Параметри на пода


Позволява да бъде променена позицията на пода спрямо останалите елементи в конструкцията на шкафа.

Създава детайла - Определя дали да се генерира пода физически в чертежа или не. Въпреки , че не се създава в чертежа (ако опцията е изключена), детайлът  логически присъства в  конструкцията на възела и добавя аксесоарите, прикачени към изключеното дъно.

Разделя пода между страните и преградите -Опцията активира създаването на отделен под за всяка област между преградите, независимо дали има генерирана база/ цокъл или не.
В маркираните области ще се генерира под и обратното.  Под 1 се отнася за областта от лява страница на шкафа  до първа преграда; под 2 - между първа и втора преграда; под 3 - между втора и трета преграда и под 4 - между трета пеграда и дясна страница на шкафа. При активна опция формата на пода не може да бъде променяна.

Посока на фладера - В секцията се определя персонално за всеки детайл с какви първоначални размери ще се зареди в списъка за разкрояване в прозореца Елементи подлежащи на разкрой и в експортните файлове към външни разкрояващи програми (Сutting, Optimik и др.) детайла. Ако е избрано По дължина, дължината му ще стане и дължина на детайла, а ширината му - височина на детайла за разкрой. Когато е избрано По ширина дължината на елемента ще стане височина на детайла за разкрой, а ширината му - негова дължина.  По подразбиране е активно По дължина.
Обръщане - Когато опцията е активна размерите на детайла за разкрой ще бъдат подадени като позволени за обръщание в списъка Елементи подлежащи на разкрой в модул Разкрой. Освен при самия разкрой, състоянието и се отразява и в генерираните от програмата експортни файлове към външни програми (Optimik, Cutting, Giben, Plan IQ, Ardis, Holzher....). При изключена  детайлът ще може да бъде ротиран само след изрично указване на това в списъка с елементи.

Отстояние отдолу - Реглментира отклонението на пода в посока тавана намаляйки вътрешното пространство за разполагане на рафтовете и преградите. Намалява също така и размера на гърба. Когато поставяте база или крака трябва да съобразите височината им с въведената стойност за отстоянието от долу на пода за да не се получи луфт между тях и пода.Опцията е активна само при вид сглобка Пода и тавана между страните.

Отстояние отпред, Отстояние отзад - Регламетира отстоянията на пода в в двете посоки и за отпред и отзад. Опцията е активна независимо от вида сглобка.

Опции  Запазва отстоянието и размера на елемента/детайла  и Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер на възела - двете опции имат взаимнодопълващи се функции. Комбинирането им позволява да се запази позицията и размера на елемента при промяна на габаритните размери на генерирания  възел.

Ето и един пример: Имаме генериран шкаф с размери Дължина 100см., Височина 70 см. и   Дълбочина 50 и размер на пода Дължина 100см. и   Дълбочина 50. За него въвеждаме следните отстояния: отстояние отляво = 10 см. и отстояние отдясно = 5см. В резултат ще получим елемент с дължина 85см. За отстояние отляво маркираме опцията Запазва отстоянието и размера на елемента/детайла, а за отстояние отдясно -  Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер.
   Нека променим дължината на шкафа на 150см. За тавана получваме:
    1. Детайла запазва позицията си отляво (отстояние отляво =10 см.) и дължината си (85 см.).
    2. Отстоянието му отдясно се преизчислява и става: 150-10-85=55см.
   При разменени опции за отстоянията ще получим детайл с дължина 85см. и отстояние отдясно 5см.  Отстоянието му отляво се променя и става: 150-5-85= 60см.

Ако е избрана само функцията Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер на възела,  тогава размерът на елемента и маркираното отстояние ще се изменят пропорционално на изменението на размера на шкафа. Например:  Генериран е шкаф с дълбочина 75см. Дълбочината на пода е 75 см. Въвеждаме отстояние отпред 10см. и маркираме опцията Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер на възела. Резултатната дълбочина на елемента става 65см.  Променяме дълбочината на шкафа на 90 см. Коефициента, с който е променен размера е  90/75= 1.2.  Отклонението на елемента отпред се променя на 1.2*10=12см. , дълбочината му се променя на 1.2*65= 78 см.

Когато опцията Скалира отстоянието в съотношение с текущият размер на възела е зададена за 2 противоположни отстояния, скалирането се изпълни както за двете въведени отстояния, така и за размера на детайла. Например, ако шкафа има дължина 100см. и отстъпи отляво и отдясно по 5 см. Дължината на елемента става 90см. Променяме дължината на шкафа на 200 см.. Коефициента на промяна на размера е 200/100=2. Въведените отстояния ще се променят съответно на 2*5=10см, а дължината на детайла става 2*90=180 см.

Всяко едно отстояние, заедно със опциите Скалира / Фиксира към него може да прехвърлите и на тавана на шкафа посредством бутончетата - стрелки пред полетата.

Повдига преградите с ОТСТОЯНИЕТО ОТ ДОЛУ и ДЕБЕЛИНАТА НА ПОДА - Опцията е активна по подразбиране. Когато е включена опцията, преградите се повдигат със зададените в полето Отстояние отдолу в формата и зададената от оператора  дебелина на материала на пода. Опцията увеличава диапазона на моделите генерирани шкафове от модула. Следва да се изключва, когато е активна опцията Генерира бази между преградите във формата С база и шкафа има под.

За Design Sintez Professional

Шаблонни схеми за крепеж - Зарежда прозореца Шаблонни схеми за крепеж за избор на крепежен елемент. 

Прехвърля на тавана - Операцията копира параметрите на избрания крепежен елемент и ги прехвърля на тавана на шкафа, като го  уеднаквява за двата детайла .

Бутонът Корегира формата отваря прозорец, в който се задават параметрите на пода, определящи формата  му. Той може да бъде генериран със заоблени и/или скосени части в зависимост от въведените  стойности на параметрите.  Начинът на работа е аналогичен на този, описан в темата Общи операции за детайлите на шкафа.

Прехвърля формата на пода върху тавана- Бутонът копира параметрите, определящи формата на пода и ги прехвърля на тавана. Използва се за бързо и лесно уеднаквяване на формата на двата детайла.

Прехвърля отворите от текущия детайл на срещуположния - Бутонът копира параметрите, определящи формата, позицията и размерите на отворите в детайла и ги прехвърля на тавана. Използва се за бързо и лесно уеднаквяване на параметрите на двата детайла.

Огледално обръща ляво-дясно - Обръща стойностите на зададените параметри за отстоянията, формата, кантирането, герунга и крепежа на тавана. Тези за лява страна на детайла стават за дясна и обратното.

Аксесоари - Аксесоарите представляват интериорни елементи, прикачани към съответния детайл при генериране на шкафа -закачалки, конзоли, поставки за хартия и др. Начинът на работа е описан в страница Шкаф - общи операции.

При генериране на шкафа пода  автоматично се свързва със слой Шкаф Под материал, a кантовете към него - Шкаф Под кант. Свързването с отделен слой  позволява те да бъдат оцветявани в различен цвят от корпуса  на шкафа.

Освен това елемента Под може да има различна от корпуса на шкафа дебелина на материала. Създава се също елементна номенклатура за  прилежащите  към него Шкаф  под кант отпред, Шкаф  под кант отзад, Шкаф  под кант отляво и Шкаф  под кант отдясно. За детайлите с правоъгълна форма към името на елементната номенклатура ще се добави и дебелината на материала.