DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата – 2010 2009 2008  2007г.   2006г.  2005г  2004г   2003г


Декември 2006

Допълнение В Design Sintez -  модул Библиотеки с палитри v. 2.40
   - Към библиотеката са добавени 200бр. нови палитри. Общ брой на палитрите 2700.
   - Актуализирани са групите с палитри Пейзажи и Плакати.
   - Създадена нова група палитри Градски пейзажи.
Допълнение В Design Sintez -  модул Допълнителни елементи  v. 3.10

    - Да се запомня по подразбиране начина на обръщане на елемента в проекта при генерирането му, регламентиран от опциите Хоризонтално и Вертикално
    - Към елемент Арка са добавени за генериране 2 поделемента, разновидности на Арката.
Допълнение В Design Sintez - модул Плотове v. 3.62

    - Въведен е нов параметър "Отстояние отзад"  за плота и водобранната лайсна спрямо гърба на шкафовете върху които се позиционира. Опцията позволява генериране на плот, при който между гърба на шкафовете и стената остава разстояние. Функционира само при "Автоматично поставяне на плотове в проекта".

Допълнение В Design Sintez - модул Етажерки v. 2.10 - Въведен е нов параметър - "Отстояние отзад" за плота и водобранната лайсна спрямо гърба на етажерката.Опцията позволява генерирането на етажерки,  при които остава затворено с плот празно разстояние между гърба на етажерката и стената.

Допълнение В Design Sintez - модул Шкафове v. 5.86

     - В секция "Параметри на рафтовете" когато рафтовете се променят на чекмеджета позволява въвеждане на отстояния отляво и отдясно на чекмеджетата. Целта е промяната на размерите и позицията им.
    - Секция "Позиция на страните" -  добавен параметър "Кантира страните  отпред" за всяка страна персонално.
    - Секция "Позиция на тавана" -  добавен параметър "Кантира отпред".
    - Секция "Позиция на пода" -  добавен параметър "Кантира отпред".
    -
Секция  "Отстояние на преградите"  - добавена опция "Кантира преградите отпред" персонално за всяка от трите възможни. Целта е ръчен контрол на кантирането на преградите.
   -  В секция "Позиция на пода"  е добавена опция  "Кантира отзад" за ръчен контрол на кантирането.
 - Добавено второ "Декоративно чело" в конструкцията на шкафовете. Ако вече използвате модул Шкафове, влезте в "Параметри и контроли по подразбиране" на формата и в подстраници "Елементи" и "Слоеве" установете  "Системните наименования на елементите и слоевете по подразбиране като текущи".
   - Към двата елемента "Декоративно чело" са добавени опции за генериране на кръгли отвори.
   - В секция Бленди е добавена опция "Разделя блендите между преградите"
Корекции В New Base v. 3.32 - За 2D примитив линия е премахнато изискването да се посочва втора точка за край на линията в проекта.

В Design Sintez - модули Шкафове v. 5.61, Етажерки v. 2.11, Шкафове долни v.1.53, Шкафове ъглови v. 1.33
   -
В формата "Параметри и контроли по подразбиране" на модулите  е премахнат параметъра "Дебелина на гърба". Параметърът се въвежда и записва по подразбиране само в главната форма на модулите.

В Design Sintez - модул Шкафове v. 5.85.1
   -  При кантиране на "декоративни чела" е отстранено некректно позициониране на кантовете при вертикалните чела.  
    - при генериране на хоризонтални чела с елементна мноменклатура наименованията на елементите за кантове отдолу и отгоре на челата се подменят автоматично с кант отпред и кант отзад.

В Design Sintez - модули Шкафове v. 5.71.2, Етажерки v. 2.11.1, Шкафове долни v.1.53.1, Шкафове ъглови v. 1.33.1, Шкафове за мивка v. 1.82.3, Врати v. 3.91.1, Допълнителни елементи v. 3.10.1
   - Времето за генериране на възли с елементни номенклатури е намалено.

В Design Sintez - модул Допълнителни елементи  v. 3.10.2
   -
при Частични елипси - Допуска генериране на елемента без рамена.

В Design Sintez - модул Плотове  v. 3.62.4
   -
При Ръчно генериране на плот с водобранна лайсна е отстарнено дублиране на елементните  номенклатури на плота.
   -
 Елементните номенклатури за водобранна лайсна са разделени на отделни елементи за всяка страна на плота.Ноември 2006
Внимание: След като инсталирате месечния пакет с промените, задължително стартирайте теста "Тест за разбити номенклатури". Ако излезе съобщение, моля свържете се с нас.
Допълнение В Design Sintez модул Тест на възлите в системата v. 1.80 - Нови тестове
   -
Дублирани записи в Опис възли и Архивен
   -
Тест за разбити номенклатури
   - Възстановяване на списъците с проекти

Допълнение В Design Sintez модул Отваря проект v. 1.52
   - В форма "Местоположение на проекта" - Добавена нова  операция "Отваря папката , в която се намира проекта".

