Видео демонстрации на някои от операциите в програмата
Във страницата може да намерите видео демонстрации за работа с програматаОсновни операции по изготвяне на проекта
Запис на нов проект Запис на нов проект
Генериране на помещение - прозорци Генериране на помещение
Помещение-под: създаване на отвор и вдигане на колона или стена без детайли         
Шкаф: Създаване на шкаф с врати/ чела и дръжки към тях        
Шкаф: Създаване на неправоъгълна форма чрез файл-чернова
Шкаф: Създаване на гардероб
Шкаф: Създаване на шкаф за фурна
Шкаф: Създаване на горна заоблена етажерка
Шкаф: Създаване на скосен долен шкаф
Шкаф: Създаване на долен шкаф
Шкаф: Създаване на долен шкаф с чекмеджета
Шкаф: Създаване на долен шкаф за мивка
Шкаф: Създаване на шкаф за аспиратор
Шкаф: Създаване на база / цокъл
Шкаф: Добавяне на аксесоари                                                                                                                    
Шкаф: Създаване на легло
Добавя врати чела и дръжки  - добавя врати         
Добавя врати чела и дръжки  - добавя дръжки
Кухненски плот и мивка:Генериране на хоризонтален кухненски плот, мивка,батерия и стенен панел
Кухненски плот и мивка: Обличане на комин с хоризонтален и вертикален плот
Видео Кухненски плот и мивка: Обличане на комин само с вертикален плот
Поставя възли (от библиотеката): Добавяне на аспиратор в проект
Библиотеки с палитри: Свързване на слоевете с палитри
Ценообразуване: Свързване на елементите с материали и генериране на ценова оферта
Карта на разкроя: Автоматичен разкройДруги (помощни) операции
Шкаф: Запис на шаблон в библиотека
Шкаф: Коригиране на шаблон в библиотека Шкаф: Коригиране на шаблон в библиотека
Коригиране на възел, Групово прегенериране на възли
Копиране на възелОперации с нестандартни възли
Добавяне в менюто на възли от импорт
Импорт на възли в Опис възли и АрхивенПомощни операции при оцветяване
Библиотеки с палитри: Създаване и работа с варианти, създаване и работа с предложенияОперации по изграждане на нестандартни възли
Изграждане на нестандартен възел: Генериране на декор
Изграждане на нестандартен възел: Генериране на стенен корниз
Изграждане на нестандартен възел: Генериране на мрежа
Изграждане на нестандартен възел: Създаване и свързване на елементите със слой
Изграждане на нестандартен възел: Заобляне на ъгли
Изграждане на нестандартен възел: Скосяване на ъгъл
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране по траектория
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране във височина
Изграждане на нестандартен възел: Екструдиране под ъгъл
Изграждане на нестандартен възел: Създаване на заоблена форма