Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

Промени и корекции в програмата –  2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003Декември 2013


Допълнение
Програмата е адаптирана за работа под Windows 7 64bit.
Допълнение
Ускорено е зареждането на всички основни програмни модули в програмата с 50-70%.
Допълнение
Намалено е времето за оцветяване на проектите, изпратени на сървъра, обслужващ програмата с около 70%.
Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.33
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета към параметрите, изграждащи конструкции или тези по подразбиране, в добавен параметър Максимална дълбочина на корпуса. Той предствлява ораничаващ праг при автоматично определяне на изчислената дълбочина на чекмеджета (рефлективно и на водачите) при добавянето им във възела.
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета при вид сглобка Пода нутнат в страниците са добавени опции Кантира пода отпред и Кантира пода отзад.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.43
 • Добавена е нова библиотека Rosi-2013 (гланц и лак).
Допълнение
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.33
 • В справка Разход на материали при изчисляване на Кол.+Технол.Отпадък да добавя и отпадъка в зависимост от указания в Номенклатура материали метод за съответния материал, независимо от мерната му единица.
 • В справка Разход на материали e премахнато добавянето на отпадъка в Приблизителен брой листове чрез параметъра Процент загуби при изчисляване на необходимият брой листове, указаван в Параметри и контроли на модула. Параметърът остава валиден за Ръчен ракрой.
 • В справка Разход на материали при изчисляване на Приблизителен брой листове да използва Кол.+Технол.Отпадък. Добавено е изчиляване и за материалите в л.м. на база въведената им дължина в Номенклатура материали (на ролка, плот и др.).
 • В справка Калкулация по Възли / Общо  е подобрена е логиката за изчисляване на отпадъка персонално за всяко изделие. Към отпадъка е добавен и технологичният отпадък при кантиране.
Допълнение
В Design Sintez - модул Информация към проекта v.1.02
 • Когато модулът е стартиран от Менажер на операции и команди или Шкаф и проекта е адресиран към клиент, директно да зарежда информацията за клиента.
Допълнение
В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.17.8
 • При неуспешно изпращане на проект за оцветяване на сървъра, обслужващ програмата, да се уведомява потребителя.
Корекции
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.32.1
 • При изпълнение на справка Разпечатва списъка с елементите, подлежащи на разкрой от избрания материал, в наименованията на страниците в EXCEL е добавено и наименованието на материала.
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.51.5
 • При открити ъглови колони или комини в помещението и добавяне на гръб плот отзад, автоматично да облича комините след потвърждение.
В Design Sintez - модул Разпечатване V.1.03
 • При разпечатване на PublishToWeb JPG.pc3 да се запазват и натрупват JPG файлове към проекта.
В Design Sintez - модул Измерване и оразмеряване  v.3.06.3
 • В секция Коригира оразмеряване, операция Избира оразмеряване да работи и с оразмерявания, извършени ръчно с командата DIMALIGNED.

Ноември 2013


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.32
 • В Параметри на Преградите са добавени операции Отвори за пробиване в детайлите на кръгли отвори с указана от потребителя позиция и радиус, персонално за всяка преграда.
 • При автоматично определяне на скосена база при сглобка Пода и тавана между стените скосяването да следва това на пода, независимо дали е по цялата дължина или само в ъгъла.
 • В диалоговата форма за изграждане на Неправоъгълна форма на детайлите, към списъка с конструкции е добавена опция Прилага  оригиналните размери на избраната в списъка конструкция при Преглед.
 • В диалоговата форма за изграждане на Неправоъгълна форма на детайлите, когато се зарежда конструкция е подобрена логиката по която се преизчилява чрез скалиране позицията на точките. Възможно е някои от старите конструкции да се наложи да бъдат коригирани и презаписани.
Допълнение
В Design Sintez - модул  Врати v.4.80
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
В Design Sintez - модул  Библиотеки с палитри v.3.41
 • Добавена нова изцяло обновена библиотека Salex-2013 (плотове и стъклени гърбове). Препоръчваме ви да преместите новата библиотека на мястото на старата Salex.
Допълнение
В Design Sintez - модул Измерване и оразмеряване  v3.06
 • При операция Коригира оразмеряване променените параметри (Големина на шрифта и т.н.) да се прилагат към зареденото за корекция оразмеряване от проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.15
 • В Параметри и контроли е добавен параметър Добавя кода за уникалност на възлите към размерите при оразмеряване.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.68
 • В Параметри на вратата е добавен параметър Слой на касите на вратите персонално за всяка добавена към помещението врата.
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата  v. 2.73
 • При стартиране на операция "Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране" към модулите чиито параметри могат да бъдат самостоятелно преинициализирани са добавени: Кухненски плот и мивка и Разкрояване на материалите.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.31.1
 • При добавяне на Рафтове + рафтоносачи с въвеждане на отстояние отляво/ отдясно на рафта е отстранено изместване на рафтоносачите с въведеното отстояние на рафта.
 • При генериране на Допълнителен детайл с кантове е отстранена невъзможност за регистрация в проекта на слоя на кантовете, когато детайла е с неправоъгълна форма.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали v. 2.31.5
 • При изпълнение на справка Калкулация по Възли / Общо при изчисляване на отпадъка към половината или целият лист да конвертира коректно в кв.м.
 • Справки Разход на материали са добавени формули (сумиращите клетки) с цел ръчно коригиране, вмъкване на редове и автоматично преизчисляване.
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v. 1.54.6
 • Да запомня и зарежда за корекция последния коригиран възел и след изтриването му от проекта до избор на друг възел за коригиране.
В Design Sintez - модул Светлинни източници - Потребителска система v.1.19
 • Установяването на извършените промени в секции Общо слънчево осветление и Глобално осветление е обединено в един бутон Установява. С цел намаляване необходимото времето за настройване на светлината.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.04.1
 • При изпълнение на операция Врати/чела подменя за възли регистрирани в РАЗЛИЧНИ ГРУПИ да се унаследят предишните групи за новите врати/чела.
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.67.9
 • За ляво / дясно Г-образно помещение когато се НАМАЛЯТ размерите на помещението да премества автоматично възлите към вътрешният ъгъл.

