Видими слоеве в проекта

видими слоеве


Модулът визуализира всички участвуващи в проекта слоеве за определяне на видимите (съответно невидими) възли в проекта, използвайки участвуващите в тях слоеве. В списъка са маркирани невидимите слоеве от предишно изпълнение на операцията. За да направите невидим възел или група от възли, селектирайте името на слоя / слоевете, който участвува във възела. За целта може да използвате клавишни комбинации (Ctrl или shift + ляв бутон) или влачене на мишката. Установените като невидими по този начин възли не участвуват при оцветяването на проекта.

При стартиране на операции:  Плотове , Поставя възли, Промяна размери на възел невидимите слоеве в проекта се визуализират, тъй като тези модули имат своя вградена система за работа със слоеве. След изход от посочените модули освободените на входа им слоеве отново се установяват като невидими.

Отмаркира всички слоеве - Отмаркира всички текущо избрани слоеве.

Показава всички слоеве в проекта - Показва всички слоеве в проекта, включително служебните.