Добавяне на междинна лайсна

Тук се избират и настройват параметрите на междинните лайсни, генерирани заедно със шкафа.

междинни бленди

Типът на блендата се избира с двукратно кликане  върху конкретен профил  в списъка Библиотеки с профили. След това го маркирайте в полето Добавени профили. За да посочите директно в чертежа позицията на профила, кликнете на бутончето с линията и в чертежа посочете  с ляв бутон точката му на вмъкване. Ако лайсната ще създава елементна номеклатура за целите на ценообразуването, опцията Създава елементна номенклатура трябва да е активна.

Накрая затворете диалоговия прозорец. Ще се върнете отново в главна диалогова горма на модул Шкаф.