Добавя изображения

Работи за версии на AutoCAD 2009 до 2015.


   Модулът добавя растерни изображения на интериорни елементи в проекта. Те представляват предварително обработени и записани в библиотека файлове с разширение GIF  и TGA. Визуализират се на екрана с възможност за прелистване чрез бутоните "Следващи" и "Предишни". Изборът се извършва като кликнете върху необходимото ви изображение. Вмъква се в проекта с бутона Създава. Обектът се позиционира винаги в центъра на работния екран и подлежи на ръчно позициониране в проекта. Визуализира се при оцветявaне на проекта.

   Трябва да имате в предвид, че при оцветяване на проекта с включени светлосенки обекта на изображението хвърля сянка.

   Не трябва ръчно да ротирате обекта, тъй като при оцветяване на проекта изображението винаги се обръща с лице спрямо ъгъла на поглед, дефиниран в камера за проекта.