Станадартни операции в формите

Увеличава област

Увеличава област от екрана. Операцията позволява избор на препокриващи се точки. Скрива формата, връщайки ви в проекта за избор на начална и крайна точка на област от екрана, която да бъде мащабирана. След посочване на началната (ляв бутон на мишката) задръжте бутона натиснат и провлачете мишката. На екрана ще се опише правоъгълник с върхове началната и крайната зададени точки 

Цял проект

Показва целият проект в екрана. Операцията се използва след мащабиране на област.

Скрива прозорец  

Смалява текущата форма за видимост на проекта. Формата се свива в минимални габарити в горният ляв ъгъл на екрана. Възстановявате нормалният и вид, заставайки с показалеца на мишката върху нея  Предназначението на операцията е само за поглед върху проекта.  Манипулации в него, както и стартиране на други операции, не се допускат докато не се възстанови оригиналният вид.

Изтрива възел  

Изтрива възел от проекта. Операцията скрива текущата форма, връщайки ви в проекта за посочване на възел за изтриване. Можете да откажете изтриването с клавиша ESC.

Статус лента

Статус лента

SNAP - Прикрепва курсора през зададен интервал (т.е. към възлите на дискретна мрежа). Когато това помощно средство е включено, курсора "подскача" от точка на точка в тази мрежа. Разстоянието между точките на дискретната мрежа се нарича "стъпка". Тази команда не се използва в програмата.

GRID - Изобразява помощна мрежа служеща за ориентир. Мрежата се проектира в положителният сектор на координатната система. В предвид структурата на програмата помощната врежа няма да ви бъде от полза при изграждането на проектите.

ORTHO - Настройка която ви ограничава да чертаете или оперирате с възлите само в хоризонтална и вертикална посока на 90 градуса.

POLAR - Полярна дискретна мрежа. Позволява прикрепване на курсора по зададено ъглово нарастване, например през 0.5 единици в ъгъл 45 градуса.

OSNAP - Задава режими за прикрепване - прихващане към обектите. Кликване на десен бутон върху опцията отваря диалоговият прозорец Drafting Settings, където в страницата Object Snap можете да изберете режими на прикрепване или да поставите отметка на опцията Select All, за да включите всички възможни.

Вида на статус лентата може да се променя:  операциите в нея могат да  бъдат показани като икони или като текстови бутони. За да подмените иконите с текстови бутони, натиснете десен бутон на мишката върху лентата и в отворилото се контексно меню отмаркирайте опцията Use icons. За да получите обратния резултат начинът е аналогичен, но трябва да маркирате опцията Use icons.