Информация за възел от проекта

Модулът извежда систематизирана информация за конкретен възел от текущия проект с цел прегледa и промяната и. Дава пълна информация за възли, генерирани от модул Шкаф.

Информация за възел

  За да изберете конкретен  възел натснете бутона Вид на възела и го селектирайте в чертежа с ляв бутон на мишката. Преди това може да промените изгледа на проекта за по- голямо удобство. След приключване на избора отново ще се зареди работният прозорец заедно с пълната информацията за последния указан възел - размери, ротация, код за уникалност, включен ли е в обща селектируема група и ако да в коя, елементната му структура и т.н. По този начин може да бъде избиран само един възел.

Списък с възлите в проекта - Съдържа опис на всички генерирани възли от проекта.  Детайлите на избрания в списъка възел се зареждат в средното поле за преглед.  За да корегирате възел от списъка, селектирайте го и натиснете бутона Зарежда възела за корекция.  Използвайте двойно кликане в полето, за да смените режима на селекция от единичен на групов и обратно.  Бутонът Селектира в проекта маркира указания / указаните в списъка елементи в  проекта (за целта изберете възел/възли , натиснете бутона и затворете работния прозорец) за по-добра ориентация и откриването им в проекта. Бутонът Изтрива изтрива физически от проекта всички селектирани в списъка възли.

Начинът на пореждане на размерите на детайлите може да се промени посредством бутона в горния десен ъгъл на парозореца. Възможните варианти са два: да бъдат показани Дължина и Ширина на детайлите или размерите да бъдат показани в последователността Дължина-Височина-Дълбочина на детайлите на възела. Последната колона (намира се след размерите) показва файловото име на възлите от проекта (колоната е извън размера на списъка и е достъпна с хоризонталния плъзгач).

Съдържанието на списъка може да се сортира и по мерна единица на детайлите, участващи в него. За да изключите детайлите с определена мерна единица (кв.м., л.м. или броя)  деактивирайте едноименната опция, разположена над списъка. По този начин той се съкращава и се опростява работата с него.

избира изглед - Този бутон позволява промяна на изгледа с цел по- добра видимост при избор на възел. Десен бутон върху него зарежда лента с всички възможни изгледи. Кликане с ляв бутон на мишката върху съответен изглед го установява в  проекта. Кликането с десен бутон върху лентата с изгледи я затваря.

Зарежда възела за корекция - Активира работен прозорец с параметрите на възел за корекция и прегенериране.