Разпечатване на принтер


В този модул задавате настройките на принтера и стартирате разпечатването на проекта.

Разпечатване на принтер

Преди да използвате модула, трябва да имате инсталиран системен принтер. Това се извършва по следния начин: AutoCAD2009 и по- високи версии.

Преди да разпечатате проект, изберете принтер от списъка Разпечатващо устройство, настройте останалите параметри (Видимост на обектите, ориентация на листа, Област за разпечатване и ако е необходимо променете стила на печат). По подразбиране стила на печат е монохромен, но може да го промените. За да видите какво ще се отпечата, натиснете бутона Преглед. Той ще ви покаже проекта във вида, в който ще бъде отпечатан. За да затворите прегледа, изберете Exit от контексното меню или натиснете Enter. След като са направени всички настройки, стартирайте разпечатването с бутона Разпечатва. Разпечатването винаги се извършва при формат на листа A4.

Ето и основните настройки за разпечатване:

Стил на печат:

Модулът работи с 2 основни стила за печатане: DS_Fill Patterns.stb и DS_monochrome.stb. Те са записани и се избитат директория Acad_pic\STB на работното устройство. По подразбиране стила на печат е монохромен (черни линии на обектите при печат), но може да го промените. Ако е избран DS_monochrome.stb линиите на обектите ще се отпечатат в черен цвят, а ако сте посочили DS_Fill Patterns.stb цвета на линиите при разпечатване ще се определи от цвета на линиите в самия чертеж. След промяна на стила  за печат, промяната се запазва при следващо принтиране, но само за текущия проект. За всеки нов проект първоначално е активен стила DS_monochrome.stb.

Видимост на обектите при разпечатване - Включва две възможности:

  • Със скрити линии - Обектите се разпечатват със скритите линии, независимо от това, което е видимо на екрана.
  • Без скрити линии - Обектите се разпечатват без скрити линии, независимо от това, което е видимо на екрана.
Ориентация на листа:
  • Портрет - Задава портретно разположен лист, при който късата страна на листа се разполага по хоризонтала, а дългата – по вертикала.
  • Пейзаж - Задава пейзажно разположен лист, при който дългата страна на листа се разполага по вертикала, а дългата – по хоризонтала.
Област за разпечатване:
  • Разпечатва съдържанието на екрана - Разпечатва се само това, което е видимо на екрана.
  • Разпечатва целия проект - Разпечатва се целия чертеж, независимо от това какво е видимо на работния екран.

Създаване на PDF файлове към проект - От списъка Разпечатващо устройство изберете  DWG To PDF.pc3 и натиснете бутона Разпечатва.   Файловете се записват в директорията на проекта и се натрупват в общ списък. За да ги разгледате заредете модул Отваря проект и в секция Преглед изберете pdf. Пътят до готовия файл е изписан в долния ляв ъгъл, а самата папка се отваря с бутона вдясно от полето.

По аналогичен се създават и файлове в  PNG и JPG формат.

Зарежда всички  BMP /JPG/ PDF файлове- Зарежда директория C:\acad_pic\Temp\Bibilioteka_s_fajlowe_temp , съдържаща набор от записани работни чертежи към проектите с цел избор и разпечатването им през други приложения.