Автоматично свързване на елементни номенклатури с материали при генериране на  ценова оферта на база свързани слоеве от проекта с палитри за оцветяване

Тази система на свързване на елементните номенклатури с материали се основава на съвпадението между част от номенклатурното наименование на елементите и наименованията на слоевете на възлите от проекта. При  свързването на елементните номенклатури с материали се взима впредвид и мерната единица, в която се изчислява елментната номенклатура. Този начин на свързване е приложим  за материали  с мерна единица кв.м. и л.м. Той се прилага с приоритет пред автоматичното свързване на елементни номенклатури с материали в модул Шкаф, Параметри и контроли,страница Елементи.

Последователността на операциите е следната:

  1. В Номенклатура материали трябва да имате свързани материали с палитри от библиотеките на програмата. Свързването става в секцията  Свързани палитри чрез директен избор на палитра от потребителските библиотеки, регистрирани в системата.Бутончетата вдясно от полетата зареждат списък с потребителските библиотеки с палитри. Двойно кликане върху името на библиотека я зарежда за избор на палитра. Една палитра трябва да бъде свързана само с един материал. Към всеки материал могат да бъдат свързани до две палитри. Това позволява за материалите в кв.м. (напр. ригато кроношпан 18мм) да се добавят две еднакви палитри, но с различна посока на фладера (например: 8988BS_Rigato и копие kop1_8988BS_Rigato с обърнат фладер).Операцията се изпълнява еднократно.
  2. В модул Библитеки с палитри свържете слоевете с палитри (които са прикачени към материали в номенклатурата).
  3. Стартирайте (заредете) модул Генериране на ценова оферта. Елементните номенклатури, чието наименование включва наименованието на слоя (в случая Шкаф лява страна 1.8см и Шкаф дясна страна 1.8см) и са в една и съща мерна единица, ще бъдат свързани автоматично с материала ригато кроношпан 18мм. Модулът трябва да се стартира след всяко пресвързване на слоевете с нова палитра, за да се отрази направената промяна и в картата на разкроя , както и справките към него.
    Трябва да имате впредвид, че когато избраната палитра в Библиотеки с палитри е прикачена към материал от Номенклатура материали,  в Ценова оферта тя ще се свърже със съответния материал. Ако промените ръчно материала в модул Ценова оферта (т.е. свържете номенклатурата от списъка с друг материал) при последващо връщане в  Ценова оферта  отново ще се пресвърже стария материал (този, към който е прикачена палитрата) , а не този който последно е бил  избран.