Изгледи


Изгледи

Създава и установява именувани изгледи за чертежа. При стартиране на модула автоматично да задава име за нов изглед с последователна номерация - Изглед 1, Изглед 2 и т.н. в зависимост от последния записан номер. Наименованието на изгледа може да се промени с нещо по-говоримо и да се запише с бутона Запис на новия изглед. Това позволява да бъдат извършвани промени в конструкцията на проекта,след което да бъде възстановен записаният 3D поглед (маркирайте го с списъка и натиснете Установява погледа). Двукратно кликане върху ред от списъка или натискане на клавиша Enter зарежда избрания изглед. Кликане с десен бутон в полето променя начинът на селектиране от групово на единично и обратно.

Ако използвате няколко работни прозореца, се записва изгледа от текущо активния.

Показва обектите камера - Състоянието и контролира показването или не на обектите за камера в чертежа за изгледи, създадени през модули Изгледи и Потребителски поглед. Препоръчително е при проекти с много записани изгледи да я изключвате, за да не се претрупва чертежа.

Записаните погледи могат да бъдат възстановявани чрез контекстното меню на операция Камера->Saved Views.

Името на погледа може да се въвежда и на кирилица.

Дирекно оцветява избрания изглед - Автоматично установява маркирания в списъка изглед за проекта и стартира оцветяването, използвайки настроените към момента  параметри.

Директно изпраща за оцветяване избраният изглед - Установява избрания изглед и изпраща проекта за оцветяване на сървъра. Ако са селектирани няколко изгледа едновременно, изпълнява тази операция за всеки избран изглед.

Избира изглед от проекта - Прилага се за избор на изгледи, създадени с модул Потребителски поглед. Натиснете бутона и селектирайте с ляв бутон на мишката съответния обект - камера. Избраният изглед ще се маркира в списъка.