Видео демонстрации на някои от операциите в програмата
Във страницата може да намерите видео демонстрации за работа с програмата


Основни операции по изготвяне на проекта

Запис на нов проект Запис на нов проект
Генериране на помещение Генериране на помещение - прозорци
Шкаф: Създаване на шкаф с врати/ чела и дръжки към тях
Шкаф: Създаване на гардероб
Шкаф: Създаване на шкаф за фурна
Шкаф: Създаване на горна заоблена етажерка
Шкаф: Създаване на скосен долен шкаф
Шкаф: Създаване на долен шкаф
Шкаф: Създаване на долен шкаф с чекмеджета
Шкаф: Създаване на долен шкаф за мивка

Шкаф: Създаване на шкаф за аспиратор
Шкаф: Създаване на база / цокъл
Шкаф: Създаване на легло
Добавя врати чела и дръжки  - добавя врати
Добавя врати чела и дръжки  - добавя дръжки
Кухненски плот и мивка:Генериране на хоризонтален кухненски плот, мивка,батерия и стенен панел
Плот хоризонтален (Стар вариант)
Поставя възли (от библиотеката): Добавяне на аспиратор в проект
Библиотеки с палитри: Свързване на слоевете с палитри
Ценообразуване: Свързване на елементите с материали и генериране на ценова оферта
Карта на разкроя: Автоматичен разкрой


Други (помощни) операции

Шкаф: Запис на шаблон в библиотека
Шкаф: Коригиране на шаблон в библиотека
Шкаф: Коригиране на шаблон в библиотека
Коригиране на възел, Групово прегенериране на възли
Копиране на възел


Операции с нестандартни възли

Добавяне в менюто на възли от импорт
Импорт на възли в Опис възли и Архивен


Помощни операции при оцветяване

Библиотеки с палитри: Създаване и работа с варианти, създаване и работа с предложения


Операции по изграждане на нестандартни възли

Изграждане на нестандартен възел: Генериране на декор
Изграждане на нестандартен възел: Генериране на стенен корниз
Изграждане на нестандартен възел: Генериране на мрежа
Изграждане на нестандартен възел: Създаване и свързване на елементите със слой
Изграждане на нестандартен възел: Заобляне на ъгли
Изграждане на нестандартен възел: Скосяване на ъгъл
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране по траектория
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране във височина
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране под ъгъл
Изграждане на нестандартен възел: Създаване на заоблена форма