DESIGN SINTEZ

3D Правоъгълен елемент

Създава паралелепипед, геометрично плътно тяло. Изграждането му е изцяло обвързано с въвеждане на точни размери. След позиционирането му промяна на размерите и формата чрез манипулаторите на обекта не се допуска. Препоръчително е за да ви съвпадат размерите по осите на координатната система, чертежа ви трябва да бъде в режим Поглед от горе

3D Конус

Създава тримерен плътен конус с основа окръжност.  Въведете стойностите на следните параметри и изберете точка за първоначално позициониране. Радиус - на основата. Височина - от основата до върха. Отрицателните стойности построяват обърнат надолу конус. Въведените параметри са непроменяеми в проекта.3D Сфера


Чертае плътна сфера. Въведете Радиуса, изберете слоя и посочете точката  за създаване на сферата (центъра) в чертежа (бутон Установява). В последствие радиусът е непроменяем.


3D Цилиндър

Създава плътен цилиндър. Въвеждате радиуса на окръжността в основата на цилиндъра. Стойността за височина изтегля тялото на цилиндъра на горе. Отрицателните стойности създават тялото надолу от основата. С Установява посочвате позиция на централната точка на цилиндъра. Параметрите са непроменяеми след създаването му.


3D Пръстен


Създава тримерен пръстен. Въведете в полето Радиус на външният кръг разстоянието от центъра до външната част на пръстена. След това въведете стойността за  Радиус на тръбата, което е равно на половината от ширината на тръбата на пръстена.