Основни положения при работа с програмата

 1. Програмата работи само на тази версия на AutoCAD, за която е  предназначена инсталацията. Стартира се от иконата, зареждаща AutoCAD.
 2. Общата мерна единица на програмата при въвеждане на входящата и изходяща информация може да бъде милиметри или сантиметри. Тя се определя в модул Параметри на системата. Промяната на мерната единица се изпълнява в служебен проект (Drawing) и важи само за новите проекти. За вече записаните проекти се запазва старата мерна единица.
 3. Програмата работи с 3 вида параметри: системни - базови (зададени по подразбиране при инсталация на програмата), параметри по подразбиране и текущи:
  • Базови (системни) те са глобални за цялата система на програмата и не могат да бъдат променени. При първоначална инсталация на програмата те се установяват като параметри по подразбиране. Възстановяването на Базовите пареметри се извършва в модул Параметри на системата, бутон Установява параметрите на системата в режим по подразбиране
  • По подразбиране - Зареждат се при всяко ново стартиране на съответният модул (когато не използвате шаблон) и се установяват като текущи за генериране на конкретният втзел. Параметрите по подразбиране могат да бъдат променяни в съответната секция за всеки елемент, както и в Параметри и контроли по подразбиране на модула.
  • Текущи параметри -отнасят се за конкретния генериран възел или зареден шаблон и се задават в формите за настройване на параметрите на отделните елементи (детайли) на съответния възел. Те могат да се променят и чрез въвеждане на код за уникалност на възела при генерирането му.
 4. Препоръчително е периодично да правите архив на базата данни на програмата (Менажер на операции и команди---> Архивира/ Възстановява натрупаната база данни на системата, секция Автоматично архивиране).
 5. Не инсталирайте други програми, зареждащи се автоматично при стартиране на AutoCAD. Това може да доведе до блокиране на Design Sintez.
 6. Антивирусните програми съществено забавят работата на Design Sintez, както и на самият AutoCAD.
 7. Възможно е някои антивирусни програми да блокират работата на Design Sintez и на AutCAD, забранявайки изпълнението на VBA  скрипт файлове
 8. Автоматичен запис на проектите се прави при изход от модули "Поставя възли",  "Автоматичен запис на проекта в графичен файл" (запис на оцветеното изображение), "Светлинни източници - потребителска система", "Корегиране на възли", "Библиотеки с палитри" (свързване на слоевете с палитри) и "Групово добавяне и изтриване на възли в проекта".
 9. Във всички основни програмни модули, полетата за въвеждане на отстояния и други полета, допускащи нулев параметър - при натискане на десен бутон в полето въведените стойности се нулират.
 10. Във всички основни програмни модули, полетата за въвеждане на радиуси и отстояния, логически допускащи отрицаелен знак -  знакът на стойностите се обръща при при двойно кликане на ляв бутон на мишката в полетата.
 11. Вграден в диалоговите прозорци хелп - В работните прозорци на основните програмни модули е вградена система за помощна информация при работа. Изведени са подсказващи текстове за наличните опции и параметри в поле в долната част на съответния работен прозорец. Текстовете се зареждат при преминаване върху конкретен обект - бутон, опция и др.
 12. При конвертиране на прграмата от сантиметри в милиметри НЕ се конвертират следните елементи:
  • Модул Шкаф - Записаните шаблонни схеми на неправоъгълните форми на рафтовете.
 13. Размерът на диалиалоговите форми (прозорците) може да бъде променян при използване на клавишните комбинации shift (задържате го натиснат) + ляв / десен бутон на мишката.
 14. Във всички основни програмни модули (Шкафове, Кухненски плот и мивка, Врати, Определяне местоположението на възел, Добавя врати / чела и дръжки и др.) в полетата за въвеждане на параметри е вградена операция Калкулатор. Старитрането на функцията може да се извършва със или без въвеждане на символа "=".