Допълнение Design Sintez - модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта v. 2.00 
   - нов 3D вид оразмеряване на възлите в проекта - "в поглед отпред за включване на перспектива"

Допълнение В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.50
  - Автоматично определяне на размерите и позицията на вратите   за ъглови шкафове (скосени и с ъгъл), които се поставят като чела.

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул Cut Base PRO v. 1.62
   - При Автоматичен разкрой - в списъка с елементите за обръщане на размерите запомня извършените промени при следващо стартиране на същия разкрой

   - В Параметри и контроли при Автоматичен и Ръчен разкрой е създадена възможност за определяне на мерната единица (м, см, мм), в която да се изписват  размерите на разкроение елементи върху разкроения лист.
Допълнение  В Design Sintez - модул Шкаф за мивка v.1.80
   - Въведен нов параметър Отстояние отзад  - за плота и водобранната лайсна  спрямо гърба на шкафа. Опцията позволява генериране на шкаф с мивка, при който между гърба на шкафа и стената остава растояние, затворено отгоре с плот.
 
Корекции В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.28.4 -
   - Не изисква от генерирани възли с номенклатурен идентификатор "ТА" с мерна единица различна от пакет наличието на елемнтна номенклатура (щори, завеси, допълнителни елементи)

В Design Sintez - в модулите, генериращи възли с елементни номенклатури е ускорена обработката на номенклатурните списъци с около 50%

В Design Sintez - модул Шкафове v. 5.51.2
   - Корегирани неправилни оразмерявания на:  Гърба при отстояние отляво и отгоре, Тръби при пропорционално разпределение в областите на шкафа.
   - При въвеждане на код за уникалност на възела да подменя наименованията на слоевете и елементните номенклатури на вече въведени рафтове и чекмеджета.

В Design Sintez - модул Поставя възли v. 2.07
    - При визуализиране на шаблоните на модул Шкафове е отстранено препокриване на картинките в бутоните при повече от 40 шаблона.
    - При работа с шаблоните към модул Шкафове - запомня по подразбиране последно исползваната група шаблони при следващо стартиране на модул Поставя възли

В Design Sintez - модули Етажерки v. 2.01, Шкафове долни v.1.51, Шкафове за мивка v. 1.81
   
- При включена опция Разбивка  - Резултатната работна схема се генерира автоматично в отделен файл

В Design Sintez - модул Етажерки v. 2.01.1
    - При генериране на плот на заоблена етажерка канта се свързва със слоя на плота

В Design Sintez - модул Врати v. 3.90.3
    - модел D3 -
отстранено объркване на слоевете при свързването им с елементите на вратата.
   - модел DA  - Позволява генериране на врата с височина, по- голяма от 120см.

В Design Sintez - модул Слой - палитра v. 1.02.1 - Отстранена грешка при опит да бъде свързан слой с палитра. Препоръчително е да се изпълни операция "Слоеве във възлите", за да се обновят Опис възли и Архивен.

В Design Sintez - модул Светлинни източници - потребителска система v. 1.04.1  - След корегиране или създаване на нов източнник, запазва текущата позиция на източник (лампа или прожектор) в проекта


Октомври 2006

Допълнение  В Design Sintez - модул Шкафове v.5.50

   -
Нов елемент в конструкцията на шкафовете - декоративно чело
Ако вече използвате модул Шкафове, влезте в Параметри и контроли по подразбиране на формата и в подстраниците  Елементи и Слоеве установете по подразбиране Системните наименования на елементите и слоевете като текущи.

   - Добавена нова опция Оразмеряване.  Тя позволява генерирането  на оразмерен работен чертеж на всички възли, генерирани с модул Шкаф.

   - При включени опции Разбивка и Оразмеряване резултатната работна схема се генерира автоматично в отделен файл.

НОВО В Design Sintez - нов модул Добавяне и корегиране на 2D текст в проекта v. 1
Модулът е предназначен за бързо и лесно вмъкване в проекта на 2D Текстове и тяхната корекция. Позволява изграждането и използването на библиотеки от текстове.
Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул Cut Base PRO v. 1.60
 
 При Автоматичен разкрой:

   - извежда списък с подлежащие на разкрой елементи с цел обръщане на размерите на конкретни елементи от оператора с цел постигане на по - оптимално разпределение на елементите по листа.
   -  в формата с подлежащите на разкрой елементи са визуализирани: общия брой елементи и необходимия брой листове (подобно на ръчния разкрой)
    - Всички параметри и контроли по подразбиране за ръчен разкрой са направени видими и достъпни и при Автоматичен.
Корекции    В Design Sintez - модул Шкафове v.5.41 - Отстранено некоректно позициониране на рафтовете между ляв страна и първа преграда, когато е въведено отстояние на лява страна навътре.

