Параметри на страниците

Дава възможност ръчно да определите позицията на страните по дължина и дълбочина на шкафа за генериране на различни конструкции. Освен това може да зададете различна форма на всяка от страните поотделно, включително заоблена и/или скосена.Видът на страницата може да се променя от плоскост на витрина и обратното.

Параметри на станиците

навътре - въведената стойност дефинира отстоянието на лява страна по дължината на шкафа в посока на дясно, съответно стойността на вътре за дясна страна е отстояние в посока на ляво. Ако поставите отметката, дължината на пода се намаля с въведените стойности навътре за лява и дясна страна. Аналогично се намалява дължината на базите или променя позицията на краката. Тъй като параметърът навътре променя вътрешния обем на шкафа при генерирането автоматично се преизчисляват нови местоположения на преградите и размери на рафтовете между тях, което променя вида конструкция и генерираните елементни номенклатури за изчисляване разхода по елементи-материали.

отпред - определя отстоянието за лява и дясна страна навътре в посока гърба на шкафа, намалявайки размера на страните в дълбочина. Параметърът не е в зависимост от вида сглобката.

отзад - определя отстоянието за лява и дясна страна в посока лицето на шкафа, намалявайки размера на страните в дълбочина. Параметърът не е в зависимост от вида сглобката.

Измерване на отстояния - Бутончетата се активират с десен бутон на мишката в съответното поле за отстъп и се използват за измерване на необходимите отстояния. Вариантите са два:

  • Измерване на разстояние в проекта, като се отчитат измерениете разстояния по X, Y или Z в зависимост от отстъпа, който се определя. За отстояние навътре  се взима разстоянието по X, за отдолу и отгоре - по Y и за отстъпи отпред и отзад -  по Z.
  • Измерване на дистанция - Отчита се измереното разстояние  между двете избрани точки.

Секция  Кантира страните 

отдолу, отгоре - Отнасят се за лява и дясна страна на шкафа. Параметрите са активни независимо от вида на сглобката при включена опция Кантира корпуса  в главната форма на модула. Кантирането на страните може да се налага когато имат въведено отстояние  отдолу или отгоре, т.е.са открити.

Страните  (лява, дясна) на шкафа създават персонална номенклатура за всеки кант  - Шкаф лява (дясна) страна кант отпред, Шкаф лява (дясна) страна кант отзад,  Шкаф лява (дясна) страна кант отгоре,  Шкаф лява (дясна) страна кант отдолу в зависимост от избраните за кантиране страни на елемента. Освен това всяка от двете страни може да има различна дебелина на материала, която се въвежда в главната форма на модула.За детайлите с правоъгълна форма към името на елементната номенклатура ще се добави и дебелината на материала.

Прехвърля отворите от текущия детайл на срещуположния - Бутонът копира параметрите, определящи формата, позицията и размерите на отворите в съответната страница и ги прехвърля на срещуположната. Използва се за бързо и лесно уеднаквяване на параметрите на двата детайла.

Огледално обръща страниците - Обръща стойностите на параметрите на двете страници за отстояния, форма, кантиране, отвори и крепеж на страниците.

Сваля страницата - Сваля съответната страница до основата на шкафа във височина. Ако има крака, страницата ще покрие и разстоянието до долното ниво на краката.

Посока на фладера - В секцията се определя персонално за всеки детайл с какви първоначални размери ще се зареди в списъка за разкрояване в прозореца Елементи подлежащи на разкрой и в експортните файлове към външни разкрояващи програми (Сutting, Optimik и др.) детайла . Ако е избрано По ширина, ширината на страницата ще стане и дължина на детайла, а височината и - височина на детайла за разкрой. Когато е избрано По височина ширината ще стане височина на детайла за разкрой, а височината и - негова дължина. По подразбиране е избрано По ширина.
Обръщане - Когато опцията е активна размерите на детайла за разкрой ще бъдат подадени като позволени за обръщание в списъка Елементи подлежащи на разкрой в модул Разкрой. Освен при самия разкрой, състоянието и се отразява и в генерираните от програмата експортни файлове към външни програми (Optimik, Cutting, Giben, Plan IQ, Ardis, Holzher....). При изключена  детайлът ще може да бъде ротиран само след изрично указване на това в списъка с елементи.

За Design Sintez Professional

Шаблонни схеми за крепеж - Зарежда прозореца Шаблонни схеми за крепеж за избор на крепежен елемент.

Прехвърля на лява, Прехвърля на дясна - Бутоните копират избраната шаблонна схема на крепеж за съответната  страница и я придава на срещуположната. С цел бързото уеднаквяване на крепежните елементи за двата детайла.

Бутоните Корегира формата отварят прозорец, в които се настройват параметрите на страните персонално за всяка, определящи формата им. Големият брой параметри позволява създаването на многобройни форми. За кантовете към овалните елементи се създава създава съответната елементна номенклатура. Начинът на работа за всяка страница е аналогичен на този, описан в секцията Общи операции за детайлите на шкафа. За да получите правилно изчислена елементна номенклатура за заоблените и скосени части, започнете заоблянето от 4-те основни ъгъла, след което, ако е небходимо, използвайте и параметрите на междинните  отсечки, които могат да бъдат заобляни.
При изчисляване на количеството на кантовете на заоблените част е възможно да се получи отклонение от 5- 10% с положителен или отрицателен знак.
Прехвърля формата на лява (дясна) страна /бутончето - стрелка до Корегира формата/ - Прехвърля настройките между двете страници с цел тяхото уеднаквяване  без да се налага повторнто записване на шаблон или въвеждането на едни и същи параметри два пъти.
Всяка страница получава свой отделен слой за оцветяване за материал и кант, а именно: Шкаф дясна страна, Шкаф лява страна, Шкаф дясна страна кант и Шкаф лява страна кант.