Софтуер за мебелно проектиране и интериор

Design Sintez е софтуер, предназначен за автоматизиране на работата на мебелни търговци и производители за създаване на 3D модели на конструираните мебели, изчисляване на себестойността им на база калкулация на необходимите материали, генериране на работни чертежи, спецификации и карти на разкроя. Програмата позволява създаването на 3D визуализации на цялостни и частични интериорни решения. Само за 30 минути може да начертаете стандртна кухня, да я визуализирате, да калкулирате цена, да получите монтажна схема, спецификация на детайлите и файлове за разкрой.


Обновяването на програмата се извършва при постоянен контакт с потребителите и въз основа на техни предложения и изисквания. По тази причина софтуерът става по-ефективен по-удобен за работа със всяка следваща актуализация.

Програмата използва AutoCAD като среда за проектиране.


3D визуализация на мебели и интериорни решения

Design Sintez е софтуерен продукт, предназначен за автоматизиране на процеса на продажба при непосредствен контакт с клиента. Той облекчава и ускорява процеса на аранжировка на интериорните решения, като освен мебели в нея могат да се добавят и интериорни елементи.

Има вградена фукция за автоматично поставяне ня плотове, корнизи, водобранни лайсни и др.


Чертежи,спецификации и карти на разкроя

Програмата създава спецификации и работни чертежи на изделията. На работните чертежи са посочени габаритните размери на изделието и позициите на детайлите по спецификация. Спецификациите се генерират автоматично. Те съдържат справка за количеството и стойността на използованите материали (листови, кантове, обков), цени и т.н. Спецификациите имат изход към MS Excel и Open Office за директно разпечатване.

Програмата позволява получаването на оптимални карти за разкрой на листови материали. Има функции за задаване на подлежащите за кантиране страни на детайлите и за автоматично разпознаване на еднаквите детайли в изделието. Продуктът е съвместим с най- популярните програми за разкрой - Cutting 3, Optimik, Plan IQ, Giben office, Ardis, VCarvePRO, Aspire и HolzHer.