DESIGN SINTEZ 

3D Елементи - Мрежи


Модулът автоматично създава  7 модела мрежи. Създаваните 3D Елементи могат да играят ролята и на розетки или декоративни прегради.
Височина на основата, Дължина на основата, Дебелина на основата -  под "основа" се има впредвид основата, която се използва за изрязване на отвори в нея. В този смисъл  тези три параметъра се явяват габаритите на самия възел.

Декор се нарича елементът, който се изрязва равномерно от основата, за да се получи  желания модел. Броят декори е в пряка зависимост от неговите размери (Дължина на декора и Височина на декора), както и от разстоянието между тях (Разстояние между декорите). За изпъкнал декор дебелината на основата трябва да бъде по- малка от дълбочината на  декора.

След като зададете всички стойности, натиснете бутона Създава. С ляв бутон на мишката натиснете някъде върху работния екран, за да го създадете.

  Мрежите се създават  като един общ солид (обемно тяло). Могат да бъдат записани самостоятелно като възел или да участвуват като елемент при изграждането на възел.

  За да разгледате в мащаб картинките на мрежите натиснете десен бутон на мишката върху съответното изображение-бутон.

Ъгъл на завъртане в градуси - Този параметър се отнася за мрежата от летви. Може да има стойност 0 или  -45. Определя наклона на летвите в мрежата.

Вертикален, Хоризонтален -
определя какъв вид летви включва мрежата. В комбинация с горния  параметър позволява създаването на смесена, вертикална и хоризонтална решетка.

Записва като възел - Записва създадения елемент като възел с цел използването му в текущия проект и само за текущия проект. Генерираните възли се прикачват към номенклатурен идентификатор ТА, използван и от Допълнителни елементи.   Ако ще използвате генерираният елемент при изграждане на нов възел в раздел Изграждане на нестандартен възелможете да свалите отметката. Записаните като възли мрежи могат да бъдат корегирани с модул Промяна размерите на възел.
EN Начало    DS Ръководство за работа