Софтуер за мебелно проектиране DESIGN SINTEZ

Светлинни източници - потребителска система за AutoCAD 2000

Използването на светлинни източници е безусловна необходимост за постигане на реалистичен вид на оцветените проекти. Стандартната CAD структура за работа със светлините източници е трудоемка и изисква добре да познавате на материята в предвид своята широкообхватност и професионална насоченост.

   Настоящият модул предоставя на потребителя редуцирана и преработена информация за характеристиките на светлинните източници, автоматизирайки редица операции за постигане максимално бързо на конкретни практически цели.

    Използват се три светлинни източника: Лампа - (Point Light - точков), Прожектор - (Spotlight - насочено осветление) и Стандартно осветление.

Стандартно осветление (общо) - Покрива всички повърхнини в чертежа. Може да се използва за омекотяване плътността на светлосенките хвърляни от другите източници. Много високи стойности могат да причинят ефект на преекспонирана фотография,  (пренасищане на светлина). Това е валидно и за другите източници.  Използвайки само стандартно осветление в проектите няма да постигнете качествен фото реалистичен ефект. Препоръчително е да смесвате  източниците например: стандартно осветление с нисък интензитет и няколко други източници (лампи) и с различни характеристики. 

Основните характеристики на светлинните източници се задават в формата "Параметри и контроли по подразбиране". Тя се стартира с бутона  

   Лампа (Крушка)  - Наподобява осветление на електрическа крушка. Тя разпространява светлина радиално (кръгообразно) във всички посоки, която постепенно се смекчава (интензитетът и намалява) с отдалечаване от източника на светлина. Първоначалните настройки на този тип светлинен източник са зададени в 2 варианта: Основен и Поддържащ. Основен източник се явява този, осигуряващ основното осветление в помещението, а Поддържащите се използват за донастройване на параметрите на осветлението в проекта. Стойностите на свойствата на  тези източници по подразбиране са зададени  за оптимален режим на работа, но при необходимост те могат да бъдат променяни.
 Ако желаете конкретният източник да "хвърля" светлосенки, поставете отметка на
параметъра. Позицията на източника може да се определи още при създването му. Натиснете бутона Определяне позицията на източника в проекта и с ляв бутон на мишката посочете желаното място за позициониране на светлинния източник.   Задаването на максимални стойности на тези параметри изискват компютър със сериозни технически характеристики и опит за работа със светлината.
  

  Прожектор - насочено осветление. Разпространява светлина във форма на конус с връх в източника на светлина, насочена в определена посока (в зависимост от ротацията и посоката на обекта).

Основен лъч - това е най-яркият конус от светлина (вътрешният). 

Омекотяващ периферията лъч - Външният светлинен конус  Стойността не може да бъде по-малка от тази на основаният. 

Ако стойностите им са едни и  същи, целият конус е ярък. Ако ъгълът на периферният лъч  е с няколко градуса  по-голям от ъгъла на основният, резултатът е област от по-меко осветление по краищата на светлинното петно.

Тъй като насочените източници на светлина имат позиция и цел, намаляването на интензитета се изчислява от местоположението на източника спрямо обекта, вместо в целия чертеж.

Прожекторът може да бъде ротиран в две направления: ротация в поглед отгоре и ротация в погле отляво и отдясно. По този начин може да задавате различна насоченост на лъча му. Ротацията и в двете направления се изпълнява по посока на часовниковата стрелка.  Ако прожекторът, поставен в проекта е ротиран, при корегиране ъгълът му на ротацияне се запазва. 

Практично е да въвеждате разбираеми наименования на източниците и максимално кратки. При определяне на местоположението им в проекта използвате  влачене, тъй като наименованието и източника са два отделни обекта с различни базови точки което може да доведе до объркване.

ВНИМАНИЕ !

1. Не е коректно да се използват паралелно стандартната CAD структура и тази на модула, когато създавате нов източник или променяте характеристиките на вече създаден.

2. При ръчно ротиране на прожектор (чрез модул 2D ротация на възел) зададеният му ъгъл на ротация не се отразява в модул Светлинни източници - потребителска система. 

Светлинните източници се отнасят само за проекта, в който са създадени и не трябва да се копират в друг, защото няма да работят коректно в новия проект.

EN Начало    DS Ръководство за работа