    В Design Sintez - модул Допълнителни елементи  v.3.01.1 - При елемент Арка е отстранен технологичен проблем, блокиращ генерирането му.

   В Design Sintez - модули Шкафове  v.5.50.1, Етажерки v. 2.002, Шкафове долни  v. 1.50.6, Шкаф за мивка v. 1.70.3, Шкафове ъглови v. 1.30.2, Щори- завеси v. 2.00.2, Допълнителни елементи v. 3.01.2 - При корегиране на генерирания възел параметърът Позиция по Z се зарежда в съответната форма със стойноста и за възела в момента на корекция.

   -В Design Sintez - модули Етажерки v. 2.00.3, Шкафове долни  v. 1.50.7, Шкаф за мивка v. 1.70.4, Шкафове ъглови v. 1.30.3 - При зареждане на шаблон или Корегиране на възел е отстранено изискването да се потвърждава поставянето на крака и бази.
Септември 2006

Допълнение  В Design Sintez - модул Шкафове v.5.30:
 
 - Създадена възможност за генериране на възли с уникална елементни номенклатури и слоеве чрез автоматично добавяне на въведен от потребителя текстов код към наименованията им.  Ако вече използвате модул Шкафове, влезте в Параметри и контроли по подразбиране на формата и в подстраниците  Елементи и Слоеве установете по подразбиране Системните наименования на елементите и слоевете като текущи. след което можете да въведете код на възела в главна форма.

   -
Секция Позиция на тавана - Добавен параметър Кантира отзад. Целта е операторът да може да определя дали да се кантира тавана отзад  в зависимост от конструкцията.

   -
Създадени нови елементни номенклатури Шкаф кант на тавана отзад, отпред, отляво и отдясно на мястото на съществуващите Шкаф кант по X на тавана (и съответно по Z).

   
- Създадена нова елементна номенклатура Шкаф дясна страна и Шкаф лява страна на мястото на предишната обобщаваща номенклатура Шкаф лява-дясна страна.

   - Секция Позиция на страните са добавени параметри  Кантира страните отзад (за лява и дясна страна). Опциите позволяват корекция на автоматичното кантиране на страните.
   
   -Секция Отстояние на преградите - Въведени са параметри Кантира преградите Отгоре и Отдолу за всяка преграда персонално. Целта на този ръчен контрол е  кантирането на прегради с въведено отстояние отдолу или отгоре с оголени видими дебелини на материала.
Допълнение В Design Sintez  - Ръководство за работа - добавени нови 10 видеодемонстрации на конкретни операции в програмата. Общ брой на видеофайловете - 48.
Допълнение В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.40
   - Секция Чела - Когато се използват опции Разпределение: 1 и 2 врати автоматично се определят размерите и позицията на вратите към възли, генерирани с модул Шкафове, в случаите, когато в конструкцията на шкафа  има  зададени стойности за отстояния на страните (отпред и навътре), пода (отпред или нагоре) и/или тавана (отпред или надолу).

   - Секция Чела - Премахнат параметър за въвеждане на дебелината на вратите и челата, като автоматично се взима стойността в Параметри на формата на модула.

   - Секция Чела -  Добавени са параметри за въвеждане на отстояния (позицията) на вратите и челата по дълбочина на шкафа.

   - Секция Чела -  добавена е нова опция,позволяваща  автоматичното определяне на размерите и позицията на 1 врата към избран шкаф съобразно височината на базата (единична за шкафа или обща) и краката.

   - Секция Чела - При автоматично определяне на размерите и позицията за позициониране и генериране  на 1 или 2 врати към  шкаф за мивка се взима впредвид и дебелината на термоплота при определяне височината на вратите.
Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 3.30
   - в 3D Елементи- Профили  добавени нови профили модели 18 и 26.
   - в 3D Елементи - Тръби добавен нов профил за тръба.
   - Създадена нова група 3D Елементи - Декори
   -
 в 3D Елементи - Декори са добавени 3 нови модела.
Допълнение В Design Sintez - модул Генериране на помещение v. 3.30   -  
    -
При генериране на врати е създадена възможност за свързването им с различни слоеве (персонално за всяка врата).

   - При генериране на врати в отвора на стената се създава  допълнителен елемент за покриване на видимата дебелина на стената. Елементът има собствена дебелина и слой, позволяващ свързването му с палитрата за  под или друга по избор.
Корекции В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди  v. 1.50.1 -  Отстранено блокиране на нови проекти, стартирани през едноименната операция в модула, възникващо при последователно създаване на повече от  1 нови проекти.

В модул Разкрояване на материалите v. 1.52.1 - Отстранено непоставяне на отметки по страните на елементите, подлежащи на кантиране, възникващо при изключително големи елементни номенклатури

В Design Sintez - модул Врати v . 3.90.1 - При модел DE (врата с алуминиева рамка) - отстранена невъзможност за генериране на вратата при определени размери.

