Интериорни възли - картини, плакати, пейзажи, килими

Интериорни възли

Модулът се използва за автоматично поставяне на допълнителни елементи към проектите, чиято цел е дооформянето на вътрешния интериор при изготвяне на проектите.Тези елементи нямат отношение към ценообразуването. В същото време обаче те са неразделна част от всяко помещение, независимо от предназначението му. Групите интериорни елементи, които можете да поставяте с този модул са: картини, плакати, килими и пейзажи.

Изборът на категория става от падащия списък, намиращ се до бутона Създава. По подразбиране в него е заредена категорията Картини.След като сте избрали категория, в прозореца се зареждат по 12 изображения на екран. С бутоните Предишни и Следващи можете да разглеждате всички изображения в библиотеките. Кликнете с левия бутон на мишката върху избраното такова. То се показва в горния десен ъгъл на прозореца. В текстовото поле Обект се изписва файловото му наименование, а в полетата Дължина, Височина и Дебелина – неговите размери. При промяна на дължината или височината му от ваша страна автоматично се коригира на пропорционален принцип и другия размер. Промяната на размер става като въвеждате новата стойност в съответното поле. За да видите някое изображение в уголемен вид, натиснете десен бутон върху него. За да излезете от този режим и да се върнете в основния прозорец, натиснете ляв или десен бутон на мишката върху уголеменото изображение.

За да поставите рамка към избрания от вас интериорен възел, пред полето Поставя рамка трябва да има отметка. Тази опция е активна по подразбиране. Моделите рамки са показани в лявата част на прозореца. Кликнете върху избрания модел. Изображението му се показва в горния десен ъгъл на прозореца, над бутона Създава. Можете да променяте параметрите на рамката (дължина, височина, наклон, позиция спрямо пода). Позицията спрямо пода и наклона на практика представляват параметри за цялото изображение.

Рамките могат да се модифицират и по отношение на радиуса на дъгите им. Натиснете десен бутон върху изображението на съответната рамка. Отваря се прозореца Радиус на дъгите. В него можете да зададете за всяка дъга (в зависимост от вида на рамката) друг радиус от този, зададен по подразбиране. След коригиране затворете този прозорец от “кръсчето”.

За да поставите стъкло пред изображението (главно при картините), трябва да е маркирана опцията Поставя стъкло. Тази опция е активна по подразбиране и ако не желаете да поставяте стъкло, трябва да свалите отметката.

Друг основен параметър на изображението е ъгълът му на завъртане при поставяне. В прозореца Ротация се определя ъгъла на завъртане спрямо центъра на изображението в поглед от горе.

Ако желаете да поставите бяло поле между картината и рамката въведете размера на полето в Бяло поле. В последствие можете да свържете слоя на полето с произволна палитра. Въведеният размер на полето увеличава общите размери на възела и по-специално рамката запазвайки размерите на самата картина.

След избора на необходимите ви настройки на изображението, натиснете бутона Създава, за да бъде генерирано. Препоръчително е да създавате картините преди поставянето на светлинните източници. Създаденото изображение се позиционира автоматично спрямо базовата точна на помещението (ако имате автоматично генерирано помещение, то ще бъде позиционирано в средата му, координати: 0,0,0).