Октомври 2013


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.30
 • В Параметри на Страните са добавени операции Отвори за пробиване в детайла на кръгли отвори по указани от потребителя позиция и радиус, персонално за лява и дясна страница.
 • В Параметри и контроли, страница Други, секция Кантиране се добавени параметри: Автоматично намалява размерите на детайлите с дебелината на кантовете на/над прага и Дебелина на кантовете - праг.
 • В Параметри и контроли, страница Други, е добавен параметър Отделяне слоя на корпуса при Фиксирана цена+Унифицира наименованията на слоевете, запазвайки по този начин въведенното име на възела само за ценообразуването чрез свързване с палитра.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.79
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v.3.40
 • Добавена нова, изцяло обновена библиотека Gabrownica-2013. Препоръчваме ви да преместите новата библиотека на мястото на старата Gabrownica.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.04
 • При активиране на операция Генерира Врати Чела е добавена опция Спира генерирането за корекция. С цел промяна на модела и кода за уникалност на следващото чело/врата посредством ръчно стартиране на  генерирането.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.2.01.1
 • В секция Преглед е добавена опция PDF, извеждаща в списък записаните с името на проекта pdf файлове. Добавени са операции: Преглед на избран в списъка файл; Зареждане в "Adobe Reader"; Изтриване.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.95
 • В диалогова форма "Опис Елементи" се добавени бутони за стартиране на справки: Опис участващи в проекта елементи, Опис участващи в проекта възли: Калкулация по елементи.
 • Справки Опис участващи в проекта елементи, Опис участващи в проекта възли: Калкулация по елементи са добавени формули с цел ръчно коригиране, вмъкване на редове и автоматично преизчисляване.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v. 2.08
 • Изградена структура за получаване на съобщения от сървъра, обслужващ програмата. Добавен е информативен обект за съобщения.
 • При отказани за оцветяване повредени проекти сървъра автоматично да изпраща съобщение.
Допълнение
В Design Sintez - модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.09
 • В списъка с възли от импорт съдържанието на колоните Файлово име на възела, Потребителско име на възела да се сортират по възходящ / низходящ ред.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.29.1
 • Намалено е с 50% времето за генериране на прегледа за Възел във диалоговите форми с параметри на отделните детайли.
 • В Параметри и контроли, страница Други е премахната секция Уникалност на възела с опции Добавя кода и в наименованията на слоевете и Подменя в наименованието на елементните номенклатури означението Шкаф с въведеният код.
В Design Sintez - модул Врати v.4.78.1, Комплекти v.1.33.4
 • Намалено е времето за зареждане на главната диалогова форма на модулите при стартиране с 50% - 70%.
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v. 1.54.5
 • При избор за корекция на възел, генериран от Допълнителни елементи ---> Правоъгълен елемент да извежда информация за  размерите му, слоя и елементната номенклатура.
В Design Sintez - модул Допълнителни елементи v.3.39.1
 • При коригиране на допълнителен елемент, ротиран като ЛЯВ да не се измества отново възела вседствие активиране на опция Премества.
В Design Sintez - модул Разпечатване V.1.02
 • При разпечатване в режим DWG To PDF.pc3 да се запазват и натрупват PDF файловете към проекта чрез автоматичен контрол на съществуващите
Септември 2013


