Инсталация и конфигуриране на AutoCad за работа


Системни изсквания

Минимални изисквания за нормално функциониране на програмата:

  1. Процесор Dual-Core.
  2. Оперативна памет не по- малко 2 GB.
  3. Свободно дисково пространство не по- малко от 5 GB.
  4. Резолюция на монитора 1280 x 768.
  5. Офис пакет:Microsoft Office 2013 и 2016. Продуктът е съвместим и с LibreOffice и OpenOffice.
  6. Препоръчително AutoCAD 2010 за  32bit Windows. AutoCAD 2014, 2015,2018, 2020,2021 и 2022 за 64 bit Windows.
  7. Операционна система Windows XP,   WINDOWS 7- 32bit , 64bit или Windows 8/8.1 64bit и Windows 10 64bit.

Инсталация на продукта

Преди да престъпите към инсталация на програмата трябва на вашият компютър да имате работещ AutoCad. AutoCad трябва да бъде инсталиран на устройство C:/ и да бъде направена пълна инсталация. 

Трябва да имате свободно дисково пространство минимум 5GB при пълна инсталация, за да функционира програмата, както и вашият Windows след като завърши инсталирането. Активирайте файла "DS_INSTALL_FULL.EXE" и инсталационната програма ще ви води стъпка по стъпка, изисквайки от вас да определите параметрите на предстоящата инсталация. Самата програма се е интегрирала в средата на  AutoCad и се активира автоматично при стартиране на AutoCad.

Забележка:  Ако деинсталирате програмата при нерегистрирано копие повторната инсталация е невъзможна.

Забележка:  След деинсталация е възможно да бъдат нарушени някои от оригиналните настройки в конфигурацията на AutoCad.

Трябва да промените символа за  десетичен знак, който Windows по подразбиране поставя, от запетайка на точка. Това е необходимо да се направи, за да се избегнат проблеми при изчисленията в модулите. Отворете Control Panel ( бутона Start -> Settings -> Control Panel), активирайте Regional Settings и в страницата Number променете в полето Decimal symbot символа на "." (точка). Натиснете бутона Ok за да установите промяната в Windows.


десетична запетая


Десетичен символ 2


Десетичен символ 3

Десетичен символ 4Регистрационна форма

Това е прозореца, в който попълвате индивидуалния си код за регистрация. Ако копието не е регистрирано, след стартиране на програмата на екрана ще се покаже тази регистрационна форма и ще остане докато не я затворите. При регистрирано копие формата не се визуализира. С бутона "Проверка на ключа" се прави проверка за валидността на въведения код.  Ако не сте въвели кода, отговарящ за вашето копие, имате приблизително 30 дни гратисен период, при напълно работещи модули, за работа с програмата, след което тя ще се дезактивира.

регистрационен код

Независимо дали вашето копие на програмата е регистрирано, ако ви се наложи да преинсталирате операционната система, при по-късната повторна инсталация ще се активира защитата, изисквайки въвеждането на регистрационен код. При такава или други аналогични ситуации потърсете контакт с производителя на продукта за отстраняване на проблема.

Ако сте регистрирали вече като потребител на програмата, но поради някаква причина сте я деинсталирали, можете безпроблемно да я инсталирате отново. Ще бъдат запазени изготвените вече проекти (ако не са записвани в директорията за инсталация). Програмата ще отчете предишната ви регистрация и няма да ви поиска регистрационен код.

Забележка:  Ако получите кодовете за регистрация след изтичане на гратисният  период за работа с програмата, моля въведете кодовете и инсталирайте отново продукта.Конфигуриране на AutoCAD


Прозорецът се отваря след инсталиране на Design Sintez и първоначално стартиране на AutoCAD . Системата открива извършените промени и в предвид евентуална възможност за проникване на вируси, AutoCAD ще поиска да  потвърдите стартирането на Design Sintez. Натиснете бутона Enable Macros, за да активирате програмата, като преди това махнете отметката на полето Always ask before operening projects with macros, за да не се налага при всяко стартиране на AutoCAD да потвърждавате стартирането на програмата.


Настройване на принтер

Шаблонът се записва на вашият компютър при самата инсталация. В него се съдържа информация за принтера, на който ще бъдат разпечатвани проектите и зареждайки шаблона при всяко създаване на нов проект вие установявате записания в него принтер за текущ по подразбиране. Вероятността той да съвпадне с вашият е малка, затова трябва шаблонът да бъде презаписан след като сте установили вашият принтер като текущ. Стартирайте през Операции - Отваря стар проект. В полето Files of type: изберете Drawing Template File (*.dwt) . Насочете файловият указател в  C:\Program Files\Autodesk\ACAD2014\TEMPLATE\Sintez_2011_64.dwt, маркирайте го и отворете.


Отваряне на шаблона

 Изберете от падащия списък Name: принтер от списъка (инсталирани във вашият Windows) в прозореца  Plot и укажете големината на листовете за печат:

Настройки на принтера

   При печата контурните линии на възлите ще излизат с цветовете на съответният слой, цветни. При черно-бял принтер ще получите нюанси на сивото.

   Ако искате контурните линии на възлите в проекта да са само в черно, изберете от секция Plot style table опцията monochrome.ctb.

   При разпечатването погледа, който сте избрали за разглеждане на проекта на екрана ще бъде запазен (отгоре,камера и т.н.). Видимостта на страните на възлите (Със скрити линии или Без...) се настройва само за разпечатването в секция Shaded viewport options ---> падащ списък Shade plot, където, ако искате проекта да бъде разпечатан в режим без скрити линии, изберете Hidden. При запис на шаблона е препоръчително тази опция да не е маркирана.

   След като сте избрали принтер по подразбиране за печат, големината на хартията и вида на печата, стартирате разпечатване (с бутона OK) независимо, че се намирате в шаблонният файл (за да бъдат установени промените в системата). След което запишете шаблона от Хоризонтално меню ---> Операции ---> Операции с проекти---> Запис на проекта.

ВНИМАНИЕ ! Докато е отворен шаблонният файл, не поставяйте възли и не променяйте настройките на оцветяването.