Създаване на проекта на кухня  - стъпка по стъпка

Създаване на проекта на кухня - стъпка по стъпка
Оцветения проект
Проекта в схематичен вид
Схема на проекта

Преди да пристъпите към изготвяне на проект, трябва да имате впредвид следните основни положения:

А / Шкафовете се генерират и поставят в проекта отляво надясно, по посока на часовниковата стрелка. Всеки следващ шкаф се прихваща към предишния.

Б/ Ако в последствие ще генерирате ценова оферта на основа на създадения проект или ще изпълнявате автоматичен разкрой, когато генерирате шкафовете маркирайте опцията Създава елементната номенклатура.

В/Проектът е създаден в мерна единица милиметри, т.е. всички параметри са зададени в милиметри.  В конкретния пример долния ред шкафове са високи 870мм. и са с дълбочина 550 мм. Всеки шкаф е повдигнат със собствена база / цокъл. Дебелината на кухненски плот е 30мм.

Последователност на операциите:

1.Отворете нов проект. - Заредете Менажер на операции и команди и стартирайте операция Нов проект.

2.Запишете проекта под избрано от вас потребителско име. От Менажер на операциите изберете Запис като. Изберете място за запис, задайте име на новия проект и натиснете Записва проекта.

3. Генерирайте помещението. От Менажер на операциите изберете помещение . Въведете размерите на помещението и натиснете Генерира за да го създарете . В този пример минималната му дължина трябва да бъде е 2250мм (или 225 см).

4. Генерирайте долния ред шкафове, като започнете нареждането им отляво надясно (т.е. от шкафа за мивка - Шкаф 1).

 • Шкаф 1 - Заредете модул Шкаф от Менажер на операциите. Задайте размери на шкафа - Дължина 600мм, Височина 870мм и Дълбочина 550мм. Изключете тавана ( в прегледа на вида сглобка нaтиснете бутона  Таван). Активирайте бутона Бленди и задайте генерирането на две вертикални треси/блендиИзберете С база в заредилия се прозорец натиснете Установява.
  След като е настроено всичко натиснете Генерира. Посочете в чертежа точката на вмъкване на шкафа - крайна задна лява на помещението.
 • Шкаф 2 - Заредете модул Шкаф от Менажер на операциите. Задайте размери на шкафа - Дължина 400мм, Височина 870мм и Дълбочина 550мм. Изключете тавана ( в прегледа на вида сглобка нaтиснете бутона  Таван). Активирайте бутона Бленди и задайте генерирането на две хоризонтални бленди
  В секция Рафтове чекмеджета и лостове без прегради въведете 4 броя рафтове. Натиснете бутона Параметри. В заредилия се прозорец изберете опция Чекмедже. В секция Разпределение въведете: Височина на корпуса 100мм, Височина на челото 360мм. Натиснете бутонът за автоматично разпределение  Фиксирана височина на първо чело и пропорционално разпределяне на остатъчната (третия в редицата).
  Изберете С база и в заредилия се прозорец натиснете Установява.
  След като е настроено всичко натиснете Генерира. Посочете в чертежа точката на вмъкване на шкафа - крайна задна лява на помещението.
 • Шкаф 3 - Заредете модул Шкаф от Менажер на операциите. Задайте размери на шкафа - Дължина 600мм, Височина 870мм и Дълбочина 550мм. Изключете тавана ( в прегледа на вида сглобка нaтиснете бутона  Таван). Активирайте бутона Бленди и задайте генерирането на две хоризонтални бленди.Изберете С база в заредилия се прозорец натиснете Установява.
 • Шкаф 4 - Заредете модул Шкаф от Менажер на операциите. Задайте размери на шкафа - Дължина 400мм, Височина 870мм и Дълбочина 550мм. Изключете тавана ( в прегледа на вида сглобка нaтиснете бутона  Таван). Активирайте бутона Бленди и задайте генерирането на две хоризонтални бленди.
  В секция Рафтове чекмеджета и лостове без прегради въведете 2 броя рафтове. Натиснете бутона Параметри. В заредилия се прозорец изберете опция Чекмедже. В секция Разпределение въведете: Височина на корпуса 100мм, Височина на челото 360мм. Натиснете бутонът за автоматично разпределение  Равни по височина чела (първия в редицата).
 • Поставяне на кухненски плот с мивка и гърбове - Заредете модул Кухненски плотове и мивки. Задайте размери:Дължина = 2200мм, за да покрие цялата дължина на кухнята; Височина = 900мм и Дълбочина=550мм. Изберете модел мивка и и задайте Лява позиция.   В секция Вертикален плот активирайтве опциите Отляво, Отзад и Отдясно. Накрая натиснете Генерира.
 • Котлон (Шкаф 5) - на практика това е един хоризонтален детайл със слой Котлон. Впоследствие този слой ще се свърже с палитра за котлони. За размери на шкафа въведете Дължина=600мм, Височина=10мм. и Дълбочина = 600мм. В секция Позиция по X въведете 1000( за да застане точно над Шкаф 3), а за позиция по Y = 900 (за да застане над плот хоризонталния плот). Изключете всички детайли за генериране и натиснете бутон Допълнителни детайли. В едноименния прозорец изберете Хоризонтално. Изключете опцията Създава елементна номенклатура. В полето слой на материала променете името на слоя на Котлон. Натиснете Установява, за да съхраните промените. А в главния прозорец Генерира, след което посочете точка в проекта с ляв бутон на мишката. 
 • Шкаф 6 (за фурна) - Въведете размерите на шкафа -Височина, Дължина и Дълбочина= 600мм. Задайте Позиция по Z=900, за да застане шкафа точно над плота и Позиция по  X=1600, за да застане точно над Шкаф 4.  Натиснете бутон Допълнителни детайли. В едноименния прозорец изберете Вертикално. Изключете опцията Създава елементна номенклатура. В полето слой на материала променете името на слоя на Фурна. Натиснете Установява, за да съхраните промените. А в главния прозорец Генерира, след което посочете точка в проекта с ляв бутон на мишката. 
 • Шкаф 7 - Това е горната лява витрина. Въведете размерите на шкафа - Дължина 1000мм, Височина 700, Дълбочина 300. Въведете код за уникалност на шкафа ВИТРИНА, за да го отделите от останалите. Задайте позиция по Z=1500мм.  В полето Брой рафтове въведете 1 и натиснете Генерира. В чертежа посочете задния ляв ъгъл на помещението.
 • Шкаф 8 - Въведете размерите на шкафа - Дължина 400мм, Височина 700, Дълбочина 300. Задайте позиция по Z=1500 и по X=1800.  В полето Брой рафтове въведете 2 и натиснете Генерира. В чертежа посочете задния десен ъгъл на помещението.
 • Шкаф 9 (корниза)  - Въведете размерите:Дължина =2200мм, Височина =18, и Дълбочина=350. Задайте позиция по Z=2200, за да застане корниза точно над нивото на горните шкафове. Изключете всички детайли на шкафа за генериране, като оставите само тавана активен.
 • Добавете аспиратора в проекта.-  Заредете модул Поставя възли. Заредете Главно меню -->Ел. уреди ---> Аспиратори. Изберете модел аспиратор (в случая е използван Aspirator_COCKTAIL), натиснете Поставя и го позиционирайте в чертежа. 

