Стандартна система за ценообразуване и автоматичен разкрой - Стъпка по стъпка

На ценообразуване и автоматичен разкрой подлежат проекти, съдържащи възли с предврително изградена елементна структура или генерирани такива (шкафове, етажерки, врати). Ръчно конфигурираните възли с мярка "пакет" участват в ценообразуването и разкроя, a тези с мярка "брой" при формирането на цената. За да се използват генерираните възли, преди генерирането им поставете отметка на Създава елементна номенклатура (при тях елементната номенклатура се създава и свързва автоматично). Към генерираната елементна номенклатура имате възможност да добавяте до 6 допълнителни елемента от същтествувaщите в Номенклатура елементи.

За целите на ценообразуването материалите, с които се свързват елементите трябва да имат задължително въведена цена, a за целите на разкроя - размери.

 1. Отворете нов проект и го запишете с ваше потребителско име.
 2. Поставете в проекта възлите с изградена елементна номенклатура или генерирайте необходимите ви.
 3. Стартирайте операцията Генериране на ценова оферта /Ценообразуване/.
 4. Активирайте бутона Елементи и свържете отделните елементи със съответните материали (бутон Опис материали) .
 5. За да разпечатате или коригирате генерираната ценова оферта натиснете бутона "Оферта". Отваря се винаги нова страница в Ехсеl или Open Office, където имате възможност да разгледате и коригирате. Ако желаете да се разпечата детайлна оферта, поставете отметка пред опцията Разбивка по елементи и натиснете бутона Оферта. Изберете Cancel, за да не се затвори страницата.
  Трябва да имате в предвид, че след зареждане на страницата в Ехсеl ще бъдете запитани за продължение. Изберете "Cancel". В противен случай тя ще се затвори (ако изберете "Yes" ще се запише в текущия си вид, ако изберете "Не"ще се затвори без запис). Страницата се записва в"C:\Proekti.xlc" (или "C:\Proekti.ods"). След приключване на работата затворете страницата в Excel (OpenOffice)  със или без запис по ваш избор.
 6. След като сте извършили ценообразуването пристъпвате към операцията Разкрояване. Модулът ще се установи в автоматичен режим на разкрояване ( в момента на стартирането му трябва да се намирате  в оригиналния проект). Отваря се форма за избор на продължение.Вариантите за продължение са:
 • Раздел  Справки - Могат да бъдат генерирани следните справки: Калкулация по възли / Общо Разход на материли, Детайлна спецификация , Сумарен разход по елементи и Разход по възли.
 • Разкроява материалите по елементи - Отваря форма "Разкрояване," където избирате материал със свързаните към него елементи за разкрояване. Настройте опциите на разкроя и натиснете "Разкроява". Оригиналният проект ще бъде записан и затворен. Операцията ще отвори нов служебен файл, в който ще бъде извършено разкрояването. След приключването му разпечатайте разкроя лист по лист и го затворете. За да стартирате повторно същият разкрой трябва да се намирате в оригиналният проект. След всяка промяна на възлите в проекта трябва да стартирате "Генериране на ценова оферта" преди да стартирате разкроя.
 • Експорт на  списъка с детайли към  външни програми за разкрой - Операцията се стартира чрез едноимените бутони. Могат да се създават експортни файлове Optimik, Cutting, PlanIQ и др.