Оцветяване на проект - стъпка по стъпка

  1. Свържете регистрираните слоеве в проекта с палитри. Операцията се стартира от Менажер на операции и команди--->Библиотеки с палитри. Отваря се формата Библиотеки с палитри. В нея селектирайте слоя (или слоевете), които трябва да бъдат свързани с една и съща палитра.  Изборът на съседни слоеве става с натискане на ляв бутон на мишката на първия + клавиша Shift едновременно с натискане на ляв бутон на мишката за последния. Несъседни слоеве се маркират като задържите клавиша Ctrl натиснат и с ляв бутон на мишката последователно маркирате наименованията им. 
  2. Изберете палитра за свързване. За да отворите библиотека, натиснете два пъти последователно левият бутон на мишката върху наименованието и.  Изображенията на палитрите представляват и бутони за избор. Натиснете еднократно ляв бутон на мишката за избор на необходимата ви палитра. Последната избрана се свързва със слоевете, маркирани при влизане в библиотеката. Палитрите се зареждат в списъка за свързване със слоевете с потребителските си наименования, изписани над самите палитри.
  3. След като свържете слоевете с палитри натиснете бутона Установява, за да приключите операцията.
  4. Добавете светлинните източници в проекта. Операцията се стартира от Менажер на операции и команди--->Светлинни източници - потребителска система. В секцията Общо слънчево осветление  активирайте Включва слънчевото осветление. Задайте позицията на слънцето по височина и ъгъла му на завъртане и натиснете Установява, за да приложете направените настройки. Ако това е необходимо, може да промените и стойностите за Яркост и Контраст и да запазите новите стойности с бутона Установява в същата секция .
  5. Създаване на изглед за оцветяване на проекта - Преминете в Поглед отпред и стартирайте Камера (десен бутон на мишката върху      работния екран отваря Менажер на операции и команди. Там натиснете бутона Камера). От контексното меню изберете Perspective.След като настриоте изглед за оцветяване, трябва да го запишете. Операцията се стартира от Менажер на операции и команди--->Изгледи. Въведете наименование на изгледа и натиснете бутона Запис на новия изглед. За да заредите вече съществуващ такъв, маркирайте го в списъка Изгледи в проекта и натиснете бутона Установява изглед.
  6. Оцветяване на проекта с текстура - Стартира от Менажер на операции и команди--->Оцветява проекта с текстура. В прозореца, който се отваря изберете параметрите за оцветяване на проекта чрез бутоните за автоматично настойване. Трябва да имате впредвид, че по- високите стойности от съответната скала предизвикват увеличаване на отразената светлина в помещението и изискват повече време за оцветяване. Изберете и мястото за оцветяване на проекта  В отделен прозорец и изберете Запис на проекта в графичен файл ФОРМА.
  7. Натиснете бутона Оцветяване и изчакайте докато оцветяването приключи.
  8. За да разгледате записаните към проекта картинки, стартирайте Отваря проект ФОРМА. В полето Преглед маркирайте опцията jpg/bmp. Натиснете ляв бутон върху картинка, за да я видите като пълноекранно изображение. Десен бутон минимизира отново прегледа.
    За да обработите записано изображение чрез външна програма, маркирайте го в списъка и натиснете бутона Зарежда.