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.28
 • В Параметри на пода е добавена операция Отвори за пробиване в детайла на кръгли отвори с указана от потребителя позиция и радиус.
 • В Параметри на краката при промяна на размерите на крак новите стойности да се установяват в режим по подразбиране след потвърждение.
 • Добавен бутон - операция Други програмни модули, извеждащ бутони за стартиране на Органайзер и Клиенти.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.78
 • Добавен е нов модел DI-3 рамкова врата.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.03.6
 • При операция Генерира Врати Чела, разпределение Две врати една над друга автоматично да прихваща за хоризонтален делител на вратите позицията на рафт бе отстояние отпред при възел без прегради.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли  v. 2.23
 • Добавени са 37бр. нови нестандартни възли за интериора.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.39
 • Добавена нова, изцяло обновена библиотека Egger-2013. Препоръчваме ви да преместите новата библиотека на мястото на старата Egger.
Допълнение
В Design Sintez - модул Ротация на възел - 2D  v.2.12
 • При стартиране на модул директно да връща в проекта за избор на възел за ротация.
 • При първоначален избор на възел (стартиране на модула) ако бъде избран такъв от група да изпълнява директно операция Групов избор на възли от проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.51
 • В Параметри на вертикалния плот, секция Отстояния на вертикалният плот за Ляв - Десен ОТПРЕД са добавени бутони за измерване на отстоянията директно от проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.2.07
 • Добавен бутон-операция Изграждане на нестандартни възли за директно стартиране.
Допълнение
В Design Sintez - модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.06
 • При промяна на потребителското име на възел автоматично корекцията да се отрзява и в Опис възли или Архивен опис възли.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.26.7
 • При добавяне на рафт с неправоъгълна форма е отстранено нерагламентирано включване на опцията Кант отпред.
 • В параметри на краката при определяне позицията на крак чрез директно посочване в предварителен преглед на възела да се прилагат текущите стойности на краката отдиалоговата форма.
 • При коригиране на възел да допуска изтриване на групата, към която е бил регистриран възела ако в проекта няма други възли, адресирани към същата група.
 • Отстранено прекъсване на екранна справка Оразмеряване при изключена опция Специфкация.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.03.3
 • При изпълнение на опрация Добавя дръжки ---> Позиция: отдясно е отстранено изместване при автоматичното позициониране на дръжките.
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v. 1.54.2
 • При избор на възел за коригиране да извежда информация за размерите и групата на избрания възел, независимо дали е генериран с КОД ЗА УНИКАЛНОСТ.
В Design Sintez - модул Комплекти v.1.33.1
 • Отстранено отпадане на комплекти от главна група (регистрирани директно в нея) при промяна на наименованието и.


Август 2013


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.26.3
 • В Параметри на Тавана, операция Отвори, секция Отвори - поставя капачка е добавен бутон-операция за директен избор на местоположение от предварителен преглед на възела.
 • В Параметри и конторли, страница Други е добавен параметър Автоматично коригира вида и размерите на прилежащите към пода детайли след промяна на формата му
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.77
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.38
 • Добавена е нова изцяло обновена библиотека Orma-2013. Препоръчваме ви да преместите новата библиотека на мястото на старата Orma.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли v. 2.22
 • Добавени са 38бр нови нестандартни възли за интериора.
Допълнение
В Design Sintez - модул Коригиране на възел v. 1.54
 • При избор на възел за коригиране да извежда информация за размерите и групата на избрания.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли проекта v.4.03
 • При изпълнение на операция Дръжки поставя в секция Отстояние на дръжките е добавен бутон-операция Позиция: Центриране по вертикал и хоризонтал.
Допълнение
В Design Sintez - модул Информация за избран от проекта възел v.1.03
 • Добавена е операция Зарежда възела за корекция на избрания от проекта възел с цел директно коригиране на параметри на възела.
Допълнение
В Design Sintez - модули Опис Възли v. 1.48, Архивен опис възли v. 1.18
 • Към операция Експортен опис е добавена опция Изтрива цялото съдържание на експортния файл.
 • В списъците с регистрираните в системата нестандартни възли е добавена колона с потребителските им наименования.
 • Оптимизирано е зареждането на списъците, вследствие на което времето за зреждане на модулите е сведено под секунда. В Параметри и контроли е премахната опция Пълен списък.
 • При въвеждане или коригиране на потребителското име на възел автоматично промяната да се отрзява и в Библиотека с нестандартни възли и Поставя възли.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкаф v.9.26.2
 • При Коригиране на възел да допуска промяна името на групата, към която е бил регистриран възела, ако в проекта няма други възли, адресирани към същата група.
В Design Sintez - модул Комплекти v.1.32.7
 • Да допуска коригиране името на комплекта
 • Да допуска въвеждане на името на комплекта на кирилица. Допуска се въвеждането на препинателни знаци в Обяснителен текст към комплекта.

