Потребителски поглед

Модулът позволява лесното и бързо създаване на изгледи и до най- трудно достъпните места в помещението чрез посочване на начална и крайна зрителна точка в проекта.

Потребителски поглед

За да изберете начална и крайна точка натиснете бутона Избор на начална и крайна позиция. Проектът автоматично се обръща в поглед отгоре. С ляв бутон на мишката изберете съответните точки. Позицията им от пода се задава чрез въвеждане на стойности в съответните полета в метри.

Показва обектите камера - Състоянието на опцията контролира показването или не на обектите за камера в чертежа, създадени през модули Изгледи и Потребителски поглед. Препоръчително е при проекти с много записани изгледи да я изключвате, за да не се претрупва чертежа.

Натиснете бутона Установява. Преминете в режим Перспектива, за видите настроения поглед. Впоследствие той също може да бъде дооформян чрез операциите Камера (Орбита).

При стартиране на модула бутонът OSNAP се изключва с цел да не се получава прихващане при избора на точка, което от своя страна може да доведе до изкривяване на изгледа. След изход от операцията се възстановяват първоначалните му настройки.