Светлинни източници - потребителска система

Светлинни източници

Секция Глобално осветление

Яркост - Стойността определя яркостта на преобразуваните цветове. Стойностите варират от 0 до 200.0. Стойността по подразбиране е 65.0.

Контраст - Стойността определя контрастта на преобразуваните цветове. Стойностите варират от 0 до 100.0. Стойността по подразбиране е 50.0.

Пропорционална промяна - Ако искате при промяна на единия от параметрите Яркост или Контраст другия да се променя в пропорционално съотношение, бутона трябва да бъде натиснат.

Наситеност на цветовете - Стойността определя наситеността на преобразуваните цветове. Стойностите варират от 0 до 20.0. Стойността по подразбиране е 1.

Секция Общо слънчево осветление

Включва/ изключва общото слънчево осветление - При натиснат бутон се включва общото осветление в проекта и обратно. Това е глобално за целия проект осветление. Освен него може да вмъквате и локални светлинни източници: Точков, Отдалечено и/ или Насочено осветление (Прожектор).

Позицията на слънцето се задава с бутончетата, разположени около прегледа на проекта. Стъпката на преместване на слънцето чрез тях е 22.5 градуса спрямо нулевата точка.

Позиция на слънцето по височина - Стойността се избира от падащия списък и определя позицията на слънцето по височина. Варира от 0 до 6. По- високите стойности  отговарят на по- голяма височина и обратно.

Направените промени в секциите Общо слънчево осветление и Глобално осветление се записват с бутона Установява. Бутонът Отказ затваря формата,  без да записва направените в прозореца изменения.

Вмъкване на локален светлинен източник Лампа

   Лампoвия светлинен източник предстaвлява точков локален светлинен източник. Наподобява осветление на електрическа крушка. Тя разпространява светлина радиално (кръгообразно) във всички посоки, която постепенно се смекчава (интензитетът и намалява) с отдалечаване от източника на светлина. Може да избирате между два вида източници: Крушка (сферична форма) и Тръба (Линеен източник). За източниците със сферична форма се задава радиус на сферата, а за тези с линейна форма - дължина на източника (т.е. дължината на участъка, който ще се осветява от него).

Стойностите на свойствата на  тези източници по подразбиране са зададени  за оптимален режим на работа, но при необходимост те могат да бъдат променяни. Нейните параметри са:

Интензитет - Стойността определя яркостта на светлината, излъчвана от източника.Стойността по подразбиране е 0.02.

Позиция от пода - Стойността в полето определя на какво ниво от пода на помещението да застане светлинния източник.

   Ако желаете конкретният източник да "хвърля" светлосенки, поставете отметка на опцията Светлосенки на източника. Наличието на светлосенки в проекта придава по- голям реализъм на оцветеното изображение.

Позицията на източника може да се определи още при създването му.  Натиснете бутона Определяне позицията на източника в проекта и с ляв бутон на мишката посочете желаното място за позициониране на светлинния източник. След като изберете позиция ще се върнете във формата. Тук трябва да  натиснете Установява, за да вмъкнете източника в проекта.

Корегиране на светлинния източник - Изберете го в проекта с двукратно кликване с ляв бутон на мишката върху него. Отваря се прозореца Properties на светлинния източник в AutoCAD, където може да правите промени - да промените цвета, интензитета и т.н.

Вмъкване на локален светлинен източник Прожектор

Прожекторът емитира /излъчва/  насочен сноп светлина във форма на конус с връх в източника на светлина. Подходящ е за изпозлване за осветяване на конкретни участъци от проекта. Параметрите му са:

  1. Име на новия източник - Определя името на източника. По подразбиране се зарежда "Прожектор"+ поредния номер на източника в проекта, но то може да бъде променено чрез въвеждане на ново име в полето
  2. Коефициент на намаляване на интензитета - Стойността определя коефициента на намаляване на интензитета на светлината, излъчвана от източника.Стойността по подразбиране е 0.02. Влияе на стойността на параметъра Интензитет в края на лъча.
  3. Позиция от пода - Стойността в полето определя на какво ниво от пода на помещението да застане светлинния източник.
  4. Светлосенки на източника - Ако желаете конкретният източник да "хвърля" светлосенки, поставете отметка на опцията Светлосенки на източника. Наличието на светлосенки в проекта придава по- голям реализъм на оцветеното изображение.
  5. Интензитет в началото на лъча - Определя интензивността или яркостта на светлината. Диапазона му е от 0.00 до колкото позволяват параметрите на компютъра ви. Стойността по подразбиране е 1000.
  6. Интензитет в края на лъча - Показва интензитета на светлината в края на лъча. Получава се като произведение от от стойността на интензитета в началото на лъча  и коефициента на намаляване на интензитета. Той е само резултатна величина и не подлежи на въвеждане. 
  7. Основен лъч - Определя ъгъла на най- яркия (вътрешния) конус светлина. Ъгълът на разтваряне на основният лъч е по- малък от този на омекотяващия. Стойността по подразбиране е 25.
  8. Омекотяващ периферията лъч - Определя ъгъла, задаващ външния конус на светлината. Стойността варира от 0 до 160 и винаги е по- голяма от тази на основния конус. Стойността по подразбиране е 50.
  9. Дължина на лъча - Задава дължината на осветяващия лъч.

Позицията на източника може да се определи още при създването му.  Натиснете бутона Определяне позицията на източника в проекта и с ляв бутон на мишката посочете желаното място за позициониране на светлинния източник. След като изберете позиция ще се върнете във формата. Тук трябва да  натиснете Установява, за да вмъкнете източника в проекта.

Корегиране на светлинния източник

Изберете го в проекта с двукратно кликване с ляв бутон на мишката върху него. Отваря се прозореца Properties на светлинния източник в AutoCAD, където може да правите промени - да промените цвета, интензитета и т.н.