В New Base v. 3.40 - 3D елементите, които могат да се записват като възли за употреба в текущият раяботен проект  да се регистрират в системата на проекта, за да не влизат в конфликт с операциите в модул Групово добавяне и изтриване на възли.

В Design Sintez - модул Шкафове v. 5.00.3
   - Корегиран е автоматичният контрол при кантиране на тавана отляво и отдясно.
   - Отстранено смачкване на краката при последващо добавяне на база /цокъл.

В Design Sintez - модул Плотове v. 3.60.1 - При поставяне на прав плот  се генерират елементни номенклатури за "конектора" (ако е указано да се създава).Август 2006

Допълнение
В Design Sintez -  модул Групово добавяне и изтриване на възли v.3.23  - При поставяне на чела (опция за автоматично изчисляване на размерите и генериране на 2  врати към един шкаф) за определяне размерите на вратите се взема впредвид височината на краката (когато шкафът е генериран само с крака)

Допълнение В Design Sintez -  модул Бази v. 1.40
   - Въведена опция Не повдига възлите в проекта. Използва се в случаите, когато шкафовете са генерирани с крака и не следва да бъдат повдигани с височината на базата.

Допълнение В Design Sintez -  модул Шкафове v.5.00
   - В секция  Позиция на страните са добавени параметри Кантира страните (за лява и дясна) Отдолу и Отгоре. Параметрите са активни независимо от вида на сглобката при включена опция Кантира корпуса в главната форма на модула.

   - премахнат параметър Кантира страните отдолу.

  -секция Отстояние на преградите - Добавен параметър за отстояние на преградите отзад за всяка преграда персонално.
Допълнение В Design Sintez -  модул Врати 3.80
   -
Добавен нов вид пълнеж - "мрежа от летви"  при модел врати DF.

Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 2.80
   - В 3D Елементи- мрежи  добавен нов вид мрежа от летви с възможни конструкции:
        1. летви ротирани на -45 или 0 градуса
        2. само един ред летви - хоризонтални или вертикални, независимо от ъгъла на ротация.
    -  В 3D Елементи - Профили са добавени 2 нови модела профили - 24 и 25.

Корекции В Design Sintez модул Врати v. 3.71
   -
Намалено е времето за зареждане на формата на модула.

В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 2.60
   -
Добавен запис като възел на генерирани мрежи, тръби и профили.

В Design Sintez - Допълнителен модул Измерване и оразмеряване v. 3.01
   -
Премахната е операцията Показва целия проект на екрана. Тя се изпълнява автоматично сляд всяко оразмеряване, независимо от вида.


Юли 2006

Допълнение
В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 2.50

     При операциите  Тръби, Профили и Мрежи е създадена възможност за директно записване като възел на екструдираните солиди с цел употребата им в текущият проект. Генерираните възли се прикачват към номенклатурен идентификатор ТА, използван от Допълнителни елементи.
Допълнение В Design Sintez модул Корегиране на възел  v. 1.30

   -
Извеждане на списък със Генерирани възли без елементни номенклатури в текущия проект с цел прегенерирането им с номенклатури за ценообразуването.
Допълнение В Design Sintez модул Отваря проект v. 1.50

   -
Установяване на архивните "BAK" файлове на проектите като работни DWG.

Допълнение В Design Sintez модул Допълнителни елементи v. 3.00

   -
Създадена разновидност на елемент Правоъгълен скосен свод: С дъги - дъгообразно заобляне или скосяване на вътрешните дъги в горния край на свода.

   - Създадена възможност за корегиране на (с модул Корегиране на възел) на генерираните допълнителни елементи.

   - Въведен информативен преглед на видовете допълнителни елементи. Променен е начинът на стартирането им (двукратно с левия бутон на мишката).

Допълнение В Design Sintez модул Плотове v. 3.60

   - Променен е начинът на ценообразуване. Изградена е структура с елементни номенклатури подобно на  останалите модули, генериращи многоелементни възли.Номенклатури, генерирани от модул ПлотовеПлот хоризонтален, Плот хоризонтален кант, Вертикален плот , Водобранна лайсна.  Кантовете на плота не се визуализират.
       В Опис възли трябва да бъдат променени мерните единици на номенклатурните идентификатори TK, TV, TW от "л.м." на "пакет".

     -  Добавено е автоматично позициониране на прав (линеен) плот от 2 точки върху избрани от проекта възли, генерирани от модули Шкафове и Долни (кухненски) шкафове.

     -  
Добавено генериране на елементни номенклатури за конектори: прави (по ширината на плота) и диагонални. Конекторите не се визуализират при генерирането на плота. Те са предназначени само за изчисляване на елементните номенклатури  и генерирането на ценова оферта.