Юли 2013


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.24
 • В Параметри на тавана секцията Отвори - поставя капачка е изнесена в самостоятелна диалогова форма, повиквана с бутона Отвори.
 • В Параметри на Тавана, операция Отвори е създадена възжност за пробиване в детайла на максимално 10 броя КРЪГЛИ отвори в указана от потребителя позиция и радиус.
 • При форма на пода, различна от правоъгълна, за предни ъглови скосявания, заобляния или вътрешни ъгли автоматично да въвежда ОТСТОЯНИЕ ОТПРЕД за Лява/Дясна страница. С цел страниците рефлективно да следват ъгловите изрязвания на пода.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.76
 • Към модел D9 са добавени два нови подмодела.
Допълнение
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.37
 • Добавена  е нова, изцяло обновена библиотека Kronospan-2013. Препоръчваме ви да преместите новата библиотека на мястото на старата Kronospan и да я използвате вместо нея.
Допълнение
В Design Sintez - модул Поставя възли  v. 2.21
 • Добавени са 37 бр. нови нестандартни възли за изграждане на интериора: маси, мека мебел, столове, легла.
Допълнение
В Design Sintez - модул Информация за избран от проекта възел v.1.02
 • Добавени са операции за филтриране по мерна единица на списъка с детайли в избрания възел, както и метод за проектиране на размерите на детайлите.
 • Да извежда наименованието на шаблона, използван за генериране на избрания от проекта възел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.2.06
 • Добавен бутон за операция Клиенти за директно стартиране, достъпна до момента само през модул  Отваря проект.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.23.1
 • При работа в ММ: в екранна справка Оразмеряване --> Целия възел да не се оразмеряват разстоянията под 1мм.
 • При прегенериране, стартирано от Коригиране на възел -> Генерирани възли без елементна номенклатура: ако във възела са налични допълнителни детайли да извежда въпрос и да зарежда диалоговата форма на Шкаф.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.02.5
 • При ръчно въвеждане на врати към автоматично добавени през автоматичните разпределения: да не ротира на 180 градуса и да не премества ръчно добавените.
В Design Sintez - модул Врати v.4.76.3
 • Към модел D7, подмодела с двата вертикални радиуса в Параметри и контроли на модела: автоматично да изчислява центъра за разпределение на двата радиуса по ВИСОЧИНА и ДЪЛЖИНА на вратата.
 • Към модел D7, под модела с двата вертикални радиуса в Параметри и контроли на модела:автоматично да изчислява радиусите на двете дъги при първоначално влизане.
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v.3.35.9
 • При добаване на нови потребителски библиотеки с палитри при месечен ъпгрейд да се запазва текущия списък с библиотеки на потребителя, като новите автоматичнода се добавят към съществуващия такъв.
В Design Sintez - модул Библиотека с нестандартни възли v.2.07
 • При добавяне на възли от импорт да се регистрират в менюто потребителските наименования на възлите. Добавена е колона Потребителско име на възлите.
Юни 2013