10. Добавяне на врати и чела към шкафовете в проекта.
Вратите и челата се поставят с модул Добавя врати/чела и дръжки. Стартира се от Менажер на операции и команди, бутон добавя-изтрива. В случая е използвана врата модел D7.

 • Шкаф 1- Активирайте операция Генерира Врати / Чела. Ако е необходимо използвайте бутончетата за смяна на изгледа при посочване на шкаф. Натиснете бутона Шкаф. С ляв бутон изберете Шкаф 1 и изберете Разпределение -1 врата. След като се заредят в таблицата размерите на вратата кликнете върху Добавя възли. В диалоговия прозорец Врати заредете библиотека ЛПДЧ и кликнете върху модел 18 (плоска едноцветна врата).
 • Шкаф 2 – Активирайте операция Генерира Врати / Чела. Ако е необходимо използвайте бутончетата за смяна на изгледа при посочване на шкаф. Натиснете бутона Шкаф. С ляв бутон изберете Шкаф 2 и изберете Разпределение -Чела на чекмеджета на възел без прегради. След като се заредят в таблицата размерите на вратата кликнете върху Добавя възли. В диалоговия прозорец Врати заредете библиотека ЛПДЧ и кликнете върху модел 18 (плоска едноцветна врата).
 • Шкаф 3 - Активирайте операция Генерира Врати / Чела. Ако е необходимо използвайте бутончетата за смяна на изгледа при посочване на шкаф. Натиснете бутона Шкаф. С ляв бутон изберете Шкаф 3 и изберете Разпределение -1 врата. След като се заредят в таблицата размерите на вратата кликнете върху Добавя възли. В диалоговия прозорец Врати заредете библиотека ЛПДЧ и кликнете върху модел 18 (плоска едноцветна врата).
 • Шкаф 4 - Активирайте операция Генерира Врати / Чела. Ако е необходимо използвайте бутончетата за смяна на изгледа при посочване на шкаф. Натиснете бутона Шкаф. С ляв бутон изберете Шкаф 4 и изберете Разпределение -Чела на чекмеджета на възел без прегради. След като се заредят в таблицата размерите на вратата кликнете върху Добавя възли. В диалоговия прозорец Врати заредете библиотека ЛПДЧ и кликнете върху модел 18 (плоска едноцветна врата).
 • Шкаф 7 – Активирайте операция Генерира Врати / Чела. Ако е необходимо използвайте бутончетата за смяна на изгледа при посочване на шкаф. Натиснете бутона Шкаф. С ляв бутон изберете Шкаф 7 и изберете Разпределение - Две врати една до друга. След като се заредят в таблицата размерите на вратата кликнете върху Добавя възли. В диалоговия прозорец Врати заредете библиотека ЛПДЧ и кликнете върху модел 20 (витрина). За да го откриете въведете в полето за търсене над прегледа 20, след което излезте от него.

