DESIGN SINTEZ  

Добавя изображения за AutoCAD 2000

Добавя изображения за 2000  
Модулът добавя растерни изображения на интериорни елементи в проекта. Те представляват предварително обработени и записани в библиотека файлове с разширение GIF  и TGA. Визуализират се по осем на екран с възможност за прелистване чрез бутоните "Следващи" и "Предишни". Изборът се извършва като кликнете върху необходимото ви изображение.

ГОЛЕМИНА - Стойността в полето се въвежда в проценти от 0 до 1 и скалира дължината и височината на обекта с изображението. Препоръчителната стойност е 0.5,  за да се запази качеството на картината при оцветяване на проекта.

ПОЗИЦИЯ по X, Y, ОТ ПОДА - Можете да определите директно позицията на изображението в помещението спрямо най-лявата точка на помещението за X, дълбочина за Y и от пода. Стойностите се въвеждат в см., като в последствие по всяко време можете ръчно да промените местоположението му.

ЕДНО ЛИЦЕ - Създава двуизмерен обект.

ЧЕТИРИ ЛИЦА НА КРЪСТ - Изгражда два обеднени пресечени двуизмерни обекта под ъгъл 90 градуса, създавайки илюзия за триизмерност на изображението.

Трябва да имате в предвид, че при оцветяване на проекта с включени светлосенки обекта на изображението хвърля триъгълна сянка.

Не трябва ръчно да ротирате обекта, тъй като при оцветяване на проекта изображението винаги се обръща с лице спрямо ъгъла на поглед, дефиниран в камера за проекта.

Обектът с изображението се позиционира винаги в центъра на работния екран на проекта в схематичен вид и подлежи на ръчно позициониране в проекта. Визуализира се при оцветявaне на проекта.

EN Начало      DS Ръководство за работа