Добавяне на междинна лайсна

Тук се избират и настройват параметрите на междинните лайсни, генерирани заедно със шкафа.

междинни бленди

Типът на блендата се избира с двукратно кликане  върху конкретен профил  в списъка Библиотеки с профили. След това го маркирайте в полето Добавени профили. За да посочите директно в чертежа позицията на профила, кликнете на бутончето с линията и в чертежа посочете  с ляв бутон точката му на вмъкване. Дължината на лайсната може да се определи чрез измерване в проекта. Измерването се активира с кликане в полето Дължина на профила с десен бутон на мишката и може да се изпълни в два варианта:

Измерва дистанция
  • Измерване в проекта, като се отчита  измереното разстояние по X (по дължина).
  • Измерване на дистанция - Отчита се измереното разстояние  между двете посочени точки в чертежа.

Ако лайсната ще създава елементна номеклатура за целите на ценообразуването, опцията Създава елементна номенклатура трябва да е активна.

Накрая затворете диалоговия прозорец. Ще се върнете отново в главна диалогова горма на модул Шкаф.