Допълнителни елементи без елементни номенклатури.
 • В справка Калкулация по Възли / Общо при прехвърляне на обобщената информация за възлите в страница Калкулация Общо да игнорира възлите с нулева обща стойност
В Design Sintez - модул Генериране на помещение  v. 3.50.9
 • При генериране на детайли с отрицателно изрязване от вида скосяване на стени (ляво или дясно) да се съобразяват с въведената позиция на детайла ОТДОЛУ.
В Design Sintez - модул Коригиране на Хоризонтално меню
 • Модулът е преименуван на Библиотеки с нестандартни възли.
 • Променена е системата за съхраняване на нестандартните възли от Хоризонтално меню в нормални списъци, което увеличава стабилността на програмата и скороста на работа при някои операции.
 • Отпада необходимостта за рефрешване на менютата (отваряне на нов проект или рестартиране на програмата) след корегирането им.
 • Разширено и усъвършенствано е търсенето на възли в менюто и списъците за добавяне.
Февруари 2010


НОВО

В Design Sintez - модул Разпечатване v.1.00

Нов модул за настройване на основните параметри при разпечатване на проекта. Предоставя предварителен преглед и избор на устройство за печатане.


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v. 7.61.4
 • В Параметри на челата в секция Преглед е добавена опция Винаги показва преглед след корекция на параметър.
 • В Параметри и контроли, страница Рафтове е добавен избор на Рафтоносач с възможност за корегиране на параметрите му в режим по подразбиране. Вградени са 2 модела рафтоносачи.
 • В прозорците Рафтове, чекмеджета, тръби - Параметри е създадена възможност за избор на модел рафтоносач за конретен рафт.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавен параметър Оразмерява Рафтовете и Чекмеджетата Отдолу на горе (Изкл.) / Отгоре надолу (Вкл.) спрямо прилежащият елемент.
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата  v. 2.52
 • Добавена е секция Създава елементна номеклатура с опции В режим по подразбиране и Винаги създава. Целта е  при генериране на възли, създаващи елементни номенклатури, автоматично да маркира / отмаркира опцията или да установява последно използвания режим.
 • Добавена опция Изисква потвърждение за изтриване на примитивите при генериране на възли. Ако е изключена, автоматично се изтриват откритите 2D и 3D примитиви в проекта, останали от ръчни операции или незавършени възли.
Допълнение
В Design Sintez -  модул  Групово добавяне и изтриване на възли v.3.80
 •  В секция Генерира врати/чела е добавена операция Автоматично разпределение: 4 врати една до друга.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Тест възли v. 1.85
 • В секция Тест проекти е добавен тест Изтриване на Архивните файлове (BAK) на проектите. Целта на теста е почистване на диска и освобождаване на дисково пространство.
Допълнение
В Design Sintez -  модул Поставя възли v.2.12
 • При екранна резолюция по-голяма или равна на 1280 pixels по хоризонтала автоматично да се визоализират по 30 бутона с шаблони за избор (с 10 в повече).

Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v. 7.61.3
 • В Параметри на челата при вертикални чела с въведена ротация по Z стойностите в полета Отстояние отпред и Отстояние отзад да извъшват Преместване надясно и Преместване назад. С цел по- лесното позициониране на детайла с ротация по Z.
 • В Параметри и контроли секцията с парамертите на рафтовете от страница Други е отделена в самостоятелна страница.
 • В Параметри и контроли секцията с парамертите на чекмеджетата от страница Други е отделена в самостоятелна страница.
В Design Sintez - модул Параметри на системата  v. 2.50.2
 • В системата за Ръчно/Автоматично архивиране/разархивиране на натрупаната база данни на системата е включена тази, създавана от модул Комплекти, както и менюто с нестандартните възли.

В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.04
 • В справка Разход на материали стойностите в колона Обща сума за материалите в кв.м. да се изчисляват на база КОЛИЧЕСТВО + ПРОЦЕНТ ЗАГУБИ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯТ БРОЙ ЛИСТОВЕ.

Януари 2010


Допълнение

Програмата е адаптирана за работа с AutoCad 2008,AutoCad 2009 и AutoCad 2010.

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкаф v. 7.57
 • В формата  Параметрите на преградите са добавени опции за персонално определяне на кои прегради да бъде удвоена елементната номенклатура.
 • При промяна на Основно номенклатурно наименование автоматично да променя и наименованията на слоевете за оцветяване на съответния елемент на шкафа, за който се отнася промяната.
 • Полето за въвеждане на Код за уникалност на възела е подменено с поле - списък на вече използваните в проекта кодове. С цел лесната им повторната употреба с възможна корекция.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v. 4.34
 • Полето за въвеждане на Код за уникалност на възела е подменено с поле - списък на вече използваните в проекта кодове. С цел лесната им повторната употреба с възможна корекция.
Допълнение
В Design Sintez - модул Допълнителни елементи v. 3.36
 • Добавен е нов елемент за генериране директно като възел: Сфера / Полусфера.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v. 3.50
 • В секцията за определяне на вида на детайла с отрицателно изрязване е добавен параметър Скосяване под тавана.
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.03
 • При генериране на справка Калкулация по Възли / Общо са включени нестандартните възли от Опис възли, както и генерираните с мерна единица "броя", "л.м." и "кв.м.".
Допълнение
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.11
 • Създадена е възможност за сортиране на палитрите в списъка Палитри свързани със слоевете в проекта.
 • В Библиотеки, операция Не разпределени палитри по библиотеките е добавена опция Изтрива всички.
 • Добавени са нови 157 бр палитри Shelman. Общо в програмата: 4737 бр палитри.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v. v.7.57.7
 • В секция Параметри на рафтовете, операция Прехвърля формата на останалите рафтове (от правоъгълна в неправоъгълна ) да може да се използва и в обратната ситуация -  от неправоъгълна в правоъгълна.
 • в секция Елементи за оразмеряване при изпълнение на операция Оразмеряване да запомня в режим по подразбиране състоянието на параметъра  Спецификация.
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.86.3
 • При Импортиране на проект да прехвърля и файловете със записаните варианти в Библиотеки с палитри за оцветяването на проекта.
В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v.3.10.5
 • След пресвързване на палитра от потребителските библиотеки, която вече е свързана със слой, да не се установяват автоматично свойствата и в режим по подразбиране. С цел да не се нулират направените корекции на характеристиките.