Създаване и работа с шаблони


shkaf_shablon.jpg

- Записва текущите параметри на шкафа като шаблон - Стартира формата Наименование на шаблона за запис на нов шаблон /ако шкафът има кода за уникалност, той автоматично се прехвърля като наименование на шаблона/. Запазва за последваща употреба конфигурирани конструкции на възли за генериране. Изисква да въведете наименование на шаблона, например: модел Шкаф, Гардероб, Контейнер. Записват се всички параметри, в това число и наименованията на слоевете в текущото си състояние.Към шаблона може да бъде добавен обяснителен (допълващ) текст (полето Текст към шаблона). С опцията Създава икона може да добавите и схема към записвания шаблон, като при създаването и ще се вземе впредвид избрания изглед за преглед в модул Шкаф.

Дублиране на наименованията на шаблоните не се допуска. Ако имената съвпадат, новия шаблон ще припокрие стария.

Експортира група - Създава експортна папка със шаблони, които впоследствие могат да бъдат добавени на друго работно място.

Импортира група - Импортира на работното място създадена на друго  такова експортна папка. Името на импортираната папка не трябва да съществува в списъка с групи шаблони.

- Извежда опис със шаблони за зареждане - Параметрите на активираният шаблон се зареждат в формата, препокривайки съществуващите настройки. След генериране на възела те се установяват по подразбиране за следващо стартиране на модула. Препоръчително е да записвате като шаблони всички модели шкафове, които генерирате, за да не се налага ръчното конфигуриране на параметрите след всяка употреба на шаблон. За да се визоализират като картинки записаните шаблони при посочването им в списъка подобно възлите в библиотеката разглеждани с Поставя възли трябва да запишете техни оцветени картинки. Картинката трябва да бъде записана в директория "C:\acad_pic\SHKAF_SHABLONI\" с името на шаблона. За повече информация прочетете тема Създаване на икона на възел -стъпка по стъпка При изтриване на шаблона се изтрива и прилежащата му картинка, ако има такава. Ако няма записана икона ще се покаже само схематичен вид на шаблона във изгледа, избран за преглед в главната форма на модула. Името на шаблона може да се променя чрез директно въвеждане в полето Наименование на шаблона, като промяната  се установява автоматично след изход от него. На шаблона може да бъде зададен или променен вече съществуващ код за уникалност чрез директно въвеждане на текст в полето за код за уникалност (след изход от него кодът се запомня автоматично след потвърждение от ваша страна).

Шаблоните в списъците, както и списъка с групите могат да бъдат пренареждани. Маркирайте ред и натиснете бутоните Ред надолу и Ред нагоре, за да го преместите 1 ред надолу или нагоре. Бутоните-стрелки преместват маркирания шаблон най-отгоре или най-долу в списъка. За списъка Шаблони в група с десен бутон се преминава от единичен към групов режим на селекция на шаблоните и обратно. В групов режим на селекция са достъпни следните операции за селектираните шаблони:

  1. Прехвърляне в друга група.
  2. Изтриване от група (клавиша Delete).
  3. Изтриване от базата данни (физически от диска).

Текст към шаблона - В това поле можете да въвеждате обяснителен тект към съответния шаблон (ако няма такъв) или да корегирате вече въведен текст.  Промените се записват с бутона Корегира текста към шаблона.

Местоположение на шаблона - Операцията копира файловете на избрания шаблон (на самия шаблон и прилежащата му икона) в папка C:\acad_pic\Temp\Bibilioteka_s_fajlowe_temp ...., откъдето съдържанието и може да се премести (копира), за да се използва о от друго работно място. Ако в папката вече има съдържание, то се изтрива и на негово място се поставят новите файлове.

Може да създавате ваши потрбителски  групи от шаблони.  За да създадете група, натиснете бутона Добавя нова група. За да видите списък на неразпределените по групи шаблони, натиснете едноименния бутон. В полето в средата на формата ще се зареди списъкът. Маркирайте шаблон за добавяне и групата, към която искате да го прибавите. Натиснете  бутона между двата описа. За да изтриете  шаблон от дадена група, маркирайте го и натиснете клавишаDelete. Шаблонът се зарежда за генериране с двукратно натискане на левия бутон на мишката. Когато създавате нов шаблон, автоматично се създава група Неразпределени (ако вече не е създадена). Новите шаблони се записват автоматично в нея и остават там докато не  ги разпределите в друга  постоянна група или не ги изтриете.

Записаните групи могат да се зареждат и директно през модул Поставя възли. (при монитор минимум 17-инчов и ако имат записани към тях икони)

Когато записвате шаблон към него се записват и наименованията на елементните номенклатури в него. Тези номенклатури са уникални за конкретния шаблон и когато в последствие извикате този шаблон за генериране на шкаф, шкафа ще се генерира, използвайки въведите наименования на номенклатурните елементи за целите на ценообразуването и разкроя. Уникалността на шаблона е валидна и за текущите наимевания на слоевете за елементите при записа му. Кодът за уникалност също се запомня, но опцията "Добавя номерация към кода за уникалност" към него не се записва.