Доставчици

Модулът e предназначен за въвеждане в номенклатура и обработката на информация, свързана с доставчици. Включените в номенклатурата доставчици могат да се прикачат към материал от Номенклатура материали. Освен това номенклатурата подава информация и към модул Разкрояване на материалите.

Въвеждане и редакция на диставчици

Начин на работа - Модулът се стартира от иконата  в  Менажер на операциите. За да се показва иконата, добавете я  чрез Параметри и контроли в Менажер на операциите, от списъка Достъпни операции.

Тук може да въвеждате информация относно вашите доставчици и да създавате собствена база данни. За да добавите нов към списъка, натиснете бутона Нов доставчик, въведете необходимата информация. За да промените вече въведена информация, изберете фирма от списъка и направете необходимите промени. 

За големи номенклатури може да използвате операцията Търсене или да сортирате списъка по азбучен ред по колони Служител, Гр.с. или Фирма (кликнете с  ляв бутон на мишката върху името на съответната колона). За да търсите в таблицата, въведете критерия за търсене в текстовото поле.  Търсенето се изпълнява по начало на дума и за всяка клетка от таблицата. При откриване на съвпадение маркерът се позиционира на  съответния ред. За търсене на следващо съвпадение в началото на стринг, натиснете  бутона вдясно от полето. За търсене по част от съдържанието на клетка натиснете второто бутонче.

Секция Разпечатва

Тук се създава текстови файл, съдържащ въведената информация относно избрания доставчик. Всяка една опция (Данни на доставчика и Данни за фактура) активира включването на съответната информация във файла. Бутонът Разпечатва създава самия файл.