НОВО

В Design Sintez - модул Информация за избран от проекта възел v.1.00
 • Нов програмен модул, извеждащ систематизирана информация за избран от проекта възел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.20
 • В Параметри на базата за ъглови бази към опциите за отстоянието на лява и дясна база са добавени Отляво по късата страна и Отдясно по късата страна.
 • При форма на пода, различна от правоъгълна, и добавяне на базата/цокъл (или при налична) автоматично да променя вида на базата в зависимост от формата на пода.
 • При детайли с двойна елементна номенклатура (слепени) към номенклатурното наименование да изписва чистите размери на детйал без надмярката.
 • В Параметри и контроли, страница Други е добавен параметър Означение за детайлите които се слепят при двойни елемемтни номенклатури. Въведеният текст автоматично се добавя към номенклатурното наименованние на двойните детайли.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.75
 • Към модел D1 са добавени нови ДВА подмодела (витрини).
 • Към D7, подмодела с двата вертикални радиуса в Параметри и контроли на модела е добавен параметър за разпределение на двата радиуса по височината на вратата и тяхната изпъкналост. С цел генериране на разновидности на подмодела.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.50
 • В Параметри и контроли, страница Водобранна лайсна е добавен нов ЧЕТВЪРТИ вид.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.99.6
 • В прозореца Информация към проекта към базата данни за клиента са добавени параметри Област и Община.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.02.3
 • Да добавя врати по гърба на избрания възел и в случаите, когато гърбът му има отстояние между страните, гърбът е разцепен и има изключени или с отстояние между страните.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.2.04.6
 • В Параметри и контроли е добавена опция Качествена визоализация в режим на преглед Реалистичен. С цел изключването и при компютри със слаби видео карти, за да се ускори работата в този режим .
 • В Параметри и контроли, секция Местоположение на  оцветените изгледи записвани от програмата както и на свалените от сървъра ръчно определения път да бъде задължителн за записаните изображения от модули Оцветява проекта с текстура и Запис на проекта в графичен файл форма.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.17.9
 • При генериране на база/цокъл коректно да се изчисляват и позиционират добавените допълнителни бази лява / дясна.
 • При изпълнение на екранна справка Оразмеряване с включена опция Спецификация е премахната колоната от списъка с номерацията на детайлите.
 • При създаване на модула чрез Копиране на възел с цел създаване на копие на възел, ротиран като ЛЯВ автоматично да маркира в секция Ротация опцията Премества.
 • При изграждане на неправоъгълна форма на детайлите с радиуси, по-големи от изчисления оптимален, да запазва въведение стойности при повторно зареждане на диалоговия прозорец.
 • Когато модулът е стартиран директно от Менажер на операции и команди е отстранено неправомерно зареждане на менажера с десен бутон в момента на избор на позиция за генериране на новият възел, водещо до прекъсване на генерирането.
В Design Sintez - модул Светлинни източници v.1.18.6
 • При изход от модула да възстновява последно използвания изглед.
В Design Sintez - модул Врати v.4.75.1
 • За модел D7, подмодела с трите вертикално разположени пълнежа: да допуска въвеждане на различни по ширина области с автоматична корекция за допустима обща височина.
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.67.8
 • При прегенериране с увеличаване на размерите на помещението е отстранена неточност при автоматично премстване на възлите в посока на ъгъла или гърба на помещението.
Май 2013

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.17.1
 • В Параметри на базата/цокъл при зареждане на диалоговата форма за промяна вида на базата автоматично да определя вида и в зависимост от формата на пода.
 • В главната диалогова форма на модула е олекотен и улеснен метода за предварителен преглед на генерирания възел.
 • В Параметри и конторли, страница Други, секция Надмярки е добавена опция Винаги прилага надмярката при удвояване на материала.
 • В Параметри на треси-бленди към параметър Отстояние  отгоре/отдолу е добавена опция за директно измерване от генериран преглед на текущият възел.
 • В Параметри и конторли, страница Оразмеряване е добавен параметър Добавя Спецификацията при оразмеряване на целият възел в режим по подразбиране.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.73.1
 • Към модел D7, подмоделите с рамки са добавени параметри за добавяне / премахване на Лява и Дясна вертикална рамки с цел създаване на разновидности.
 • За модел D1 елементите номенклатури са разделени според вида на модела. Плоската врата остава в мярка кв.м., извитите  плътни модели в мярка броя. Извитите модели с витрина са отделени със самостоятелна елементна номенклатура Врата D1 витрина.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.49
 • В Параметри и контроли, страница Водобранна лайсна е добавен нов ТРЕТИ вид.
 • В Параметри и контроли, операция Запис е персонализирана за всяка страница с групи от параметри. С цел записване на конкретно извършени промени и по -детайлни настройки.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.02.1
 • В списъка Опис участвуващи в проекта възли е добавена колона Група (наименованията на групите, в които са регистрирани възлите).
 • В списъка с Опис участвуващи в проекта възли колоните на таблицата могат се сортират и по низходящ ред.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.2.04.4
 • Значително е подобрена визуализацията в режим на преглед Реалистичен.
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата v. 2.71
 • При стартиране на операция Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране е създадена възможност за избор на параметри за преинициализиране: Шкаф, Врати или всички.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.17.1
 • При изпълнение на екранна справка Оразмеряване на целият възел да не се изчерават кантовете по детайлите. С цел оразмеряването да се извърши при размери на детайлите с кантовете, когато им е указано да намалят от размера на детайла. При външни кантове се взима размера на детайлите без кантовете.
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.48.2
 • При коригиране и промяна наименованието на слоевете е отстранено автоматично пренаписване на отстоянията отпред на вертикалният плот.
В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.17.3
 • При изпращане на проект за оцветяване на сървъра, обслужващ програмата да проверява и не допуска изпращане ако в проекта няма записани Изгледи. Изпълнява се само за нови проекти.
В Design Sintez - модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.14.6
 • Отстранено неправилно оразмеряване на възлите, когато проекта не е бил записан в поглед отгоре и е стартирана операцията.
В Design Sintez - модул  Ротация на възел - 2D
 • Премахната версия v.2.12.1 и е възстановена v.2.11.8. С цел запазване на погледа, при който е стартиран модула при извършване на ротцията.


