Автоматично свързване на елементни номенклатури с материали на база свързани елементни номенклатури с материали в модул Шкаф

Тази система на свързване на елементните номенклатури с материали се основава на предварителното свързване на основните номенклатурни наименования на елементите на генерираните шкафове със материали по подразбиране.   Целта е ускоряване на процеса на работа с програмата. За да се изпълни свързването е необходимо:

  1. В Параметри на системата трябва да бъде активна опция Автоматично свързване на номеклатурите с материалите" в "Генериране на ценова оферта".
  2. Да има свързани елементи с материали в модул Шкаф, Параметри и контроли, страница Елементи. Списък Основни номенклатурни наименования на елементите.
  3. Елементите от Генериране на ценова оферта да НЕ са свързани с материали. Автоматичното свързване се изпълнява само за несвързани елментни номенклатури с материали.
  4. Ако в Библиотеки с палитри има свързани палитри с прикачен към тях материал, ще се приложи този начин на автоматично свързване на елементи с материали. То е с приоритет пред автоматичното свързване на елементни номенклатури с материали в модул Шкаф, Параметри и контроли, страница Елементи.

Последователността на операциите е следната:

1. В Параметри на системата активирайте опция Автоматично свързване на номеклатурите с материалите" в "Генериране на ценова оферта" ако не е включена.

Настройки_параметри на системата

2. Свържете елементите с материали - Маркирайте ред от списъка и натиснете бутончето с буква Н. Ще се зареди Номенклатура материали. В нея изберете материал и натиснете бутона Избор. За да бъдат свързани елементните номенклатури с материал, мерните им единици трябва да съвпадат.

Свързване елементи с материали

3. Стартирайте Ценова оферта. За да се получи автоматично свързаване на елементите с материали на база зададеното в модул Шкаф, елементните номенклатури не трябва да са свързани с материали при стартирането на Ценова оферта