Списък на служебните записи в Опис възли  - ползвани от модулите генериращи многоелементни възли

Модул - вид възел Означение в Опис възли Вид на генерираните номенклатури Мерна единица
Шкаф TS многоелементен пакет
Допълнителни елементи TA един елемент пакет
       
Врата D0 кобилица D0 многоелементен пакет
Врата D1 D1 многоелементен пакет
Врата D2 D2 многоелементен пакет
Врата D3 D3 многоелементен пакет
Врата D4 D4 многоелементен пакет
Врата D5 D5 многоелементен пакет
Врата D6 D6 многоелементен пакет
Врата D7 D7 многоелементен пакет
Врата D8 D8 многоелементен пакет
Врата D9 D9 многоелементен пакет
Врата DA DA многоелементен пакет
Врата DB постформинг DB многоелементен пакет
Врата DC DC многоелементен пакет
Врата DD DD многоелементен пакет
Врата DE DE многоелементен пакет
Врата DF DF многоелементен пакет
Врата DI DI многоелементен пакет
Врата DG DG многоелементен пакет
Врата DH DH многоелементен пакет
Врата DJ DJ многоелементен пакет
Плот хоризонтален TK многоелементен пакет
Плот вертикален TV многоелементен пакет
Водобранна лайсна TW многоелементен пакет
Корниз TC един елемент л.м.
       
Помещение TP не участвува в ценообразуването не участвува в ценообразуването
 Щори - завеси  TZ не участвува в ценообразуването  не участвува в ценообразуването 
Теракота и фаянс TF не участва в ценообразуването  не участвува в ценообразуването