Април 2013

Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v. 9.13
 • В Параметри на базата/цокъл към видовете база е добавено генериране на видове правоъгълна "ъглова" лява / дясна база с автоматично прихващане размерите на вътрешния ъгъл от формата на пода.
 • В Параметри и конторли, страница Други е създадена секция Надмерки, в която е добавен параметър Увеличава размерите на елементите при удвоена дебелина и количество.
 • В диалоговата форма за определяне на параметрите на детайлите (елементните номенклатури) при удвояване дебелината и количество е добавена опция Добавя надмерка към размерите на елементите със стойността от Параметри и контроли, персонално за всеки детайл притежаващ това свойство.
 • В диалоговите форми с параметрите на детайли: Лява-Дясна страница, Под, Таван и Прегради към секция Дебелини на кантовете е добавена опция за копиране дебелините и позицията от текущия на срещуположния или на следващият в логически ред.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v. 4.72
 • Към модел D9 е добавен нов подмодел.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v. 1.47
 • В Параметри и контроли, страница Водобранна лайсна е добавен втори вид.
 • В главна форма, секция Поставя водобранни лайсни е добавена икона на текущият модел с възможност за директна промяна.
 • В Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи, към списъка Номеклатура от допълнителни елементи са добавени операции Търси допълнителен елемент ..., Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.99
 • При маркиране на проект в списъка на подпапка да извежда информация когато проекта е клонинг.
 • Добавена е операция Проекти клонинги, извеждаща списък на всички проекти, регистрирани като клонинги (записани под ново име) с възможност за директно позициониране върху желания при кликане в списъка.
Допълнение
В Design Sintez - модул Фаянс и теракот v.1.18
 • При тип Подови е добавено ново автоматично подреждане на плочките.
Допълнение
В Design Sintez - модул Определяне местоположението на възел v.4.14
 • При Групов избор на възли от проекта е създадена възможност за сортиране във възходящ/низходящ ред на колоните в таблицата.
Допълнение
В Design Sintez - модул Ротация на възел - 2D  v. 2.12
 • Създадена е възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел или група възли за ротация. Погледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.
Корекции
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v. 1.47.3
 • Към параметрите, които се запомнят и установяват за комбинацията Батерия <--->  Мивка е добавен и Ротация на батерията.


Повишена е сигурността на управляващия сървъра софтуер: да се игнорират липсващите, повредените, некачени и с нулева големина DWG файлове на проекти.