Корекции
В Design Sintez модул Поставя възли v. 2.06 - При зареждане на шаблоните в бутоните за стартирането им - за тези, които нямат записани картинки за визуализация, в полето се изписва наименованието на шаблона

Юни 2006


Допълнение В Design Sintez - модул Щори-завеси v. 2.00 -

Добавено генериране на вертикални щори.

Допълнение В Design Sintez - модул Ъглови шкафове v. 1.30 -

Добавена нова конструкция при сглобка Пода и тавана между стените.

Допълнение В Design Sintez - модул Тест на възлите v. 1.50

   -Нов тест "Несвързани номенклатури Възли- Елементи с възли"  - Целта на теста е да провери има ли номенклатури Възли- Елементи, които не сочат към никой възел от Номенклатура възли.

Допълнение В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 2.10 -

   -Добавени нови 99 палитри за подови настилки на фирма Декотекс АД, Сливен за целите на модул Интериорни възли - картини, плакати, пейзажи, килими v.2.00
и 9 бр. палитри за тапицерии.

    - Добавени 20 палитри за интериорни врати. Общ брой на палитрите в главна библиотека - 2500.

Допълнение В Design Sintez - модул Шкаф за мивка v. 1.70

   -Въведени параметри  за позициониране на мивката в шкафа - лява и дясна за всички модели мивки. Въведени нови параметри Отстояние отляво и Отстояние отдясно на мивката от края на шкафа.

Допълнение В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v. 1.50

Нов бутон - списък на всички отворени проекти за бързо активиране.

Допълнение В Design Sintez - модул Шкафове v. 4.90

   - В секция "Позиция на пода" са добавени нови опции - Отстояние отляво и Отстояние отдясно с възможност за кантиране от двете страни. Опциите са активни, независимо от вида сглобка и позицията на пода.

  - В секция "Позиция на тавана" са добавени нови опции - Отстояние отляво и Отстояние отдясно  с възможност за кантиране на тавана отляво и отдясно (при вид сглобка Пода и тавана между страните и изключено Тавана отгоре).

  - Създадена възможност за запис на потребителски групи от записаните чрез модула шаблони. Записаните групи могат да се зареждат и директно през модул Поставя възли.

Допълнение В Design Sintez - модул Корегиране на възел v. 1.10 - Зарежда за корекция възли, генерирани с модул Щори - завеси

Корекции В Design Sintez - модул Шкафове v. 4.81

   -
Допуска въвеждане на Отстояние надолу на тавана, независимо от вида на сглобката и позицията на тавана спрямо страните на шкафа.

   -Отстранено некоректно изчисляване на нутването на гърба Отгоре и Отдолу.


В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.11.3

Не позволява генериране на допълнително помещение преди да е създасено основното.


В Design Sintez - структурата на програмата.

Автоматично почистване на Номенклатура възли от вече изтрити възли в текущият работен проект. В модул Тест на възлите в системата - Тест несвързани номенклатури възли - елементи с възли изтрива неизползваните "възли - елементи" с възли. Целта на корекцията е да се съкрати времето за генериране на възли и операциите, свързани с изчисляване разхода по елементи.

В Design Sintez - модули Шкафове, Долни шкафове, Ъглови шкафове и Шкаф за мивка - Премахната опция "Създава с детайлите"

В Design Sintez - модул Ъглови шкафове v.1.30 - Премахната е опцията Разбивка.

Май 2006
Допълнение В Design Sintez  - Библиотека с възли - нови 22 възела (блокове)  на фирма НОВ ДОМ Симеонов

Допълнение В Design Sintez - модул Шкафове v. 4.60Шкафове ъглови v. 1.21.5, Шкафове долни v. 1.51.1, Шкаф за мивка v. 1.60.1, Етажерки v. 2.00  -  Добавени 50 шаблона.
 
Допълнение В Design Sintez - модул Врати v. 3.70 -
          -Нови подмодели врати на модел D4 - нов профил и пълнеж.
          - модел D1 - рамков MDF с пълнеж. Моделът е производен на основния.

Допълнение В Design Sintez - модул Поставя възли v.2.00 - Директно визуализиране във формата и зареждане за изпълнение (корекция) на записаните в системата на програмата шаблони от модулите, генериращи многоелементни възли.

Допълнение В Design Sintez - модул  Шкафове ъглови v. 1.21.5, Шкафове долни v. 1.51.1, Шкаф за мивка v. 1.60.1Добавена система за запис и зареждане на шаблони, аналогична на тази в модул Шкафове.
 
Допълнение В Design Sintez - модул Шкафове v. 4.60 - Добавени нови опции и параметри:

   - в секция  Отстояния на преградите  
                -   Отстояние отдолу и Отстояние отгоре за всяка от преградите в шкафа.
                -   Отстояние отпред  за всяка преграда поотделно. Стойността на параметъра се прехвърля автоматично като отстояние на рафтовете.

