Система за изграждане на проект посредством модул Комплекти при активна опция "Обединява възлите от комплекта в група" и фиксирана цена на комплектите

/Автоматично свързване на елементни номенклатури с материали при генериране на  ценова оферта на база свързани слоеве от проекта с палитри за оцветяване при работа с комплекти с фиксирана цена/

Тази система на свързване на елементните номенклатури с материали се основава на съвпадението между номенклатурното наименование на комплектите с фиксираната цена, наименованието на словете им и наименованията на материалите от Номенклатура материали. Подходяща е за работа с стандартни мебелни модули, които веднъж създадени могат да се повикват и добавят многократно в проектите. Тя позволява бързото подреждане и ценообразуване на проекта. При този метод на работа използваните материали трябва да са въведени в номенклатурата с мерна единица броя. Последователността на операциите е следната:

 1. Създаване на комплект
  • Заредете модул Шкаф и генерирайте първия възел  от бъдещия комплект - корпуса на шкафа. При конструирането му трябва да бъдат включени опциите Унифицира наименованията на слоевете и Фиксирана цена.При генериране на шкафа той  НЕ трябва да има ъгъл на ротация. Не трябва да се въвежда Име на групата, тъй като такава ще се създаде автоматично при генериране на комплекта, а предварителното и въвеждане може да направи изборът на шкаф невъзможен при съставянето на комплекта.
  • Добавете дръжките и вратите към корпуса на шкафа. За целта заредете модул Добавя врати/чела и дръжки, изберете шкафа и  добавете вратите. След което поставете дръжките към вратите. Преди да пристъпите към добавянето им трябва да включите опциите "Прехвърля кода за уникалност на вратите и челата" и "Прехвърля иметона възела за фиксирана цена на вратите и челата" в  прозореца Параметри и контроли на модула.
  • Стартирайте модул Комплекти. Въведете име на комплекта, идентично с името на възела с фиксирана цена, въведено в модул Шкаф. Селектирайте групово възлите, които желаете да се включат в комплекта и ги добавете. След това запишете комплекта. Ако желаете може да си създадете библиотеки, в които да разпределяте комплектите за по- голямо удобство.
 2. Създаване на потребителски библиотеки с палитри
  • Заредете модул Библиотеки с палитри и старирайте операция Библиотеки. Тук създайте ваши потребителски библиотеки, в които включете необходимите ви за оцветяване на възлите палитри.
  • Препоръчително е да пренаредите списъка с потребитлски библиотеки така, че да поставите вашите библиотеки в по- предна позиция за по- удобно избиране.
 3. Създаване на номенклатурите с материали за комплектите
  • Стартирайте модул Номенклатури на ценообразуването,  операция Номенклатура материали. Започнете да добавяте нови материали, като за име на материала въвеждате имената на комплектите (абсолютното съвпадение е задължително). Мерната единица на материала трябва да бъде броя, а единичната цена - тази на целия комплект в зависимост от цвета на материала.
   За нестандартните възли, които участват в комплекта / дръжките/, файловите имена на възлите също трябва да съвпадат с името на материала. Имената на слоевете им или на поне един от тях (ако има няколко слоя) трябва да съвпадат с файловото име на възела.  
  • Към всеки материал трябва да добавите палитри от вашите потребителски библиотеки. Това се изпълнява в секцията Свързани палитри.  Ако материалът е фладер, то палитрите трябва да бъдат с "хоризонтална" и "вертикална" посока на текстурата.
  • Еднаквите комплекти, но с  различна цена, се въвеждат повторно  (същото име на комплекта) като  материали в номенклатурата, но се въвежда новата цена и се свързват със съответната палитра (при преизползване на палитра съобщението, че палитрата е вече свързана с друг материал има само информативен характер). Така имената на един и същи комплект ще ги има в номенклатрата толкова пъти, колкото различни цени има, независимо че при въвеждането ще извежда съобщение за повотрение (то има само информативен характер). 
 4. Създаване на проекта
  • Помещението и всички допълващи го детайли се генерират по стандартния за програмата начин.
  • Комплектите се генерират от едноименния модул при включена опция Обединява възлите от комплекта в група. Операциите с тези комплекти като местене, ротация и т.н. се изпълняват чрез метода на груповата селекция на възли от проекта. Ако комплекта трябва да се ротира като Ляв или Десен, използвайте модул 2D Ротация, като при посочване на комплекта опцията Групов избор на възли от проекта трябва да бъде активна.
  • Възлите, допълващи интериора (хоризонтални и вертикални плотове, водобранни лайсни и нестандартните възли за оформяне на интериора) се генерират по стандартния за програмата начин.
 5. Свързване на слоевете от проекта с палитри 
  • Свържете слоевете с палитри. Задължително свържете слоевете на корпусите към желаната палитра от вашите потребителски библиотеки. По този начин при стартиране на Генериране на ценова оферта материалите, към които палитрите са прикачени, ще се свържат с елементните номенклатури, на които  слоевете отговарят. Наименованието на слоя за оцветяване на самия шкаф се формира като към елементната номенклатура се добави въведения в полето Отделяне слоя на корпуса при Фиксирана цена+Унифицира наименованията на слоевете текст (модул Шкаф, Параметри и контроли, страница Други). Например: Името на възела е МОДУЛ 4, а в  полето е въведена думата корпус. Наименованието на слоя за оцветяване ще стане МОДУЛ 4 корпус. Наименованието на слоя за ценообразуването ще бъде МОДУЛ 4.
 6. Ценообразуване на проектелемен
  • Стартирайте модул Генериране на ценова оферта, операция Опис елементи. Тук свържете  всички несвързани елементни номеклатури с материали (ако това е необходимо). Трябва да имате впредвид следното:
   • Ако в проекта участват няколко броя от един и същи комплект и някой от тях не е свързан с палитра в Библиотеки с палитри, при зареждане на Ценова оферта ---> Опис елементи , той автоматично ще се свърже материала на първия комплект.
   • Ако в проекта участват няколко броя еднакви комплекта и в модул Библиотеки с палитри основният (първият) е бил свързан с палитра, прикачена към материал от Номенклатура материали, но след това свързването с палитрата е анулирано, при стартиране на Ценова оферта свързването на материала към елементна номенклатура се запазва и ако е необходимо трябва да се изтрие ръчно.
   • Трябва да имате впредвид, че когато избраната палитра в Библиотеки с палитри е прикачена към материал от Номенклатура материали, в Ценова оферта тя ще се свърже със съответния материал. Ако промените ръчно материала в модул Ценова оферта (т.е. свържете номенклатурата от списъка с друг материал) при връщане в Ценова оферта отново ще се пресвърже стария материал (този, към който е прикачена палитрата) , а не този който последно е бил избран.