Март 2013


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v. 9.07
 • Добавен параметър Име на група..., регистриращ генерирания възел като група в проекта. Параметърът позволява автоматичното обединяване в една група на шкаф или група от шкафове и добавенитекъм тях врати, чела, дръжки.
 • При включена опция Повдига ЛЯВА / ДЯСНА страна върху пода с добавени крака без база/цокъл да сваля срещуположната страница додолу след потвърждение. С цел последващо добавяне на обща база/цокъл с затварящи страници.
 • В параметри на Допълнителни детайли е добавена секция Копира формата на детайла от текущия на маркираните за целта други детайли.
Допълнение
В Design Sintez - модул  Врати v.4.71
 • Към модел D7 е добавен нов подмодел.
 • Към подмодел на D7 (ред 3, колона 5) в  прозореца Параметри и контроли на модела е добавен параметър, регламентиращ височината на долната рамка.
 • В Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи към списъка Номеклатура от допълнителни елементи са добавени операции Търси допълнителен елемент ..., Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.46
 • Да запомня и установява при избор на батерия указаната позиция спрямо текущата мивка. Персонално за всяка батерия спрямо всяка мивка.
Допълнение
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.01
 • При избран възел без гръб и стартирани автоматични разпределния: Една, Две, Три или Четири врати една до друга да добавя врати и от задната страна на възела след потвърждение. Приложимо при добавяне на вратички към шкафове островен тип.
Допълнение
В Design Sintez - модул Комплекти v.1.32
 • Създадена е възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде селектиран възел или група възли за добавяне към комлект. Изгледите се извикват с кликане с десенбутон върху добавения бутон Поглед отпред.
Допълнение
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.2.04
 • В Параметри и контроли е добавена секция Местоположение на свалениете от сървъра файлове с оцветени изображения на проекти с параметри по подразбиране Папката на проекта за преглед в "Отваря проект" ---> "BMP/JPG" или ръчен избор на местоположение с цел натрупване на оцветените изображения в само в една папка.
 • Добавени икони за зареждане на операции Слой-палитра и Слоеве във възлите.
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.06.3
 • При генериране на възел с крака, когато е включен параметъра Автоматичен контрол за вместимост на възлите в основното помещение и са въведени отстояния от стените да отмества автоматично възела.
 • Да не се регистрира в проекта (модул Библиотеки с палитри) слой за канта на допълнителните детайли, когато няма указани за генериране такива.
 • При възел с прегради и включена опция Разделя пода Mежду преградите преградите да започват от нивото на пода.
 • При включване на опция Унифицира наименованията на слоевете при добавени вече чекмеджета и тръби (лостове за гардероб) да унифицира слоевете им, подобно на останалите детайли.
В Design Sintez - модул Комплекти v.1.31.4
 • При стартиране на операция Генерира комплекта автоматично да обръща проекта в поглед отгоре.
В Design Sintez - модул Менажер на операции и команди v.2.01.3
 • Да допуска отказ от заявка за оцветяване на проект само ако заявката е в режим В ИЗЧАКВАНЕ.
В Design Sintez - модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.14.5
 • Параметрите в секция Вид оразмеряване са установени в режим по подразбиране: В поглед отгоре, В поглед отпред за включване на перспектива и Оразмерява по Центъра / Оразмерява извън възела
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.46.2
 • При коригиране на плот, първоначално генериран като ляв, да не се измества при прегенерирането му дълбочина на помещението.
Февруари 2013


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.03
 • При вид сглобка  Пода и тавана между стените + частично скосен под в дълбочина с добавена база/цокъл от вид заоблена отляво / дясно да се генерира и скосена по формата на пода.
 • В параметри на пода е добавена опция Разделя пода между преградите, позволяваща да се разцепи пода без да се налага да се добавя база/цокъл във възела.
 • При изпълнение на екранна справка Оразмеряване на Целият възел с включена Добавя антетката за цветове на елементите към описанието на детайлите автоматично да добавя наименованията на палитрите, с които са свързани детайлите на възела в Библиотеки с палитри.
Допълнение
В Design Sintez - модул  Коригиране на възел v. 1.53
 • При Пълен списък на генерираните възли е добавена опция за въвеждане на код за уникалност, с който да се прегенерират всички или селектираните възли от списъка.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.45
 •  Добавен нов модел модел кръгла мивка за монтиране над плот.
Допълнение
В Design Sintez - модул Врати v.4.68
 • Добавен нов модел DA-2: MDFили масив.
Допълнение
В Design Sintez - модул Определяне местоположението на възела v.4.13
 • Създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде измерено разстояние или избран възел/група възли за преместване. Изгледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.
Допълнение
В Design Sintez - модул Щори Завеси v.3.03
 • Към полетата за въвеждане на габаритни размери на възела са добавени бутони за измерване на размерите дирекно в проекта.
Допълнение
В Design Sintez - модул Параметри на системата  v. 2.70
 • Добавена секция Параметри на сървъра обслужващ програмата с параметри Времева пауза между изпращаните пакети и Брой файлове в пакет за изпращане.
Допълнение
В Design Sintez - модул Слоеве във възлите v.2.02
 • Към списъка с заредени възли от Опис възли и Архивен са добавени операции Търси възел ..., Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз.

Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.9.02.6
 • В Параметри на гърба е премахнат автоматичния контрол за кантиране при въвеждане на отстояния.
 • При изпълнение на екранна справка Оразмеряване на Целият възел с включени опции Добавя антетката за цветове на елементите и Добавя дебелините на елемнтите наименованията на детайлите са подменени с текущите Основни номенклатурни наименования на елементите.
В Design Sintez - модул Автоматично оразмеряване на възлите в проекта  v.2.14.3
 • След повторно стартиране на модула при отворен служебен файл за екранни справки да зарежда пълния списък с възли в проекта.
В Design Sintez - модул Библиотеки с палитри v. 3.35.6
 • При свързване на палитри от потребителски библиотеки Фурни, Килими, Картини и др., за които е указано палитрите да се разпъват по обекта,  свойството да се установява веднага, без да се налага да се пренастройва.
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.67.3
 • При изграждане на прозорец и въвеждане на големи числа за височина/позиция при автоматичното преизчисляване на съответния размер да приспада дебелината на перваза, ако е указано да има такъв.
В Design Sintez - модул Разкрояване на материали  Cut Base PRO v. 2.30.5
 • При Експорт към Plan-IQ е променен синтаксиса на името на експортният файл: [име на проекта] + [_PLAN_IQ_] + [име на материала] + [.CSV].
Януари 2013


