Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ


Създаване на икона на възел -стъпка по стъпка за AutoCAD 2000


1. Отворете нов проект и го запишете с ваше потребителско име.

2. Стартирайте модула Поставя възли, намерете желания възел и го поставете в  проекта.

3. Свържете слоевете на възела със съответните палитри.

4. Поставете светлинните източници и нагласете поглед за оцветяване на възела.

5. Стартирайте операцията Оцветяване на проекта и задайте следните задължителни  настройки:

  • от падащия списък в секцията Местоназначение изберете опцията Render Window 
  •  в прозореца Render, секция Параметри на оцветяването (последната икона вдясно)  задайте следните настройки:
    •  активирайте опцията Потребителска дефиниция и въведете стойност 190 за размер на иконата по хоризонтала и вертикала в полетата под нея. В секция Цветове активирайте опцията 24-Bit
  • Съхранете настройките ( бутона OK)

6. Стартирайте оцветяването.

7. След като приключи оцветяването запишете иконата в C:\acad_pic\bazi_ico.

Ако работите в мрежов режим или базата данни на програмата се намира на друго устройство, запишете иконата в същата директория на съответното устройство. Файловите наименованията на възела и иконата трябва да са еднакви. За улеснение копирайте името на възела от модул Поставя възли след като сте посочили възела в библиотеката ( Ctrl + C - за копиране на името, Ctrl + V за създаване на копието) .