Създаване на икона на възел - стъпка по стъпка

  1. Отворете нов проект и го запишете с ваше потребителско име.
  2. Стартирайте модул Поставя възли, намерете желания възел и го добавя в проекта.
  3. Свържете слоевете на възела със съответните палитри.
  4. Добавете светлинните източници в проекта. Операцията се стартира от Менажер на операции и команди--->Светлинни източници - потребителска система. В секцията Общо слънчево осветление активирайте Включва слънчевото осветление. Задайте позицията на слънцето по височина и ъгъла му на завъртане и натиснете Установява, за да приложете направените настройки. Ако това е необходимо, може да промените и стойностите за Яркост и Контраст и да запазите новите стойности с бутона Установява в същата секция .
  5. Нагласете изглед за оцветяване на възела.
  6. Стартирайте оцветяването с иконата Параметри на оцветяването от Менажер на операции и команди. Задайте параметрите на оцветяването чрез бутоните за автоматичното настройване. Изберете оцветяване В отделен прозорец и задайте размери на прозореца за оцветяване  190х190.
  7. Стартирайте оцветяването с бутона Оцветява.
  8. След като приключи оцветяването запишете иконата. За целта от хоризонтално меню изберете File ---> Save. Като място за запис на картинката посочете C:/acad_pic/bazi_ico. Въведете файлово име, отговарящо на името на възела, за който е предназначена иконата в полето File name (За улеснение копирайте името на възела от модул Поставя възли след като сте посочили възела в библиотеката ( Ctrl + C - за копиране на името, Ctrl + V за създаване на копието)), а от падащия списък Files of type изберете JPEG(*.jpeg,*.jpg). В прозореца JPEG Image Options натиснете ОК.

Ако работите в мрежов режим или базата данни на програмата се намира на друго устройство, запишете иконата в същата директория на съответното устройство. Файловите наименованията на възела и иконата трябва да са еднакви. За улеснение копирайте името на възела от модул Поставя възли след като сте посочили възела в библиотеката ( Ctrl + C - за копиране на името, Ctrl + V за създаване на копието) .