Допълнение
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.97
 • В Параметри на гърба при добавени прегради и включена опция Генерира гърбове между преградите в персоналните прозорци за всеки гръб е добавена секция с номенклатурните наименования на детайла.
 • В Параметри на гърба при добавени прегради и включена опция Генерира гърбове между преградите в персоналните прозорци за всеки гръб са добавени параметри за текуща промяна на слоевете, с които да се генерират гърбовете.
 • В Параметри на допълнителните детайли е добавена секция Посока на фладера с опция Обръщане персонално за всяки детайл, определяща обръщането на детайла при генериране на картата на разкроя или при  експорт към външни разкройващи програми.
Допълнение
В Design Sintez - модул Кухненски плотове и мивки v.1.44
 • В секция Батерия е добавен параметър Отстояние отзад с цел ръчно регулиране позицията на батерията спрямо мивката в дълбочина.
 • В секция Батерия е добавена опция Създава елементна номенклатура, определяща генерирането на елементна номенклатура за батерията в контекста на целият възел.
Допълнение
В Design Sintez - модул  Коригиране на възел v. 1.52
 • Създадена възможност за избор на поглед/изглед, в който да бъде избран възел от проекта с бутона Избор на възел. Изгледите се извикват с десен бутон върху добавения бутон Поглед отпред.
Допълнение
В Design Sintez - модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.05
 • Към списъците с менюта, подменюта и възли в тях са добавени операции Ред нагоре, Ред надолу, Най-отгоре и Най-отдолу в списъка, позволяващи пренареждането на менютата с нестандартни възли.
 • При добавяне в подменютата на възли от импорт е създадена възможност за групово селектиране и добавяне на възли от списъка.
Допълнение
В Design Sintez - модул Генериране на помещение v.3.67
 • В Параметри и контроли е добавен параметър по подразбиране Височина на помещенията, определящ височината на новите помещения.
Допълнение
В Design Sintez - модул Отваря проект v.1.98
 • В прозореца Информация към проекта са добавени операции Търси ..., Търси следващо съвпадение и Търси следващо съвпадение като част от израз. Търсенето се изпълнява в цялата таблица.
 • В Информация към проекта е създадена възможност за сортиране във възходящ/низходящ ред на колони Клиент и Гр./с.
Допълнение
В Design Sintez - Ръководство за работа
 • В раздел Приложения е добавено описание Стъпка по стъпка на новата "Система за изграждане на проект посредством модул Комплекти при активна опция "Обединява възлите от комплекта в група и фиксирана цена на комплект"
Корекции
В Design Sintez - модул Шкафове v.8.96.7
 • Премахната е структурата за "Избор на допълнителни елементи от номенклатура" в "Параметри и контроли", страница "Допълнителни елементи".
 • При добавяне на треси/бленди към възел с позиция на гърба Нутнат или Фалц да измества задните треси към лицевата страна на възела със стойността на изместването и дебелината на гърба.
 • При изпълнение на операция Разбивка да се визоализират допълнителните детайли, добавени към възела.
 • В Параметри на допълнителните детайли при указана мерна единица л.м. и променена дебелина на детайла -  след коригиране на възела да запазва указаната преди това дебелина на детайла.
В Design Sintez - модул Генериране на ценова оферта v. 1.92
 • В прозореца Опис елементи при двойно кликане или десен бутон върху материал, към който има прикачени палитри, да показва преглед на палитрите.
В Design Sintez - модул Групово добавяне и изтриване на възли в проекта v.4.00.3
 • При изпълнение на операция Генерира врати/ чела с Открит кант за автоматични разпределения Три врати една до друга за шкаф с две прегради и Четири врати една до друга за шкаф с три прегради за шкаф и въведено отстояние отпред на преградите, автоматично да се увеличава дължината на вратите и закриват преградите.
В Design Sintez - модул Оцветява проекта с текстура v.1.17.1
 • С цел подобряване работата на сървъра, обслужващ програмата при оцветяване на проекти:
  1. Прави се автоматична проверка и повторно изпраща заявката за оцветяване на проект, когато не е регистрирана в сървъра.