   - в секция Параметри на рафтовете
                  -
параметри  Отстояние отляво и отдясно персонално за всеки рафт в съответната секция.
                  - параметър Отстояние отпред персонално за всеки рафт в съответната секция.
                  - параметри Слой на рафтовете за материала и канта, опция да не се генерират кантове персонално за всеки рафт в секцията.
                    - добавени опции за въвеждане на имената на номенклатурните елементи  за материал (персонално за всеки рафт в секцията).

   -  параметри  за страните : отстояние отдолу и отстояние отгоре

Допълнение  В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 2.10 - Нова потребителска библиотека "Интериорни врати", включваща 60 бр. палитри за нуждите на модул Генериране на помещение v. 3.10 (генериране на врати). Общ брой палитри в главна библиотека - 2360.

Допълнение В Design Sintez - модули Шкаф за мивка v. 1.60 и Шкафове долни  v. 1.50 - Въведени нови параметри:

 
 - за пода - Отстояние отдолу
 
 - за краката - Повдига елементите с височината на краката

Параметрите се установяват в модулите в режим по подразбиране.

Допълнение В Design Sintez - модул Етажерки  v.2.00 - Запис и зареждане на шаблони. Структурата е аналогична на тази в Шкафове.

Допълнение В Design Sintez - модул Етажерки  v.1.90 генериране на елементните номенклатури на базите, полта и прилежащите им кантове при вид на етажерката Скосена.

Допълнение В Design Sintez - модул Етажерки  v.1.80 - Добавено генериране на водобранна лайсна върху плота и прилежащата и елементна номенклатура  за ценообразуването.

Допълнение В Design Sintez - модул Етажерки  v.1.70 - При вид на етажерката Заоблена  е създадена възможност за генериране на база със скосени рамена. За дължини на рамената  се използват въведените по подразбиране стойности.

Допълнение В Design Sintez - модул Етажерки  v.1.63 - Видимите страни на гърба се кантират, като за кантовете се генерират  съответните елементни номенклатури, необходими за изчисляване на разхода по елементи.

Допълнение В Design Sintez - модул Етажерки v. 1.60 -  

- При вид сглобка Пода и тавана между страните е добавена опция Тавана отгоре
-  Елементната номенклатура Етажерка: под и таван е подменена с Етажерка: под и е добавена нова Етажерка: таван

Корекции
В Design Sintez - модул Етажерки  v.1.62
Корегирана е позицията на отделни елементи в конструкцията на етажерката за по- точна визуализация

В Design Sintez - модул Етажерки  v.1.61
Базата и прилежащите и кантове са отделени от корпуса със собствен слой за оцветяването им в проекта.

В Design Sintez - модул Шкафове v. 4.00.1
         
Отстранено некоректно отклонение на рафтовете с 0.9 см по височина при конструкция: една преграда, секция рафтове между лява страна до преграда при изключено пропорционално разпределение.

В Design Sintez - модул Допълнителни елементи v. 2.10.1
 При елемент Дъга с рамена е игнорирана неправилна проверка за въвеждане  стойност на радиуса, недопускаща генерирането на елемента.
Април 2006
Допълнение
В Design Sintez - модули Шкафове v. 3.90, Шкафове долни v. 1.40 и Шкафове за мивка v. 1.50  - при вид сглобка Пода и тавана между страните са добавени конструкции Повдига лява страна върху пода и Повдига дясна страна върху пода.  Опциите са валидни при изключено разделяне на пода на отделни елементи от преградите.

Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v. 3.10 - Създадена система за генериране на допълнителни помещения или стени към основното, използвайки съществуващите възможности за създаване на прозорци, отвори и врати, без да се променя начина на работа с опциите и параметрите в модула.

Допълнение
В Design Sintez - модул Предвижване в проекта v. 2.10 -  Автоматично присвояване и свързване на използваните оцветяващи палитри  от оригиналния работен проект към слоевете в текущия VIEW проект след затваряне на модула.

Допълнение В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли v. 3.21 - Добавена опция за автоматично настройване на конструкция  "Две врати" за генериране по шкафа в секция Чела.

Допълнение В Design Sintez - модул Генериране на помещение v. 3.01 - Създадена възможност за определяне позицията на вратите в касите(вътрешна или външна врата).
 
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v. 3.00 - Добавено Автоматично генериране на каси и врати в отворите на стените като допълнителни елементи със собствени слоеве за оцветяване.
Допълнение В Design Sintez - Шкафове v. 3.85 - В секция Позиция на страните е въведен параметър Кантира страните отдолу.

Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v. 2.90 - При генериране на прозорци в помещението е създадена възможност за добавяне на первази

Допълнение В Design Sintez -  модул Допълнителни елементи v. 2.10

Добавен е нов елемент Дъга с рамена.
Допълнение В Design Sintez -  модул Допълнителни елементи v. 2.00

Времето за зареждане на модула (отваряне на формата) е съкратено с 80%.
Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 2.48  

В секция 3D Елементи - Профили е добавен нов профил.
Допълнение В Design Sintez - Шкафове v. 3.85 - Създадена възможнист за опредляне кои бази да бъдат генерирани между страните и преградите при включена опция Генерира бази между преградите във формата Параметри на базата.

Корекция В Design Sintez - модул Шкафове  v. 3.90.4 - При промяна наименованията на елементите ги установява като текущи при генерирането на елементните номенклатури, без да се налага да се установяват по подразбиране.

В Design Sintez - модул Шкафове  v. 3.90.2 - Коректно изчисляване на отклоненията на елементните номенклатури на блендите при позиция на гърба Гърба зад страните  и включена опция Не променя размера.

В Design Sintez - модул Шкафове  v. 3.90.2

 -
Отстранено некоректно отклонение на чекмеджетата с 0,7 см. при ръчно задаване позицията им от пода на шкафа.
- Запомня и установява по подразбиране  позицията на гърба Гърба зад страните или Нутване в страните в зависимост от последващия избор 


В Design Sintez - модул Шкафове  v. 3.86 - Допуска презапис на шаблон под същото наименование, без да се налага да се изтрива преди това.

В Design Sintez - модул Шкафове  v. 3.86.1 - Допуска въвеждане на Отстояния на гърба - Отдолу, Отгоре, Отляво и Отдясно с отрицателен знак. Целта е ръчнто определяне  на височината на гърба без да се променя вида на сглобката (пода и тавана между страните с база.)

в модул Calc Base - Генериране на ценова оферта v. 1.28 - При свързване на елементните номенкклатури с материали  се  допуска  груповото селектиране на съседни и несъседни  елементи от списъка за сързване с материал.

В  Design Sintez - модули Отваря проект v.1.12 и Запис на нов проект v. 1.25 - При преместване на проект да прехвърля всички BAK и BIN файлове, конфигуриращи възлите в проекта,  в новата подпапка приемник.


В Design  Sintez  - модул Шкаф за мивка v.1.43.4 - Стойността на опцията Поставя водобранни лайсни се запомня като парамеътър по подразбиране.

В Design  Sintez  - модул Шкаф за мивка v.1.43.6 - Отстранено некоректно позициониране на мивка модел 5 по височина на шкафа.


Март 2006
НОВО В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 2.46

Модул 3D Елементи - Мрежи -  Автоматично изгражда 6 вида мрежи, розетки, декоративни прегради.
Допълнение В Design Sintez - Допълнителен модул New Base 2.32

В секция 3D Елементи - Профили са добавени 3 нови профила, както и 4 модела декори с подвариации.
Допълнение В Design Sintez - Шкаф за мивка v. 1.43

Добавени опции за автоматично позициониране в левия, десния край на шкафа или в центъра. Опцията е валидна за кръгла и с едно корито. При отстояние отляво и дясно се взима в предвиди стойността в полето "Отстояние на мивката от гърба на шкафа".
Допълнение В Design Sintez - Шкаф за мивка v. 1.42

Добавена опция Генерира корпуса на шкафа, позволяваща (когато е изключена) да бъдат генерирани само термоплота и мивката върху него.
Допълнение В Design Sintez - Шкафове v. 3.84

Добавени са 5 нови модела крака. Общия брой модели крака за генериранр на шкафове е 8. Унифицирани са наименованията на моделите крака, което изисква презаписването на съществуващите шаблони с новите наименования на краката.
Допълнение В Design Sintez - Шкафове v. 3.83, Етажерки v. 1.51, Шкафове долни v. 1.31, Шкафове ъглови v. 1.21

Въведен параметър по подразбиране "Отстояние на рафтовете Отпред". Параметърът е подчинен на параметър "Отстояние на преградите", който е с приоритет и е валиден за Шкафове и Шкафове долни. Стойността се въвежда в Параметри  на формата на модул Шкафове.
Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.82

Въведен параметър за ръчно определяне на позицията на краката по групи (за ляво стоящи, за дясно стоящи и за краката в центъра. Старата структура за автоматично позициониране на база въведени отклонения само за ляво стоящите е запазена.

Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.81

Материала на базата е отделен като отделна номенклатура от страните на шкафа. Въведен е параметър Дебелина на материала -  бази

Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.80

Добавени три нови елементни номенклатури за кант на базите: Шкаф кант по X база, Шкаф кант по Y база, Шкаф кант по Z база при генериране на шкафа.  Причина та е възможната различна дебелина на материала за базата и отделянето му от материала за страни.
Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.70

-   Създадена възможност за директна корекция на наименованията на генерираните от модула елементни номенклатури в Параметри на формата
-   Добавени са наименованията на елементните номенклатури при запис на шаблон с цел уникалност на елементните номенклатури  за конкретните шаблони
-   За наименованията на елементите е въведена система, позволяваща паралелното използване на текущи наименования, установяване на записаните по подразбиране или установяване на базовите (системните) наименования на елементите.
Допълнение
в Design Sintez - модул Шкафове 3.60

- Въведен параметър за Дебелина на материала Под, различен от този на страните. Позволява генерирането на възли с различно предназначение.
-  Добавени две нови елементни номенклатури за пода: Кант по X, Кант  по Y впредвид различната му дебелина след отделянето му от страните.
 
Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.50

Слоевете за елементите ПОД и БАЗИ, както и прилежащите и кантове са отделени от СТРАНИТЕ и регистрират в проекта свои наименования. Това позволява оцветяването им в различен от страните цвят.

Корекция
В Design Sintez - модул Шкафове за мивки v. 1.43.2 - отстранено неправилно изчисляване на елементните номенклатури на базии вертикални бленди, възникнало вследствие добавянето на дебелината на плота към общия габарит на шкафа

В Design Sintez - модул Импортиране на възли в Опис възли и Архивен v. 1.11.2 - Отстранен некоректен запис на описите, водещ до грешка ри четенето им от модули Добавя - Изтрива, Автоматично оразмеряване и др.

В Design  Sintez  - модул Етажерки v.1.51.1 -  Корегирани неправилни изчисления на отклоненията при генерирането на някои елементни номенклатури.

В Design  Sintez  - модул Шкафове v. 3.84.1 - Корегирано неправилно изчисляване отклоненирто на рафтовете (без преграда) при създаването на елементните номенклатури при позиция на гърба "зад страните" и включена опция "не променя размера"    

В Design  Sintez  - модул Шкаф за мивка v.1.43.1 - Корегиране на неправилно изчисляване на елементните номенклатури при страниците и прилежащите им кантове (изваждане размера на дебелината на плота).

Февруари- 2006
Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.40 -  Добавени са следните опции:

- в Параметри на базата - Генерира бази между преградите
- в Позиция на пода - Повдига преградите с ОТСТОЯНИЕТО ОТ ДОЛУ и ДЕБЕЛИНАТА НА ПОДА

Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.34

- Създадена е възможност за генериране на крака към шкафа  когато не се генерира ПОД.
- Към параметрите на краката са добавени нови опции:
- Дълбочина и Дължина на крака.
- Опция Повдига елементите с височината на краката - Позволява генерирането на бюра и маси.

НОВО
Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.33 - Във Параметри на базата е добавена опцията  Повдига елементите с височината на базата. Позволява генериране на различни модели  Бюра и др.

Допълнение в Design Sintez - модул Шкафове 3.32При поставяне на база са добавени опции "Отклонение отляво" и "Отклонение отдясно". Отклонението навътре влияе само на позицията на предната и задната бази (преди влияеше и на позицията на страничните бази).

Допълнение
в Design Sintez - модул Шкафове 3.31При вид сглобка "Пода и тавана между страните" се допуска въвеждане на отстояния на страните навътре. Позволя генериране на възли с различно предназначение.  

Допълнение в Design Sintez - модул Тест на възлите в системата v. 1.40 - Добавен нов тест (операция) Несвързани номенклатури на възли с проекти.

Допълнение в Design Sintez   -  модул Параметри на системата v. 2.00 - Добавена нова операция Капацитет на номенклатурите.

Допълнение в Design Sintez - Програмата е адаптирана за работа с  OpenOffice Calc -  програма за отваряне на справки в табличен вид. OpenOffice Calc е безплатна алтернатива на Microsoft Excel .
Адаптирани модули:
Архивен опис възли  v. 1.07, Опис възли v. 1.38, Генериране на ценова оферта v. 1.26, Разкрояване PRO v. 1.51, Номенклатури на ценообразуването v.1.12,  Слоеве във възлите v. 1.01.

Допълнение  в Design Sintez - Параметри на системата v.2.00 Добавен параметър за избор на Програма за отваряне на справките в табличен вид  (Microsoft Excel или OpenOfficeCalc).

Корекция в Design Sintez - модул Шкафове 3.31.2 - Отстранено двойното  отместване на чекмеджетата навътре, когато е въведено Отстояние отпред , наследено от рафтове

в Design Sintez - модул Шкафове 3.32.1 - Отстранено отклонение при позиционирането на рафтовете при включена опция Пропорционално разпределение и изключено генериране на Под и Таван.

в Design Sintez - модули Отваря проект ФОРМА v. 1.41.5 и Запис на проект ФОРМА v. 1.24.2 - Добавено ограничение за въвеждане на стрингове за наименования на проектите не по- къси от 6 знака.

Януари - 2006