11.  Поставяне на дръжки - Вертикално меню -->Добавя - изтрива --> опция Дръжки

Изберете от списъка вратите, към които ще добавяте дръжки, изберете модел на дръжката от менюто и натиснете Добавя възли. Използвайте клавиша CTRL за избор на всички необходими врати едновременно. Задържате клавиша натиснат и маркирате нужните ви. Ако е необходимо, корегирайте ръчно позицията им (при изключен OSNAP). Препоръчително е бутона ORTHO да е активен.

12.  Оцветяване на проекта

 • Изберете палитри и ги свържете към съответните слоеве в проекта.( Менажер на операции и команди --> бутон  Библиотеки с палитри). За да свържете котлона с палитра, в списъка със слоеве маркирайте слоя котлон. Горе вдясно натиснете бутона Сървър. От списъка, който ще се зареди изберете Котлони, а от списъка с подбиблиотеки  изберете  подбиблиотека и модел от нея като кликнете с ляв бутон на мишката върху конкретния модел. По аналогиче начин се избира и изображението на фурната, но слоя се нарича Фурна и вместо група библиотеки Котлони трябва да изберете Фурни.
 • Добавете светлинните източници в проекта (Светлинни източници - потребителска система). От Менажер на операции и команди изберете Светлинни източници - потребителска система. Изберете позиция на слънцето. Ако е необходимо променете яркостта и контрастта.
 • Създайте изглед за оцветяване на проекта. Минете в поглед отпред и стартирайте режим Камера. Създайте си поглед и го запишете (Менажер на операции и команди ->Изгледи). Не забравяйте при създаване на поглед да преминете в режим "перспектива".
 • Стартирайте оцветяването от Менажер на операции и команди ---> Оцветява проекта с текстура.  В прозореца, който се отваря изберете параметрите за оцветяване на проекта чрез бутоните за автоматично настойване. Трябва да имате впредвид, че по- високите стойности от съответната скала предизвикват увеличаване на отразената светлина в помещението и изискват повече време за оцветяване. Изберете и мястото за оцветяване на проекта  В отделен прозорец и изберете Запис на проекта в графичен файл ФОРМА. Натиснете бутона Оцветяване и изчакайте докато оцветяването приключи.
 • Ако е необходимо след като сте оцветили проекта, запишете оцветения проект като графично изображение. Начинът на запис зависи от мястото на оцветяване и е описан  в темата Оцветява проекта с текстура.
 • Записаното изображение (.bmp формат)може да бъде обработвано във всяка програма за обработка на графични изображения. То може да бъде разпечатвано и изпращанопо e- mail. За да разгледате записания файл, стартирайте Отваря проект ФОРМА. В полето Preview маркирайте опцията jpg/bmp, за да видите записаното вече изображение. Натиснете десен бутон върху него, за да го видите като пълноекранно изображение. Десен бутон върху него го минимизира отново.

Принципни методи за нареждане и позициониране на обектите в проекта

Нареждане на шкафове - при включен OSNAP

Препоръчително е да започнете от първият ляв (ъглов), за да прехващате по него всички следващи (в Поглед от горе) от ляво на дясно за хоризонтални и от горе на долу за вертикални при Г-образни или П-образни конструкции на кухните. За точното позициониране на първият долен и горен възел в проекта можете да използвате операция Операции-възли -> Промяна позиция от вертикално меню или включете в Поставя възли-->Параметри и контрол за вместимост на възлите Автоматичен контрол за вместимост на възлите в помещението. При позиционирането на възлите, ако използвате точките на прихващане, вие ще запазвате позицията в координатната система на всеки предходен,  към когото прихващате,  прехвърляйки я на възела, който позиционирате. Така няма да ви се налага да сменяте погледа ,за да променяте позицията ми. Този ред на изграждане на проекта не е задължителен.

При поставянето на първият горен шкаф трябва да промените позицията му освен по X,Y и по Z с отстоянието му от пода, като предвидите базата, която би повдигнала и горните шкафове. Разбира е още при генерирането на шкафа бихте могли да определите позицията му По Z. Впоследствие можете да променяте позицията на всеки по отделно, променяйки погледа, да изтривате и добавяте възли. Метода на влачене при промяната на позицията запазва позицията на възела в координатната система, създавайки отклонения. Това може да ви създаде проблеми, затова при първоначалното му поставяне в чертежа трябва да го прихванете към най-близко стоящият и след това да го влачите, ако желаете в определена ситуация да използвате метода. За да се прихващат възлите трябва да е включен бутона OSNAP в статус лентата на AutoCAD.

Генериране на врати - Ръчно позициониране при включен OSNAP. Примери за методи на прихващане на вратите в различни погледи и видове обекти.

В поглед от горе

врата към шкаф

В поглед юго-запад

врата към шкаф

В поглед от горе

врата към врата

В поглед юго-запад

чело към чело (врата)