Допълнителни елементи

Модулът генерира едно елементи възли с общо предназначение в текущият проект . На база съответствуващите за всеки елемент параметри можете да създавате различни разновидности. Възлите имат  функционално предназначение като самостоятелни възли или допълнителни елементи към други възли ("ТА" - Възлов идентификатор в Опис възли).

Възлите, които създавате в проекта с идентификатор "ТА", могат да генерират и елементна номенклатура за изчисляване разхода по елементи-материали при Генериране на ценова оферта. За целта трябва да маркирате Създава елементната номенклатура , да въведете Номенклатурно наименование на елемента. Свободен текст по ваша преценка, без препинателни знаци и да изберете мерната единица, в която да се изчислява елемента. Зададеното номенклатурно наименование се установява и като код за уникалност на елемента, което позволява той лесно да бъде откриван в справките към проекта.

Записва като възел - Ако ще използвате генерираният елемент при изграждане на нов възел в Изграждане на нестандартен възел можете да свалите отметката.

Слой на елемента - В списъка ще намерите всички регистрирани до момента слоеве в текущият проект. За да създадете нов слой за елемента, който ще генерирате, въведете наименованието му в полето. Слоят ще се регистрира и свърже с елемента автоматично при генерирането му. 


Радиусът се въвежда в съотношение от -1  до 1 (стойност 1 е полуокръжност)

 
Дъга с рамена
Правоъгълен скосен свод с дъги

Радиусът се въвежда в съотношение от -1  до 1 (стойност 1 е полуокръжност)
Сфера
Елемент полусфера
Скосено огледало
Стенен панел Роси
Стенен панел Роси 1 и 2Стенен панел 3
Стенен панелСтенен панел
Стенен панел 6

Генерираните с модула допълнителни елементи подлежат на корекция с модул Корегиране на възел.